Základní škola Velehrad

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 2. třída

 2. třída  

 

Středa 25. 1. 

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 14 celá, písanka s. 8 celá, recitace

M geometrie - pracovní list, Počítáme zpaměti - s. 16 dokončení, skupinová práce

PRV s. 40 celá

DÚ - Pravopisné pětiminutovky s. 15 celá, čtení, do konce týdne naučit básničku

 

Úterý 24. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 13 celá, písanka s. 7 celá, četba a recitace básniček

M Počítáme zpaměti s. 15 dokončení, s. 16 jeden sloupec

AJ v mailu

DÚ M Počítáme zpaměti s. 16 druhý sloupec, čtení, básnička

 
Pondělí23. 1. 

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 12 celá, písanka s. 6 celá, práce v sešitě - tvrdé a měkké slabiky, knižní čaj - čtení

M PS s. 9 celá, skupinová práce

PRV s. 39 celá

DÚ naučit se hezky číst básničku - papír. Do konce týdne naučit zpaměti. Čtení.

 

Pátek 20. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 11 celá, čtení - čítanka

M Počítáme zpaměti s. 14 poslední sloupec, s. 15 první dva sloupce

Ipady - opakování - ČJ, M, PRV

DÚ čtení, v pondělí zase Knižní čaj - přinést knížku, kterou čtete, hrneček na čaj

 

Čtvrtek 19. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 10 celá, učebnice s. 44, práce v sešitu

M Počítáme zpaměti s. 14 druhý a třetí sloupec, M PS s. 9 cv. 1

DÚ MA PS s. 9 cv. 5, čtení

 

Středa 18. 1.

ČJ učebnice s. 45 cv. 5, opis do sešitu, volné psaní - Pavouk Čenda

M práce v sešitě - rozklad menšitele, PS s. 8 celá

PRV s. 38 celá

DÚ Ma PS s. 8 cv. 4 (kdo nemá hotovo), čtení

 

Úterý 17. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 9 celá, PS s. 49

M práce v sešitě - odčítání s přechodem přes 10 v oboru do sta - rozklad menšitele, PS s. 8 cv. 1, 2, 3

AJ - Can you see - Yes, I can/No, I can´t.

Bathtime.

Here you are. Thank you. You´re welcome.

DÚ: ČJ dokončit s. 49, čtení

 

Pondělí 16. 1.

ČJ s. 48 kromě cv. 6, čtení - Knižní čaj - beseda o knížkách a čtení podle výběru dětí, list ke knize do deníku

M PS s. 7 celá

PRV s. 37 cv. 1, 2

DÚ dokončit PRV s. 37, čtení

 

Pátek 13. 1.

ČJ s. 47 celá, čtení, volné psaní - na co se těším na víkend

Ma PS s. 6 celá

DÚ podepište prosím v ČJ PS s. 47 - kontrolní opakování

 

Čtvrtek 12. 1.

ČJ PS s. 45, 46 celé

M práce v sešitu, Počítáme zpaměti s. 13 první dva sloupce 

DÚ Počítáme zpaměti s. 13 třetí sloupec /jen jeden, kdo chce, může oba dva/, čtení

 

Středa 11. 1.

ČJ pravopisné pětiminutovky s. 7, 8 celé. čtení, písanka s. 5 celá

M s. 6 cv. 1, 2, Počítáme zpaměti s. 12 druhé dva sloupce

DÚ: MA PS s.6 cv. 2 kdo nemá, dokončit, PRV s. 36 cv. 2, čtení

 

Úterý 10. 1.

ČJ diktát, Pravopisné pětiminutovky s. 7 celá

M geometrie - rýsování , měření délky - bod, přímka, úsečka, zápis délky úsečky, Počítáme zpaměti s. 12 první 2 sloupce

AJ - bath time

DÚ opravit diktát v kočičkovém sešitu, podepsat od rodičů, čtení

 

Pondělí 9. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 6 celá, diktát, opis vět - učebnice s. 43 cv. 4, čtení

M Počítáme zpaměti s. 10 poslední dva sloupce, s. 11 první dva sloupce

PRV s. 33, 34 celé

DÚ Počítáme zpaměti s. 11 poslední dva sloupce, čtení

Zítra si napíšeme diktát - 4 věty. 

 

Čtvrtek 5. 1.

ČJ PS s. 44 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 4

M PS s. 4 celá, s 5 kromě posledního cvičení celá

Zítra tři králové plášť /přehoz přes ramena, bílý, cokoli/

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 5 celá, čtení

 

Středa 4. 1. 

