Základní škola Velehrad

1. 6. Laura

Zítra: Jarmil
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 2. třída

 2. třída

 

Čtvrtek 1. 6.

ČJ písanka dokončení, slovní druhy - opakování, čtení - čítanka

M projektová hodina - opakování +- do 100, násobilka 1-5

DÚ čtení

 

Středa 31. 5.

ČJ velká písmena - opis do sešitu, čtení, psaní - vytváření s. úloh do M

M Projektová výuka - učíme se venku - opakování +-, násobilka 1-5, slovní úlohy

DÚ M PAPÍR 

 

Úterý 

ČJ ps S. 44 CELÁ, PSANÍ DOPISU, ODESÍLÁNÍ DOPISU, ADRESA, ČTENÍ

 M Počítáme zpaměti s. 12 dokončení, opakování učiva - didaktické hry, PL

AJ Are you happy - mail slovíčka

DÚ dokončit PL do M

 

Pondělí 29. 5.

ČJ diktát vět, čtení, PS s. 43 celá, čtení

M Počítáme zpaměti 3 s. 11 dokončení, opakování +- do 100 - skládačky

PRV s. 59 celá, s. 60 polovina

DÚ Počítáme zpaměti 3 s. 12 dva sloupce, čtení

 

ČT + PÁ 25. +26. 5.: 

ČJ PS po s. 42 včetně, písanka po s. 38 včetně

M PS po stranu 7 cv. 1,2 včetně, Počítáme zpaměti 2 dokončeno, Počítáme zpaměti 3 po s. 11 dva sloupce

PRV po s. 58 včetně

 

 

Středa 24. 5.

ČJ PS s. 41 , opis z učebnice - měkké a tvrdé slabiky

M PS s. 4 celá

DÚ písanka další strana, čtení

 

Úterý 23. 5.

ČJ Písanka s. 34 celá

M PL tři sloupce +- do 100

AJ PS s. 54, 55 celé

DÚ poslední sloupec PL MA

 

Pátek 18. 5.

ČJ písanka s. 33 celá, čítanka - čtení

M Počítáme zpaměti s. 10 celá

PRV s. 57 celá, 58 část

V PONDĚLÍ VÝLET

 

Středa 17. 5.

ČJ PS s. 40 celá, čtení - knihovna, slovní druhy - opakování

M Počítáme zpaměti 3 s. 9 dokončení, s. 10 první sloupec, PL +- do 100 tři sloupce

DÚ kdo nestihnul M PL +- do 100, dokončit tři sloupce, čtení

 

Úterý 16. 5.

ČJ učebnice, s. 64, opis s. 64 cv. 5 polovina, čtení - čítanka

M Počítáme zp. 2 jeden sloupec poslední strana, Počítáme zpaměti 3 s. 9 druhý a třetí sloupec

AJ opakování

DÚ Počítáme zp. 2 dokončení poslední strany, čtení

 

Pondělí 15. 5.

ČJ PS s. 39 celá, písanka s. 33, učebnice s. 71 cv. 3 opis, knižní čaj

M PS s. 3 celá, Počítáme zpaměti 3 s. 8 dokončení

PRV s. 56 celá

DÚ Počítáme zpaměti 3 s. 9 první sloupeček, naučit násobilku a násobky 5, čtení

 

Pátek 12. 5.

ČJ učebnice s. 63, cv. 7 - opis do sešitu, slabiky dě, tě, ně - opakování, čtení - čítanka

M PL - násobilka 2, 4, 3 - opakování

PRV s. 55 celá

DÚ kdo nemá, dodělat PL nás. 2, 3, 4, čtení

 

Středa+čtvrtek 10.+ 11. 5.

ČJ s. 38 celá, písanka s. 31, 32 celé, čtení - čítanka

M PS s. 2 celá, opakování  +- do 100, násobilka

DÚ čtení

 

Úterý 9. 5.

ČJ písanka s. 30 celá, opis z tabule, čtení - čítanka

M PS s. 2 cv. 2, 3, PL - sčítání a odčítání do 100

DÚ PL MA

 

Pátek 5. 5.

ČJ PS s. 37 dokončení, opakování - tvrdé, měkké slabiky, knižní čaj

M PS s. 1 dokončení, s. 2 cv. 1

PRV s. 53, 54 celé

 

Čtvrtek 4. 5.

ČJ PS s. 37 cv. 1, 2, diktát - tvrdé/měkké slabiky, párové souhlásky, slovní druhy - opakování

M PS nový - s. 1 cv. 1, 2, 3, PL násobilka - dokončení

DÚ čtení

 

Středa 3. 5.

ČJ učebnice s. 57 ústně celá, opis do sešitu s. 57 cv. 4

M násobilka 2, 4, 4 - kartičky, sčítání a odčítání do 100 - domino, lepačky, PL násobilka 2, 3

DÚ PL M obrázkové počítání, čtení

 

Úterý 2. 5. 

ČJ PS s. 36 celá

M PL +- do 100 dva sloupce, kartičky - násobilka 2, 3, 4, domino - plus mínus do 100

AJ Animals, Do you like...? I like, I don´t like...

DÚ dokončit PL MA plus mínus, kdo dnes nepřinesl, přinést zítra PL násobení z minulého týdne, čtení

Přinést zítra kartičky s násobilkou - pytlíčky, nůžky, čip na oběd - hodně dětí dnes nemělo

 

Pátek 28. 4. - Čarodějnice - projektový den

 

Čtvrtek 27. 4.

