Základní škola Velehrad

30. 1. Robin

Zítra: Marika
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 1. třída

1. třída

Pondělí 30. 1. 2023

Slabikář - str. str. 25 celá

PS ke slabikáři - str. 10 dokončit

Písanka - str. 2 dokončit

Matematika - znázorňování příkladů pomocí koleček. PS - str. 5 dokončit; str. 6/1. DÚ - str. 6/2,3,5 

 

Pátek 27. 1. 2023

ČJ - PL Úrazy (rozhovor o obrázcích a komiks na téma Úrazy a jejich prevence).

Pohádka O čarodějích Bacilu a Vitamínu (rozhovor, otázky k porozumění textu).

Slabikář - str. 24 celá

Prvouka - str. 36 dokončit, 37 celá

 

Čtvrtek 26.1. 2023

V rámci výuky proběhl výukový program Zdraví, nemoc, úrazy

Básničky k recitaci najdete v přiloženém textovém dokumentu. Vyberte si jednu, dle vlastního uvážení.

texty k recitaci 1. třída.docx

 

Středa 25. 1. 2023

Český jazyk - slabikování, hláskování

Slabikář - str. 23 celá

PS ke slabikáři - str. 10 / cvičení s balónkem DÚ

Písanka - str. 1 dokončit, str. 2 (1. - 3. řádek)

Matematika - str. 5 / obrázkové úlohy, cv. 1. DÚ - cvičení 2, 3

 

Úterý 24. 1. 2023

ČJ - vytleskávání slabik a hláskování slov začínajících na písmeno v (PL)

Slabikář - str. 22 úkol se srdíčkem,

Písanka 2 - str. 1 (1. a  2. řádek). DÚ - 3. - 5. řádek

Matematika - soutěžní matematické hry. PS - str. 4 dokončit

Prvouka - str. 36 / 1, 2, 3

 

Pondělí 23. 1. 2023

ČJ - vyvození písmene V, v

Slabikář - str. 22 najít v básničce všechna v (malá zakroužkovat červeně, velká modře), na obrázku vybarvit vše, co začíná na písmeno v. Přečti slabiky pod obrázkem a spoj je do slov (vždy 1. slabika z 1. řádku, 2. slabika z 2. řádku). Úkol s tenisovým míčkem.

PS ke slabikáři - str. 10 / cvičení s perem. DÚ - cvičení s tulipánem, puzzle

Matematika - manipulační činnosti, PS str. 4 / 2, 3, 4

 

Středa 18. 1. 2023

Slabikář - str. 19 celá

PS ke slabikáři - str. 8 / cvičení tulipán, tenisový míček (DÚ)

Písanka - str. 24 dokončit

Matematika - PS str. 3 celá

 

Čtvrtek 12. 1. 2023

Český jazyk - přepis písmen z tiskací do psací podoby

Slabikář - kontrola čtení z DÚ

PS ke slabikáři - str. 6 cvičení s perem, tulipánem, tenisovým míčkem - DÚ

Písanka - str. 22 dokončit

Matematika - manipulační činnosti s kostkou (sčítání do 7)

Psaní číslic - dokončení stran 1 - 6, str. 9 řádek s číslicemi 6 7

 

Středa 11. 1. 2023

Český jazyk - bingo s postřehovacími slabikami, analýza a syntéza hlásek ve slovech a slabikách

Slabikář - str. 16 celá. DÚ - str. 16 (Nacvičit čtení: táta, u táty, u Oty...; Máma je u domu...)

PS ke slabikáři - str. 6 / cvičení s perem, tenisovým míčkem, puzzle

Písanka - str. 22 (1. - 4. řádek)

Matematika - PS 2 - str. 1 / 3, 4, 5

 

 

Úterý 10. 1. 2023

Slabikář - str. 15 dokončit. Str. 16 vyvození písmene Y, y. Na obrázku vymaluj věci, které v sobě mají schované Y, y.

Postřehovací slabiky - vystříhnout kartičky ze tří listů označených 1a (DÚ)

Matematika - PS 2 - str. 1 / 1, 2.

Psaní číslic - str. 4 (psaní číslice 7) - DÚ

 

Pondělí 9. 1. 2023

PS ke slabikáři - str. 5 celá

Slabikář - str. 14/ balónek 10, úkol AN. DÚ - str. 15 / 1 + čtyřbarevný sloupec na pravé straně 

Matematika - PS str. 32 dokončit, závěrečná strana - magické čtverce, sluníčko

Písanka - str. 21 dokončit

 

Pátek 6. 1. 2023

Slabikář - str. 13 dokončit. Str. 14 úkol se srdíčkem (Vyber si jedno z dvou slov (sůl/půl) a přepiš ho do sloupečků.), úkol s tenisovým míčkem.

