Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

24. 5. Jana

Zítra: Viola
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 2. třída

 třída

7. června - školní výlet Punkevní jeskyně

Informace k výletu_Souhlas zákonných zástupců.docx

 

3. června - přespávání ve škole 18.00 - 8.00

Souhlas zákonných zástupců_přespávání.docx

 

25. května - fotografování tříd podruhé (změna pozadí, nasvícení - první pokus se moc nevydařil) 

                   - 4. vyuč. hodina - celoškolní setkání organizované parlamentem (představení třídních akcí

                      za 2. pololetí) 

 

Prosím o kopii zdravotní průkazky.

Vybíráme 800,- na třídní výlet + 100,- Kč na doplňkový třídní fond.

 

19. května 

DÚ - ČJ PS  str. 38/7a

ČJ  - ČJ PS str. 38,39

M - procvičování násobení a dělení

    - narýsuj housenky

 

18. května 

DÚ - Počítáme zpaměti 3/ sl. 37,38

ČJ  - ČJ PS str. 37/3,4

M - procvičování násobení a dělení

    - str. 7/2 - fialovou a šedou část přepsat do sešitu

 

17. května 

DÚ - ČJ PS modrý str. 31

ČJ  - ČJ PS str. 37/1

      - PL20 Zlatice.docx

M - procvičování násobení a dělení

    - str. 7/1,2

AJ - PS str. 53

 

16. května 

DÚ - ČJ PS str. 36/4, 37/2

M - procvičování násobení a dělení

    - str. 6/5,6

    - Počítáme zpaměti 2/ sl. 67

Prv - str. 56, 57/1 - 4

 

13. května 

ČJ uč. str. 97/3 - ústně, 5 - písemně 

     - Písanka str. 29

M - procvičování násobení a dělení probraných násobilkových spojů

    

12. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - uč. str. 97/1 - ústně, 2 - písemně 

M - procvičování násobení a dělení probraných násobilkových spojů

    - M str. 6/2,3,4

 

11. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Ostatní slovní druhy PS str. 36/1,2,3

M - Počítáme zpaměti 2 (sčítání a odčítání do 100) sl. 65,66

      Počítáme zpaměti sl. 65,66.docx

 

10. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Spojky PS str. 35

M - procvičování probraných násobilkových spojů   

    - str. 6/1,2

AJ - Do you like (birds)? Yes, I do./ No, I don´t.

    - PS str. 52 - nakresli svou oblíbenou věc/ zvíře, které umíš anglicky pojmenovat a řekni: My __?___ is in

      the cupboard. (Můj/moje __?___ je ve skříni.)

 

9. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Spojky 95/3 ústně

M - procvičování probraných násobilkových spojů   

    - Počítáme zpaměti 3/str. 9 (sl. 33, 34,35)

    - str. 4, 5

Prv str. 55

 

6. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Spojky 95/1,2 + do sešitu přepiš informační žlutý rámeček

     - Písanka str. 30

M - procvičování probraných násobilkových spojů   

    - str. 4/1-6

 

5. května 

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Předložky 94/1,2,3

     - PS str. 34

M - procvičování probraných násobilkových spojů   

    - str. 3

 

4. května

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Slovesa uč. str. 93/4,6 - ústně,  5 - písemně do sešitu

     - PL PL18 Bříza.docx

M - procvičování probraných násobilkových spojů - cvičná pětiminutovka - piš jen výsledky  

    - str. 2

    - Počítáme zpaměti 3 - dokončit str. 8

 

3. května

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - Slovesa uč. str. 92/1, 93/2 - písemně do sešitu

     - PS str. 33 - slovesa podtrhávat vlnovkou

AJ - animals, PS str. 51     

 

2. května

ČJ slovní druhy (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - uč. str. 92/6 - písemně do sešitu

M - Matematika 7/ str. 2/1,2

    - Počítáme zpaměti str. 8/sl. 29   

- vystoupení cvičených koz - 60,- Kč                  

 

29. dubna

ČJ - představení přečtených knih

     - opakování slovních druhů (vyjmenovat zpaměti + přiřadit čísla)

     - písanka str. 28

     - Čítanka str. 116, 117 - vybrat si jarní básničku a naučit se zpaměti

       Jarní básničky.pdf

M - Matematika 7/ str. 0 - naučit se pracovat s násobilkovou tabulkou, M 7/ str. 1/1,2,3

    - Počítáme zpaměti str. 6, 7 - dokončovat nedodělané sloupečky   

Prv - str. 54

 

28. dubna - třídní schůzky 16.00 - 16.30   Program: 1/ třídní výlet, 2/ různé (např. přespávání ve škole) 

ČJ - podstatná jména

     - uč. str. 91/1 - 4 - ústně

     - PS str. 32/1,2

M - Matematika 7/1. strana

    - Počítáme zpaměti 3/ str. 8 - 1 sloupec

 
27. dubna

ČJ - úvod do slovních druhů

     - uč. str. 90, cv.2 - přepiš do sešitu

     - PS str. 31

M - test (M str. 32)

    - Počítáme zpaměti 3/ str. 7 (vyřeš 1 - 4 sloupečky podle vlastních možností, procvičování násobilky 2,3,4) 

 

26. dubna

ČJ - úvod do slovních druhů

M - test z geometrie

AJ - Animals - PS str. 50

 

25. dubna

ČJ - uč. str. 89/7 -ústně, 10 - písemně

     - PS str. 30/7

     - Písanka str. 27

M - Procvičování násobilky 2 - 4

    - str. 30/1 - 6

PRV - str. 52,53  

  

