Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

3. 8. Miluše

Zítra: Dominik
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 4. třída

4. třída - Distanční výuka

13. 5. 2021

 

Český jazyk - úkoly v LearningApps, PS - str. 54, cv. 15, 16, 17, DÚ - str. 55, cv. 18, 19, 21

 

Vlastivěda - prověrka v Teamsech, PS - kontrola a doplnění úkolů - str. 10 - řešení ve skupince na WhatsApp, Přemyslovci, Svatý Václav - výpisky v Teams - v souborech, Život v Čechách před tisíci lety - učebnice str. 25 - 27 - přečíst

 

Matematika - slovní úlohy, učebnice str. 36, cv. 11, 12, procvičovat písemné násobení na webu skolakov.eu

 

Angličtina - kontrola prověrky, slovíčka - zápis do slovníčku, PS - str. 59

 

12. 5. 

 

Český jazyk - úniková hra Pidilidi - čtení s porozuměním a sloh - 2 hodiny

 

Matematika - procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem na webu skolakov.eu

 

Hudební a pohybová hodina

 

 

11. 5. 2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, časování sloves v budoucím čase - učebnice str. 69 - tabulky, zápis do sešitu, cv. 1 - ústně

 

Angličtina - prověrka v Teamsech

 

Matematika - písemné násobení dvojciferným činitelem - učebnice str. 36, cv. 10 - společné počítání do sešitu, DÚ - PS - str. 16, cv. 4, 5, 6, str. 17, cv. 1

 

Přírodověda - prezentace v PowerPointu nebo Wordu - jarní rostliny

 

 

 

10. 5. 2021

 

Český jazyk - časování sloves - přítomný čas, PS - str. 52 - cv. 8,9,10 - řešení na WhatsApp, DÚ - str. 53, cv. 12, 13, 14 - na úterý

 

Angličtina - učebnice str. 47 - Our World - poslech, čtení s porozuměním, překlad, otázky, zítra - test na Teamsech

 

Matematika - písemné násobení s nulami a písemné násobení dvojciferným činitelem, ukázky na webu Matýskova matematika , procvičování na webu skolakov.eu - odkaz v příspěvcích

 

Vlastivěda - kontrola a doplnění úkolů v pracovním listě z Archeoskanzenu, kontrola úkolů v PS - str. 9, 10 - řešení na WhatsApp,  DÚ - str. 10, cv. 2,3, příště prověrka vědomostí - od pravěku po Velkomoravskou říši

 

 

29. 4. 2021

 

Český jazyk - slovesa, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa, určování osoby, čísla a času, učebnice str. 67, cv. 1, 2, DÚ - PS - str. 50, cv. 2,3, str. 51, cv. 4,5,7

 

Vlastivěda - PS - str. 7, 8 - kontrola DÚ, doplnění, Velkomoravská říše - učebnice str. 18 - 20 - přečíst, DÚ - kartička se jménem napsané hlaholicí - učebnice str. 20 - Hlaholice - první slovanské písmo.  

 

Matematika - pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000..., kontrola úkolů v PS

 

Angličtina - PS - str. 55, cv. 2 - čtení úkolů, str. 57, cv. 1, DÚ - cv. 2 - doplnit, opsat a poslat mailem 

 

 

 

28. 4. 2021

 

Český jazyk - slovesa - zápis do sešitu - ve skupince na WhatsApp

 

Matematika - skupinová práce - Pohádky v číslech s obrázky - 2 hod.

 

Hudební výchova - hudební nástroje na LearningApps

 

 

 

27. 4. 2021

 

Český jazyk - slovesa, osoba, číslo, čas, určitý a neurčitý tvar - infinitiv, zvratná slovesa, jednoduchý a složený tvar - procvičování na skolakov.eu - odkaz v příspěvcích

 

Angličtina - My favorite programme, str. 45, PS - str. 55, cv. 1, DÚ - cv. 2

 

Matematika - dělení 10, 100, 1 000...., učebnice str. 21, růžový rámeček a cv. 1, 4, DÚ - PS - str. 22, cv. 1,2, pro šikulky - 3,4 

 

Přírodověda - příroda na jaře - ekosystém park - str. 52 - 55 - přečíst, referát - jarní rostliny (živočichové na jaře) - ve Wordu nebo PowerPointu, ukázky práce ve Wordu, stahování a ukládání obrázků z webu, kopírování textu, vkládání obrázků, úprava stránky ve Wordu

 

 

 

26. 4. 2021

 

Český jazyk - slovesa, myšlenková mapa, učebnice str. 66 - přehled od slovesech - co už známe,  str. 67 - žluté rámečky - zopakovat

 

Angličtina - What´s on TV today? - str. 45

 

Vlastivěda - Sámova říše, PS - str. 6 - řešení ve skupince na WhatsApp, Staré pověsti české - učebnice str. 15 - 17 - přečíst, DÚ - PS - str. 7, 8 - na čtvrtek

 

 

 

16. 4. 2021 

 

Geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku, obvody - Matýskova matematika - cvičení 3a, 3c. učebnice str. 51, cv, 3

 

Český jazyk - úkoly v LearningApps - vyjmenovaná slova, vzory rodu mužského

 

Přírodověda - Vlastnosti látek - učebnice str. 47 - 51 - přečíst, PS - str. 26 - 1 - 4 - řešení na WhatsApp

 

Angličtina - PS - str. 52, cv. 2 - řešení na WhatsApp, Dny v týdnu - zápis do slovníčku, aktivity

 

 

 

15. 4. 2021 

 

Český jazyk - kontrola úkolů - PP - str. 50, DÚ - PS - str. 49, cv. 48, 49

 

Vlastivěda - Keltové - opakování, PS - str. 4 - společné doplňování úkolů

 

Angličtina - PS - str. 51, 52, - DÚ - cv. 2 - dokončit

 

Matematika - slovní úloha, učebnice str. 16, cv. 4

 

 

14. 4. 2021

 

Český jazyk - kontrola úkolů v PS, učebnice str. 61, cv. 3 - opis s doplňováním - do školního sešitu

 

Matematika - procvičování písemného sčítání na webu skolakov.eu - odkazy v příspěvcích, písemné násobení, DÚ - PS - str. 16, cv. 1,2,3

 

Hudební výchova - hudební úkoly v LearningApps - hudební nástroje, písničky z večerníčků, žánry, zpěv písní z Já, písnička

 

 

13. 4. 2021

 

Český jazyk - vzory předseda, soudce - skloňování, učebnice str. 60 - tabulka, cv. 22, 23 - ústně, PS - str. 47, cv. 43 - ve škole, DÚ - str. 48, cv. 44, 45

 

Angličtina - slovíčka - jsou ve skupince na WhatsAppu, dny v týdnu, písnička - učebnice str. 42

 

Matematika - PS - str. 15 - samostatná práce s následnou kontrolou

 

 

12. 4. 2021

 

Český jazyk - diktát - učebnice str. 60, cv. 21 - vyhodnocení a oprava chyb

 

Angličtina - Activities - učebnice str. 41

 

Matematika - písemné sčítání - učebnice str. 15, cv. 1, 2 - písemně do sešitu, DÚ - str. 15, cv. 7 - písemné sčítání do dom. sešitu

 