ČJ písanka s. 28 celá, PS s. 36 cv. 1

M násobilka 1, 2, 3, 4 opakování

DÚ papír MA násobilka - první dva sloupečky, čtení

 

Středa 26. 4.

ČJ PS s. 35 dokončení. písanka s. 27 celá, čtení - čítanka, skupinová hra - opakování měkké tvrdé slabiky

M pracovní list - +- do 100, násobilka - kartičky

DÚ dokončit PL do M, kdo nestihnul, čtení

 

Úterý 25. 4.

ČJ PS s. 35, písanka s. 26 celá

M PL - +- do 100

DÚ dokončit M PL, čtení

 

Pondělí 24. 4.

ČJ PS s. 34 celá, písanka s. 25 celá, opis z učebnice - tvrdé a měkké slabiky, knižní čaj

M PS s. 31 celá - geometrie, práce v sešitě - násobilka

PRV s. 52 celá

DÚ M kdo nemá v PS dokončenou s. 30, dokončit, čtení

 

Čtvrtek 20. 4.

ČJ písanka s. 24 celá, čtení - čítanka

Ma geometrie, PS s. 21 dokončení - bod, přímka, úsečka, délka úsečky, milimetry, centimetry

DÚ Počítáme zpaměti 2 s. 28 jeden sloupec, čtení, zítra Den Země - batůžek, rukavice na sběr

 

Pondělí+úterý  17. 4.+18. 4.

ČJ ps S. 32  celá, písanka s. 22 celá, opis z učebnice do sešitu - slabiky bě pě vě mě, knižní čaj

M Počítáme zpaměti 3 s. 7 dokončení s. 8 dva sloupce, Počítáme z. 2 s. 27 celá

DÚ v úterý písanka s. 23 celá, čtení 

 

Středa 19. 4.

ČJ PS s. 33 celá, diktát - sešit

M velký PS s. 32 celá

DÚ čtení, kdo nestihnul, dokreslit obrázek

 

Pátek 14. 4.

ČJ PS s. 31 dokončení, s. 32 cv. 1, práce ve skupinách - tvoření vět, slovní druhy, čtení - školní knihovna

M Počítáme zpaměti 2 s. 26 dokončení, Počítáme zpaměti 3 s. 7 dva sloupečky, práce na tabuli - +- do 100 s přechodem

PRV - Ipads - learning apps - jaro, jarní květiny

 

Čtvrtek 13. 4.

ČJ práce v sešitě- u, ů, u, tvoření vět, PS s. 31 cv. 1

M Počítáme zpaměti 2 s. 26 třetí sloupec, počítáme zpaměti 3 s. 6 dokončení

DÚ - PAPÍR - ČJ, čtení

Středa 12. 4.

ČJ PS s. 30 celá, diktát - tvrdé a měkké slabiky, souhlásky uvnitř slov, opakování - tvrdé, měkké slabiky - skupinová práce

M Počítáme zpaměti 3 s. 6 dva sloupce, Počítáme zpaměti 2 s. 26 třetí sloupec

DÚ dokončit Počítáme zpaměti 2 S. 26 třetí sloupec, čtení, zopakovat násobilku

 

Úterý 11. 4.

ČJ PS s. 29 celá, učebnice s. 54  cv. 3 - opis do sešitu

M Počítáme zpaměti 2 s. 26 první sloupec, Počítáme z. 3 s.  5 dokončení, opakování násobilky 1-4

AJ opakování, Party time

DÚ M Počítáme zpaměti 2 s. 26 druhý sloupec, čtení

 

Úterý 4. 4.

ČJ PS s. 28 celá, opakování u, ů, ú - skupinová práce

M PS s. 30 cv. 1-5, opakování násobilky

AJ Easter - slovíčka v mailu

DÚ zopakovat a doučit násobilku 1, 2, 3, 4, i dělení, čtení

 

Pondělí 3. 4.

ČJ PS s. 27 celá, práce v sešitě - učebnice s. 51 cv. 3 opis, knižní čaj

M PS s. 29 celá, Počítáme zpaměti s. 25 dva sloupce

PRV s. 49 celá, jarní květiny

DÚ Počítáme zpaměti s. 25 dokončit, čtení, zopakovat násobilku

 

Pátek 31. 3. 

ČJ Pravopisné pětiminutovky poslední strana celá

M Počítáme zpaměti 3 s. 5 jeden sloupec

pracovní listy - práce ve skupinách - opakujeme +- do 100, čtení, psaní, porozumění textu, násobilku

DÚ čtení, děti, kterým dnes nešlo + do 100 - mají v aktovce PL, vypočítejte, prosím

 

Čtvrtek 30. 3.

ČJ PS s. 26 kromě posledního cvičení, práce ve skupinách - slabiky bě, pě, vě, mě

M PS s. 28 celá, opakování násobilky

DÚ ČJ PS dokončit s. 26, naučit násobení 4, zopakovat násobilky...

 

Středa 29. 3. 

ČJ PS s. 25 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 31 celá

M PS s. 27 celá, násobení 4, opakování násobení a dělení

 

Pondělí 27. 3.