21. dubna

ČJ - uč. str. 88/5 - ústně, 89/6 - písemně

     - PS str. 30/4,5,6

M - Procvičování násobilky 2 - 4

    - Počítáme zpaměti 3/ sl. 21 - 24 (doporučeno k procvičování)

    - str. 29  

 
20. dubna

ČJ - uč. str. 88/1,2 - ústně, 3 - písemně

     - PS str. 28, 29

     - Písanka str. 26

M - Procvičování násobilky 4

    - Počítáme zpaměti 3/ sl. 18 - 20

    - str. 28/4 - 8  

 
12. dubna

ČJ - uč. str. 85/3,4 - ústně, 86/5 - písemně

     - PS str. 27

M - Počítáme zpaměti 3/ sl. 17

    - str. 28/1,2,3  

 

11. dubna

ČJ - čítanka str. 111. Zahraj si na recitátora a zkus báseň přednést. Na papír si vytvoř svou myšlenkovou mapu k této básni. Zkus na ní splnit úkoly z čítanky. Pro inspiraci se můžeš podívat na dnešní příspěvek ve 2. třídě.

M - Počítáme zpaměti 3/ sl. 12 - 14

    - str. 27  

PRV - PS str. 51.

V aplikaci LearningApps si můžeš vyzkoušet, jestli ti poznávání jarních květin jde:

 

8. dubna - dětem předány pozvánky a vstupenky na ples

ČJ - uč. str. 86/9 - diktát

   -   PS velká Agáta str. 27/8

    - Pravopisné pětiminutovky str. 21

M - pamětné procvičování násobení a dělení 2,3

    - Počítáme zpaměti 3/ sl. 11

    - PL  ze včerejšího dne str. 2

 

7. dubna

ČJ - uč. str. 85/ vyber si alespoň 10 slov z jakékoliv se slabikami bě, pě, vě, mě a napiš je do sešitu (můžeš

        vybírat z jakékoli části strany

   -   PS velká Agáta str. 24/2,3,4; 25/3, 26 - celá

M - pamětné procvičování násobení a dělení 2,3

    - Počítáme zpamětí 3/ sl. 10

PL M20220406150431498.pdf   (1 strana s pavoučími sítěmi + dokresli a doplň ještě další 2 pavučiny)

 

6. dubna 

ČJ - uč. str. 85/1 - ústně, 2 - písemně

     - PS velká Agáta str. 25/1,2

     - písanka str. 25

     - uč. str. 84 cv. 1, 2. Ve cv. 4 si vyber jednu z možností a zkus si vyrobit vlastní mobilní telefon, na který             zprávu napíšeš.

M - pamětné procvičování násobení a dělení 2,3

    - Počítáme zpamětí 3/ sl. 7 - 9

    - M str. 27/1 

 

5. dubna 

AJ - dokonči si v PS str. 69.

    - PS str. 48 - Find and draw: Rodney drží...  a pink soap, an orange hairbrush, a pink towel.

    - Listen and write a numbers: 2-35 Happy House 1 Third Edition.mp3

    - Look and say: Dopiš si na správná místa: No, I can ´ t. Yes, I can.

M - procvičování násobení a dělení 2, 3 - trénuj zpaměti

    - PL 20220404130847449.pdf

ČJ - uč str. 83/6,7 - písemně, 8,9 - ústně

    - PS velká Agáta str. 24/1a

    - PS pravopisné pětiminutovky str. 29, 30/1. sloupec

 

4. dubna 

ČJ - uč. str. 82/5 - písemně

     - písanka str. 24

M - procvičování násobilky 2, 3

    - str. 26

Prv - str. 49,50

 

1. dubna 

ČJ - uč. str. 82/3 - písemně, 4 ústně

     - písanka str. 22 nebo 23 (pro holky, pro kluky)

M - procvičování násobilky 3

    - str. 25

    - Počítáme zpaměti 3/ sl. 6

 

31. března

ČJ - Představení přečtených knížek, ilustrace k přečtenému příběhu

     - procvičování slabik dě, tě, ně PS str. 23/5,6,8

M - procvičování násobilky 3

    - str. 24

    - vytisknout PL, vystřihnout, vyplnit podle vzoru z násobilky 2, narýsovat násobky (podle jednotek), vlepit

      do matematiky na 1. stranu: Násobilka 3_rastr.docx.pdf     Násobilkový kruh.pdf

PRV - str. 47/8, str. 48

 

30. března 

ČJ - uč. str. 80 cv. 10 ústně. Zkus vymyslet další přirovnání.

     - uč. str. 81 cv. 1 a 4 ústně, cv. 2 do školního sešitu

     - uč. str. 82/1,2 ústně

     - PS str. 22

M - násobilka č. 3 (skládání příkladů), str. 24/5

    - Počítáme zpaměti sl. 4,5

PČ - vytvoř ilustraci k bajce z uč. str. 81 

 

29. března 

ČJ - uč. str. 80/7 - ústně, 8a, 9 - písemně

     - PS str. 22/1

M - Z pracovního sešitu si vystřihni kartičky k násobilce 3 (do krabičky od sirek - vyměň za násobilku 2).

     - PS str. 24 cv. 1 - 3

AJ - opakuj si věty a ukazuj: Wash your hands/hair (Umyj si ruce/vlasy.). Dry your hands (Usuš si ruce.). Brush your teeth (Vyčisti si zuby.). Brush your hair (Učeš si vlasy.).

Poslechni si písničku I can do anything: 2-33 Happy House 1 Third Edition.mp3

Zkus se ptát doma a zapisovat si do PS str. 69. Can you do this? (Umíš tohle?) wink your eye (mrkat), touch your toes (sáhnout si na palce u nohou), click your fingers (louskat prsty), see your nose (podívat se na svůj nos).