Vlastivěda - PS - str. 3 - kontrola a doplnění DÚ, Keltové v naší historii - str. 8 - 10 - přečíst, DÚ - str. 10 - Můj magický symbol

 

 

8. 4. 2021

 

Český jazyk - prověrka v aplikaci Teams - rod mužský, vzory, koncovky

 

Vlastivěda - úkoly v LearningApps - opakování ČR, Za dávných časů - pravěk, doba kamenná, bronzová a železná - učebnice str. 4 - 7, DÚ - PS - str. 3, cv. 1,2 - na pondělí  

 

Matematika - kontrola a oprava prověrky - zaokrouhlování čísel, dokončení úkolů v PS

 

Angličtina - prověrka v aplikaci Teams - slovíčka  - Unit 5  

 

Zítra - v pátek 9. 4.  - prověrka z přírodovědy

 

 

7. 4. 2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, prověřování znalostí na webu školákov, PS - str. 46, cv. 36, 37, DÚ - PS - str. 47, cv. 39, 40, 42, ve čtvrtek - prověrka - rod mužský, vzory, koncovky  

 

Matematika - prověrka - zaokrouhlování čísel, PS - str. 9, cv. 1 - 3, str. 12, cv. 1, 2, 4, 5, str. 13, cv. 1, 2 

 

Hudební a pohybová výchova

 

 

6. 4. 2021

 

Český jazyk - vzor stroj - sklońování, koncovky - zápis ve skupince na WhatsApp, učebnice str. 60, cv, 20 . ústně,  procvičování na webu skolakov.eu - odkaz v příspěvcích, DÚ - PP - str. 49 - celé

 

Matematika - magické čtverce - řešení - v příspěvcích, pamětné sčítání a odčítání - učebnice str. 13, DÚ - zopakovat zaokrouhlování čísel na prověrku

 

Angličtina - opakování slovíček - diktát - příprava na prověrku, U6 - Dad in the sports centre - poslech, překlad

 

Přírodověda - horniny a nerosty - opakování, Vlastnosti látek, délka, hmotnost - přečíst v učebnici - str. 47 - 49, výpisky v souborech - Horniny a nerosty - příprava na prověrku   

 

 

 

29. 3. 2021

 

Český jazyk - vzor muž - procvičování, učebnice str. 59, cv. 15,16,17, DÚ - PP - str. 48 - celé

 

Angličtina - doplnění slovíček - PS - str. 96 - Unit 5 - podtržená slovíčka, dopsat do slovníčku 

 

Matematika - prověrka - porovnávání a zaokrouhlování čísel, zaokrouhlování - učebnice str. 10, cv. 2 - na folii

 

Vlastivěda - Lidé a čas - str. 3, PP - str. 2, cv. 1 - 3, DÚ - cv. 4 - dokončit, přečíst Za dávných časů  - učebnice str. 4 - 10 - na příští týden

 

 

 

25. 3. 2021

 

Geometrie - obvod čtverce a obdélníku - učebnice str. 51, 52

 

Český jazyk - vzor muž, kontrola DÚ - PP str. 47, ukázky slohových prací

 

Přírodověda - Horniny a nerosty, prezentace, kontrola a doplnění úkolů v PS - str. 24,25

 

Angličtina - PS - str. 46, cv. 1, cv. 2 - DÚ, str. 47, cv. 1., str. 48 - Our Word 

 

 

 

24. 3. 2021

 

Český jazyk - témata jarní slohové práce - v Teams - soubory - výukové materiály, termín splnění - středa 31.3., prověrka v Teamsech - rod mužský, vzory pán, hrad - určování, koncovky, DÚ - procvičovat na Školákově - odkaz je v příspěvcích, domácí četba - Literární listy - po Velikonocích 

 

Matematika - řešení úkolů v LearningApps

 

Hudební výchova - zpěv písní s doprovodem na kytaru, instrumentální činnosti - skladbičky na flétnu a klavír - předvádění

 

 

23.2.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ - PP - str. 45, diktát - učebnice str. 58, cv. 12 - oprava a hodnocení, zítra - prověrka - vzor pán, hrad - koncovky, určování vzorů 

 

Angličina - Colin in Computerland - Giant spiders - part 4, poslech, vyprávění příběhu, překlad, čtení

 

Matematika - zaokrouhlování čísel - Matýskova matematika - str. 7, cv. 1 - 4 - úkoly jsou ve skupince WhatsApp, DÚ - str. 7, cv. 5,6  

 

Přírodověda - prezentace, prověrka v LearningApps, PS - str. str. 24, cv. 1 - výsledky úkolu jsou ve skupince,  DÚ: str. 24, cv. 2, str. 25, cv. 3 - 8 - na pátek 

 

 

 

 

22.3.2021

 

Český jazyk - vzor hrad, skloňování, koncovky, učebnice str. 56 - tabulka - přehled skloňování, str. 58, cv. 10,11 - psali jsme do sešitu, DÚ - PP - str. 45 - celé, procvičování na skolakov.eu - odkaz v  příspěvcích Teams

 

Angličtina - povídání o UK, Scotland, zajímavosti, Euro tunnel, Brighton - práce s Google map 

 

Matematika - porovnávání čísel - kontrola DÚ, zaokrouhlování - pravidla, PS - str. 7, cv. 1

 

Vlastivěda - kontrola kvítu, prezentace, seznámení s učebnicí Nejstarší české dějiny, str. 3 - přečíst (až budete mít učebnici)

 

 

18.3.2021

 

Český jazyk - vzor pán - skloňování, koncovky, kontrola DÚ - PP - str. 43, učebnice str. 57, cv. 5,6

 

Matematika - porovnávání čísel, učebnice str. 8, tabulka, cv. 1,2    DÚ  PS - str. 6, cv. 1 - 4, cv. 5 - dobrovolné

 

Angličtina - Legoland - překlady textů

 

Vlastivěda - kvíz s možností vyhledávání informací v učebnici, PS - kontrola souhrnného opakování

 

 

 

17.3.2021

 

Český jazyk - vzor pán, skloňování, koncovky, procvičování na skolakov.eu - kartičky - pravopis koncovek vzoru pán, známkované diktáty - vzor pán, DÚ - PP - str. 43

 

Matematika - úkoly na LearningApps, přihlášení, ovládání aplikace

 

Angličtina - úkoly na webu LearningApps 

 

Hudební výchova - ukázky skladeb, příprava na videokoncert, zpívání s kytarou

 

 

 

16.3.2021

 

Český jazyk - skloňování podstatných jmen rodu mužského, přehled vzorů, životnost, učebnice str. 55, DÚ - procvičování na webu skolakov.eu - kartičky, hmyzí cvičiště - odkaz v aplikaci Teams

 

Matematika - číselné osy, zápis čísel - PS - str. 2 - kontrola úkolu, procvičování na str. 3,4,5 - dobrovolné úkoly

 

Angličtina - Legoland - 3 obrázky a texty, jeden text k obrázku přeložit do češtiny - do bloku, kontrola příští hodinu, odkazy na videa z Legolandu v aplikaci Teams

 

Vlastivěda - úkoly v PS - str. 29,30, DÚ - souhrnné opakování - str. 33 - 36 - kontrola splnění ve čtvrtek

 

 

 

15.3.2021

 