ČJ PS s. 24 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 30 celá, knižní čaj

M Počítáme zpaměti 2 s. 24, Počítáme zpaměti 3 s. 4 celá

PRV s. 51 celá, poznávání hodin- opakování

DÚ MA Počítáme zp. 2 s. 24 dokončit celou, čtení

 

Čtvrtek 23. 3.

ČJ písanka s. 20 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 29 celá

M PL - +- do 100, Počítáme zpaměti 3 - dokončení s. 3

DÚ M PL dokončit /nemusí vybarvovat/, čtení

 

Středa 22. 3.

ČJ PS s. 23 celá, opis do sešitu z učebnice s. 43 cvičení dole. Tvrdé a měkké souhlásky- opakování. Čtení - čítanka.

M PS s. 26 kromě posledních dvou cvičení celá, opakování násobilky, práce v sešitě - + do 100 s rozkladem

DÚ M PS dokončit s. 26 celou, čtení

 

Úterý 21. 3.

ČJ PS s. 22 cv. 1, 2, 3, běhací diktát, tvrdé a měkké souhlásky - opakování

M násobilka 1, 2, 3, Počítáme zpaměti 2 s. 24 dva sloupce, Počítáme zpaměti 3 s. 3 dva sloupce

AJ Party time, Can you see...

DÚ ČJ PS dokončit s.22, čtení, zopakovat násobilku

 

Pondělí 20. 3. 

ČJ PS s. 21 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 28 celá, čtení, opis z učebnice s. 52 cv. 3 dole

M PS s. 25 celá, Počítáme zpaměti 3 s. 2 dva sloupce

PRV jarní květiny - vycházka, minerály a nerosty - přednáška, ukázka

DÚ Počítáme zpaměti s. 2 další 2 sloupce, doučit násobilku 2 a 3 - násobení i dělení, řadu násobků, čtení

 

Pátek 17. 3.

Český jazyk PS s. 20 celý, písanka s. 19 celá

MA PS s. 24 dokončení, Matematický klokan

PRV s. 48 celá

 

Čtvrtek 16. 3.

ČJ PS s. 19 celá

MA PS s. 24 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

DÚ naučit násobilku 3, čtení

 

Středa 15. 3.

ČJ PS s. 18 celá, učebnice s. 52 cv. 3 opis, tvorba příběhu

M PS s. 23 celá, práce v sešitě - 10 příkladů na sčítání do 100 s přechodem- opis z tabule

DÚ MA násobilka 3 - naučit zpaměti násobky /0,3,6,9.../ a příklady - 1. 3=3, 2.3=6..., čtení

 

Úterý 14. 3.

ČJ PS s. 17, písanka s. 18 celá

MA počítáme zpaměti s. 23 2 sloupce, práce v sešitě - příklady s přechodem přes desítku do 100

DÚ Počítáme zpaměti s. 23 další dva sloupce, čtení

 

Pondělí 13. 3.

ČJ PS s. 16 celá, písanka s. 17 celá, práce v sešitě, knižní čaj

MA opakování násobilky 1, 2, PS s. 22 celá

PRV s. 46 dokončení, 47 celá

DÚ s. 27 Pravopisné pětiminutovky, čtení

 

Pátek 10. 3. 

Čarodějný pátek - pracovní listy - ma, čj - Denní věštec, tablety - ma, čj, prv

DÚ čtení

 

Čtvrtek 9. 3. 

ČJ PS s. 15 celá

M PS s. 21 cv. 1, 2, 3, opakování násobení, dělení

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 26, čtení

 

Středa 8. 3.

ČJ PS s. 14 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 25 celá, diktát

M PS s. 20, opakování +- do 100, násobení, dělení dvěma

DÚ: dokončit MA PS - s. 20 cv. 7, 8, 9, čtení

 

Úterý 7. 3.

ČJ PS s. 13 celá, učebnice s. 52 cv. 2 opis do sešitu, opakování - tvrdé, měkké souhlásky

M násobení, dělení 2, Počítáme zpaměti sešit 2 - s. 22 celá, sešit 3 /nový, marodům jsme poslali/ s. 1 celá

AJ I wash my hands... Can you see? I can, I can´t

DÚ M dokončit strany v obou Počítáme zpaměti, kdo nestihnul, čtení

 

Pondělí 6. 3.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 22 celá, PS s. 13 cv. 1, knižní čaj

M PS s. 18, 19 celé

PRV s. 46 cv. 1, 2, 3

DÚ procvičit nazpaměť dělení 2, čtení

 

Pátek 3. 3.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 21 celá, běhací diktát, tvoření a zápis vět do sešitu, čtení

M geometrie - rýsování úseček, délka úseček, pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka, násobilka 1, 2 - opakování, Počítáme zpaměti - s. 22 první dva sloupce

PRV s. 45 celá

 

Čtvrtek 2. 3.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 24 celá, čtení - čítanka, PS s. 12 celá

M násobilka 1, 2 - opakování, Počítáme zpaměti s. 21 celá

DÚ - dokončit Počítáme zpaměti s. 21, kdo nestihl, čtení

Zítra geometrie - všichni pravítko, tužku. Prosím, zkontrolujte dětem nůžky.

 

Středa 1. 3.

ČJ PS s. 11 dokončení, učebnice s. 51 celá, práce v sešitě, čtení

M Počítáme zpaměti s. 20 celá

DÚ dokončit s. 20 v Počítáme zpaměti, kdo nestihnul, čtení.