Písanka - str. 21 (1. - 4. řádek)

Prvouka - str. 33 / rozhovor o lidech na planetě Zemi a národnostech. Popis obrázků osob a hledání odlišností. Cvičení 1 (Každé oko, vlasy i ruku vybarvi jinou barvou.)

 

 

Pondělí a úterý 19. 12. -20.12. 2022

Vzhledem k nemoci obou vyučujících se děti věnovaly procvičování starého učiva

ČJ čtení s písmenem T (slabikář str. 8-9)

Matematika Počítání do 6 (práce v pracovních listech)

 

Středa 21. 12. 2022

Slabikář str. 10 (cvičení s puzzle, hvězdičkou, otazníkem)

Písanka str. 18 (nácvik písmenka o), čtyři řádky ve škole, zbytek stráhky za DÚ.

Prvouka str. 30. Popovídej, jak doma slavíte Vánoce, jaké zvyky a tradice dodržujete.Vyplň cvičení na této straně.

 

Pátek 16. 12. 2022

Exkurze (Knihovna Modrá, Živá voda)

 

Čtvrtek 15. 12. 2022

Slabikář - str. 9 čtení slabik v domečku (řádky i sloupce), úkol s hvězdou, úkol s modrým trojúhelníkem, úkol se zelenou tužkou. DÚ - úkoly s balónky č. 6 a 7 (Procvičování čtení vět.)

PS ke slabikáři - str. 4 dokončit

Písanka - str. 17 dokončit za DÚ

Matematika - manipulační činnosti s kolečky, sčítání a odčítání do 6, porovnávání čísel do šesti

 

Středa 14. 12. 2022

Vánoční dílničky

 

Úterý 13. 12. 2022

ČJ - manipulační čínnosti s kostkami s písmeny (skládání slabik a krátkých slov). Vytleskávání slabik a hláskování krátkých slov.

Slabikář - str. 8 úkol s hvězdičkou

PS ke slabikáři - str. 4 úkol s perem. DÚ - str. 4 úkol s tulipánem

Písanka - str. 17 (1. - 4. řádek)

Prvouka - svatá Lucie (pranostika, tradice). PS str. 29/ 1,2

 

Pondělí 12. 12. 2022

Slabikář - str. 8 písmeno T, t (Zakroužkuj písmena t v básničce, Vykresluj na obrázku předměty a osoby, které začínají na písmeno t). DÚ - pracovní list s písmenem T, t (Vytleskej a vyznač slabiky, vyhláskuj jednotlivá slova)

Písanka - str. 16 dokončit

Matematika - PS str. 28 dokončit, str. 29

 

Čtvrtek 8. 12. 2022

Slabikář - str. 4 dokončit.

PS ke slabikáři - str. 2 úkol s červenou tužkou.

Matematika - manipulační činnosti s kolečky (porovnávání a znázorňování příkladů), hry s hracími kostkami. PS str. 28 úkoly Čti a opiš, Zakroužkuj příslušná čísla, Doplň čísla, Nakresli daný počet.

 

Středa 7. 12. 2022

Slabikář - str. 4 dokončit. Str. 5 čtení slabik v domečku, čtení slov s důrazem na slova s vykřičníkem.

PS ke slabikáři - str. 3 úkol s tulipánem (čtení slabik s tabulce s důrazem na krátké a dlouhé slabiky. DÚ - str. 2 úkol s tulipánem, str. 3 úkol s tulipánem (procvičit čtení slabik).

Písanka - str. 16 1. - 4. řádek

Matematika - matematické hádanky. PS str. 28 Obrázkové úlohy, psaní číslice 0

 

Úterý 6. 12. 2022

Slabikář - str. 4 čtení slabik v domečku, určování krátkých a dlouhých slabik pod obrázky. DÚ: str. 4 cvičení 1 + slova nad tímto cvičením.

Pracovní sešit ke slabikáři - str. 1 celá, str. 3 cvičení s červenou tužkou.