Český jazyk - povídání o prázdninách, příprava na únikovou hru

 

Matematika - číselné osy - kontrola DÚ, PS - Matýskova matematika  2- str. cv. 1, 2, 3 - samostatná práce

 

Angličtina - úniková hra

 

Vlastivěda - úniková hra, PS - str. 29, 30 - samostatná práce - v úterý dokončíme a doplníme

 

 

 

5.3.2021

 

Geometrie - obvod čtverce a obdélníku - Matýskova matematika - úvod A , učebnice Alter - obvod čtverce, zápis je ve skupince na WhatsApp

 

Český jazyk - úniková hra zaměřená na procvičení a prověření znalostí - rod ženský

 

Přírodověda - Horniny a nerosty - učebnice str. 40, 41 - přečíst

 

Angličtina - rozhovory - str. 35, Map reading and direction - str. 36, slovíčka - WhatsApp, PS - str. 44, cv. 2 

 

Přes prázdniny - únikovky, otevřené zámky posílejte na WhatsApp, prezentace v PowerPointu - cestování po ČR - dobrovolný úkol  

 

 

 

4.3.2021

 

Český jazyk - podstatná jména rodu mužského, přehled vzorů, životnost - učebnice str. 55, cv. 1, žluté rámečky, skolakov. eu - životnost a neživotnost,   DÚ - PP - str. 42 - na pátek 

 

Angličtina - rozhovory - str. 35, PS - 43, cv. 2, 44, cv. 1

 

Matematika - zápis čísel, řády - Matýskova matematika - cvičení 3, cvičení 1, 2   

 

Vlastivěda - prezentace v PowerPointu - předvádění, DÚ: učebnice str. 48 - 55 - prohlédnout a přečíst, prezentace v PowerPointu - cestování po ČR, zajímavá místa, můj výlet, dovolená, vlastní fotografie - dobrovolný úkol přes prázdniny 

 

 

3.3.2021

 

Český jazyk - procvičování a prověřování znalostí na webu skolakov.eu - rod ženský - koncovky, vzory

 

Matematika - číselné osy, zápis čísel - Matýskova matematika - cvičení 2,   cvičení 1, 2     DÚ - PS 2 - str. 1 - celé - kontrola po prázdninách 

 

Online karneval

 

 

 

2.3.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, diktát - PS - str. 45, cv. 34 s následnou kontrolou a opravou 

 

Matematika - kontrola prověrky, PS - Matýskova matematika 2, vlastivěda - organizace předávání

 

Angličtina - rozhovory - učebnice str. 35 - konverzace ve dvojicích

 

Přírodověda - kontrola prověrky, Úniková hra - Piráti z Karibiku - řešení - vyřešené úkoly posílejte na mail.

  

 

1.3.2021

 

Český jazyk - úniková hra Piráti z Karibiku - informace, ukázky - hra je v příspěvcích v Teams, kódy pošlete na mail, procvičování a prověřování znalostí vzorů a koncovek podstatných jmen rodu ženského na webu skolakov.eu, DÚ - PS - str. 44, cv. 30, 31, str. 45, cv. 32 - jen doplnit koncovky

 

Angličtina - cesta do školy - How do you go to school? - učebnice str. 34, PS - str. 43, cv. 1

 

Matematika - diktát čísel - zápis čísel v úkolu v Teams, číselná osa - Matýskova matematika - cv. 1

 

Vlastivěda - kvíz Teams - opakování učiva s možností vyhledávat informace v učebnici, PS - str. 28, cv. 4,5 - dokončit - řešení je ve skupince na WhatsAppu

 

 

26.2.2021

 

Geoemtrie - úniková hra - Záchrana

 

Český jazyk - úniková hra - dokončení, kvíz Kahoot - rod ženský - koncovky, vzory, ukázky prezentace v PowerPointu

 

Přírodověda - prověrka Teams - skupenství látek

 

Angličtina - konverzace, slovíčka - téma: In the town - skolakov.eu  

 

 

 

25.2.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, rod ženský - vzory, skloňování, koncovky, DÚ - PP - str. 41 

 

Vlastivěda - ukázky přípravy prezentace v PowerPointu, učebnice - Poznáváme naši vlast - str. 50 - 53 - prohlédnout a přečíst, PS - str. 26 - 27 - kontrola a doplnění úkolů

 

Angličtina - PS - str. 40 - 41 - společné plnění úkolů

 

Matematika - zápis a čtení čísel - učebnice - str. 6, cv. 17, 18, diktát čísel, zápis do Wordu, následná kontrola

 

 

 

24.2.2021

 

Český jazyk - vzor kost - skloňování, koncovky - učebnice str. 53, cv. 13, 14, procvičování na webu skolakov.eu,    PS - str. 43, cv. 25, 26 - ve výuce - dokončit, DÚ - str. 43, cv. 27, dtr. 44, cv. 28,29 

 

Matematika - číselné řády, zápis a čtení čísel, rozvinutá zápis čísel - učebnice str. 5, cv. 12

 

Pracovní činnosti - výrobky podle návodu z webu Krokotak - odkaz na úkoly jsou v příspěvcích v Teamsu, hotový výrobek ofotit a poslat na WhatsApp

 

 

 

23.2.2021

 

Český jazyk, matematika - zábavné úkoly na webu Learning Apps - skupinová práce

 

Angličtina - opakování slovíček - téma Město - str. 33.song - str. 34 - překlad, slovíčka

 

Přírodověda - referáty - lesní živočich, Skupenství látek - str. 37 - 39, výpisky - v Teams - výukové programy, naučit na prověrku - v pátek

 

 

 

22.2.2021

 

Český jazyk - vzor píseň, učebnice str. 53 - zápis do sešitu, cv. 12 - společná práce do sešitu, DÚ - PP - str. 39

 

Matematika - zápis  a čtení čísel, učebnice str. 4, 5 - cv. 11 - diktát čísel, čtení, číselné řády

 

Setkání s paní psycholožkou - sebehodnocení

 

Zábavné úkoly na webu LearningApps

 

 

19.2.2021

 

Geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku  -  učebnice 2 díl, str. 43, cv. 1, 2,3 - rýsování do sešitu - zadání, náčrt, konstrukce

 

Český jazyk - prověrka Teams, vzor píseň - učebnice str. 53 - vzor píseň, skloňování - tabulka str. 50, procvičování - skolakov. eu - kartičky

 

Přírodověda - prezentace referátů, Neživá příroda - vlastnosti látek - str. 37 - 39 - přečíst, pokusy - dobrovolný úkol - nafotit a napsat, může být i ve wordu

 

Angličtina - Town - učebnice str. 33 - poslech, slovíčka, Look and say, Look and count

 

 

 

18.2.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, diktát s následnou kontrolou a opravou, procvičování  - rod ženský, vzory - žena , růže na webu: Úlohy z češtiny - Grétka, Testy na procvičování   DÚ - PP - str. 38

 

 Matematika - zápis a čtení čísel větších než 10 000, Matýskova matematika - cvičení 1, učebnice matematiky - 2. díl na webu: www.alter.cz , učebnice 2. díl str. 4

 

Vlastivěda - referáty, Putujeme po České republice - zajímavosti, prezentace v PowerPointu - příprava

 