 

28. března 

ČJ  - uč. str. 80/4,5 - ústně, 5 - písemně

      - PS str. 21

      - Písanka str. 21

M - úvod do násobilky 3, str. 23

      - Počítáme zpaměti 3/ str. 1/sl. 3

PRV - str. 46 celá, str. 47 cv. 6, 7.

 

25. března 

ČJ  - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - PS str. 20/3,4

      - PS modrý str. 29 - 2 sloupce

      - Písanka str. 20

M   - str. 22

Prv - PL16 Lišejník.docx

 

24. března 

ČJ  - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 79/2,3 - ústně

      - PS modrý str. 28

M   - str. 21

      - Počítáme zpaměti 2/ sl. 63

 

23. března 

ČJ  - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 79/1 - písemně

      - Písanka str. 19

M   - str. 20

      - Počítáme zpaměti 3/ sl.1,2

 

22. března 

ČJ  - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 78/3 - písemně

      - PS velká Agáta str. 19/1,2

M - str. 19, 21/1

AJ - PLPísemná práce AJ č. 2 Can you see.docx,  + dopiš k obrázkům slova podle slovníčku

 

21. března 

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 78/2 - písemně

      - PS modrý str. 27

      - Písanka str. 18

M - str. 18, 19/1

      - Počítáme zpaměti sl. 62

Prv - str. 44,45

 

18. března 

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 77/7 - písemně

      - PS velká Agáta str. 18/4

      - PS modrý str. 26

M - Matematický klokan

Prv - str. 43

 

17. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 77/5 - písemně

      - PS velká Agáta str. 18/1 - 3

      - Písanka str. 17, diktát - slova, která se musí naučit zpaměti - uč. str. 77/ žloutý rámeček (přepsat)

M   - procvičování násobilky 2

      - str. 17

 

16. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 77/1,2 - ústně, 3,4 - písemně

      - PS velká Agáta str. 17/3,4

      - PS modrý str. 26/ 1 a půl slouce

M   - procvičování násobilky 2

      - str. 16

      - Počítáme zpaměti sl. 61

 

15. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 76/1 - ústně, 2 - písemně, vyber si: 3 písemně nebo dvě cvičení z 4.,5.,6. úkolu - písemně

M   - procvičování násobilky 2

      - str. 15/5,6, 16/1

AJ - Procvičování barev

        PL PL Colours 1.docx

        https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4&ab_channel=ELFKidsVideos

        https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

 

14. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - PS str. 17/1,2

      - PS modrý (pravopisné pětiminutovky) str. 24,25

      -Písanka str. 16

M   - str. 15/1-4

 

11. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - PS str. 16

      - diktát: Kolem zahrádky je dřevěný plot. Nechoďte na most. Pojď se mnou na hrad.

M   - str. 14/1,2

      - počítáme zpaměti sl. 59

 

10. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - Pravopisné pětiminutovky str. 24 + vyber si tři podstatná jména z této strany a zkus z nich napsat větu, 

        příběh.

      - Písanka str. 15

M   - str. 14/3

      - počítáme zpaměti sl. 60

      - z přílohy uprostřed sešitu vystříhat růžové kartičky s příklady a násobky čísla 2

Prv - str. 41

 

9. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - PS str. 15, 16/1

      - písanka str. 14

M   - str. 13

      - počítáme zpaměti sl. 59

 

4. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 73/4,5 - písemně

      - PS str. 13

      - písanka str. 12

M   - str. 12/2

      - rýsuj úsečky podle videonávodu: https://www.youtube.com/watch?v=8HrHlRww91I

Prv - 38/3,4, 39/1-5

 

3. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 72/1 - ústně, 2,3 - písemně, 4,5,6 - vyber si a splň

      - PS str. 13/1

M   - str. 11, 12/1

 

2. března

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      - uč. str. 71/1 - ústně

      - PS str. 12

      - Pravopisné pětiminutovky str. 23

      - Písanka str. 11

M   - str. 11/2

      - Počítáme zpaměti sl. 57

      - Detektivní hra: Kdo ukradl konzervu?

        Detektivní hra_Kdo ukradl konzervu.pdf

         Detektivní hra_Kdo ukradl konzervu_závěr.pdf

 

1. března

ČJ - slova příbuzná, uč. str. 70/2,3 - písemně

      - https://www.youtube.com/watch?v=L7XX_ixqALw

M   - str. 10/6, 11/1

AJ - cold - warm - hot, PS str. 46 (vyznač barevně kapky: modrá - cold (studená); červená - hot (horká), fialová - warm (teplá)

    

 

28. února

ČJ - slova příbuzná, uč. str. 70/1 - ústně

      - PS str. 11

      - písanka str. 10

      - přečtené knížky

M   - str. 10/5 (sčítání a odčítání do 100, počítání se závorkami)

      - Počítáme zpaměti sl. 56

Prv - povolání (pantomima)

 

25. února - karneval 

ČJ + M - projekt Masopust

 

24. února

ČJ - uč. str. 69/3,4 - písemně

      - PS str. 10/3,4

M   - str. 10/2,3,4

 

23. února

ČJ - uč. str. 69/1,2 - ústně

      - PS str. 10/1,2

      - písanka str. 9

M   - str. 10/1

      - pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem 

      - Počítáme zpaměti sl. 54,55

 

22. února

ČJ - PS modrý (Pravopisné  pětiminutovky str. 15 - dokončení, str. 16/ 2 sloupce 

     - uč. str. 68/2,4,5 - ústně

     - diktát: Švec se ohání šídlem. Šije boty do nepohody. Červené pro paní a dívky, černé pro pány. Každý

                   den sedí ve své dílničce.