Matematika - matematické hádanky, hry s hracími kostkami. PS - str. 27 (1. číselná osa), dokončit cvičení DÚ

 

Pondělí 5. 12. 2022

Živá abeceda - str. 46 dokončit, str. 47 celá, str. 48 úkol zelená tužka

Písanka - str. 15 (1.-3. řádek ve škole). DÚ - dokončit str. 15

Matematika - PS str. 27 (Doplň a porovnej, Doplň čísla, Dokresli, Rozlož). Hry s hracími kostkami, manipulační činnosti s kolečky.

 

Pátek 2. 12. 2022

ČJ - ukázka projektu žáků 4. třídy Jurský svět 4.

Živá abeceda - str. 45 dokončit. Str. 46 cvičení s pusou a tužkou.

Prvouka - ptáci v zimě (povídání + tvoření)

 

Čtvrtek 1. 12. 2022

ČJ - skládání slabik a jednoduchých slov pomocí kostek s písmeny.

Písanka - str. 14 (první 4 řádky). DÚ - dokončit stranu

Matematika - hry s hracími kostkami. Sčítání a odčítání do 6.

 

Středa 30. 11. 2022

Živá abeceda - str. 44 celá. DÚ - str. 45 cvičení s pusou a žlutou květinou.

Matematika - matematické hry s hracími kostkami, zápis a výpočet příkladů (Např.: Vypočítej číslo, které je o 2 menší než 4...), porovnáván čísel. PS str. 27 psaní číslice 6, Opiš řady čísel.

 

Úterý 29. 11. 2022

Živá abeceda - str. 43 dokončit. Vyvození písmene I, i. DÚ - pracovní list s písmenem I, i (vyhláskovat, vyznačit slabiky, popř. vymalovat).

Matematika - PS str. 25 dokončit. Str. 26 - vyvození číslice šest. Hry s hracími kostkami.

Psaní číslic - str. 6 (první 4 řádky, na prvním řádku každou číslici 6x obtáhnout), str. 9 (řádek číslic 5 6)

Prvouka - řemesla a povolání v rámci celoroční hry. Pracovní list - Automechanik

 

Pondělí 28. 11. 2022

Živá abeceda str. 42 celá.  (DÚ: cvičení se sovou a červenou pastelkou na str. 43).

Písanka 1. díl str. 13.

Návštěva v MŠ v rámci výuky.

 

Pátek 25. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - dokončení str. 41. Procvičení slabik na začátku slov, hláskování slov. Cvičení s kytičkou (nácvik čtení v řádcích i sloupcích), použijte čtenářskou záložku.

Prvouka str. 27

 

Čtvrtek 24. 11. 2022

ČJ - hláskování slov a určování slabik v pracovním listu s písmenem U, u (kontrola DÚ), skládání slabik a krátkých slov z kostek s písmeny, sluchová analýza hlásek

Živá abeceda - str. 41 cvičení s pusou

Matematika - zápis a výpočet příkladů podle zadání. PS str. 25 dokončit (kromě obrázkové slovní úlohy se sněhulákem). DÚ - str. 24 obrázkové slovní úkoly (Mikuláši, psi a husa)

 

Středa 23. 11. 2022

ČJ - hláskování slov, určování slabik, skládání slabik a slov pomocí kostek s písmeny

DÚ - pracovní list s písmenem U, u (vytleskat a zaznačit slabiky, vyhláskovat slova, vymalovat)

Živá abeceda - str. 40 dokončit.

Matematika - vytváření příkladů podle zadání na mazací tabulku (Výsledkem je číslo, které je o 2 větší než 1 (příklad: 1 + 2 = 3), atd...). PS str. 25  cvičení "Doplň řady čísel, Vypočítej a doplň"

 

Úterý 22. 11. 2022

ČJ - hlasování pro žákovský parlament. Vyvození písmene U, u.

Živá abeceda - str. 39 celá. Domácí úkol - str. 40 úkol s budíkem, úkol s papouškem

Prvouka - Jak se zpracovává víno? Jaké vlastnosti musí mít vinař? PL vinař (v rámci celoroční hry).

 

Pondělí 21. 11. 2022

ČJ - hláskování krátkých jednoduchých slov

Živá abeceda - str. 37 úkol s kytičkou (čtení slabik). Str. 38 úkol s pusou, úkol se srdíčkem. DÚ - str. 38 úkol puzzle.

Písanka - str. 11/ 1.- 4. řádek.

Matematika - manipulační činnosti (tvoření příkladů pomocí koleček), krychlové stavby (postav stavbu podle zadání). PS str. 25 úkol 1. (Obrázky očísluj. Vymaluj...)