17.2.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, vzor žena - skloňování a koncovky - procvičování na webu skolakov.eu, vzor růže - skloňování, koncovky, zápis do sešitu - na WhatsApp, učebnice str. 52, cv. 8 - ústně, procvičování na skolakov.eu - kartička - pravopis vzoru růže, známkované diktáty, pravopisný trenažér, skloňování podstatných jmen podle vzoru růže,  DÚ - PP - str. 37 

 

Matematika - kontrola a hodnocení prověrky Teams, čísla větší než 10 000 - úvod, zápis a čtení čísel do 100 000 - Matýskova matematika - cvičení 1,2,3 

 

Pohybová a hudební hodina

 

 

16.1.2021

 

Český jazyk - určování vzorů podstatných jmen rodu ženského - kvíz Kahoot, vzor žena - koncovky - učebnice str. 51, cv. 6 - společné plnění úkolu do školního sešitu, DÚ - PP - str. 35

 

Angličtina - U5 - Kites - poslech, vyprávění příběhu, čtení, překlad, slovíčka

 

Matematika - písemné dělení - prověrka Teams

 

Přírodověda - referáty, ukázka tvoření referátu v Office 365 - ve Wordu, odesílání mailu přes Outlook, prezentace referátů - Lesní zvířata

 

 

 

15.2.2021

 

Český jazyk - vzor žena, skloňování, koncovky - učebnice str. 51 - Vzor žena, školákov - kartičky - pravopis koncovek vzoru žena 

 

Angličtina - kontrola prověrky Teams, kontrola Quizzy´s Questions - PS - str. 39, procvičování učiva webu Školákov - Animals 

 

Matematika - procvičování a prověřování písemného dělení na webu Školákov - nekonečné počítání, zítra prověrka - písemné dělení se zkouškou 

 

Vlastivěda - referáty, DÚ:  učebnice str. 42 - 45 - Divy přírody, Kouzlo vody - přečíst a prohlédnout obrázky

 

 

 

12.2.2021

 

Geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku - Matýskova matematika - Rýsování - konstrukce čtverce - dva čtverce,   strana 28 - úvod A - postup, konstrukce obdélníku - str. 28, cvičení 3a

 

Český jazyk -rod ženský, vzory - zařazování podstatných jmen ke vzorům - učebnice str. 51, cv. 2 - do sešitu (poslal jsem úkol na WhatsApp), procvičování na webu skolakov.eu - vzory rodu ženského a neposedné žabky

 

Přírodověda - kontrola prověrky

 

Angličtina - prověrka Teams, Animals na skolakov.eu

 

 

11.2.2021

 

Český jazyk - kontrola prověrky Teams, rod ženský - vzory - učebnice str. 50 - seznámení, DÚ - PP- str. 34 - celé na pátek

 

Matematika - opakování a procvičování učiva - str. 52, kontrola a hodnocení prověrky Teams

 

Angličtina - PS - str. 39 - Quizzy´s questions - první úkol - talking about animals - do sešitu, další úkoly plněny v pracovním sešitě, vypracované úkoly odeslány ke kontrole na WhatsApp, DÚ - příprava na prověrku U4

 

Vlastivěda - prezentace referátů Hrady a zámky

 

 

 

10.2.2021

 

Český jazyk - kontrola DÚ, prověrka Teams - rod střední - koncovky

 

Matematika - písemné dělení - kontrola DÚ, procvičování a ověřování dovedností na webu Školákov, prověrka - písemné násobení

 

Nácvik odesílání e-mailů pomocí Outlooku

 

Hudební a pohybová hodina

 

 

9.2.2021

 

Český jazyk - rod střední, koncovky, diktát - PS - str. 42, cv. 23 - kontrola, oprava a hodnocení práce, odesílání na WhatsApp, DÚ - PS - str. 39, cv. 12,14,15, str. 40, cv. 16

 

Angličtina - učebnice str. 31 - poslech, vyprávění obsahu textu, překlad, slovíčka - cow, sheep, pig, goat, PS - str. 37 - společné doplňování

 

Přírodověda - test Teams - ekosystém les, PS - str. 22 - společné doplňování - celé 

 

Matematika - DÚ - procvičovat písemné dělení na Školákově 

 

 

 

5.2.2021

 

Český jazyk - vzor stavení - skloňování, koncovky, kontrola DÚ, učebnice str. 49, cv. 17 - opis s doplňováním do škol. sešitu a následná kontrola a oprava chyb

 

Geometrie - čtverec a obdélník - vlastnosti - Matýskova matematika - úvod  , konstrukce čtverce  

 

Přírodověda - Příroda v zimě - učebnice str. 34 - 36 - přečíst, PS - str. 19, 20 - kontrola a doplnění úkolů, příprava referátu ve Wordu, ukázky práce, posílání mailu s přílohou v Office 365, Outlook

 

Angličtina - Colin in computerland - poslech, čtení, překlad, zápis slovíček, PS - str. 36, cv. 1,2 

 

 

 

4.2.2021

 

Český jazyk - vzor stavení - skloňování koncovky, DÚ - PP - str. 33 - celé na pátek

 

Matematika - písemné dělení - učebnice str. 49, cv. 11 - opakování postupu písemného dělení, procvičování na webu Školákov - Nekonečné dělení,    DÚ - učebnice str. 49, cv. 12 - do domácího sešitu se zkouškou - na pondělí

 

Vlastivěda - ukázky referátů, PS - str. 26, cv. 1, DÚ - str. 26, cv. 2 a str. 27, cv. 3 - na pondělí

 

Angličtina - posílání mailů s přílohou přes Office 365 - Outlook 

 

 

  

3.2.2021

 

Český jazyk - rod střední, vzory, koncovky - prověrka v Teams, kontrola DÚ

 

Matematika - sebehodnocení, opakovat písemné násobení

 

Hudební výchova - on-line vystoupení

 

 

2.2.2021

 

Český jazyk - vzor kuře, skloňování, koncovky, zápis do sešitu, učebnice str. 48, cv. 13 - ústně, DÚ: PP - str. 32 - celé

 

Angličtina - kontrola a oprava prověrky, Colin in Computerland - str. 30 - poslech, vyprávění příběhu, čtení, překlad

 

Matematika - písemné násobení, kontrola DÚ, PS - str. 22, cv. 4 - počítání na čas, procvičování na webu Školákov

 

Přírodověda - Ekosystém les, Příprava referátů  ve Wordu - lesní živočich, úkázka práce, PS - str. 18 - kontrola DÚ, str. 19 - cv. 7,8, DÚ - str. 19, cv. 9, str. 20, cv. 1 - 4 - na pátek 

 

   

 

1.2.2021

 

Český jazyk - vzory město, moře - skloňování, koncovky, kontrola DÚ - PP str. 31

 

Angličtina - prověrka v Teams

 

Matematika - kontrola skupinové práce - Hledání čísel podle kódů, písemné násobení - učebnice str. 48, cv. 2 - do školního sešitu, DÚ - PS - str. 22, cv. 1,2,3, možnost procvičování na webu Školákov

 

Vlastivěda - opakování str. 29 - 37 - příprava na kvíz, Poznáváme naši vlast - hrady a zámky, příprava referátů ve Wordu, stahování obrázků z webu, vkládání obrázku do Wordu, psaní textu, ukládání dokumentů 

 

 

