Základní škola Velehrad

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > Jaro 2020 > 5. třída

 třída 

Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

Opakování učiva

Milí žáci, posílám vám na tento týden pár zajímavých úkol, ve kterých si zopakujete a procvičíte učivo. Úkoly bude školní skupina řešit ve škole a společně pak vyhodnotíme. Domácí skupina bude řešit doma a přes Skype opět vyhodnotíme. 

 

Český jazyk - shoda přísudku s podmětem 

 

Angličtina - In my family 

 

Matematika - Matematické rozcvičky

                       Poznej Českou republiku

                       Přepadení banky

 

Týden od 8. 6 do 14. 6. 2020

 

Opakování učiva

Milí žáci, tento týden budeme opakovat a prověřovat znalosti. Školní skupina bude plnit úkoly ve škole a také společně si úkoly zkontrolujeme a vyhodnotíme. Domácí skupina bude úkoly řešit doma a kontrolu, opravu a vyhodnocení uděláme online přes Skype. Splněné úkoly mi už neposílejte.

 

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

 

 

Týden od 1. 6. do 7. 6. 2020

Projekt č. 12

 

Téma: Svět fantazie

 

 

Tématem tohoto týdne bude svět fantazie. Máte bujnou fantazii? Čtete sci-fi knihy nebo sledujete s touto tématikou filmy? Brouzdáte často myšlenkami v jiných světech? Povídáte si rádi s nadpřirozenými bytostmi? Máte rádi neskutečná dobrodružství? O tom všem budou tento týden vaše domácí práce. 

 

Pracovní list 

Film Tajuplný ostrov

Literární list 

Úkol do matematiky

 Jules Verne - informace

 

 

 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Projekt č. 11

Téma: Umění

 

1. Pantomima

  

  Předveď pomocí pantomimy hru na hudební nástroj. Vyber si 5 hudebních nástrojů a

  předveď, jak se na ně hraje. Pokus se o umělecký přednes. Pomocí mobilu natoč video,

  pošli pak na Skype. Ostatní žáci budou hádat, na které hudební nástroje hraješ.

 

2. Hra na hudební nástroj – třídní koncert

 

   Zahraj na hudební nástroj krátkou skladbičku, můžeš si ji i vymyslet. Pokud nehraješ na     

   žádný hudební nástroj, to vůbec nevadí. Zkus si nástroj vyrobit a nacvičit krátkou 

   skladbičku. Nástroj můžeš vyrobit z čehokoliv, např.: z hřebínku a kousku papíru,

   rytmické nástroje z petláhví, kyblíku, krabic, plechovek od nápoje, nějaké trubky,

   píšťalky – můžeš podle návodu na internetu vyrobit a jiných předmětů. Svoji skladbu

   pak natoč mobilem a pošli. Z nahrávek vytvoříme třídní koncert.

 

3. Obraz z přírodnin

 

   Zajdi si na zahrádku nebo na vycházku do přírody. V přírodě vytvoř obraz z přírodnin,    

   které najdeš v okolí. Použij listí, větvičky, kameny, trávu, rostliny, šišky a jiné přírodniny.

   Najdi si umístění obrazu, můžeš z větví udělat rám a tvoř. Své dílo pak vyfoť, pojmenuj a   

   pošli na WhatsApp. Školní skupina bude úkol tvořit v rámci výuky ve škole na

   vycházce.

 

4. ZŠ Velehrad hledá talent 

 

   Dalším úkolem bude předvést nějakou aktivitu, kterou dobře ovládáš. Může to být   

   jakákoliv zajímavá aktivita z oblasti umění (hudební, taneční, literární, výtvarné) i  

   sportu. Pokud úkol nesplníš, nevadí. Ostatní, kteří úkol splní, pak budou pro tebe

   inspirací.

 

5. Můj oblíbený zpěvák, zpěvačka nebo hudební skupina

 

  Určitě rád posloucháš hudbu. Vyber si svého oblíbence a napiš krátký referát, několik

  zajímavostí, vydaných alb, největší hity, můžeš přiložit i obrázek, nezapomeň na svoji  

  oblíbenou píseň. Pošli pak odkaz na písničku do skupinky na WhatsAppu, rádi si ji

  poslechneme.

