Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

6. 10. Hanuš

Zítra: Justýna
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 1. třída

1. třída

Středa 5. 10. 2022

Český jazyk - skládání slabik má, ma pomocí kostek se souhláskami a samohláskami.

Živá abeceda - str. 18, cvičení pusa a červená pastelka (procvičuj doma čtení písmen a spojení do slabik. (Vzor: M a, ma. m á, má...).

Matematika - procvičování porovnávání a odčítání pomocí barevných koleček.

Psaní číslic - str. 9/ druhý řádek (procvičování psaní číslic 2, 3). Str. 1/psaní číslice 0.

Uvolňovací cviky - str. 21

 

Úterý 4. 10. 2022

Živá abeceda - dokončení str. 17. Cvičení puzzle a pastelka - procvičuj doma čtení (Vzor: m a, ma. M á, Má...). - pracovní list a obrázkem auta (Vybarvi jednotlivá políčka podle toho, které písmeno je v něm napsané).

Matematika - str. 16 (obrázkové úlohy). Procvičování znázornění příkladu pomocí obdélníčků. Procvičování sčítání a odčítání do 3.

Prvouka - písnička Datel. Pracovní učebnice str. 13 cv. 2 a 3 (Jak se můžeme obléct, aby nám nebyla zima? Jaké je na podzim počasí?). Hra na meteorologa (Kdo je to meteorolog? Jaké značky může používat?) - zapiš pomocí meteorologických značek dnešní počasí - úkol na známku

 

Pondělí 3. 10.

Živá abeceda str. 17 cv. (zelená tužka , srdíčko). Cvičení puzzle (dbej na správné tvoření slabik, pečlivě rozlišuj krátkou a dlouhou slabiku. Vzor: m a, ma, M á, Má,...) Toto cvičení nacvič za domácí úkol.

Matematika str. 16. Procvičujeme porovnávání čísel do 5. Dbáme na správný zápis příkladů pomocí znaménem větší, menší, rovná se. Tvoříme příklady ve dvojici. Postupně se učíme popsat malované slovní úlohy na odčítání, učíme se znázorňovat pomocí koleček. Tvoříme jednoduché odpovědi celou větou.

Uvolňovací cviky str. 19, DÚ: str. 20. Učíme se psát rovné čáry, spojovat body. Dbáme na správné držení tužky, správné sezení i naklonění sešitu.

 

Pátek 30. 9. 2022

Živá abeceda - dokončit stranu 16. Čtení písmen z úkolu s kytičkou na známky.
Uvolňovací cviky - str. 18. DÚ - na papíře o velikosti A3 (vložený ve složce nebo sešitě se zajíčkem) procvičuj předepsané uvolňovací cviky. Jedná se o stejné tvary jako na straně 18.

Prvouka(str. 12, 13) povídání o přírodě na podzim. Jaké zvuky vydávají jednotliví živočichové na obrázku? Kteří živočichové si na podzim dělají zásoby na zimu? Čím se živí ježek? Čím se živí datel a proč se mu říká doktor stromů? (Poslechni si písničku Datel od Uhlíře a Svěráka, zazpívej si ji.) Splň cvičení 4 na straně 12.

 

Čtvrtek 29. 9. 2022

Živá abeceda - str. 16 úkol s papouškem (Najdi všechna písmena A, a, Á, á a zakroužkuj je. Spočítej, kolik písmen je na jednotlivých řádcích), úkol s květinou (Čti písmena, která jsou napsaná, např.: "malé a, malé a, velké a, velké á..."). DÚ - nacvičit čtení písmen.

Matematika - Dnes jsme se seznámili se znaménkem -. Procvičování jednotlivých příkladů. Krteček strana 16 (cvičení se sluníčky, 3 rámečky s obrazci)

 

Úterý 27. 9. 2022

Živá abeceda Seznamujeme se s novým písmenkem, pečlivě si prohlédni a porovnej velikost velkého tiskacího a malého tiskacího a (str. 16). Písmenka si několikrát vyzkoušej na cvičný papír, přitom dodržuj správný tvar i velikost písmena. Dále splň cvičení s budíkem. Slova si vytleskej, rozlišuj krátké a dlouhé slabiky.

Matematika Dnes jsme se seznámili se znaménkem +. Znamená, že musíme uvedená čísla spočítat dohromady. Vypočítej str. 15 celou.

Prvouka str. 10 Popiš rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici. Kde žiješ ty? Popisuj, co všechno je k vidění ve vaší obci. Naše země je součástí Evropy. Patří mezi vnitrozemské státy (to znamená, že nemáme žádné moře). Který symbol ČR už znáš?

 

Pondělí 26. 9.

Živá abeceda str. 15 dokončit cvičení s hvězdičkou, zelenou tužkou a žlutou tužkou.

Na papír A4 napiš do prostřed písmeno M,m. Vezmi letáky a vystřihuj obrázky, které začínají na toto písmeno. Vše pečlivě nalep. Vytleskávej slabiky u jednotlivých slov, nezapomeň rozlišovat krátké a dlouhé slabiky. List přines do školy.(platí pouze pro nepřítomné žáky, ostatní si vyrobili ve škole). 

Matematika dokonči str. 14. Procvičujeme porovnávání do 5 pomocí znamének větší, menší, rovná se. DÚ: Pracovní list první sloupec (vloženo v krtečkovi).

Uvolňovací cviky str. 16, 17.

 

Pátek 23. 9. 2022

Živá abeceda str. 14 (u úkolu s pusou vyznač krátké a dlouhé slabiky). DÚ: Vybarvi pracovní list s motýlem.

Prvouka str. 8-9 dokončit. DÚ: str. 11.

Uvolňovací cviky str. 14, 15.

 

Čtvrtek 22. 9. 2022

Živá abeceda (str. 14 cvičení s otazníkem a červenou pastelkou)

Uvolňovací cviky str. 12 (DÚ: str. 13).

Matematika str. 14 (cv. Doplň čísla. Dokresli. Napiš čísla.)

Psaní číslic 1- 3 na pracovním listu (vloženo v krtečkovi).

 

Středa 21. 9.

Projektový den

 

Úterý 20. 9. 2022

Živá abeceda - strana 13 (dokončit), strana 14 (úkol pusa)

Matematika - strana 13 (dokončit)

Uvolňovací cviky - psaní číslice 3, DÚ: psaní číslice 3 na pracovním listu, který mají děti vložený v sešitu (psaní číslic, uvolňovací cviky).

HV poslech české státní hymny

PRV spolupráce se školní psycholožkou

 

Pondělí 19. 9. 2022

Živá abeceda - strana 12 (dokončit), strana 13 (úkoly: pusa, tužka)

Matematika - strana 13 (bez psaní číslice 2), procvičování větší než, menší než, rovná se.

Uvolňovací cviky - psaní číslice 2

 

Pátek 16. 9. 2022

Angličtina - procvičování slovní zásoby, kresba dle pokynů (není potřeba doma procvičovat).

Živá abeceda - strana 12/rozpoznávání velkého a malého tiskacího M (splňte úkoly: budík, papoušek, kytička)

Uvolňovací cviky - psaní číslice 1
Prvouka - str. 6 cel, str. 7 první cvičení