 

Pátek 18. 11. 2022

ČJ - ukázka projektu žáků 7. ročníku (Afrika). Povídání o afrických tradicích, zvycích, státech, živočiších...

Živá abeceda - str. 36 dokončit. Str. 37 - úkol s pusou, červenou tužkou, zelenou tužkou.

Prvouka - hra na stavitele (krychlové stvby) v rámci celoroční hry Řemesla a žabka Evelínka. Povídání o zvířátech.

 

Čtvrtek 17. 11. 2022 - Státní svátek

 

Středa 16. 11. 2022

ČJ - hláskování jednoduchých slov z DÚ, skládání slabik pomocí kostek.

Písanka - str 10 (první 3-4 řádky ve škole, zbytek strany DÚ)

Matematika - znázornění a výpočet příkladů. PS - str. 24 dokončit.

 

Úterý 15. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 36 cvičení s budíkem, cvičení s papouškem. PL - písmeno P (vyznač slabiky, vyhláskuj a vymaluj pastelkami) -

Matematika - PS str. 24 cvičení Vypočítej, Procvičuj, Namaluj pokaždé jinak.

Prvouka - str. 25 (povídání o zdrojích elektřiny + video ČT edu (https://edu.ceskatelevize.cz/video/5242-jak-se-domu-dostane-elektrina). Str. 26 celá.

 

Pondělí 14. 11. 2022

ČJ - manipulační činnosti (skládání slabik a krátkých slov z kostek).

Živá abeceda - str. 35 dokončit. Vyvození písmene P, p.

Písanka - str. 9 písmeno u, ů, ú. DÚ - dokončit stránku.

Matematika - rozklad čísel a tvoření příkladů pomocí koleček. Pracovní sešit str. 23 cvičení v zeleném rámečku (Zakroužkuj příklady se stejným výsledkem stejnou barvou). DÚ str. 24 cvičení 1 (Je to pravda?), 2 (Napiš ke každé kartě dva příklady).

 

Pátek 11. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 34 cvičení s červenou pastelkou (Čtení slabik a tvoření slov), str. 35 cvičení se sovou (Zakroužkuj slova, která v domečku vznikla z písmen v jednotlivých řádcích.)

Procvičuj hláskování jednoduchých krátkých slov.

Písanka - str. 8 celá

Prvouka - Povídání o rodině, narozeninách. Můj pokojíček - str. 24. Pomáháme si - str. 25.

 

Čtvrtek 10. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 34 úkol se sovou (procvičování čtení slov), úkol s hvězdou. DÚ - str. 34 úkol s červenou tužkou (Nacvič čtení slabik.)

Písanka - str. 7 celá

Matematika - PL stolař, manipulační činnosti, znánornění příkladů pomocí krejčovského metru a kolíčků.

 

Středa 9. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 33 dokončit, str. 34 úkol pusa. DÚ - str. 34 úkol sova (Přečti slabiky, skládej je k sobě a tvoř slova.)

Neustále procvičuj hláskování krátkých a jednoduchých slov.

PL - omalovánka k písmenku O,o

Písanka - str. 6 celá

Matematika - pracovní list k povolání stolař (Počítání a značení na číselných osách, dokončování druhé poloviny osově souměrných obrázků, kreslení obrázků ve čtvercové síti.)

 

Úterý 8. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 32 dokončit, str. 33 úkol se sovou (Přečti písmena na řádku. Na každém řádku najdi slova), úkol se srdíčkem - DÚ

Písanka - str. 5 celá

 

Pondělí 7. 11. 2022

ČJ 

Živá abeceda - str. 31 dokončit.  Str. 32 - vyvození písmene O,o; úkol s budíkem (zakroužkuj všechna o, vytleskej a zaznač slabiky), úkol s papouškem.

Písanka - str. 4 první 3 řádky ve škole, zbytek strany DÚ

DÚ - pracovní list s písmenem O,o - z letáku vystřihni obrázky potravin nebo jiného zboží, které začíná na písmeno o. Vystřižené obrázky nalep na pracovní list.

Matematika - manipulační činnosti s barevnými kolečky (Znázorni příklady na odčítání do 5 pomocí koleček a zapiš je na tabulku.) PS str. 22/ zelený rámeček (zakroužkuj stejnou barvou všechny příklady, které mají výsledek 5, 4, 2, 1). Str. 23/ obrázkové cvičení nad číselnými osami.

Pozn.: Zítra proběhne divadelní představení Lichožrouti. Prosíme, aby se děti na tuto událost vhodně oblékli. Více informací naleznete v Bakalářích.

