Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 2. třída

2. třída

Pondělí 16.11.

JČ PS str.. 33

M str. 32

PRV str. 20 (Poproste rodiče, aby vám pomohli doplnit údaje, které neznáte).

PS do JA Na str. 29 nakreslete své oblíbené tričko. (My favourite T-shirt).

 

Pátek 13.11.

PS str. 31/cv. 13,14 Str. 32

Písanka str. 19 (Dokončit).

M str. 30 (Vyberte si buď cv. 3 nebo 4. Ve cvičení 2 stačí vypočítat tři sloupce).

PRV Dnes byste měli mít dokončený rodokmenový strom.Pošlete jeho fotku na WhatsApp nebo Messenger. V PS vypracujte str. 21.

 

Čtvrtek 12. 11.

JČ PS str. 30/cv. 8, 9 (cv. 10 vyzkoušejte ústně za DÚ)

PS str. 31/cv.12

M str. 28 (Ve cv. 2 vypočítejte pouze dva sloupce, pozor, sčítáme a odčítáme více čísel). Ve cv. 3 pouze první a druhý sloupec. Ve cv. 6 stačí první řádek. Vyberte si jednu ze dvou slovních úloh na této straně a vypočítejte jednu z nich.

Str. 29 Vysvětlete si rozdíl mezi geometrickými útvary v rovině a tělesy. Těleso je prostorový útvar, něco jako stavebnice. Rovinný útvar můžeme vystřihnout z papíru. Prohlédněte si rozdíl mezi rovinnými útvary a tělesy na obrázku. Zvolte si, jakou barvou budete vybarvovat. Můžete také spočítat kolik útvarů nebo těles je na obrázku nakresleno. Tělesa: (kvádr, krychle, koule, válec, kužel).

Písanka str. 19 (6 řádků)

Čítanka str. 13-14 Přečtěte text a pokuste se splnit pouze úkol 3,4 na str. 14.(Pracujte na volný papír).

 

Středa 11.11.

JČ PS str. 29

Do diktátového sešitu pište tato slovní spojení podle diktátu (pes Punťa, žába Agáta, teta Dana, papoušek Žoli, děda Pavel, myška Fanynka, na závěr napište své jméno i příjmení.

M str. 27

Písanka str. 18 Dokončete.

Poskládejte podle abecedy tato písmena (Q, K, Ř, V, N, U, D, CH) Pište na poznámkový papír.

VV Připravte si čistý papír vel. A4 a rozdělte na osm stejných dílů. Na každý díl namalujte jeden velký obrázek z nové slovní zásoby v JA (skirt, jumper, hat, T-shirt, shoe, two shoes, sock, two socks). Obrázek vybarvěte a uschovejte. Budeme používat v JA.

 

Úterý 10. 11.

JČ PS str. 28 Slova mají svůj význam. Co si pod jednotlivými slovy představujeme? Přemýšlejte.

Písanka str. 18 (6 řádků)

M str. 24, 26 Podívej se v kuchyni a zjisti pět věcí, které měříme v litrech, pět věcí, které měříme v kilogramech. Co všechno měříme v metrech? Vymysli.

Čítanka str. 10-11 Procvičujte hlasité čtení. Zkuste zodpovědět otázky uvedené dole pod textem.

 

Pondělí 9. 11.

PS str. 27/cv. 7

V učebnici str. 29-30 se seznamte se synonymy, slovy citově zabarvenými a zdrobnělinami.

PS str. 27/ cv.6 úvodní text přeskočte.

M str. 23

JA Do obrázkového slovníčku (modrý sešit) napište dalších 6 slovíček (školní potřeby).

Zopakujte si nová slovíčka ze 4. lekce Uč str. 30-31.

PS str. 27 Říkejte dětem pokyny: Colour two pink socks. Three green socks. Four yellow socks. Five orange socks. Six blue socks.

PRV str. 19 Rodokmenový strom ve cv. 2 najdete uprostřed pracovního sešitu. Můžete nalepit fotky nebo nakreslit. Tento úkol si rozvrhněte na celý týden. (Po dokončení pošlete fotku, získáte známku).

 

Pátek 6.11.

JČ Stále procvičujeme abecedu. Na poznámkový papír si napište 7 libovolných písmen a pokuste se je seřadit podle abecedy.

Do diktátového sešitu napište podle diktátu (učebnice str. 21/ cv. 2, pouze druhý a třetí řádek). Barevně zvýrazněte všechna velká písmena.