M  - str. 9, str. 9/9 zápis, výpočet a odpověď do sešitu

     - Počítáme zpaměti sl. 53

AJ - 2-27 Happy House 1 Third Edition.mp3

       2-29 Happy House 1 Third Edition.mp3

       PS str. 45 - 2-30 Happy House 1 Third Edition.mp3

       Cílové učivo: I wash my hands/face. (Myju si ruce/obličej.)

                             I brush my teeth/hair. (Čistím si zuby./Češu si vlasy.)

 

21. února

ČJ - PS velká Agáta str. 9 

     - Písanka str. 8

     - PL Poznáváme příroduPL14 Lýkovec.docx

M  - pamětné procvičování sčítání a odčítání do 100

Prv - str. 37

 

18. února

ČJ - uč. str. 68/1 + vymysli si a napiš příběh o čarodějnici: Jak se jmenuje, jak vypadá, kde bydlí, co dělá.... 

     - PS pravopisné pětiminutovky str. 15/ 2 sloupce

M  - str. 9/4,5,6 

     - PL pyramidy: 20220216120403218.pdf (2 poslední řady)

Prv - str. 36/2, 37/1,2,3

 

17. února

ČJ - uč. str. 65/3 - písemně do sešitu

M  - str. 9/3 

     - Počítáme zpaměti sl. 52

 

16. února

ČJ - diktát: velký rybník, hodiny tikají, kůň pádí, krůpěj vody, čistý ubrus, sousední vesnice, první úterý v únoru, těžký úkol, utíká domů, vůně pomeranče, strýček stůně, chytrý přítel

     - PS str. 7/3, 8/5

     - písanka str. 7

M  - str. 9/1,2 - přepsat do sešitu

     - Počítání zpaměti sl. 50,51

 

15. února

ČJ - uč. str. 67/1,2,3 - ústně, 67/4 - písemně do sešitu

     - PS str. 8/4 (cv. 3 jsme přeskočili)

M  - str. 8 (dokončení)

     - Počítání zpaměti sl. 49

 

14. února

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 14 

     - písanka str. 6, čtení

M  - procvičování sčítání a odčítání do 100

Prv - str. 34, 35, 36/1

Úprava rozvrhu kvůli plavání:

 

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ

M

ČJ

Prv

HV

úterý

ČJ

M

AJ

VV

VV

Středa

ČJ

M

ČJ

 

Čtvrtek

ČJ

M

TV - plavání

TV - plavání

 

pátek

ČJ

M

ČJ

Prv

 

 

 

3. února  

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 13 

     - PS str. 7/1,2

     - písanka str. 5

M  - str. 8/1,2,4

 

2. února  

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 13/1. sloupec

     - uč. str. 66/7a diktát, zakroužkuj měkké slabiky červeně, tvrdé slabiky modře

     - PS str. 6/4

     - písanka str. 4

M - Počítáme zpaměti sl. 47,48

PČ - PL13 Zajíc rozstříhaný.pdf

PL13 Zajíc.docx

 

1. února - sebehodnocení 

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 12

     - uč. str. 65/2 - písemně do sešitu

     - PS str. 5/1a - nakresli hodiny s jednou ručičkou, napiš slova, která patří k jednotlivým ročním obdobím

       (alespoň 3 ke každému)

AJ - procvičení slovní zásoby, k vybraným slovům ve slovníčku napiš znovu grafickou podobu (alespoň 10 

        slov), Fráze: Can you see (a book)?/ Yes, I can./ No, I can´t.

     - PS 44 - nakresli tvé věci z koupelny, pojmenuj anglicky: This is my (shampoo).

M - práce navíc: 2022_M_Barevné počítání.pdf

 

31. ledna - výpis vysvědčení, aktivity venku

 

 

28. ledna 

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 11

     - představení přečtených (rozečtených) knížek

M  - Počítáme zpaměti sl. 45, 46

Prv - Projekt Lidské tělo - na papír nakreslit tělo, kostru, smysly + doplnit popisky, použít encyklopedii o 

         lidském těle (pokud máte). K písmenům abecedy doplnit slova, která se týkají lidského těla

      - ABEDEDA.docx

 

27. ledna

ČJ - uč. str. 63/3 - písemně, 63/4 - diktát (4 věty)

      - PS II. str. 6/1,2,3

M   - str. 8/3

 

26. ledna

ČJ - uč. str. 62/4 - písemně, 64/1,2 - ústně

      - PS II. str. 5

      - pravopisné pětiminutovky str. 10

      - písanka II. str. 3, na poslední procvičovací řádky napiš slova, která patří ke škole

M   - Počítáme zpaměti sl. 43, 44

- PČ myška.docx

      - videonávod: http://krokotak.com/2020/01/chinese-new-year-2020-v-year-of-the-rat/

 

25. ledna

ČJ - PS str. 4/4

      - pravopisné pětiminutovky str. 9

 PL12 Koloběh vody.docx

M  - str. 7/4,5,6

AJ - PS str. 43 Can you see..., procvičení probrané slovní zásoby PS str. 43.docx

 

24. ledna

ČJ - uč. str. 62/4 - písemně, 63/5,6,8 - ústně, 63/7 - písemně

      - pravopisné pětiminutovky str. 8/ 2 sloupce

      - písanka II. str. 2

M  - str. 7/2,3

     - Počítáme zpaměti sl. 41, 42

Prv - str. 32,33,34/1 

 

21. ledna

ČJ - PS velká Agáta II. str. 4/1,2,3

      - pravopisné pětiminutovky str. 7

M - Počítáme zpaměti sl. 37 - 40 (podle možností)

   - BAREVNÉ POČÍTÁNÍ.docx - nabídka - vytvoř si vlastní příklady

Prv - str. 71, Minulost - současnost - budoucnost

 