 

Úterý 28. 2.

ČJ PS s. 11 polovina, diktát.

M PL - násobilka 2. Násobilka jedné.

Aj - opakování.

DÚ ČJ pravopisné pětiminutovky s. 23, čtení

 

Pondělí 27. 2.

ČJ PS s. 11 celá, knižní čaj

M PS s. 17 celá kromě posledních 2 cvičení

AJ - hravá angličtina - hodina pro všechny - opakování

DÚ M PS dokončit s. 17, čtení

Zítra prosím dejte dětem prvouku, nestihli jsme

 

 

Pátek 24. 2.

M PS s. 17 CV. 1,2

AJ hravá angličtina - procvičování - barvy, číslovky, dům, rodina

 

Čtvrtek 23. 2.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 20, písanka s. 14 celá

M kartičky s násobilkou ze středu PS, práce s nimi, procvičování násobilky

DÚ Kdo ještě neumí, doučit násobilku dvou /zpaměti/, čtení

Zítra kostým - fašank

 

Středa 22. 2.

ČJ PS s. 10 celá, diktát

M PS s. 15 dokončení, strana 16  cv. 1, 2, 3, 4

Recitační soutěž

DÚ M PS s. 16 dokončit, čtení. 

 

Úterý 21. 2.

ČJ učebnice menší s. 45 celá, PL - dvě strany - tvrdé a měkké slabiky

M s. 14 celá, s. 15 cv. 1, vyvození násobilky - manipulace s pet víčky

AJ Shapes, colours, numbers, slovíčka v mailu

DÚ M PS s. 15 cv. 2, 3, 4, čtení

 

 

Pondělí 20. 2.

ČJ PS s. 9 celá, práce v sešitě, knižní čaj, záznam do deníku

M PL

PRV s. 43 celá

DÚ dokončit PL MA, čtení

 

Středa + čtvrtek 8., 9. 2.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 19 celá PS s. 6,7 celé

M  s. 13 celá, PL /nemocným jsem poslala po kamarádech/

DÚ dokončit pracovní list MA, čtení, zítra karneval - kostým , první dvě hodiny se učíme...

 

Úterý 7. 2.

ČJ pracovní sešit s. 5 celá, recitace

M PS s. 12 celá

AJ Carnival, slovíčka v mailu

DÚ písanka s. 14 celá, čtení, recitátoři na soutěž - trénujte, prosím

 

Pondělí 6. 2.

ČJ písanka s. 13 celá, Prav. pětim. s. 18 celá, PS s. 4 celá, knižní čaj

M Počítáme zpaměti s. 19 dokončení, pracovní list cv. 1

PRV s. 42 celá

DÚ M pracovní list - dokončit, čtení

 

Středa 1. 2. 

ČJ pracovní sešit s. 3 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 17 celá, písanka s. 11 celá, čtení 

M PS s. 10 cv. 3, 5, 6

PRV s. 41 celá

DÚ doučit básničku, čtení, zítra kostým námořníka/piráta /stačí cokoli/.

 

Úterý 31. 1.

ČJ písanka s. 10 celá, PS s. 2 celá

M Pracovní list 

DÚ dokončit pracovní list do MA, čtení

 

Pondělí 30. 1.

ČJ písanka s. 9 celá, PS velký s. 1 celá, knižní čaj

M PS s. 10 cv. 1,2,4, Počítáme zpaměti s. 18 první dva sloupce

PRV opakovací hra - polovina PS - stříhání, hra

DÚ M Počítáme zpaměti s. 18 poslední dva sloupce , čtení

Zítra se učíme ČJ, M, třetí hodinu je shromáždění školy v tělocvičně a čtvrtou se rozdává vysvědčení

 

Středa 25. 1. 

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 14 celá, písanka s. 8 celá, recitace

M geometrie - pracovní list, Počítáme zpaměti - s. 16 dokončení, skupinová práce

PRV s. 40 celá

DÚ - Pravopisné pětiminutovky s. 15 celá, čtení, do konce týdne naučit básničku

 

Úterý 24. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 13 celá, písanka s. 7 celá, četba a recitace básniček

M Počítáme zpaměti s. 15 dokončení, s. 16 jeden sloupec

AJ v mailu

DÚ M Počítáme zpaměti s. 16 druhý sloupec, čtení, básnička

 
Pondělí23. 1. 

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 12 celá, písanka s. 6 celá, práce v sešitě - tvrdé a měkké slabiky, knižní čaj - čtení

M PS s. 9 celá, skupinová práce

PRV s. 39 celá

DÚ naučit se hezky číst básničku - papír. Do konce týdne naučit zpaměti. Čtení.

 

Pátek 20. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 11 celá, čtení - čítanka

M Počítáme zpaměti s. 14 poslední sloupec, s. 15 první dva sloupce

Ipady - opakování - ČJ, M, PRV

DÚ čtení, v pondělí zase Knižní čaj - přinést knížku, kterou čtete, hrneček na čaj

 

Čtvrtek 19. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 10 celá, učebnice s. 44, práce v sešitu

M Počítáme zpaměti s. 14 druhý a třetí sloupec, M PS s. 9 cv. 1

DÚ MA PS s. 9 cv. 5, čtení

 

Středa 18. 1.