Dále se v učebnici seznamte s novým učivem na str. 27. Vysvětlete si, co jsou to slova nadřazená a slova podřazená. Prakticky si to vyzkoušejte, pokuste se vymyslet skupinu podřazených slov ke slovu ŽIVOČICH. Dále str. 27/cv. 2,3, str. 28/cv.4, které splňte pouze ústně.

Ve druhé hodině JČ si zopakujte, co jsou antonyma (slova opačného významu). Toto si procvičte v učebnici JČ na str. 28, cv. 5. Tvořte dvojice slov opačného významu.

Za domácí úkol si ústně připravte cvičení 7. Zkontrolujeme si ho následující hodinu.

M str. 22

Písanka str. 17 Dokončit.

PRV str. 18 Opakování učiva. Pokuste se pracovat samostatně, svým vlastním tempem. Ve cvičení 4. je více správných možností.

 

Čtvrtek 5. 11.

Čeština 2 str. 26 Zopakujte si, kde všude píšeme velké písmeno. Stále také opakujeme abecedu.

M str. 21

JA PS str. 25 (Pokud nemáte tuto stranu splněnou, najděte si uprostřed sešitu samolepky ke 3. lekci, ustřihněte je a zkuste přiradit a nalepit na správné místo).

Začínáme lekci č. 4. Učebnice str. 30-31. Seznamte se s novou slovní zásobou, která je uvedena pod obrázkem. Zkuste vyslovovat a ukazovat na přeskáčku.

Za pomoci někoho zkušenějšího si přečtěte tuto říkanku:

Where´s my T-shirt?

And where´s my skirt?

Where´s my shoe?

And where´s my hat?

Where´s my jumper?

Where´s my sock?

PS str. 26 Ukazujte na oblečení odpovídejte na otázku What´s this? a pojmenovávejte anglicky části oblečení. Zároveň si všímejte, jak jsou jednotlivé kusy oblečení ozdobeny. Bude se to hodit v následujícím cvičení. Domalujte to, co podle vás chybí.

Kdo ještě nemá napsána žádná slovíčka v modrém školním sešitu(nově založený obrázkový slovníček), napíše jednu stranu slovíček. Ke každému obrázku napište podle vzoru slovíčko vždy dvakrát, nezapomeňte na člen a nebo an). Pozor, v angličtině se slovíčka jinak vyslovují a jinak píší!

PRV str. 17

 

Středa  4. 11.

Věnujte pozornost procvičování abecedy. Zkoušejte řadit za sebe slova, písmena. Nejprve stačí seřadit pět slov. Postupně přidávejte. Pozor u slov, která začínají stejným písmenem. Využijte i možnosti zahrát si hry ze str. 17-19.

Čeština 2 str. 24 (dobrovolný úkol)

Čeština 2 str. 25

M str. 20

Písanka str. 17 (6 řádků)

PRV str. 16  Rozlišujeme několik druhů zeleniny, podle toho, jakou část z ní konzumujeme. Známe zeleninu listovou, kořenovou, cibulovou, plodovou, košťálovou- zde konzumujeme květenství, které se přemění v košťál).

Prohlédněte si podzimní  kvetoucí rostliny(cv. 3 str. 17), které mají výrazné barvy v odstínech růžové, fialové,oranžové, žluté. Jsou to barvy u podzimních květů typické. Projděte se po okolí a zkuste tyto květiny objevit  v zahrádkách.

 

Úterý 3.11.

Čeština 2 str. 21 Vynechej 6. cvičení. Do diktátového sešitu napiš do sloupce pod sebe vlastní jména osob

(Eva, Gustav, Tereza, Marek, Štěpán). Poté slova očísluj podle abecedy.

M str. 19 Ze cvičení 3 postačí 2 sloupce. Ve cvičení 4. splň jeden řádek.

Dále si připrav pravítko, tvrdou tužku a snaž se co nejpřesněji  spojovat čáry v síti teček podle návodu

na str. 25.

Písanka str. 16 Dokonči. Dále procvičuj abecedu. Na papír si napiš pět libovolných písmen abecedy. Pokus se je seřadit podle abecedy. Můžeš také vymýšlet slova na daná písmena.

Čeština 2 str. 25 cvičení 4,5.

Máš-li chuť, zahraj si s někým hry  z pracovního sešitu Čeština 2.

 

Pondělí 2. 11.

Čeština 2 str. 20 (Zopakuj si, kde všude píšeme velké písmeno- začátek věty, vlastní jména osob).

cv. 2 Stačí 2 věty.

cv. 3 Piš jména psacím písmem, pozor na velká písmena.

cv. 4

M str. 18 celá (ve cv. 4 stačí 3 sloupečky).