ČJ tvrdé slabiky - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, PS s. 43 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 2, 3 celé, čtení - čítanka

M PS s. 3 celá kromě posledního cvičení

PRV s. 3é celá, 31 kromě cv. 4, 32cv. 1

DÚ PRV dokončit s. 31 cv. 4, s. 32 cv. 2, 3, čtení

V pátek budeme koledovat po třídách za Tři krále - prosím, na pátek bílý přehoz přes ramena - cokoli. Koruny si vyrobíme.

 

Úterý 3. 1.

ČJ opakování - psaní do sešitu, čtení - školní kniha, tvrdé, měkké slabiky

M PS s. 1 celá, s. 2 polovina

AJ opakování

DÚ M dokončit s. 2, dokončit skládačku - měkké slabiky - kdo nestihnul, čtení

 

Úterý 20. 12. 

ČJ písanka s. 4 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 1 celá /malý modrý PS/, čtení

M PS nový č. 6 s. 1 cv. 1 - 5 včetně

DÚ čtení

Ve středu a ve čtvrtek nejsou kroužky

 

Pondělí 19. 12.

ČJ PS s. 42 celá

MA Počítáme zpaměti s. 10 první dva sloupce

PRV s. 29 celá

DÚ čtení

 

Čtvrtek 15. 12.

ČJ PS s. 41 celá, s. 42 cv. 1, čtení

M dokončení PS 

DÚ čtení

Zítra jdeme na Salaš, stačí svačina, pití, kapesníky. Autobus platím z třídního fondu, ráno jdeme pěšky - kvalitní oblečení, obuv. Družina odpoledne není.

 

Středa 14. 12.

ČJ písanka s. 3 celá

M Počítáme zpaměti s. 9 poslední dva sloupce

DÚ čtení, kdo nestihl, dodělat MA

 

Úterý 13. 12.

ČJ Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny - práce v sešitě

M PS s. 30 dokončení, Počítáme zpaměti s. 9 dva sloupce

DÚ není, zítra normální výuka plus dílničky - dejte prosím dětem  ještě peníze na výrobky

 

Pondělí 12. 12.

ČJ PS s. 40 celá, učebnice s. 40 žlutý rámeček, písanka 2 s. 2 celá, do sešitu s kočičkou jsme si zapsali tvrdé a měkké souhlásky

M PS s. 30 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Počítáme zpaměti s. 8 poslední sloupec

PRV s. 28 polovina

DÚ dokončit PRV s. 28, čtení

 

Čtvrtek 8. 12. 

ČJ PS s. 39 celá, písanka s. 40 celá, čtení - školní kniha

M PS s. 29 celá

DÚ čtení, komu nejde +- do 100, trénujte s počitadlem

 

Úterý 6. 12.

Projektový den Mikuláš - pracovní listy.

DÚ - dodělat pracovní list s pranostikami - přečíst, dvě opsat psacím pod. Zítra pracovní listy prosím přinést všechny, vložíme si je do deníku.

Zítra jedeme do muzea, viz mail.

 

Pondělí 5. 12.

ČJ pracovní sešit s. 38 celá, písanka s. 39 celá, čtení - školní kniha

MA PS s. 27 celá, s. 28 kromě zeleného cvičení č. 5

PRV s. 27 celá

DÚ MA PS  s. 28 cv. 5 - zelené, čtení

Zítra stačí pouzdro, mám přichystané pracovní listy k Mikuláši

 

Pátek 2. 12.

ČJ pracovní sešit s. 38 cv. 1, písanka s. 38, čtení - školní kniha, opakování u, ú, ů

M PS s. 27 cv. 1, 2, 3, 4

Návštěva čtvrťáků - prezentace projektu o dinosaurech

DÚ čtení

 

Čtvrtek 1. 12.

ČJ pracovní sešit s. 37 celá, abeceda - opakování

M PS s. 26 celá

Vv - papírový adventní věnec

DÚ - čtení

 

Středa 30. 11.

ČJ pracovní sešit s. 36 celá, s. 37 cv. 1, 2, opakování u, ú - hra, písanka s. 37, čtení

M PS s. 23 celá

PRV s. 26 celá

DÚ čtení, posílám slovíčka do AJ v mailu

 

Úterý 29. 11.

ČJ pracovní sešit s. 36 celá, ú,ů - opakování

M PS s. 19 celá, s. 22 cv. 1,2,3,5

AJ Bathtime - slovíčka v mailu

DÚ M PS s. 22 cv. 6,7,9, čtení 

 

Čtvrtek 24 - pondělí  28. 11.