ČJ učebnice s. 45 cv. 5, opis do sešitu, volné psaní - Pavouk Čenda

M práce v sešitě - rozklad menšitele, PS s. 8 celá

PRV s. 38 celá

DÚ Ma PS s. 8 cv. 4 (kdo nemá hotovo), čtení

 

Úterý 17. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 9 celá, PS s. 49

M práce v sešitě - odčítání s přechodem přes 10 v oboru do sta - rozklad menšitele, PS s. 8 cv. 1, 2, 3

AJ - Can you see - Yes, I can/No, I can´t.

Bathtime.

Here you are. Thank you. You´re welcome.

DÚ: ČJ dokončit s. 49, čtení

 

Pondělí 16. 1.

ČJ s. 48 kromě cv. 6, čtení - Knižní čaj - beseda o knížkách a čtení podle výběru dětí, list ke knize do deníku

M PS s. 7 celá

PRV s. 37 cv. 1, 2

DÚ dokončit PRV s. 37, čtení

 

Pátek 13. 1.

ČJ s. 47 celá, čtení, volné psaní - na co se těším na víkend

Ma PS s. 6 celá

DÚ podepište prosím v ČJ PS s. 47 - kontrolní opakování

 

Čtvrtek 12. 1.

ČJ PS s. 45, 46 celé

M práce v sešitu, Počítáme zpaměti s. 13 první dva sloupce 

DÚ Počítáme zpaměti s. 13 třetí sloupec /jen jeden, kdo chce, může oba dva/, čtení

 

Středa 11. 1.

ČJ pravopisné pětiminutovky s. 7, 8 celé. čtení, písanka s. 5 celá

M s. 6 cv. 1, 2, Počítáme zpaměti s. 12 druhé dva sloupce

DÚ: MA PS s.6 cv. 2 kdo nemá, dokončit, PRV s. 36 cv. 2, čtení

 

Úterý 10. 1.

ČJ diktát, Pravopisné pětiminutovky s. 7 celá

M geometrie - rýsování , měření délky - bod, přímka, úsečka, zápis délky úsečky, Počítáme zpaměti s. 12 první 2 sloupce

AJ - bath time

DÚ opravit diktát v kočičkovém sešitu, podepsat od rodičů, čtení

 

Pondělí 9. 1.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 6 celá, diktát, opis vět - učebnice s. 43 cv. 4, čtení

M Počítáme zpaměti s. 10 poslední dva sloupce, s. 11 první dva sloupce

PRV s. 33, 34 celé

DÚ Počítáme zpaměti s. 11 poslední dva sloupce, čtení

Zítra si napíšeme diktát - 4 věty. 

 

Čtvrtek 5. 1.

ČJ PS s. 44 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 4

M PS s. 4 celá, s 5 kromě posledního cvičení celá

Zítra tři králové plášť /přehoz přes ramena, bílý, cokoli/

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 5 celá, čtení

 

Středa 4. 1. 

ČJ tvrdé slabiky - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, PS s. 43 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 2, 3 celé, čtení - čítanka

M PS s. 3 celá kromě posledního cvičení

PRV s. 3é celá, 31 kromě cv. 4, 32cv. 1

DÚ PRV dokončit s. 31 cv. 4, s. 32 cv. 2, 3, čtení

V pátek budeme koledovat po třídách za Tři krále - prosím, na pátek bílý přehoz přes ramena - cokoli. Koruny si vyrobíme.

 

Úterý 3. 1.

ČJ opakování - psaní do sešitu, čtení - školní kniha, tvrdé, měkké slabiky

M PS s. 1 celá, s. 2 polovina

AJ opakování

DÚ M dokončit s. 2, dokončit skládačku - měkké slabiky - kdo nestihnul, čtení

 

Úterý 20. 12. 

ČJ písanka s. 4 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 1 celá /malý modrý PS/, čtení

M PS nový č. 6 s. 1 cv. 1 - 5 včetně

DÚ čtení

Ve středu a ve čtvrtek nejsou kroužky

 

Pondělí 19. 12.

ČJ PS s. 42 celá

MA Počítáme zpaměti s. 10 první dva sloupce

PRV s. 29 celá

DÚ čtení

 

Čtvrtek 15. 12.

ČJ PS s. 41 celá, s. 42 cv. 1, čtení

M dokončení PS 

DÚ čtení

Zítra jdeme na Salaš, stačí svačina, pití, kapesníky. Autobus platím z třídního fondu, ráno jdeme pěšky - kvalitní oblečení, obuv. Družina odpoledne není.

 

Středa 14. 12.

ČJ písanka s. 3 celá

M Počítáme zpaměti s. 9 poslední dva sloupce

DÚ čtení, kdo nestihl, dodělat MA

 

Úterý 13. 12.

ČJ Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny - práce v sešitě

M PS s. 30 dokončení, Počítáme zpaměti s. 9 dva sloupce

DÚ není, zítra normální výuka plus dílničky - dejte prosím dětem  ještě peníze na výrobky

 

Pondělí 12. 12.

ČJ PS s. 40 celá, učebnice s. 40 žlutý rámeček, písanka 2 s. 2 celá, do sešitu s kočičkou jsme si zapsali tvrdé a měkké souhlásky

M PS s. 30 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Počítáme zpaměti s. 8 poslední sloupec

PRV s. 28 polovina

DÚ dokončit PRV s. 28, čtení

 

Čtvrtek 8. 12. 