 

Pátek 4. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda - str. 30 cvičení se sluníčkem, str. 31 cvičení se sovou

Písanka 1 - str. 3

Prvouka - str. 23 celá. Povídání o pejskovi a kočičce (Jak pejsek s kočičkou vařili dort) + otázky (např. Co dali do dortu? Co do pravého dortu patří? Co se tam nedává? Proč zlého psa bolelo břicho?)

 

Čtvrtek 3. 11. 2022

ČJ

Živá abeceda str. 30 cvičení s červenou pastelkou (vybarvi v obrázku všechno kde slyšíš S, může to být na začátku slova, uprostřed i na konci slova).

Písanka 1 str. 2 celá (na prázdnou linku vždy procvič tvary, které se ti nedařily).

Matematika str. 22 K malovaným úkolům vymysli jednoduché příběhy. Nezapomeň vytvořit otázku. Doplň příklad a odpověz celou větou. U číselných os pozoruj, co je vyznačeno různými barvami. Dopiš chybějící příklady. U dominových kostek využij záměny sčítanců. DÚ: Příklad s kolečky (Znázorni a vypočítej) a úloha s krtečky (vymysli krátký příběh).

 

Středa 2. 11. 2022

ČJ Procvičujeme skládání slabik s novým písmenem S.

Živá abeceda str. 29 celá. DÚ - str. 30 cvičení kytička a pusa

Psaní číslic Procvičujeme psaní číslice 5, dokonči jen řádky s touto číslicí na str. 5. Dále můžeš dokončit poslední řádky na str. 2 a 3 (už umíme i 0).

Matematika str. 21 celá. Porovnávej čísla, všímej si, že číslo 5 se dá rozkládat různými způsoby.

Písanka str. 1 (Rozdali jsme si ji teprve dnes. Nemocné děti si ji vyzvednou po návratu do školy.)

Pozn.: Blíží se divadelní představení Lichožrouti, které se koná ve Slováckém divadle 8.11.2022. Více podrobností o výuce v tomto dni naleznete v Bakalářích.

 

Úterý 1. 11. 2022

ČJ Seznamujeme se s novým písmenkem. Zkus vymýšlet slova (jména) začínající na S.

Živá abeceda dokončit str. 28. Dále si můžeš vytisknout omalovánku v následujícím odkazu. Učíme se rozlišovat psací i tiskací písmeno, malé i velké. Pokud ji budeš mít hotovou, přines ji pak do školy a založíš si ji do složky.

písmeno S.docx

Prvouka Povídáme si o rodině. Popiš, co pro tebe rodina znamená, jak trávíte společný čas. Povídej o svých sourozencích. V PS splň str. 22, pokud nevíš, kdy slavíš narozeniny, popros rodiče a tuto informaci si zapamatuj. Budeš ji potřebovat. DÚ: str. 21 ( Stránku se pokus zvládnout samostatně, je to opakování. Zhodnoť, jak se ti dařilo v tématu o podzimu).

 

Pondělí 31. 10. 2022

ČJ - skládání slabik pomocí kostek, zapisování slabik na mazací tabulku. Vyvození písmene S, s. Psaní tiskací formy písmene na mazací tabulku.

Uvolňovací cviky - str. 34, 35

Živá abecedastr. 28 úkol s budíkem, úkol s papouškem za DÚ

Matematika - str. 20 obrázkové slovní úlohy. Str. 21 psaní číslice 5

Psaní číslicstr. 9 (3. řádek - číslice 3 a 4), str. 5 (první řádek číslice 5)

 

Úterý 25. 10. 2022

Živá abeceda str. 27 dokončit (Najdi v navlečených korálcích slova a přepiš je správně na mazací tabulku). Pracovní list - obrázek Eskymáka (rozdělený na části, v každé jiná forma písmene E) vybarvi podle vzoru.

Matematika str. 19 - obrázkové slovní úlohy. Str. 20 - cv. 3, 4 (dvě tabulky vedle sebe)

Prvouka - PL zdravotní sestra

 

Pondělí 24. 10. 2022

Živá abeceda str. 27 cv. s červenou tužkou. Pravidelně procvičujeme hláskování jednoduchých slov např. solí, tele, Aleš, motýl, sova, taška. Dále procvičujeme slabikování slov.

Matematika

Procvičujeme psaní číslic 0-4. V PS s krtečkem str. 19 (celá strana kromě obrázkových slovních úkolů). DÚ: str. 20 první a druhé cvičení.