ČJ učebnice s. 37, 39, písanka po s. 36 včetně, PS po s. 35 včetně, čtení ze školní knihy

M PS po s. 21 včetně kromě s. 19, počítáme zpaměti s. 8 dva sloupečky

PRV Advent

DÚ  ČJ učebnice s. 37 cv. 3 opis do sešitu s kočkou, čtení

 

STŘEDA 23. 11.

ČJ učebnice s. 23 cv. 5 do sešitu , PL - práce ve skupinách - slova nadřazená, podřazená, souřadná, básnička Sníh

M Počítáme zpaměti s. 7 dokončení, M PS s. 17 po cv. 6 včetně

PRV s. 25 celá

DÚ M Počítáme zpaměti s. 8 jeden sloupec, M PS s. 17 cv. 7, čtení

 

 

Úterý 22. 11.

ČJ PS s. 35 celá, antonyma, synonyma

M  Počítáme zpaměti s. 7 dva sloupce, domino

DÚ čtení

Zítra budeme mít třetí hodinu AJ

 

Pondělí 21. 11.

ČJ písanka s. 34 celá, běhací diktát, opakování - antonyma, synonyma, abeceda, čtení - školní kniha, sloh - dopis

M Počítáme zpaměti s. 6 celá strana, PS s. 16 cv. 4,5,6

PRV s. 24 celá

DÚ dokončit M s. 16, čtení

 

Pátek 18. 11.

ČJ PS s. 34 kromě posledního cvičení, čtení, tablety

M PS s. 15 celá, s. 16 cv. 1, 2, 3

DÚ čtení

 

Středa 16. 11. 

ČJ  pracovní sešit s. 33 celá, písanka s. 33 celá, čtení školní kniha

M Počítáme zpaměti s. 6 celá

PRV s. 22,23 celá

DÚ kdo nestihl, dokončit a zkontrolovat s. 23 v PRV, čtení

 

 

Pondělí +úterý 14. + 15. 11.

ČJ učebnice s. 37 celá, PS s. 31, 32  celé, písanka s. 31, 32 celé, čtení - kniha ve třídě

M Počítáme zpaměti s. 5 celá, PS  s. 13, 14 celé

PRV s. 21 celá

DÚ: pondělí - ČJ učebnice s. 37 cv. 2 dokončit opis do sešitu

       úterý - dostříhat kostel, ve středu přinést + čtení

 

Čtvrtek 10. 11.

ČJ učebnice s. 35 celá, s. 36 cv. 3 - opis do sešitu

M PS s. 10 celá, PS POčítáme zpaměti s. 3 dokončení, s. 4 dva sloupce - dobrovolné

DÚ: ČJ učebnice s. 36 cv 3 dokončit /opsat do sešitu věty s e a i/, čtení

 

Středa 9. 11.

ČJ učebnice s. 34 celá, písanka s. 30, 31 celé

M PS s. 12 celá

PRV vycházka

DÚ: ČJ učebnice /modrá/ s. 30 cv. 13 přepsat psacím do sešitu s kočičkou, čtení

 

Úterý 8. 11. 

ČJ PS s. 31 kromě cv. 4 celá

M PS s. 11 celá

DÚ ČJ PS s. 31 cv. 4, čtení

 

Pondělí 7. 11.

ČJ učebnice s. 31, PS s. 30 celá, písanka s. 28 celá

M Počítáme zpaměti s. 3 sloupeček 9, 10, PS s. 9 celá

PRV s. 20 celá kromě svátky, narozeniny

DÚ PRV dopsat svátky, narozeniny, čtení

ZÍTRA SE UČÍME PRVNÍ 2 HODINY, PAK JEDEME DO DIVADLA

 

Pátek 4. 11.

ČJ učebnice s. 30 cv. 14, písanka s. 27 celá

M Počítáme zpaměti s. 2 dokončení

Divadlo ve školce

 

Čtvrtek 3. 11.

ČJ PS s. 29 cv. 1, 2, skupinová práce - abeceda, slova mnohoznačná, domino - antonyma, čtení s. 46, 47, 

diktát vět

M PS Počítáme zpaměti s. 2 sloupeček 1,2, domino +- do 20, domino do 100, hra - sčítání a odčítání desítek

DÚ: ČJ PS dokončit s. 29, čtení. 

Prosím, nezapomeňte zítra kostýmy na Karkulku, některé děti mají ve škole... Hrajeme ve školce. Učíme se normálně  první 2 hodiny - aktovky s sebou.

 

Středa 2. 11.

ČJ PS s. 28 celá, běhací diktát, opis věty, jak píšeme opravu do sešitu, písanka s. 26 celá

M nový malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 2, strana 1, sloupce 1,2

PRV Rodina - rodokmenový strom uprostřed učebnice, s. 19 cv. 2, pexeso houby - uprostřed učebnice

DÚ M Počítáme zpaměti s. 1 sloupec 3,4, čtení

 

Úterý 1. 11.