 

28.1.2021

 

Český jazyk - vzor moře - skloňování, koncovky, učebnice str. 48 - vzor moře, domácí četba - povídání o knihách, DÚ: PP - str. 31 - celé na pondělí

 

Matematika - kontrola prověrky v Teams, kontrola DÚ

 

Angličtina - The Carnival of the Animals - čtení, překlad, slovíčka, PS - str. 34, cv. 1,2, str. 35, cv. 1

 

Vlastivěda - Ochrana přírody - str. 36,37 - společné povídání, PS - str. 24, 25, DÚ: str. 25, cv. 5,6,7 - na pondělí

 

 

27.1.2021

 

Český jazyk - vzor město, skloňování, koncovky - učebnice str. 47, cv. 7 - společná práce do školního sešitu

 

Matematika - skupinová práce - Čísla podle kódů

 

Hudební výchova - písničky s kytarou, on-line muzicírování 

 

 

26.1.2021

 

Český jazyk - skloňování podstatných jmen rodu středního - učebnice str. 47, cv. 3 - ústně, cv. 4 - písemně do školního sešitu, procvičování na webu Školákov

 

Angličtina - The Carnival of the Animals - poslech, čtení, překlad, hudební hádanky, PS - str. 32, cv. 2, str. 33, cv. 2 - kontrola DÚ, cv. 1 - poslech a vybarvování - listen and colour

 

Matematika - oprava prověrky z geometrie, pamětné násobení a dělení - prověrka v Teams

 

Přírodověda - Ekosystém les - povídání zajímavostí o rostlinách a živočiších, PS - str. 16 - kontrola DÚ a doplnění, str. 17, cv. 1,2 - společné doplňování, DÚ - str. 18 - celé na příští úterý

 

 

 

25.1.2021

 

Český jazyk - skloňování podstatných jmen - úvod - učebnice str. 45, rod střední - vzory - str. 46, cv. 1, přehled skloňování podstatných jmen rodu středního - tabulka, procvičování na webu Školákov - vzory středního rodu a narozeninové dárečky 

 

Angličtina - učebnice str. 27 - rozhovory ve skupinkách, PS - str. 30, cv. 1,2, str. 32, cv. 1, DÚ: str. 32, cv. 2, str. 33, cv. 2

 

Matematika - pamětné dělení, učebnice str. 46, cv. 9,10,11,12 - společná práce do sešitu, DÚ: str. 46, cv. 18 - na fólii

 

Vlastivěda - kontrola DÚ a práce v PS - str. 22, 23, Ochrana přírody - str. 36,37 - přečíst  

 

 

 

22. 1. 2021

 

Matematika - Počítáme s Patrikem - řešení - v Teams

Geometrie - samostatná práce - zadání v Teams - výukové materiály

 

Český jazyk - kvíz Kahoot - určování pádů podstatných jmen

 

Angličtina - Zoo - orientace - Where are...?, slovíčka k tématu - učebnice str. 27

 

Přírodověda - PS - str. 14 - kontrola úkolů, str. 15 - cv. 7 - 10, DÚ - str. 16, učebnice str. 29 - 33 - ekosystém les - přečíst  - na úterý

 

 

21.1.2021

 

Matematika - práce ve skupinách - Počítáme se Patrikem (2 vyučovací hodiny)

 

Angličtina - Talking about the zoo keepers - tvoření vět, PS - str. 29 - cv. 1, 2

 

Vlastivěda - Nerostné bohatství a průmysl ČR - str. 33 - 35, PS - str. 21 - cv. 1, 2....cv. 3 - ústně, DÚ - str. 22, cv. 4 - 6 

 

 

20.1.2021

 

Český jazyk - kontrola a oprava kvízu Teams, kontrola DÚ, 

 

Matematika - písemka v Teamsech, pamětné násobení Matýskova matematika - výuka, cvičení 1, učebnice str. 45, cv. 1,2

 

On-line muzicírování, domácí četba knih

 

Procvičování učiva na webu: Kde se učit?

 

 

19.1. 2021

 

Český jazyk - pádové otázky, určování pádů, učebnice str. 42, cv. 10 - ústně, kvíz Teams - určování rodu a pádu podstatných jmen, DÚ - učebnice str. 44, cv. 18 - do domácího sešitu ( úkol a, b, - NE)

 

Angličtina - slovíčka, Say the chant - čtení, překlad, slovíčka - Talk about the zoo keepers - stupňování přídavných jmen - tall, taller... - zápis do sešitu, naučit

 

Matematika - kontrola DÚ, historické údálosti - učebnice str. 42, cv. 3, DÚ - procvičovat písemné sčítání a odčítání na webu školákov

 

Přírodověda - U lidských obydlí, PS - str. 13, cv. 1, 2, DÚ - str. 14, cv. 4 - 6 - na pátek

 

 

 

 

18. 1. 2021

 

Český jazyk - určování pádů - učebnice str. 41, cv. 5 - ústně, cv. 8 - písemně do školního sešitu

 

Angličtina - Quizzy´s Questions - PS - str. 28 - samostatná práce, Say the chant - učebnice str. 26

 

Matematika - slovní úlohy - učebnice str. 41, cv. 4, 6, písemné odčítání - str. 42, cv. 1, 2, DÚ - PS - str. 20, cv. 1,2,3

 

Vlastivěda - Půda a zemědělství - str. 31,32, PS - str. 20, cv. 1,2 DÚ - cv. 3, Nerostné bohatství - str. 33, 34 - přečíst, naučit, výpisky v Teams - Výukové materiály 

 

 

15. 1. 2021

 

Geometrie - Pravý úhel - učebnice str. 50, cv. 3, rámeček - pozoruj, cv. 4, pravoúhlý trojúhelník - rýsování, rámeček - Všimni se.

 

Český jazyk - kontrola DÚ, procvičování - rod, číslo, pád - Školákov 

 

Přírodověda - skupinová práce v Teams - pracovní sešit str. 11, 12,  DÚ: U lidských obydlí - učebnice str. 24 - 28 - přečíst

 

Angličtina - Animals  - učebnice str. 25

 

14. 1. 2021

 

Český jazyk - pády, str. 40, cv. 1 - ústně, cv. 2 - pádové otázky, zápis do sešitu, cv. 4 - ústně, DÚ - PS - str. 36, cv. 3, str. 37 - cv. 4, cv. 5 - vypsat do domácího sešitu podstatná jména z prvních 3 vět a určit pád, číslo a rod.