Tento týden se věnujeme v rámci celoroční hry povolání zdravotní sestry. V následujícím odkazu si můžete vytisknout pracovní list.

PL zdravotní sestra.docx

 

Pátek 21. 10. 2022

Živá abeceda - str. 27 úkol s kytičkou (hlasité čtení), úkol s mašličkou (vyznač slabiky). Rozklad jednoduchých slov na písmena (např. nos, les, pusa...). Na mazací tabulku zapiš slabiku, rozlož ji na jednotlivá písmena. Slož jednotlivá písmena na slabiku a zapiš.

Uvolňovací cviky - str. 30-31. PL od Viktorčiny maminky - Nail Art (nemocné děti mají připraveno ve škole)

Prvouka - v zahrádce u babičky (str. 18 - 20) Kartičky nastříhej, na zadní straně označ barevně ovoce a zeleninu a ulož do obálky, kterou si přineseš do školy.

 

Čtvrtek 20. 10. 2022

Živá abeceda Použij písmena ve cvičení se sovičkou ze včerejšího DÚ a poskládej co nejvíce slov. Slova si zapisuj na papír. Nezapomeň rozlišovat velká a malá písmena. Vyrob si doma kartičky s písmeny a poskládej slova mele, láme máme, mela. U některých slov stačí vyměnit jen jedno písmenko.

 

Středa 19. 10.

Živá abeceda str. 25 cvičení se srdíčkem, pusou (připoj správnou slabiku k obrázku). Str. 25 úkol kytička a sova za DÚ

Matematika str. 18, pracujeme s číselnými osami. Pokus se zapsat příklady, které jsou na číselných osách vyznačeny barevně. Dále si vezmi krejčovský metr a dva kolíky na prádlo. Znázorňuj jednoduché příklady (Např. 2+2, 1+4, 5+0). Zapisuj je na papír. DÚ: str. 18 dva slovní úkoly dole, znázorní nejprve pomocí koleček, pak zapiš příklad a výsledek.

 

Úterý 18. 10. 2022

Živá abeceda str. 24. Seznamujeme se s písmenem E, e. Procvič psaní těchto tiskacích písmen na papír. V cvičení s budíkem si všechna slova vytleskej, vyznač krátké a dlouhé slabiky. Ve slovech zakroužkuj E, e. Cvičení s papouškem je za DÚ. Děti, které chtějí pracovat navíc, si mohou vytisknout následující obrázek a vybarvit ho podle návodu (opakování písmen L)

písmeno L.docx

Matematika str. 18 Dbáme na správné grafické znázornění příkladů pomocí koleček nebo čtverečků. Zvládli jsme cvičení první, třetí a čtvrté. S číselnou osou budeme pracovat zítra.

 

Pondělí 17. 10. 2022

Živá abeceda str. 23 dokončit.

Uvolňovací cviky dokončení str. 29.

Matematika Manipulační činnosti, rozklady čísel. Pracovní sešit str. 17(poslední dvě cvičení za DÚ). Procvičujeme psaní číslic 0-4.

 

Pátek 14. 10. 2022

Živá abeceda str. 22 dokončit. Str, 23, popovídej svými slovy o dopravním prostředku na obrázku.

Uvolňovací cviky str. 28-29, budeme dokončovat v pondělí.

Prvouka str. 16 cv. 1, 2. Hry.

 

Čtvrtek 13. 10 2022

Živá abeceda str. 21 celou dokončit. Doma si vyrob list, na který nalepíš (nebo případně namaluješ) obrázky na písmeno L (děti, které jsou ve škole dokončí tento list za DÚ.).

Matematika Manipulační činnosti, tvoření a znázorňování čísel pomocí koleček a zápis příkladů. Dále se učíme rozkládat čísla. Např. číslo 4 rozložíme na 2 a 2nebo na 3 a....(doplň správnou číslici).

 

Středa 12. 10. 2022

Živá abeceda - str. 21 cvičení pusa (najdi na obrázku slova, která začínají na písmeno "L, l" a zakroužkuj je) - přečti slabiky za DÚ

Matematika - program se školní psycholožkou

VV - na papír A4 nalep obrázky slov vystřižených z letáku, která začínají na písmeno "A".

Uvolňovací cviky - str. 26 a 27

 

Úterý 11. 10. 2022

Živá abeceda - str. 20 cvičení kytička (čtení velkých a malých písmen na známky), cvičení červená pastelka (nakresli obrázky slov, která začínají na písmeno L), cvičení se zelenou pastelkou (vybarvi všechna políčka s písmenem L, l).