ČJ PS s. 39 celá, písanka s. 40 celá, čtení - školní kniha

M PS s. 29 celá

DÚ čtení, komu nejde +- do 100, trénujte s počitadlem

 

Úterý 6. 12.

Projektový den Mikuláš - pracovní listy.

DÚ - dodělat pracovní list s pranostikami - přečíst, dvě opsat psacím pod. Zítra pracovní listy prosím přinést všechny, vložíme si je do deníku.

Zítra jedeme do muzea, viz mail.

 

Pondělí 5. 12.

ČJ pracovní sešit s. 38 celá, písanka s. 39 celá, čtení - školní kniha

MA PS s. 27 celá, s. 28 kromě zeleného cvičení č. 5

PRV s. 27 celá

DÚ MA PS  s. 28 cv. 5 - zelené, čtení

Zítra stačí pouzdro, mám přichystané pracovní listy k Mikuláši

 

Pátek 2. 12.

ČJ pracovní sešit s. 38 cv. 1, písanka s. 38, čtení - školní kniha, opakování u, ú, ů

M PS s. 27 cv. 1, 2, 3, 4

Návštěva čtvrťáků - prezentace projektu o dinosaurech

DÚ čtení

 

Čtvrtek 1. 12.

ČJ pracovní sešit s. 37 celá, abeceda - opakování

M PS s. 26 celá

Vv - papírový adventní věnec

DÚ - čtení

 

Středa 30. 11.

ČJ pracovní sešit s. 36 celá, s. 37 cv. 1, 2, opakování u, ú - hra, písanka s. 37, čtení

M PS s. 23 celá

PRV s. 26 celá

DÚ čtení, posílám slovíčka do AJ v mailu

 

Úterý 29. 11.

ČJ pracovní sešit s. 36 celá, ú,ů - opakování

M PS s. 19 celá, s. 22 cv. 1,2,3,5

AJ Bathtime - slovíčka v mailu

DÚ M PS s. 22 cv. 6,7,9, čtení 

 

Čtvrtek 24 - pondělí  28. 11.

ČJ učebnice s. 37, 39, písanka po s. 36 včetně, PS po s. 35 včetně, čtení ze školní knihy

M PS po s. 21 včetně kromě s. 19, počítáme zpaměti s. 8 dva sloupečky

PRV Advent

DÚ  ČJ učebnice s. 37 cv. 3 opis do sešitu s kočkou, čtení

 

STŘEDA 23. 11.

ČJ učebnice s. 23 cv. 5 do sešitu , PL - práce ve skupinách - slova nadřazená, podřazená, souřadná, básnička Sníh

M Počítáme zpaměti s. 7 dokončení, M PS s. 17 po cv. 6 včetně

PRV s. 25 celá

DÚ M Počítáme zpaměti s. 8 jeden sloupec, M PS s. 17 cv. 7, čtení

 

 

Úterý 22. 11.

ČJ PS s. 35 celá, antonyma, synonyma

M  Počítáme zpaměti s. 7 dva sloupce, domino

DÚ čtení

Zítra budeme mít třetí hodinu AJ

 

Pondělí 21. 11.

ČJ písanka s. 34 celá, běhací diktát, opakování - antonyma, synonyma, abeceda, čtení - školní kniha, sloh - dopis

M Počítáme zpaměti s. 6 celá strana, PS s. 16 cv. 4,5,6

PRV s. 24 celá

DÚ dokončit M s. 16, čtení

 

Pátek 18. 11.

ČJ PS s. 34 kromě posledního cvičení, čtení, tablety

M PS s. 15 celá, s. 16 cv. 1, 2, 3

DÚ čtení

 

Středa 16. 11. 

ČJ  pracovní sešit s. 33 celá, písanka s. 33 celá, čtení školní kniha

M Počítáme zpaměti s. 6 celá

PRV s. 22,23 celá

DÚ kdo nestihl, dokončit a zkontrolovat s. 23 v PRV, čtení

 

 

Pondělí +úterý 14. + 15. 11.

ČJ učebnice s. 37 celá, PS s. 31, 32  celé, písanka s. 31, 32 celé, čtení - kniha ve třídě

M Počítáme zpaměti s. 5 celá, PS  s. 13, 14 celé

PRV s. 21 celá

DÚ: pondělí - ČJ učebnice s. 37 cv. 2 dokončit opis do sešitu

       úterý - dostříhat kostel, ve středu přinést + čtení

 

Čtvrtek 10. 11.

ČJ učebnice s. 35 celá, s. 36 cv. 3 - opis do sešitu

M PS s. 10 celá, PS POčítáme zpaměti s. 3 dokončení, s. 4 dva sloupce - dobrovolné

DÚ: ČJ učebnice s. 36 cv 3 dokončit /opsat do sešitu věty s e a i/, čtení

 

Středa 9. 11.

ČJ učebnice s. 34 celá, písanka s. 30, 31 celé

M PS s. 12 celá

PRV vycházka

DÚ: ČJ učebnice /modrá/ s. 30 cv. 13 přepsat psacím do sešitu s kočičkou, čtení

 

Úterý 8. 11. 

ČJ PS s. 31 kromě cv. 4 celá

M PS s. 11 celá

DÚ ČJ PS s. 31 cv. 4, čtení

 

Pondělí 7. 11.