ČJ - ps s. 27 celá, opakování - abeceda, slova mnohoznačná 

M PS s. 8 po cv. 7 včetně

AJ - slovíčka k Halloweenu, opakování

DÚ M PS s. 8 dokončit stranu, čtení

 

Úterý 25. 10.

ČJ učebnice s. 27, opis, domino - antonyma

M dokončení s. 7, řada čísel do 100

DÚ čtení, umět vyjmenovat řadu čísel do 100

Užijte si prázdniny, moc děkuji za spolupráci k divadlu!

V pondělí Halloween - dýně, kostým podle libosti

 

Pondělí 24. 10.

ČJ PS s. 26 celá, písanka s. 25, čtení s. 44 celá, abeceda-opakování, slova podřazená - práce ve skupinách

M PS s. 6 celá, s. 7 polovina

PRV Rodina - PL o mamince a tatínkovi, učebnice s. 19 horní obrázek

DÚ: Dokončit obrázek v prvouce v učebnici a PL do prvouky, čtení

Prosím, nezapomeňte zítra kostým na Karkulku...

 

Čtvrtek 20. 10.

ČJ PS s. 25 celá

M PS s. 3 celá, s. 4, 5 celé

DÚ M s. 6 cv. 1, 2, 3, čtení

Zítra kdo má, přineste prosím peříčka, kdo nemá nemusí, máme i školní.

 

Středa 19. 10.

ČJ učebnice s. 28, písanka s. 24, čítanka s. 42, 43, řazení podle abecedy, opis z učebnice

M s. 2 celá, s. 3 cv. 1,2,4

PRV s. 18

DÚ dokončit s. 18, čtení s. 44

 

Úterý 18. 10.

ČJ PS s. 24, písanka s. 23 celá, práce ve skupinách, opis vět, skládání vět - pořádek slov ve větě, čítanka

MA PS s. 1 celá, s. 2 cv. 1, 2, 3

AJ - podzimní slovíčka - v mailu

DÚ čtení, kdo nestihl dopsat písanku - dopsat stránku 23

 

Pondělí 17. 10.

ČJ PS s. 22,23 celé

Ma PS celý

PRV s. 17 celá

DÚ písanka s. 22 celá, čtení

 

Čtvrtek 13. 10.

ČJ písanka s. 21 celá, učebnice s. 9 - opis básničky, čítanka

Ma PS s. 24, 25 celé

DÚ MA s. 26 cv. 1,2,3,4

 

Středa 12. 10.

ČJ PS s. 21 celá, , písanka s. 20 celá, diktát

M PS s. 23 celá

PRV s. 15 celá, s. 16 cv. 1, 2

DÚ čtení 

Závodníci nemusí dohánět učivo a doplňovat PS, jen poprosím do konce týdne dodělat dnešní prvouku...

 

 

Úterý 11. 10.

ČJ PS s. 20 celá, písanka s. 19 tři řádky, Uč. s. 21 cv. 4v - opis do sešitu

M PS s. 20, 22 celé

AJ založení slovníčku, opakování, PS s. 38 celá

DÚ písanka dokončit stranu, čtení

Na pátek kaštany, manikůrní nůžky

 

Pondělí 10. 10.

ČJ PS s. 19 celá, písanka s. 18 celá, čítanka s. 33,34 celé

M PS s. 21 celá

PRV s. 13,14 celé

DÚ M PS s. 22 cv. 1,2, žluté nahoře. Čtení s. 35

 

Čtvrtek 6. 10.

ČJ PS s. 18 celá, abeceda, písanka s. 17 celá

MA PS s. 18 celá

DÚ PRV dokončit s. 12, čtení

Zítra se učíme venku - les - vhodná obuv, oděv, igelit na sednutí, podložka na psaní.

 

Středa 5. 10.

ČJ s. 17 celá, učebnice s. 25, abeceda

M PS s. 18 kromě cv. 6,7

PRV s. 11 celá, s. 12 cv. 1,2

DÚ M dokončit s. 18, čtení

 

Úterý 4. 10.

ČJ PS s. 16 celá, písanka s. 15 dokončení, s. 16 polovina

M PS s. 17 celá

AJ Birthday, PS s. 36, 37

DÚ písanka s. 16 dokončit, čtení

 

Pondělí 3. 10.

ČJ PS s. 15 celá, uč. s. 23

M PS s. 16 

PRV s. 9, 10 celé

 

Čtvrtek 29. 9. 