20. ledna 

ČJ - PS velká Agáta II. str. 1 (1. a 4. úkol dobrovolně),str. 2,3

     - písanka str. 39,40

     - čtení 

M - PS str. 7/1

     - Počítáme zpaměti sl. 33 - 36

 

19. ledna 

ČJ - opakování PS str. 49 - dobrovolné

     - pravopisné pětiminutovky str. 7/ 1. sloupec, zakroužkuj měkké slabiky červeně

     - uč. str. 62/1 - ústně, 2 - písemně

     - písanka str. 38, na procvičovací řádky můžeš napsat abecedu velkými psacími písmeny

     - sloh: Představ si, že máte doma zamčené dveře a za nimi může být cokoli... Co by sis za nimi             

       představoval(a)? Napiš a pomoz nám společně vytvořit knihu třídních příběhů "Moje tajné dveře".

       (dobrovolný úkol - můžeš psát i na počítači)   

     - rozdání 2. dílu PS

M - pětiminutovka: sčítání do 20 s přechodem desítky

     - PS str. 6

     - Počítáme zpaměti sl. 29,30 - povinně, 31,32 - dobrovolně na procvičení

 

18. ledna

ČJ - opakování PS str. 47, 48

     - pravopisné pětiminutovky str. 6/ 3. sloupec

     - diktát vět: Užovky a ropuchy jsou u vody. Máš krásné sny? Dej to do bedny. Ten provaz je pevný.

M - pětiminutovka: sčítání do 20 s přechodem desítky

     - PS str. 6/ 1 - 4

     - výukové video - počítání s přechodem do 100: https://www.youtube.com/watch?v=Ad9h0dvu9uc

AJ - PS str. 42: AJ_PS str. 42.pdf  

     - prosím o tisk slovíček do obrázkového slovníku: slovíčka_koupání.docx

     - výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=5AVvdzSNrec

                                https://www.youtube.com/watch?v=IBD8eAjD0xw

       - song:  https://www.youtube.com/watch?v=S9Tx2nu5WVA

 

17. ledna

ČJ - slohové cvičení - popis zvířete, PS str. 46/4

     - opakování tvrdých souhlásek PS str. 47/1,2

     - Pravopisné pětiminutovky str. 6/ 2 sloupce

     - Písanka str. 37, čtení v libovolné knize

     - Procvičování dy, ty, ny/ di, ti, ni 

M - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

     - Počítáme zpaměti sl. 28, 

     - M6  str. 5, 6 - úvod

     -https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm

Prv - najít encyklopedii o člověku, prohlédnout, přečíst zajímavosti

     - Prv str. 31

     - https://learningapps.org/display?v=ptsq7buqt22

 

14. ledna

ČJ - slohové cvičení - popis zvířete, uč. str. 61 - ústně, PS str. 46/1,2,3

M - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, 

    - M6  str. 4, 5/1

 

13. ledna

pololetní práce.docx

 

7. ledna 

ČJ - uč. str. 60/12 - diktát

     - PS str. 43/11, 44/14

M - písemná práce - G.pdf

M6/ str. 2/4

Prv - str. 28, PL zimní sporty.docx

 

6. ledna

ČJ - uč. str. 59/6,7,9 - písemně, umět vyjmenovat tvrdé souhlásky - pomalu a zřetelně

     - PS str. 43/12,13 (11 nedokončovat, přeskočit)

     - písanka str. 33 dokončit 3 řádky

     - básničky z čítanky - čtení, recitace vybrané básničky

M6 - str. 2/1,2,3

 

5. ledna 

básničky - čítanka.pdf

 

17. prosince - vánoční koncert

 Vánoční prezentace 2. třídy.pptx

 

16. prosince - Ježíškova dílnička

ČJ - dělení souhlásek PS str. 40

https://www.youtube.com/zarepuj tvrdé a měkké slabiky

M5 - 30/dokončení,

      - str. 31 a 32 - prostuduj, procvič, v lednu budeme zkoušet samostatně; Do sešitu můžeš psát.

  

15. prosince

ČJ - dělení souhlásek, uč. str. 56/12 - diktát písemně, str. 57/1

youtube - dělení hlásek

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/v-cirkuse/TSH1.htm

       - písanka str. 32

M5 - str. 29, 30/1 - 5

 

14. prosince

Projekt "České Vánoce"

 

13. prosince

Projekt "České Vánoce"

 

10. prosince

ČJ - uč. str. 54/1,3 - ústně, str. 55/6 - písemně, 56/11 - písemně dobrovolně

M5 - str. 28, 29/1

Prv - str. 25/5,6 -  pokud víš

PL - PL10 Jmelí.docx 

 

9. prosince

ČJ - PS str. 37, 38, 39

      - písanka str. 30,31

M5 - str. 27

 

8. prosince

ČJ - uč. str. 53/1, 4 - diktát písemně

      - PS str. 37/1,2,3

      - písanka str. 29

M5 - str. 26/5,6,7

 

7. prosince

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 1 (3 sloupečky)

      - PS str. 36

M5 - str. 26/1, 2, 3, 4

      - Počítáme zpaměti sl. 19, 20

AJ - Procvičování slovní zásoby. Ptáme se: What´s that? (Co je to?) a odpovídáme: It´s a ... (To je ...).

     - učebnice str. 44 - poslech

     - PS str. 39 - k obrázkům doplňujte čísla dle poslechu: 2-13 Happy House 1 Third Edition.mp3

VV - Vyrábíme betlém. Každý podle svých možností a nápadů - třeba z ruliček od toaletního papíru, nebo špuntů, nebo třeba ponožek, prázdné krabice nebo malé papírové krabičky od vajíček.