PRV Zopakuj si , které druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub znáš. Popiš stavbu těla houby. Než se pustíš do str. 15, připomeň si, že ovocné plody dělíme podle uložení semen na peckovice, malvice a bobule.

Peckovice- uvnitř je velká pecka, ve které je uloženo semeno. Pecku nejíme.(švestka, broskev,..)

Malvice- semena jsou volně uložená v jádřinci, jádřinec nejíme.(jablko, hruška)

Bobule- semena jsou volně uložená v dužnině, plod jíme i semeny. (rybíz, angrešt)

VV – v PS Čeština 2 vyhledej str. 17. 18 a rozstříhej kartičky. Zahraj si pexeso, kartičky ulož do obálky. Můžeš využít i str. 19 a zahrát si Člověče, nezlob se. Připrav si kostku a figurky.

 

Pátek 23. 10.

Čeština 2 Stále opakujeme abecedu a druhy vět-oznamovací, rozkazovací tázací, přací.

str. 15 cv. 11,12

str. 16 cv. 14 (vyberte si pouze dva rámečky), cv. 15

M str. 17 (Pozor, odčítáme s přechodem desítky). Ze slovních úloh si vybrerte pouze dvě. 

Písanka str. 16 (6 řádků)

Prvouka str. 14. Připomeňte si, co už víte o houbách (popište části houby a rozlišovací znaky jedovatých hub, zkuste si vzpomenout, které houby jedlé sbíráme a které houby jsou nejedlé nebo jedovaté).

 

Čtvrtek 22.10.

Čeština 2 Zopakujte si, jaké druhy vět rozlišujeme podle jejich obsahu a jaká znaménka na konci vět děláme.

Str. 13 cv. 6 Vyberte si pouze 4 obrázky a vymyslete krátké věty. 

Str. 14 cv. 7 Vybarvěte části vět, které k sobě patří stejnou barvou. Přepište pouze 2 věty.  Cvičení 8 pouze vybarvěte. Věty z cv. 9 opište do diktátového sešitu nebo na papír. Vypracujte samostatně.

Písanka str. 15 Dokončete.

Čeština 2 str. 15 cv. 10 Zkuste vyřešit bludiště.

Za DÚ vypracuj cvičení 11.

M str. 16. Pozor, odčítáte. Při znázorňování kolečka škrtejte. Ve cvičení 3 si vyberte buď zelené nebo žluté příklady a doplňte výsledky. (Můžete je rozlišit dvěma barvami na sudé a liché).

Str. 15 Učivo geometrie. Použijte pravítko. Pracujte řádně ostrouhanou tvrdou tužkou, dbejte na správné držení a pokuste se rýsovat co nejpřesněji.

 

Středa 21.10.

Čeština 2 str. 12. Probíráme nové učivo(druhy vět podle postoje mluvčího). Rozlišujeme větu oznamovací, rozkazovací tázací a přací. Sledujeme intonaci ve větě a to, co nám sděluje. Podle druhu vět se řídíme při psaní znaménka na konci věty. 

Str. 13 cv. 4,5

M str.  14 (4. cvičení není nutné vypracovávat na čas, stačí uvést, zda jste počítali s pomůckou či bez pomůcky. 

Písanka str. 15 (6 řádků)

VV Vzpomeňte na to, co víte z minulého roku o dodržování zásad zdravého životního stylu, přemýšlejte, co můžete udělat pro to, abyste byli odolní vůči různým nemocem. Svůj nápad můžete zpracovat jakoukoli formou na papír A4. Námětů je spousta. Obrázek uschovejte.

 

Úterý 20.10.

Čeština 2 str. 22,23

M str. 13

Čítanka s8,9.docx Máte-li možnost, vytiskněte si a přečtěte str. 8 z čítanky (trénujte hlasité čtení) a zkuste ústně odpovědět na úkol č. 1,2,3. Str. 9 je dobrovolná (pro zasmání). Pokud si text nemůžete vytisknout, použijte k nácviku hlasitého čtení svoji oblíbenou knížku.

Písanka str. 14 dokončete. 

 

Pondělí 19.10.

ČJ - Vyzkoušejte diktát písmen(které písmeno je v abecedě před Č, které je po W, atd. max. 10 písmen)

Čeština 2 str. 10/cv. 11, str. 11 celá. Procvičujte abecedu, můžete použít i pexeso s písmeny, pokud máte. Děti mohou řadit písmena, vymýšlet slova,...

M str. 12

PRV str. 12 dokončete, str. 13

Písanka str. 13 dokončete, str. 14 čtyři řádky.