ČJ učebnice s. 31, PS s. 30 celá, písanka s. 28 celá

M Počítáme zpaměti s. 3 sloupeček 9, 10, PS s. 9 celá

PRV s. 20 celá kromě svátky, narozeniny

DÚ PRV dopsat svátky, narozeniny, čtení

ZÍTRA SE UČÍME PRVNÍ 2 HODINY, PAK JEDEME DO DIVADLA

 

Pátek 4. 11.

ČJ učebnice s. 30 cv. 14, písanka s. 27 celá

M Počítáme zpaměti s. 2 dokončení

Divadlo ve školce

 

Čtvrtek 3. 11.

ČJ PS s. 29 cv. 1, 2, skupinová práce - abeceda, slova mnohoznačná, domino - antonyma, čtení s. 46, 47, 

diktát vět

M PS Počítáme zpaměti s. 2 sloupeček 1,2, domino +- do 20, domino do 100, hra - sčítání a odčítání desítek

DÚ: ČJ PS dokončit s. 29, čtení. 

Prosím, nezapomeňte zítra kostýmy na Karkulku, některé děti mají ve škole... Hrajeme ve školce. Učíme se normálně  první 2 hodiny - aktovky s sebou.

 

Středa 2. 11.

ČJ PS s. 28 celá, běhací diktát, opis věty, jak píšeme opravu do sešitu, písanka s. 26 celá

M nový malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 2, strana 1, sloupce 1,2

PRV Rodina - rodokmenový strom uprostřed učebnice, s. 19 cv. 2, pexeso houby - uprostřed učebnice

DÚ M Počítáme zpaměti s. 1 sloupec 3,4, čtení

 

Úterý 1. 11.

ČJ - ps s. 27 celá, opakování - abeceda, slova mnohoznačná 

M PS s. 8 po cv. 7 včetně

AJ - slovíčka k Halloweenu, opakování

DÚ M PS s. 8 dokončit stranu, čtení

 

Úterý 25. 10.

ČJ učebnice s. 27, opis, domino - antonyma

M dokončení s. 7, řada čísel do 100

DÚ čtení, umět vyjmenovat řadu čísel do 100

Užijte si prázdniny, moc děkuji za spolupráci k divadlu!

V pondělí Halloween - dýně, kostým podle libosti

 

Pondělí 24. 10.

ČJ PS s. 26 celá, písanka s. 25, čtení s. 44 celá, abeceda-opakování, slova podřazená - práce ve skupinách

M PS s. 6 celá, s. 7 polovina

PRV Rodina - PL o mamince a tatínkovi, učebnice s. 19 horní obrázek

DÚ: Dokončit obrázek v prvouce v učebnici a PL do prvouky, čtení

Prosím, nezapomeňte zítra kostým na Karkulku...

 

Čtvrtek 20. 10.

ČJ PS s. 25 celá

M PS s. 3 celá, s. 4, 5 celé

DÚ M s. 6 cv. 1, 2, 3, čtení

Zítra kdo má, přineste prosím peříčka, kdo nemá nemusí, máme i školní.

 

Středa 19. 10.

ČJ učebnice s. 28, písanka s. 24, čítanka s. 42, 43, řazení podle abecedy, opis z učebnice

M s. 2 celá, s. 3 cv. 1,2,4

PRV s. 18

DÚ dokončit s. 18, čtení s. 44

 

Úterý 18. 10.

ČJ PS s. 24, písanka s. 23 celá, práce ve skupinách, opis vět, skládání vět - pořádek slov ve větě, čítanka

MA PS s. 1 celá, s. 2 cv. 1, 2, 3

AJ - podzimní slovíčka - v mailu

DÚ čtení, kdo nestihl dopsat písanku - dopsat stránku 23

 

Pondělí 17. 10.

ČJ PS s. 22,23 celé

Ma PS celý

PRV s. 17 celá

DÚ písanka s. 22 celá, čtení

 

Čtvrtek 13. 10.

ČJ písanka s. 21 celá, učebnice s. 9 - opis básničky, čítanka

Ma PS s. 24, 25 celé

DÚ MA s. 26 cv. 1,2,3,4

 

Středa 12. 10.

ČJ PS s. 21 celá, , písanka s. 20 celá, diktát

M PS s. 23 celá

PRV s. 15 celá, s. 16 cv. 1, 2

DÚ čtení 

Závodníci nemusí dohánět učivo a doplňovat PS, jen poprosím do konce týdne dodělat dnešní prvouku...

 

 

Úterý 11. 10.

ČJ PS s. 20 celá, písanka s. 19 tři řádky, Uč. s. 21 cv. 4v - opis do sešitu

M PS s. 20, 22 celé

AJ založení slovníčku, opakování, PS s. 38 celá

DÚ písanka dokončit stranu, čtení

Na pátek kaštany, manikůrní nůžky

 

Pondělí 10. 10.

ČJ PS s. 19 celá, písanka s. 18 celá, čítanka s. 33,34 celé

M PS s. 21 celá

PRV s. 13,14 celé

DÚ M PS s. 22 cv. 1,2, žluté nahoře. Čtení s. 35

 

Čtvrtek 6. 10.

ČJ PS s. 18 celá, abeceda, písanka s. 17 celá

MA PS s. 18 celá

DÚ PRV dokončit s. 12, čtení

Zítra se učíme venku - les - vhodná obuv, oděv, igelit na sednutí, podložka na psaní.