 

Vlastivěda - skupinová práce - PS - str. 17, 18, 19 - společné vyhodnocení a kontrola, DÚ: učebnice str. 31, 32 - Půda a zemědělství ČR - přečíst, výpisky najdete v Teams - soubory - výukové materiály - vlastivěda

 

Angličtina - Are they monkeys? - četba, slovíčka

 

 

13. 1. 2021

 

Český jazyk - podstatná jména, určování rodu a čísla, učebnice str. 39, cv. 3, DÚ: Školákov - určování rodu - Čítárna

 

Matematika - zaokrouhlování čísel - procvičování na webu Školákov - Duhová čísla a zápisník, Písemné sčítání - učebnice str. 41, cv. 1,2, odhadování součtu pomocí zaokrouhlování - ústně, písemné sčítání - do školního sešitu, DÚ - procvičovat na webu Školákov - třešňová a borůvková zmrzlina 

 

On-line hudební hodina - zpívání písní s doprovodem na kytaru, melodie na flétnu, housle a klavírní skladbičky

 

 

 

12. 1. 2021

 

Český jazyk - kontrola kvízu Teams, podstatná jména - zápis do sešitu, učebnice str. 39, cv. 2 - ústně, DÚ: PS - str. 36, cv. 2

 

Angličtina - PS - str. 26 - Our World, DÚ - My favorite meal is...., U4 - Are they monkeys? - poslech, vyprávění, nácvik čtení, překlad

 

Matematika - kontrola domácího úkolu - PS - str. 15, test Teams - zaokrouhlování čísel

 

Přírodověda - kvíz Teams, PS - str. 9, cv. 1,2 s následnou kontrolou, DÚ: - str. 10 - celá stránka - na pátek

 

 

11. 1. 2021

 

Český jazyk - slovní druhy - kvíz Teams, podstatná jména - rod, číslo - učebnice str. 39, cv. 1, přehled

 

Angličtina - Colin in Computerland - str. 30, poslech, vyprávění textu, čtení a překlad, Our World - str. 31 - poslech, slovíčka, práce s textem

 

Matematika - zaokrouhlování - učebnice str. 40, cv. 1, 2 - do školního sešitu, DÚ - PS - str. 15, cv. 1,2,3,4

 

Vlastivěda - kvíz Teams, Počasí a podnebí - str. 29 - přečíst a naučit - Zapamatuj si 

 

 

8. 1. 2021

 

Geometrie - pravý úhel, Matýskova matematika - úhly   - úvod B,C, cvičení 2, učebnice matematiky - str. 50, cv. 1

 

Český jazyk - procvičování slovních druhů - PS - str. 33, cv. 11, 12

 

Přírodověda - učebnice str. 22, 23 - plazi, obojživelníci, bezobratlí - přečíst, příprava na kvíz

 

Angličtina - slovíčka - kvíz Teams, učebnice str. 21, video a čtení s porozuměním

 

 

7. 1. 2021

 

Český jazyk - slovní druhy - procvičování, kontrola úkolu - diktát a určování slovních druhů - učebnice str. 36, cv. 7, kvíz Kahoot

 

Vlastivěda - kvíz Kahoot, kontrola a doplnění úkolů v pracovním sešitě -  str. 14, 15, 16

 

Matematika - kontrola úkolu Teams, hodnocení, zaokrouhlování čísel na tisíce

 

Angličtina - slovíčka - zkoušení, PS - str. 24 - kontrola a procvičování

 

 

5. 1. 2021

 

Český jazyk - slovní druhy - procvičování, kontrola DÚ - PS - str. 30, DÚ - PS - str. 31, cv. 1, 7, str. 32 - cv. 8

 

Angličtina - slovíčka - PS - str. 95, Unit - 3 - dopsat a naučit podtržená slovíčka - příprava na kvíz Kahoot, kontrola DÚ - PS - str. 23

 

Matematika - pamětné sčítání a odčítání, řešení úkolu v Teams

 

Přírodověda - opakování rostliny, živočichové - příprava na kvíz Kahoot, přečíst a učit se - učebnice str. 20, 21 - ptáci, ryby    DÚ - referát - libovolný živočich, zajímavosti, obrázek - ofotit a poslat na WhatsApp

 

 

4. 1. 2021

 

Český jazyk - slovní druhy - učebnice str. 34, 35, Přehled slovních druhů - str. 35 - naučit, DÚ - PS - str. 30, cv. 1, 2, 3, 4

 

Matematika - pamětné sčítání a odčítání do 10 000, učebnice str. 36, 37 - opakování, DÚ - procvičovat na webu skolakov.eu

 

Angličtina - DÚ - PS - str. 23, 24

 

Vlastivěda - opakování na kvíz Kahoot - Nad mapou ČR - str. 17 - 19, Orientace v krajině - str. 20, Povrch ČR - str. 23 - 25, nové učivo - Vodstvo ČR - str. 26, 27, DÚ - PS - str. 16, cv. 1, 2 - na čtvrtek 

 

 

 

27. 11.

 

Geometrie - rovnoběžky - učebnice str. 39, cv. 2,3,4

 

Český jazyk - kvíz Kahoot - vyjmenovaná slova po P

 

Angličtina - Shopping list - I like, I don´t like, She, he likes, She, he doesn´t like, PS - str, 18, cv. 1, 2   

 

 

 26. 11

 

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po P, kontrola DÚ, učebnice str. 28 - rozlišujeme - přepis do školního sešitu, PS - str. 23, cv. 13, 14, str. 24, cv. 15, ústní prověřování a procvičování na webu skolakov.eu, DÚ: PP - str. 19,20 - celé

 

Angličtina - Shopping for mum - poslech, čtení, překlad, shopping list - slovíčka a obrázky - úkol do sešitu - učebnice str. 17 

 

Matematika - čísla do 10 000 - zápis, řády, čtení - Matýskova matematika - cv. 1, 2, 3

 

 

 

Vánoční píseň - Jak děkuje se andělům - text

Jak děkuje se andělům - video na Youtube

 

25. 11.

 

Český jazyk - kontrola DÚ, kvíz Teams - vyjmenovaná slova po M a opis do sešitu, vyjmenovaná slova po P - procvičování na webu skolakov.eu, DÚ: PP - str. 18

 

Matematika - písemné dělení - procvičování na webu skolakov.eu, slovní úlohy a příklady - učebnice str. 28, cv. 43, 47, 52, čísla do 10 000 - úvod - zápis, řády - Matýskova matematika - str. 18, úvod, cv.1 

 

 24. 11

 

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po M, kontrola DÚ, prověřování na webu skolakov.eu, DÚ: PS - str. 22, cv. 9,10,11

 

Matematika - prověrka Teams - písemné dělení

 

Angličtina - Our World - práce s textem, PS - str. 15 

 

Přírodověda - str. 15 - Kořen, stonek, list, PS - str. 5, cv. 1, 2

 

 

23. 11. 

 

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po M, kontrola DÚ, kvíz Kahoot - vyjmenovaná slova po L, učebnice str. 26 - rozlišujte - přepis do sešitu, DÚ - PP - str. 17  

 

Matematika - písemné dělení - kontrola DÚ

 

Angličtina - Projekt My family - úkol na celý týden, kdo bude mít hotové, může ofotit a poslat, Our world - poslech, překlad

 

Vlastivěda - mapy, plány, měřítko, práce v PS - str. 10

 

 

20. 11.

 

Geometrie - rýsování kolmic - Matýskova geometrie - cv. 2c, 2d , Rovnoběžky - Matýskova geometrie - úvod A

Český jazyk - vyjmenovaná slova po L - kontrola DÚ, diktát, DÚ: PP - str. 15, 16

 

Angličtina - Colin in Computerland - čtení, překlad, slovíčka, PS - str. 14, cv. 1, 2, 3

 

19. 11.