ČJ PS s. 14 celá, uč. s. 20 celá, čítanka s. 30, 31

M PS s. 15 celá

DÚ  písanka s. 15 5 řádků, čtení s. 32

 

Úterý 27. 9.

ČJ PS s. 13 kromě cv. 5, učebnice s. 18, diktát vět, čítanka s. 28

MA PS s. 14 celá

AJ It´s my birthday - slovíčka v mailu, PS s. 34, 35

DÚ ČJ PS dokončit s. 13, čtení s. 29

Na pátek jehlu a nit, korálky s větší dírkou a další ozdoby na lapač snů

 

Pondělí 26. 9.

ČJ PS S. 12 CELÁ, S. 13 cv. 3, písanka s. 14 celá, čítanka s. 23,24

MA PS s. 13 celá

PRV s. 8

DÚ: dokončit s. 8 v PRV, dokončit v písance s. 13, čtení

 

Pátek 23. 9. 

ČJ učebnice s. 16,17 celé, písanka s. 12 část, čítanka s. 20, 21

MA PS s. 12 celá, s. 13 cv. 1,4

DÚ čtení s. 22

 

Čtvrtek 22. 9.

ČJ PS s. 11 celá, písanka s. 10 celá

MA PS s. 11 celá, s. 12 cv. 1, 2, 3

DÚ písanka s. 12, čtení s. 19

Zítra není pohádkový pátek - normálně se učíme

 

Středa 21. 9.

Projektový den Kvak a Žbluňk, tandemová výuka

 

Úterý 20. 9.

ČJ PS s. 10 celá, písanka s. 11 celá, čítanka s. 16, 17 celé, začátek s. 18

MA PS s. 10 celá

AJ family - slovíčka v mailu

DÚ - čtení s. 18

Zítra celoškolní projekt Kvak a Žbluňk - stačí jen pouzdro, ŽK a ty dva malé cvičné sešity

 


Pondělí 19. 9.

ČJ učebnice s. 12,13 celé, písanka s. 9 celá, PS s. 9 kromě cvičení 4

MA PS s. 9 celá

PRV s. 7 celá

DÚ ČJ strana 9 cv. 4, postupně se naučit zpaměti abecedu /tento týden/, čítanka s. 15

 

Čtvrtek 15. 9. 

ČJ učebnice s. 11 celá, písanka s. 8 celá

MA PS s. 8 celá

DÚ kdo nemá, dodělat s. 8 v MA. čtení s. 14 

zítra výšlap na Salaš - viz mail

 

Středa 14. 9.

ČJ PS s. 8 celá, učebnice s. 10 celá, písanka s. 7 celá

MA PS s. 7 celá

PRV s. 5 celá, s. 6 částečně

DÚ PRVOUKA  dokončit s. 6, čtení s. 13

 

Úterý 13. 9.

ČJ PS s. 7 kromě cv. 3, čítanka s. 9-11 celé, učebnice s. 8

MA PS s. 6 celá, s. 7 cv. 1,2

DÚ písanka s. 7 půlka /tulí včetně/, čtení s. 12

 

Pondělí 12. 9.

ČJ PS s. 5,6 celé, písanka s. 6 celá

M PS s. 5 všechno kromě cv. 6

PRV s. 4 celá

DÚ MA s. 5 cv. 6, zítra s sebou pravítko - geometrie, čítanka s. 8

 

Čtvrtek 8. 9.

ČJ PS s. 4 celá, písanka s. 5 celá, učebnice s. 5  

M PS s. 4 celá kromě cv. 5

DÚ MA s. 4 cv. 5, čtení čítanka s. 7

Zítra stačí pouzdro a malý sešit do ČJ, MA - projektový pátek

 

Středa 7. 9. 

ČJ PS s. 3 kromě posledního cvičení celá, čítanka s. 5 celá, učebnice s. 4 celá, běhací diktát

M s. 3 celá

PRV s. 3 celá

DÚ ČJ PS s. 3 cv. 5, čtení čítanka s. 6

 

Úterý 6. 9.

ČJ PS s. 2 celá, písanka s. 3 polovina

MA PS s. 2 celá

AJ opakování - barvy, čísla, hračky, školní potřeby, dům, rodina, fráze...

DÚ - dopsat písanku s. 3, čtení - čítanka s. 4

 

Pondělí 5. 9.

ČJ pracovní sešit s. 1 celá, učebnice /Hravá čeština/ s. 2,3 celé, písanka s. 2 celá

MA PS s. 1 celá

PRV s. 2 cv. 1, 2, 3

DÚ PRV s. 2 cv. 4, čtení - čítanka s. 3