 

Středa 5. 10.

ČJ s. 17 celá, učebnice s. 25, abeceda

M PS s. 18 kromě cv. 6,7

PRV s. 11 celá, s. 12 cv. 1,2

DÚ M dokončit s. 18, čtení

 

Úterý 4. 10.

ČJ PS s. 16 celá, písanka s. 15 dokončení, s. 16 polovina

M PS s. 17 celá

AJ Birthday, PS s. 36, 37

DÚ písanka s. 16 dokončit, čtení

 

Pondělí 3. 10.

ČJ PS s. 15 celá, uč. s. 23

M PS s. 16 

PRV s. 9, 10 celé

 

Čtvrtek 29. 9. 

ČJ PS s. 14 celá, uč. s. 20 celá, čítanka s. 30, 31

M PS s. 15 celá

DÚ  písanka s. 15 5 řádků, čtení s. 32

 

Úterý 27. 9.

ČJ PS s. 13 kromě cv. 5, učebnice s. 18, diktát vět, čítanka s. 28

MA PS s. 14 celá

AJ It´s my birthday - slovíčka v mailu, PS s. 34, 35

DÚ ČJ PS dokončit s. 13, čtení s. 29

Na pátek jehlu a nit, korálky s větší dírkou a další ozdoby na lapač snů

 

Pondělí 26. 9.

ČJ PS S. 12 CELÁ, S. 13 cv. 3, písanka s. 14 celá, čítanka s. 23,24

MA PS s. 13 celá

PRV s. 8

DÚ: dokončit s. 8 v PRV, dokončit v písance s. 13, čtení

 

Pátek 23. 9. 

ČJ učebnice s. 16,17 celé, písanka s. 12 část, čítanka s. 20, 21

MA PS s. 12 celá, s. 13 cv. 1,4

DÚ čtení s. 22

 

Čtvrtek 22. 9.

ČJ PS s. 11 celá, písanka s. 10 celá

MA PS s. 11 celá, s. 12 cv. 1, 2, 3

DÚ písanka s. 12, čtení s. 19

Zítra není pohádkový pátek - normálně se učíme

 

Středa 21. 9.

Projektový den Kvak a Žbluňk, tandemová výuka

 

Úterý 20. 9.

ČJ PS s. 10 celá, písanka s. 11 celá, čítanka s. 16, 17 celé, začátek s. 18

MA PS s. 10 celá

AJ family - slovíčka v mailu

DÚ - čtení s. 18

Zítra celoškolní projekt Kvak a Žbluňk - stačí jen pouzdro, ŽK a ty dva malé cvičné sešity

 


Pondělí 19. 9.

ČJ učebnice s. 12,13 celé, písanka s. 9 celá, PS s. 9 kromě cvičení 4

MA PS s. 9 celá

PRV s. 7 celá

DÚ ČJ strana 9 cv. 4, postupně se naučit zpaměti abecedu /tento týden/, čítanka s. 15

 

Čtvrtek 15. 9. 

ČJ učebnice s. 11 celá, písanka s. 8 celá

MA PS s. 8 celá

DÚ kdo nemá, dodělat s. 8 v MA. čtení s. 14 

zítra výšlap na Salaš - viz mail

 

Středa 14. 9.

ČJ PS s. 8 celá, učebnice s. 10 celá, písanka s. 7 celá

MA PS s. 7 celá

PRV s. 5 celá, s. 6 částečně

DÚ PRVOUKA  dokončit s. 6, čtení s. 13

 

Úterý 13. 9.

ČJ PS s. 7 kromě cv. 3, čítanka s. 9-11 celé, učebnice s. 8

MA PS s. 6 celá, s. 7 cv. 1,2

DÚ písanka s. 7 půlka /tulí včetně/, čtení s. 12

 

Pondělí 12. 9.

ČJ PS s. 5,6 celé, písanka s. 6 celá

M PS s. 5 všechno kromě cv. 6

PRV s. 4 celá

DÚ MA s. 5 cv. 6, zítra s sebou pravítko - geometrie, čítanka s. 8

 

Čtvrtek 8. 9.

ČJ PS s. 4 celá, písanka s. 5 celá, učebnice s. 5  

M PS s. 4 celá kromě cv. 5

DÚ MA s. 4 cv. 5, čtení čítanka s. 7

Zítra stačí pouzdro a malý sešit do ČJ, MA - projektový pátek

 

Středa 7. 9. 

ČJ PS s. 3 kromě posledního cvičení celá, čítanka s. 5 celá, učebnice s. 4 celá, běhací diktát

M s. 3 celá

PRV s. 3 celá

DÚ ČJ PS s. 3 cv. 5, čtení čítanka s. 6

 

Úterý 6. 9.

ČJ PS s. 2 celá, písanka s. 3 polovina

MA PS s. 2 celá

AJ opakování - barvy, čísla, hračky, školní potřeby, dům, rodina, fráze...

DÚ - dopsat písanku s. 3, čtení - čítanka s. 4

 

Pondělí 5. 9.

ČJ pracovní sešit s. 1 celá, učebnice /Hravá čeština/ s. 2,3 celé, písanka s. 2 celá

MA PS s. 1 celá

PRV s. 2 cv. 1, 2, 3

DÚ PRV s. 2 cv. 4, čtení - čítanka s. 3