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po L - učebnice str. 24 - rozlišujte - opis do školního sešitu, cv. 2 - opis s doplňováním a následná kontrola - do školního sešitu. DÚ: PS - str. str. 20, cv. 5, str. 21, cv. 6,7

Vyjmenovaná slova na webu Školákov - trénovat

 

Matematika - kontrola DÚ - PS - str. 26, cv.1, učebnice str. 26, cv. 24, 25, 26, DÚ: str. 27, cv. 32 - 4 sloupečky, zájemci vše - na pondělí

Písemné dělení na webu Školákov - trénovat

 

Angličtina - About me and my family - čtení a překlad úkolů, Colin in Computerland - str. 30 

 

 

18. 11.

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po B,L - pracovní sešit - str. 19, cv. 2, str. 20, cv. 3, 4 - kontrola DÚ, PP - str. 13 - doplňování a kontrola, DÚ: str. 14 - celé, procvičování vyjmenovaných slov po L - Školákov

 

Matematika - kontrola DÚ - PS - str. 25, písemné dělení se zbytkem - učebnice str. 26, cv. 22, 23, 24 (dva příklady), procvičování na webu Školákov    DÚ: PS - str. 26, cv. 1

 

 

13. 11.

 

Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek - přímky kolmé - kolmice - Matýskova matematika - úvod B, cv. 1, 2 

Matýskova matematika - str. 12 - úvod, cvičení 2a, 2b - rýsování kolmic podle návodu 

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po B - učebnice str. 23 - Rozlišujte - opis dvou sloupečků slov, PS - str. 19, cv. 1 - doplňování a třídění slov - vybarvování  BI - BY, DÚ: str. 19, cv. 2, str. 20, cv. 3,4 - na středu 

 

Vlastivěda - Nad mapou ČR - učebnice str. 17 - 19 - přečíst a naučit - příprava na test

 

Angličtina - The Fabulous Fortune family - čtení, překlad, DÚ: PS - str. 12, cv. 2, str. 13, cv. 2 - dobrovolný úkol, kdo zvládne, dostane jedničku. 

 

12. 11.

 

Český jazyk - kontrola DÚ, vyjmenovaná slova - kvízy Kahoot

 

Matematika - písemné dělení - kontrola DÚ, učebnice str. 25, cv. 15, 16 - společné počítání, DÚ - Matýskova matematika - PS, str. 25 - celé, kontrola ve středu 18.11.

Samostatná práce - Teams - splnit dnes do 20.00 hod

 

Angličtina - PS - str. 12, cv.1, str. 13, cv. 1, naučit se slovíčka

 

Sebehodnocení - Teams - splnit dnes do 20.00 hod

 

11. 11. 

 

Český jazyk - Stavba slova - opakování s vodníkem - učebnice str. 21, cv. 1 - ústně, cv. 3 - písemně do školního sešitu, DÚ - str. 21, cv. 5 - do domácího sešitu, domácí četba - představování knih, Literární list 

 

Matematika - písemné dělení - učebnice str. str. 23, cv. 2, str. 24, cv. 8, 9, procvičování na webu skolakov.eu, DÚ: str. 24, cv. 9 - poslední 3 příklady a zkouška

 

 

10. 11.

 

Český jazyk - příprava na úkoly v aplikaci Teams, kontrola DÚ - PP - str. 8

 

Matematika - písemné dělení jednociferným dělitelem - nácvik, Matýskova matematika - návodné video, str. 38, úvod, učebnice - str. 23 - cv. 1, cv. 2 - můžete vyzkoušet do trhacího bloku (nepovinné)

 

Angličtina - str. 12 - poslech, čtení, překlad a práce s textem, slovíčka

 

Přírodověda - Rostliny - vytrvalé, jednoleté, dvouleté, kvetoucí a nekvetoucí

 

 

9. 11.

 

Český jazyk - kontrola úkolů - PS - str. 17, 18, DÚ: pravopisné pětiminutovky - str. 8 - celé

 

Matematika - písemné násobení, odhady výsledků - str. 19, cv. 14 - zelený rámeček, slovní úlohy - cv. 15, 16, DÚ: učebnice str. 19, cv. 17, 18, 19 - do domácího sešitu

 

Angličtina - PS - str. 11, cv. 1, 2 - poslech a společné plnění úkolů

 

Vlastivěda - PS - str. 7, cv. 11, Lípa - národní strom, opakovací test - str. 8, Nad mapou ČR - učebnice str. 17, DÚ: učebnice str. 18 - přečíst 

 

 

6. 11.

 

Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek, Matýskova matematika - Rovnoběžky a různoběžky - úvod A

 

Český jazyk - diktát s následnou opravou  -  učebnice str. 18, cv. 5, cv. 3 - ústně

 

Další aktivity výuky- Všeobecný test Natálky Rozsypálkové, on-line koncert žáků - hra na flétnu, housle, zpívání s kytarou 

 

 

5. 11. 

 

Český jazyk - Zdvojené souhlásky - učebnice str. 18, cv. 1,2  , kontrola DÚ - PP - str. 7, 

kvíz Kahoot - předpony roz, bez, vz, PS - str. 17, cv. 13 - ve škole, DÚ - PS - str. 17, cv. 14,15, str.18, cv. 16,17

 

Matematika - kontrola DÚ - společné počítání, DÚ - str. 19, cv. 13 - a), b) - do domácího sešitu

 

Angličtina - Numbers - kvíz Kahoot, Family - učebnice str. 11, 

 

Zápis do sešitu:

Theme: Family

She´s got. Ona má. She hasn´t got. Ona nemá, He´s got. On má. He hasn´t got. On nemá. She´s got one brother. Ona má jednoho bratra. She hasn´t got any brothers. Ona nemá žádné bratry.  

                     

 

4. 11.

 

Český jazyk - předpony od-, v-, učebnice str. 17 - cv. 2 - společné čtení, doplňování a zapisování doplněných slov do školního sešitu, cv. 3 - ústně, Předpony od, nad, pod, před - kvíz Kahoot, DÚ: pravopisné pětiminutovky - str. 7 - celé 

 

Matematika - písemné násobení s přechodem přes desítku, Matýskova matematika , dělení se zbytkem -  kvíz Kahoot, DÚ: pracovní sešit str. 7, cv. 6 

 

 

 

 

3. 11.

Český jazyk - Předpona ob-, v- , skupiny bě/bje, vě/vje, pě  - učebnice str. 17 

                      - zápis do sešitu 

 

Matematika - učebnice str. 15, slovní úloha 97 - společně do školního sešitu, opakování dělení se zbytkem - kvíz Kahoot, písemné násobení - str. 18 - postup - růžový rámeček, společné počítání 

DÚ: str. 18, cv. 2 - pod zeleným rámečkem, počítat bez odhadu, jen opsat příklady a vypočítat do domácího sešitu.

 

Angličtina - Numbers, pracovní sešit str. 10, cv. 1,2 

 

Přírodověda - Houby, pracovní sešit str. 3, 4 - plnění úkolů, DÚ: str. 4, cv. 5

 

 

2. 11. 

 

Český jazyk - pravidla distanční výuky, předložky a předpony - roz, bez, vz - kontrola domácích úkolů 

                      - zítra kvíz Kahoot - předpony od, nad, pod, před

Matematika - kontrola domácích úkolů, dělení se zbytkem - zítra kvíz Kahoot 

Angličtina - Numbers 0 - 100 

Vlastivěda - kraje, zajímavosti, řešení úkolů v pracovním sešitě - str. 5 - 7, zítra kvíz Kahoot - Kraje

 

 

23.10.