Matematika - manipulační činnosti (skládání příkladů na sčítání a odčítání pomocí barevných puntíků a jejich zápis a výpočet na mazací tabulky) za známku 1.

Psaní číslic - psaní číslice 4. Pracovní list - číslice 4.

Prvouka - str. 14 celá, str. 15 seznámení se stromy jehličnatými. DÚ - str. 15 cvičení 4

 

Pondělí 10. 10. 2022

Živá abeceda str. 19 cvičení s tužkou, seznámení s písmenem L (str. 20 cvičení budík) cvičení s papouškem za DÚ, cvičení kytička (Přečti písmena), cvičení modrá pastelka (10x obtáhni písmeno L).

Uvolňovací cviky str. 24. str. 25 dokončit za DÚ.

Matematika psaní číslic 0, 1 (str. 9 první řádek).

 

Pátek 7. 10. 2022

Živá abeceda str. 19 cv. s pusou

Uvolňovací cviky str. 22-23 (rovná čára, list)

Prvouka přírodovědná vycházka, poznávání stromů jehličnatých a listnatých

 

Čtvrtek 6. 10. 2022

Živá abeceda - čtení slabik nacvičených v DÚ.  Procvičit doma str. 18, cvičení kytička (hlasité čtení písmen, slabik a věty). Cvičení puzzle (přečti slova se spojkou a. Vymysli a nakresli podobná na mazací tabulku.). DÚ - strana 19, cvičení kytička (Přečti obrázkové věty a rozhodni, jestli dává věta smysl.)

Matematika - procvičování pravolevé orientace, pracovní list s obrazci (Překresli obrazec jednou tak, jak jej vidíš. Překresli obrazec zrcadlově).

 

Středa 5. 10. 2022

Český jazyk - skládání slabik má, ma pomocí kostek se souhláskami a samohláskami.

Živá abeceda - str. 18, cvičení pusa a červená pastelka (procvičuj doma čtení písmen a spojení do slabik. (Vzor: M a, ma. m á, má...).

Matematika - procvičování porovnávání a odčítání pomocí barevných koleček.

Psaní číslic - str. 9/ druhý řádek (procvičování psaní číslic 2, 3). Str. 1/psaní číslice 0.

Uvolňovací cviky - str. 21

 

Úterý 4. 10. 2022

Živá abeceda - dokončení str. 17. Cvičení puzzle a pastelka - procvičuj doma čtení (Vzor: m a, ma. M á, Má...). - pracovní list a obrázkem auta (Vybarvi jednotlivá políčka podle toho, které písmeno je v něm napsané).

Matematika - str. 16 (obrázkové úlohy). Procvičování znázornění příkladu pomocí obdélníčků. Procvičování sčítání a odčítání do 3.

Prvouka - písnička Datel. Pracovní učebnice str. 13 cv. 2 a 3 (Jak se můžeme obléct, aby nám nebyla zima? Jaké je na podzim počasí?). Hra na meteorologa (Kdo je to meteorolog? Jaké značky může používat?) - zapiš pomocí meteorologických značek dnešní počasí - úkol na známku

 

Pondělí 3. 10.

Živá abeceda str. 17 cv. (zelená tužka , srdíčko). Cvičení puzzle (dbej na správné tvoření slabik, pečlivě rozlišuj krátkou a dlouhou slabiku. Vzor: m a, ma, M á, Má,...) Toto cvičení nacvič za domácí úkol.

Matematika str. 16. Procvičujeme porovnávání čísel do 5. Dbáme na správný zápis příkladů pomocí znaménkem větší, menší, rovná se. Tvoříme příklady ve dvojici. Postupně se učíme popsat malované slovní úlohy na odčítání, učíme se znázorňovat pomocí koleček. Tvoříme jednoduché odpovědi celou větou.

Uvolňovací cviky str. 19, DÚ: str. 20. Učíme se psát rovné čáry, spojovat body. Dbáme na správné držení tužky, správné sezení i naklonění sešitu.

 

Pátek 30. 9. 2022

Živá abeceda - dokončit stranu 16. Čtení písmen z úkolu s kytičkou na známky.
Uvolňovací cviky - str. 18. DÚ - na papíře o velikosti A3 (vložený ve složce nebo sešitě se zajíčkem) procvičuj předepsané uvolňovací cviky. Jedná se o stejné tvary jako na straně 18.