Pokud nebude žádný nápad, nabízím papírové šablony, které můžete vytisknout z následující přílohy:

papírový betlém.docx

 

6. prosince

ČJ - souhlásky - úvod uč. str.  str. 52/1,2,4 - ústně 

     - PS str. 36/1

     - písanka str. 28

     - Čítanka str. 54,55

M5 - str. 23, 24/1

Prv - str. 24

 

3. prosince

ČJ - dvojhlásky - uč. str. 51/1,2 - ústně 

     - PS str. 35/1,2

M5 - str. 22/8,9, 23/1, 2

      - počítej zpaměti sl. 17,18

Prv - str. 23, rodokmen - středová stránka v PS

 

2. prosince

ČJ - psaní u/ů/ú uč. str. 51/4 - ústně, 51/5 - písemně do sešitu 

     - PS str. 34/4, 35/5,6

     - písanka str. 27/ dokončení

M5 - str. 22/2, 3 - písemně do sešitu, 4,5,6,7

 

1. prosince

ČJ - psaní u/ů/ú uč. str. 50/1 - ústně, 50/2c, d - písemně na papír, 50/3 - písemně do sešitu 

     - písanka str. 27/ 4 řádky

M5 - str. 19/2, 3, 4, 22/1, Počítáme zpaměti sl. 15, 16

 

30. listopadu - představení (pře)čtených knížek

ČJ - samohlásky - PS str. 33/4 trenažér: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

      - psaní u/ů/ú

      - PS str. 34

M5 - str. 21, Počítáme zpaměti sl. 13,14

AJ - učebnice str. 43 - Ukazujte si a říkejte podle vzoru dole na stránce: Např. One candle and three candles ..... four candles. (jedna svíčka a tři svíčky .... čtyři svíčky). Dbejte na správné používání množného čísla.

Můžete se ptát: How many candles? (Kolik svíček?)

     - PS str. 38 - Postupujte stejně jako v učebnici. Na dort potom dokreslete správný počet svíček a dopište do rámečku.

 

29. listopadu 

ČJ - samohlásky, uč. str. 49/ 6,7 - ústně, 49/ 9 - písemně

     - písanka str. 26

M5 - str. 19/1, sttr. 20, Počítáme zpaměti sl. 11,12

Prv - zdravý životní styl

 

26. listopadu 

ČJ - samohlásky, uč. str. 48/ 2 - písemně, 3 - ústně

     - PS str. 33/2,3;   

M5 - str. 18, Počítáme zpaměti sl. 9, 10

 

25. listopadu

ČJ - samohlásky, uč. str. 47/1, 2 - ústně, 48/1 - ústně

     - PS str. 33/1, procvičení on-line https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/kratke-a-dlouhe-samohlasky/cviceniC4.htm

     - písanka str. 25

     - čtení z vlastní knížky          

M5 - str. 17 dokončit, cv. 4 přepsat do sešitu

 

19. listopadu

ČJ - uč. str. 43/1 - přepiš věty do sešitu, očísluj pořadí

M5 - sčítání a odčítání se třemi čísly (100 - 20 + 10)

       - str. 14/2,3,5

Prv - PS str. 21/1,2,3

      - pantomima  - členové rodiny, co kdo dělá v rodině   

 

18. listopadu

ČJ - slova citově zabarvená uč. str. 42/2 - ústně, 4 - písemně do sešitu

     - PS str. 28

     - písanka str. 23 - dokončit

M5 - str. 13/3, 14/1

      - G - práce s párátky - 20 párátek

             1. rozděl na poloviny, na třetiny (Jde to?)

             2. ze 6-ti párátek sestav trojúhelník, obdélník, čtverec (Zbydou nebo chybí párátka?)

             3. skládej z párátek velká tiskací písmena, zapisuj na tabulku

             4. z 12 párátek sestav trojúhelník, obdélník, čtverec

             5. z 12 párátek sestav domeček, polož pravítko tak, abys dům rozdělil na stejné poloviny

 

17. listopadu oblékací panenka.docx

slovíčka_oblečení.docx 

 

12. listopadu

ČJ - slova mnohoznačná

     - PS str. 27/1

M5 - str. 12

Prv - str. 20

 

11. listopadu - pro děti on line prosím o tisk PL: PL8 Jehličnaté stromy.docx

 

10. listopadu

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná, uč. str. 39 - ústně

     - PS str. 25/4

     - Písanka str. 22/ 5 řádků, čtení 

M5 - str. 11/1,2

 

9. listopadu

ČJ - PS str. 25/ 1,2,3

      - diktát: Karkulka se bála. Pomalu kráčela lesem. Nesla třešně pro tetu. V lese potkala vlka. Ten má hlad.

                   Karkulka mu ale utekla.

M5 - str. 10

AJ - PS str. 34

 

5. listopadu - ukázka práce s ozoboty (žáci 5. třídy)

ČJ - uč. str. 37 - slova protikladná - vše ústně

      - diktát: Jeník dobře plave. Kočka škrábe. Pejsek štěká. Kachna kejhá. Alenka skáče. Ondra maluje. Auto                      jede. Terezka plave. Lucka volá. Věrka se chechtá.