 

 

Pátek 16.10.

Čeština 2 str. 9, str. 10. Probíráme nové učivo, nacvičte zpaměti abecedu, trénujte, které písmeno je před V, které je po N, apod. 

M str. 11 Nezapomeňte si příklady znázorňovat, zelené příklady vypočíteje, modře označte ty s lichými výsledky, červeně se sudými. Vyberte si buď cv. 4 nebo 5 a jedno z nich znázorněte, vypočítejte a utvořte odpověď. Ve cv. 6 stačí 3 libovolné sloupce.

Písanka str. 13 (8 řádků)

PRV str. 11 Připomeňte si, co už známe z minulého ročníku. Zelené rostliny jsou zdrojem kyslíku. Mezi zelené rostliny patří stromy listnané a jehličnaté. Prohlédni si jejich poznávací znaky, pozoruj tvar listu, plod, květ, kmen, vzrůst apod. Zopakuj si, které stromy řadíme mezi listnaté a jehličnaté. 

Str. 12, cv. 1

 

Čtvrtek  15. 10.

Čeština 2 str. 8  Proč mluvíme? Nechte děti samostatně uvažovat nad tím, že se mezi sebou musíme nějak dorozumívat. I zvířata se mezi sebou dorozumívají, ale mají jinou řeč než my, lidé. Naše řeč je mnohem vyspělejší, než řeč zvířat, tím se od nich odlišujeme. My žijeme v České republice, jsme Češi a dorozumíváme se česky (mluvíme češtinou). Můžeme se dorozumívat ústně nebo písemně. Vyjadřujeme se ve větách, ty se dělí na slova, slova se dělí na hlásky. Pokud hlásky píšeme, jsou to písmena.

Ve cv. 3 vypracujte a, b, c, e. Pozor u 4. cvičení,  jednotlivá slova nejdříve barevně zakroužkujte, pak opište věty do sešitu nebo na papír.

M str. 10 Využijte číselnou osu a ukazujte kde leží např. čísla 10, 13, 20,.. Pak odpovídejte na otázky. Které číslo je o jedna menší než10? Které číslo je o 2 menší než sedmnáct? Apod.

Na papír procvičujte rozklady čísel 13 a 12. Malujte si dvě nožičky, ke kterým doplníte čísla (např. 8 a 5 =13, 7 a 6= 13 atd.). Při rozkladu čísel používejte pomůcku s kolečky.

 

Středa 14.10.

PS Čeština 2, pečlivě si přečtěte text básně Polámal se mraveneček. Pokuste se sloky básně seřadit. Do prázdných okének vytvořte osnovu vyprávění (jednoduché, výstižné věty).

U cv. 2 si prohlédněte vzor dole pod cvičením. Úkol vypracujte samostatně do diktátového sešitu nebo na papír. Stačí 4 krátké věty. 

M str. 9, geometrické tvary, které máte naznačeny obtáhněte co nejpřesněji podle pravítka, poté tvary vybarvěte podle návodu. 

PRV str. 10

Písanka str. 12, 5 řádků

VV, využijte znalosti geometrických tvarů (kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník). Na čistý list papíru vytvořte koláž z geometrických tvarů, které si vystřihnete z barevných papírů a nalepíte. Pokud nemáte barevné papíry, pokuste se obrázek narýsovat pomocí pravítka a vybarvěte. Výsledek své práce mi můžete vyfotit a poslat. 

 

Úterý 13. 10.

Čítanka str. 52, splňte úkol 2-4

Na str. 40 procvičujte hlasité čtení

PS Čeština 2 str. 6

M str. 8, u slovních úloh 1 a 2 nezapomeňte vyznačit první desítku

Písanka str. 11

 

Pondělí 12.10.

PS Čeština 2 - na str. 4 vypracujte cvičení 12,13, str. 5 celá

Písanka - dokončete str. 10

Do školního sešitu opište tato slova (chodit, letní, cesty, řady, šestý, tiskátko, dívat, sníh, studený, mladý), poté červeně podtrhněte slova s tvrdými slabikami a zeleně slova s měkkými slabikami. Pokud nemáte školní sešit, můžete vypracovat na papír. 

M str. 7 Příklady si pečlivě znázorňujte pomocí koleček. Můžete použít naši pomůcku nebo kreslit na papír. Ve cv. 4 pište výsledky. Ve cv. 6 si druhý sčítanec rozkládejte na to, co doplníme do první desítky a to, co je ve druhé desítce. 

Prvouka str. 9 celá (stranu 8 přeskočte)