Prvouka(str. 12, 13) povídání o přírodě na podzim. Jaké zvuky vydávají jednotliví živočichové na obrázku? Kteří živočichové si na podzim dělají zásoby na zimu? Čím se živí ježek? Čím se živí datel a proč se mu říká doktor stromů? (Poslechni si písničku Datel od Uhlíře a Svěráka, zazpívej si ji.) Splň cvičení 4 na straně 12.

 

Čtvrtek 29. 9. 2022

Živá abeceda - str. 16 úkol s papouškem (Najdi všechna písmena A, a, Á, á a zakroužkuj je. Spočítej, kolik písmen je na jednotlivých řádcích), úkol s květinou (Čti písmena, která jsou napsaná, např.: "malé a, malé a, velké a, velké á..."). DÚ - nacvičit čtení písmen.

Matematika - Dnes jsme se seznámili se znaménkem -. Procvičování jednotlivých příkladů. Krteček strana 16 (cvičení se sluníčky, 3 rámečky s obrazci)

 

Úterý 27. 9. 2022

Živá abeceda Seznamujeme se s novým písmenkem, pečlivě si prohlédni a porovnej velikost velkého tiskacího a malého tiskacího a (str. 16). Písmenka si několikrát vyzkoušej na cvičný papír, přitom dodržuj správný tvar i velikost písmena. Dále splň cvičení s budíkem. Slova si vytleskej, rozlišuj krátké a dlouhé slabiky.

Matematika Dnes jsme se seznámili se znaménkem +. Znamená, že musíme uvedená čísla spočítat dohromady. Vypočítej str. 15 celou.

Prvouka str. 10 Popiš rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici. Kde žiješ ty? Popisuj, co všechno je k vidění ve vaší obci. Naše země je součástí Evropy. Patří mezi vnitrozemské státy (to znamená, že nemáme žádné moře). Který symbol ČR už znáš?

 

Pondělí 26. 9.

Živá abeceda str. 15 dokončit cvičení s hvězdičkou, zelenou tužkou a žlutou tužkou.

Na papír A4 napiš do prostřed písmeno M,m. Vezmi letáky a vystřihuj obrázky, které začínají na toto písmeno. Vše pečlivě nalep. Vytleskávej slabiky u jednotlivých slov, nezapomeň rozlišovat krátké a dlouhé slabiky. List přines do školy.(platí pouze pro nepřítomné žáky, ostatní si vyrobili ve škole). 

Matematika dokonči str. 14. Procvičujeme porovnávání do 5 pomocí znamének větší, menší, rovná se. DÚ: Pracovní list první sloupec (vloženo v krtečkovi).

Uvolňovací cviky str. 16, 17.

 

Pátek 23. 9. 2022

Živá abeceda str. 14 (u úkolu s pusou vyznač krátké a dlouhé slabiky). DÚ: Vybarvi pracovní list s motýlem.

Prvouka str. 8-9 dokončit. DÚ: str. 11.

Uvolňovací cviky str. 14, 15.

 

Čtvrtek 22. 9. 2022

Živá abeceda (str. 14 cvičení s otazníkem a červenou pastelkou)

Uvolňovací cviky str. 12 (DÚ: str. 13).

Matematika str. 14 (cv. Doplň čísla. Dokresli. Napiš čísla.)

Psaní číslic 1- 3 na pracovním listu (vloženo v krtečkovi).

 

Středa 21. 9.

Projektový den

 

Úterý 20. 9. 2022

Živá abeceda - strana 13 (dokončit), strana 14 (úkol pusa)

Matematika - strana 13 (dokončit)

Uvolňovací cviky - psaní číslice 3, DÚ: psaní číslice 3 na pracovním listu, který mají děti vložený v sešitu (psaní číslic, uvolňovací cviky).

HV poslech české státní hymny

PRV spolupráce se školní psycholožkou

 

Pondělí 19. 9. 2022

Živá abeceda - strana 12 (dokončit), strana 13 (úkoly: pusa, tužka)

Matematika - strana 13 (bez psaní číslice 2), procvičování větší než, menší než, rovná se.

Uvolňovací cviky - psaní číslice 2

 

Pátek 16. 9. 2022

Angličtina - procvičování slovní zásoby, kresba dle pokynů (není potřeba doma procvičovat).

Živá abeceda - strana 12/rozpoznávání velkého a malého tiskacího M (splňte úkoly: budík, papoušek, kytička)

Uvolňovací cviky - psaní číslice 1
Prvouka - str. 6 cel, str. 7 první cvičení