Český jazyk - Předpony roz-, bez-, vz-, předložka bez, učebnice str. 16 , cv. 1 - ústně, cv. 2 - zápis přídavných jmen s předponou do sešitu, Pravopisné pětiminutovky - str. 5 - kontrola domácí úlohy. Předpony a předložky - kvíz Kahoot

 

Matematika - kvíz Kahoot - násobení a dělení větších čísel s nulou

 

Angličtina - zájmena his, her - procvičování, kontrola DÚ, číslovky do 100 str. 10, song, zápis číslovek do slovníčku

 

Domácí úkoly na prázdniny:

Český jazyk - učebnice str. 16, cv. 3 - do domácího sešitu, Pravopisné pětiminutovky - str. 6 - celé

Matematika - učebnice str. 15, cv. 95 - první 4 sloupečky do domácího sešitu, str. 16, cv. 102 - první dva sloupečky do dom. sešitu - všichni, další dva sloupečky - dobrovolný úkol. Matýskova matematika - PS - str. 10, cv. 1,2,3,4,5,6  

 

Úkoly si rozvrhněte na celý týden, nenechávejte je na poslední chvíli, bylo by toho moc. Pracujte samostatně bez pomocí rodičů, co nebudete vědět, doplníme si při kontrole úkolů.

 

Hezké prázdniny a buďte všichni zdraví.

 

 

 

 

 

22.10.

 

Český jazyk - Předpony a předložky od, nad, pod, před, učebnice str. 15 - cv. 2 - ústně, cv. 4 - písemný úkol do školního sešitu s následnou společnou kontrolou. PS - str. 16, cv. 9,10 - dokončit, zítra zkontrolujeme. DÚ: Pravopisné pětiminutovky - str.  5 - celé. doplnit d - t a vyznačit předpony

 

Matematika - vyhodnocení matematického kvízu Kahoot, opakování násobení a dělení s nulou, procvičování  dělení se zbytkem  - učebnice str. 12, cv. 67 - společná kontrola domácího úkolu, str. 15, cv. 96 - slovní úloha

 

Angličtina - zájmena his, her, kontrola pracovního listu, PS - str. 7, cv. 2, str. 8, cv. 1 - poslech, DÚ - str. 8, cv. 2 - dokončit

 

Přírodověda - Živá a neživá příroda str. 3 - 10 - opakování, příprava na kvíz (Kahoot), 

 

 

 

21.10

 

Český jazyk - Předložky a předpony - učebnice str. 14 - žlutý rámeček, cv. 1 - ústně , Zápis do školního sešitu, PS - str. 14, 15 - společná kontrola úkolů 

 

Matematika - hra Kahoot - násobení a dělení větších čísel s nulou, Matýskova matematika - PS - str. 8, cv. 4,5,6,7 - kontrola úkolů, vysvětlování postupu dělení se zbytkem, DÚ - učebnice str. 12, cv. 67 - dopočítat do školního sešitu a provést zkoušky

                     

 

 

Úkoly na úterý 20.10

 

Český jazyk - PS - str. 14, cv. 1,2, str. 15, cv. 3,4,6,7

 

Matematika - procvičovat dělení se zbytkem, PS - str. 8, cv. 4,5,6,7 ( můžete si trénovat i v učebnici str. 12,  cv. 67 - dobrovolný úkol do trhacího bloku)

 

Angličtina - pracovní list (úkol si můžete vytisknout a doplnit) 

 

Přírodověda - přečtěte si zajímavosti o houbách - učebnice str. 11 - 13, na str. 13 dole je to nejdůležitější -  Zapamatuj si! - naučte se.

 

 

19. 10.

Český jazyk - Stavba slova, předpona, kořen, příponová část ,Zápis do školního sešitu, učebnice str. 13 - Rybolov - vypisování vyznačených slov do tří sloupečků - předpona, kořen, příponová část - úkol do sešitu. Cv. 1 společné a žlutá tabulka - naučit

 

Matematika - Dělení se zbytkem  - Matýskova matematika - PS  - str. 8, cv. 1,2,3 - společné plnění úkolů

 

Angličtina - učebnice str. 8, The presents - opakování slovíček, čtení - Polly´s family - slovíčka - unkle, aunt (auntie) cousin - zapsat do slovníčku, překlad v PS - str.95,Přídavná jména přivlastňovací - Polly´s, Jack´s...., cv. Read and say, PS - str. 7, cv. 1 - poslech a společné plnění úkolu

 

Vlastivěda - Kraje - Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký - zajímavosti, práce s učebnicí str. 8 - 10

                    úkol: příprava na Kahoot kvíz - přečíst další kraje - str. 10 - 14

 

 

16. 10.

 

Geometrie -  délka úsečky - rýsování úseček pomocí videa: Matýskova matematika 

 

Český jazyk - kontrola domácí úlohy  -  pracovní sešit, str. 12, cv. 13,14,15

                        str. 16, 17 - společná práce s kontrolou, čítanka - str.12 - 14 - samostatná četba článku                                    Prohlídka, úkoly k textu: Jak Kougl popsal žížalu? Jak ji popsala žákyně Zajíčková?                                          Vyhledávání informací o žížale na internetu. DÚ: str. 14, cv. 5 - splnit do trhacího bloku 

 

Angličtina - PS - str.6 cv. 1 - kontrola domácí úlohy (doplněná slovíčka v pořadí: magazine,                                                 girls, animals, puzzles, great),  učebnice Unit 2  - str. 8, The presents - poslech, překlad,                                   vypisování slovíček z textu do slovníčku, slovíčka najdete v pracovním sešitě na str. 95

 

 

15. 10

 

Český jazyk - Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

                      Zápis do školního sešitu,    učebnice str. 10, cv. 1 - ústně, cv. 2 - písemný úkol do školního 

                       sešitu po přípravě, str. 11, cv. 1 - ústně    DÚ: PS - str. 12, cv. 1,2,3 - na pátek

Učebnice str. 10   učebnice str. 11  

 

Matematika - Dělení se zbytkem

                      Kontrola domácí úlohy - str.7, cv. 1,2,3

                      dělení se zbytkem - Matýskova matematika - str,14, cv.1 - video

 

Angličtina - Alphabet (abeceda) - opakování, PS - str. 5, cv. 2, DÚ - str. 6, cv. 1

 

 

14.10.

 

Český jazyk - Význam slova, učebnice str. 8, cv. 2 - doplňování a třídění slov do školního sešitu,

                       cv. 3 - ústně,  PS - str. 10, cv. 7,8 - kontrola domácí úlohy, 9,10, 12 - samostatná práce

                        s  následnou společnou kontrolou 

Učebnice str. 8 

Matematika - Násobení a dělení - vlastnosti a zkouška, násobení a dělení 1 a 0, slovní úlohy 

                       Matýskova matematika: Vlastnosti násobení a dělení + zkouška   

                                                              Násobení a dělení 1 a 0 

                                                              Krát více, krát méně 

                                                              Slovní úlohy - cv.9. str. 4 - řešili jsme do sešitu 

                      Učebnice - str. 12, cv. 61, 62 - společné řešení na fólii

                      DÚ - PS - str. 7, cv. 1,2,3 - na čtvrtek