M5 - str. 9 - z přílohy vyloupat krychli, kvádr a kužel, slepit tělesa

 

4. listopadu - výukový program Mraveneček CEV Žabka - platba ? z třídního fondu

ČJ - uč. str. 36/2 - ústně, 36/3 - písemně 2 věty

      - PS str. 23

      - diktát uč. str. 31/6 c 

M5 - str. 8 - z přílohy vyloupat 10 × 10 Kč a 10 × 1 Kč a dát do papírové obálky - použít ve cv. 1 na str. 8

 

3. listopadu - scénické čtení herců Slováckého divadla 50,- Kč - placeno z třídního fondu

ČJ - uč. str. 36/1 - ústně

      - PS str. 21, 22

      - písanka str. 20 

M5 - str. 7/5,6, str. 8/2,3

Poznáváme přírodu - 2. strana PL PL7 Nestěhovaví ptáci.docx

 

2. listopadu

ČJ - uč. str. 34/5a,b - písemně, 34/6,7 - na tabulku

M5 - str. 7/1 - 4

AJ - PS str. 31 - 33, Happy Birthday song https://www.youtube.com/watch?v=U8CjYXLHstY

Poznáváme přírodu - 1. strana PL PL7 Nestěhovaví ptáci.docx

Zkouška spojení do Teamsů 18.00 - 18.30

 

1. listopadu

ČJ - uč. str. 32 - ústně, 33/1 - ústně, 2 - písemně podle zadání (2 věty)

     - PS str. 20, 21/1 

     - představení knížek

M5 - str. 6

Prv - str. 16/3,4, str. 17  

 

26. října - návštěva knihovny na Modré 9.40 - 12.05

Prosím o dobrovolný příspěvek na Kruh přátel školy. Děkuji.

ČJ - uč. str. 31/6a - diktát

     - PS str. 19/3 

Halloween - pracovní list Halloween.pdf

 

25. října  

ČJ - uč. str. 30/1 - ústně, 2 - písemně do sešitu (DÚ)

     - PS str. 19/1,2

M5 - str. 5

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

    - prosím o nalepení číselné osy do 100 do matematiky (viz. fotonávod:)

DSC06910.JPG DSC06911.JPG

     - narýsuj bludiště na volný list papíru A4

Prv - Podzim, str. 15, 16/1,2

 

22. října  

ČJ - procvičování druhů vět - stromy s lístky

M5 - str. 3, 4

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

Prv - Podzim, str. 13, 14

 

15. října  

ČJ - věta tázací

     - uč. str. 24 (ústně)

     - PS str. 16/1,2

M - str. 23. 24/1

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

Prv - Podzim, str. 10, 11/2

 

14. října  

ČJ - věta oznamovací

     - uč. str. 23/1 (přepsat do sešitu), 2a - do sešitu

     - PS str. 15

     - písanka str. 16, čtení

M - str. 23/1-5

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

  

13. října  

ČJ - druhy vět - povídání o tom, co který druh znamená, vlastní vytvoření přehledu na papír

11.png

     - uč. str. 22/1 - přepiš do sešitu věty s vykřičníkem (alespoň 2)

     - PS str. 13/5, 14

     - písanka str. 15

M - str. 21/5,6, 22

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

12. října  

ČJ - mluvení ve větách, pořádek slov ve větě

     - uč. str. 21/1,2,3 - ústně

     - PS str. 12/2, 13/3,4

M - str. 20/2,3, 21/1-4

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

    - vazba mezi čísly: např. 6 - 7 - 13/ 6+7=13, 7+6=13, 13-7=6, 13-6=7

AJ - oblečení, My favorite T-shirt - PS str. 29

 

11. října - atletické závody pro nominované účastníky/ sportoviště ZŠ Velehrad

     - není DÚ

ČJ - procvičování abecedy - hra: Město - jméno - zvíře - věc

     - čtení 

M - procvičování pamětného sčítání a odčítání

    - rýsování: robot

Prv - procházka do podzimního lesa, sběr přírodnin

 

8. října  

ČJ - mluvení ve větách, pořádek slov ve větě

     - uč. str. 18, 19 - ústně

     - PS str. 12/1 (jen pořadí vět)

     - diktát (uč. str. 16/10

M - str. 20/1 - tělesa, kresba krychle, kvádru, válce, kuželu

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

 

7. října  

ČJ - test Opakování abecedy.doc

     - uč. str. 17 - poděkování, prosba

     - PS str. 11

     - písanka str. 14

M - str. 19/3,7,8

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

Prv - Podzim, str. 9, říjen - jelení říje

 

6. října  

ČJ - procvičování abecedy OPAKOVÁNÍ _ ABECEDA.pdf

     - řazení jmen podle abecedy - 10 jmen napsat do sešitu, očíslovat

     - písanka str. 13

     - projekt Ovocné stromy PL4 Ovocné stromy.docx

M - str. 18, 19/1,2,4,5

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

5. října  

ČJ - procvičování abecedy abeceda stojánek_pes.docx - doplň velkou psací abecedu

     - uč. str. 15/1 - ústně, 2 - písemně podle možností 1 - 3 řádky, 4 - ústně, 5 - písemně do sešitu

     - písanka str. 12

M - str. 17, 18/1-3

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

AJ - procvičování barev, čísel, geom. tvarů, členů rodiny

 

4. října  

ČJ - procvičování abecedy abeceda stojánek_pes.docx - doplň malou psací abecedu

     - uč. str. 14/8 - diktát

     - PS str. 10, písanka str. 10,11 - dokončení

M - str. 16,17/1-5

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 Prv - str. 7,8

 

1. října - tvorba třídních pravidel  

ČJ - procvičování abecedy

     - uč. str. 14/5,6

     - PS str. 9

M - str. 15

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

30. září 

ČJ - procvičování abecedy (vyber si  5 - 15 postřehovacích slabik a seřaď je podle abecedy)

     - uč. str. 13/2 - ústně,3 - písemně do sešitu

     - PS str. 9/1, vyber si jednu hádanku a přepiš do sešitu

     - písanka str. 11/ 7 řádků

     - představení knížek

M - str. 14

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

29. září 

ČJ - procvičování abecedy

     - uč. str. 12/2,3 na tabulku, 13/4 na tabulku (papír), 13/1

     - písanka str. 9, PL , 2. strana PL Abeceda (doplnit chybějící písmena)

     - PL3 Vlaštovky.docx

M - str. 13, 14/1-4

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání

 

27. září 

ČJ - procvičování abecedy - do autobusu doplnit z druhé strany malou tiskací abecedu

     - diktát písmen (písanka str. 7)

     - písanka str. 8

     - pracovní list - 2. úkol - projít bludiště abeceda.doc 

M - str. 12

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání - pětiminutovka

Prv - str. 6

 

24. září 

ČJ - uč. str. 12/1

    - PS str. 8/1 - první sloku básničky přepsat do sešitu

    - pracovní list - doplnit jen abecedu (1.úkol) abeceda.doc 

M - str. 11, narýsuj do sešitu zvířátka podle předlohy z PS

    - procvičování pamětného sčítání a odčítání 

Prv - str. 5, abeceda - stojánek auto.doc - složit podle střechy, doplnit pouze z jedné strany velkou tiskací 

      abecedu, popř. vybarvit a vystřihnout - pomůcka k určování pořadí slov podle abecedy

 

23. září 

ČJ - uč. str. 11/1 - přepis slov do sešitu + slova z nabídky křížovky (podle rychlosti)

    - PS str. 8

    - naučit abecedu (do pátku 1. října)

    - možnost procvičení:  Abeceda.pptx

     - písanka str. 7/ 8 řádků

     - procvičení postřehovacích slabik se slonem (vyber ta, která jsou celým slovem)

M - str. 10, procvičování pamětného sčítání a odčítání 

 

22. září 

ČJ - uč. str. 11 přepis básničky do sešitu

     - písanka str. 6, diktát slov

     - čtení z knihy Školní strašidlo, z čítanky

M - str. 9

 

21. září - DÚ ČJ PS str. 7/7,1,2

ČJ - uč. str. 9/slohové cvičení - pozdravy, str. 10/2 - písemně do sešitu

     - čtení z knihy Školní strašidlo, Poznáváme okolní přírodu 2 PL2 Ořešák.docx

M - str. 8, početní pyramidy

AJ - pozdravy  Hello song, Good morning song

 

20. září

ČJ - PS str. 7/6

     - uč. str. 9/5, 7 - ústně, 8 - písemně do sešitu

     - postřehovací slabiky - bingo

     - písanka str. 5, 6/ 4 řádky

     - čtení z knihy Školní strašidlo

M - str. 7/5,6, str. 8/1 - 4

Prv - str. 4

 

17. září

ČJ - PS str. 6

     - uč. str. 8 - pohádka O Červené Karkulce

     - nastříhání postřehovacích slabik se slonem 4×A4 + procvičení (říct vždy až je karta odvrácená) 

M - str. 7/1 - 4

    - procvičování sčítání a odčítání do 20https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

Prv - str. 3

 

16. září

ČJ - PS str. 5/ 3, slohové cvičení 1

     - diktát uč. str. 7/3

     - uč str. 7/ Vlastní jména cv. 2 (Jména přepsat do sešitu), 7/ slohová cvičení - cv. 1 ústně

     - čtení ukázky z knihy Maxipes Fík

M - str. 6, projekt poznáváme přírodu - Ježek (2. strana)

 

15. září - přinést Postřehovací slabiky (nerozstříhané)

ČJ - PS str. 4/8, 5/1,2

     - Písanka str. 5/7 řádků

M - str. 5, procvičování sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku

Projekt Poznáváme přírodu: 

PL1 Ježek.docx

 

14. září

ČJ - uč. str. 6/5 - ústně, přepsat do sešitu 1 větu podle vlastního výběru

     - PS str. 4/6, 7

M - str. 4, procvičování sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku

AJ - opakování známých slovíček (členové domácnosti, hračky, školní potřeby, čísla)

 

13. září

ČJ - PS str. 3

     - písanka str. 4

M - procvičování sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku

PRV - str. 2

 

10. září

ČJ - uč. str. 5/SLABIKY, SLOVA, VĚTY cv. 1 - vypsat do sešitu s myškami čtyřslabičná slova

     - uč. str. 3/3

     - PS str. 3/1

M - procvičování sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku

    - str. 2, 3

PRV - str. 2/1

 

9. září

ČJ - uč. str. 5/SLABIKY, SLOVA, VĚTY cv. 2 - písemně na papír (tabulku) co nejvíc slov

     - PS str. 2/4,5,6,7

     - písanka str. 3 (dokončení), str. 4 (4 řádky)

     - čtení knížky

M - procvičování sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku

    - str. 2/ 1 - 4

 

8. září

ČJ - uč. str. 5/1 - ústně, 5/2 - písemně do sešitu s myškami

     - písanka str. 2 (dokončení), 3

     - čítanka str. 4,5

M - str. 1, rýsování čtverců 2×2 cm

PČ - záložka do knížky https://pin.it/7KRNpJp

záložka.pdf

 

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
OUR DREAM HOUSE
26
MPP - zdravá výživa, poruchy příjmu potravy
Kdo mi to tady loupe perníček?
Divadelní workshop
27
Výlet do Chřibů
28 29 30 1
2
Výukový program v MŠ
3
Koncert žáků ZUŠ Slovácko
4 5 6 7 8
9 10
Přehazovaná
11
Jak se naučit první pomoc?
12 13 14
Ples 2022
Ples
15
16
Hudební workshop Garage band
17 18
Atletické závody II. stupně
19
Osmáci na výletě
20
Sportovní dopoledne na Rybníčku
21 22
23 24 25 26
Pozvánka na koncertík
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5