  

 

6. Postavička z přírodnin – lesní skřítek

 

   Nasbírej si v lese různé přírodniny – šišky, žaludy, bukvice, větvičky, kůru ze stromů a

   jiné přírodniny. Pomocí přírodnin, lepidla nebo tavné pistole, můžeš použít i nějakou

   menší krabičku, si vyrob lesního skřítka. Dej mu pak jméno – např.: Salašský skřítek,

   vyfoť a pošli na WhatsApp. Školní skupina žáků bude úkol dělat ve škole nebo venku

   v altánku. Přírodniny si nasbíráte při plnění úkolu č. 4. V odkaze můžete stáhnout pár 

   nápadů pro inspiraci nebo na webu Pinterest.

 

   Pár nápadů

 

7. V dalším úkolu využiješ znalosti z hudební výchovy a praktických činností.

  Vyrob si hru a zkus si ji doma s rodiči zahrát.

     

  TROJÚHELNÍKOVÉ DOMINO (hudební skladatelé a jejich skladby)

NÁVOD

Materiál si barevně oboustranně vytiskneme nejlépe na čtvrtku (tj. 1. a 2. stranu). Potom  přesně vystřihneme. Získáme tím trojúhelníkové oboustranné barevné karty v počtu 24 ks.

PRAVIDLA

Počet hráčů: 1–2 hráči

Průběh hry:
Všechny kartičky se rozloží lícem dolů a důkladně zamíchají. Začínající hráč první hry se určí losem. Vybere jednu z kartiček a položí ji lícem nahoru doprostřed stolu. Druhý hledá další kartičku, která logicky patří k už otočené. Každá kartička totiž obsahuje velké písmeno, kolem něhož jsou na kartičce ještě další tři (event. dvě či jedno) hesla. Tato hesla jsou důležitá pro správné umístění kartičky vzhledem k ostatním. Cílem hry je všechny kartičky poskládat na vodorovnou podložku tak, aby hesla na sousedních kartičkách k sobě logicky patřila. Každá kartička má jednoznačně určenou polohu orientací velkého písmene na kartičce (kartičky tedy není možné nijak otáčet).

Správně poskládané kartičky vytvoří obdélník (viz obrazec před rozstříháním). Velká písmena na kartičkách přitom skrývají TAJENKU, která se váže k danému tématu. 

 

Celý úkol je v pracovním listě.

                                                                                                                                                                     

                                     

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      

 8. Hudební skladatelé  

 

 Prohlédni si prezentaci a poslechni si ukázky. Na základě prezentace vytvoř hudební

 kvíz. Kvíz bude obsahovat nejméně 10 otázek. Ve tvoření kvízů už jste všichni odborníci.

 Kvíz pak pošli na můj mail. Ve škole i doma si pak kvízy budeme řešit.

 

 Prezentace – hudební skladatelé             

 

9. Hudební nástroje

 

Vyber si nějaký zajímavý hudební nástroj, vyhledej na internetu a zapiš informace o nástroji, jeho popis, - ze kterých částí se skládá, historii nástroje, jak se na nástroj hraje,  a jiné zajímavosti. Přidej k úkolu i obrázek. Můžeš vybrat nástroj z následující prezentace.  

 

Hudební nástroje – prezentace

 

10. Hudební nástroje – hra Kufr

 

Další prezentace slouží ke hře Kufr, nauč se pravidla hry a můžeš si pak doma se sourozenci nebo rodiči hru zahrát. Pravidla si můžete i upravit. Školní skupina si zahraje i ve škole.     

 

1. Hru hrají 2 spoluhráči.

2. Jeden si stoupne zády k plátnu, aby neviděl slova.

3. Druhý napovídá slova tak, aby je spoluhráč uhodl.

4. Při nápovědě se nesmí používat kořen slova.

5. Každá soutěžní dvojice má 1 min (event. 2 min, záleží

    na volbě vyučujícího) na uhádnutí co největšího počtu

    slov.

6. Vyučující po správné odpovědi posune prezentaci na

    další slovo, event. posune i v případě slova „dále“.

7. Další dvojice buď:

    a) pokračuje od dosud neukázaných slov

    b) hraje od začátku,ale předtím musí jít ze třídy

    c) hraje KUFR na jiné téma

                                                                 

Prezentace - hudební nástroje - hra Kufr

 

11. Musical instruments

 

    V učebnici Project 1 na straně 49 jsou hudební nástroje. Tvým úkolem bude zařadit

    hudební nástroje do správného sloupečku. Nejprve si přelož nadřazená slova.

 

    Wind instruments - _____________________________________

 

    String instruments - _____________________________________

 

    Percussion instruments - __________________________________

 

 

Wind instruments

 

String instruments

Percussion instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer the questions.

 

Do you play a musical instrument? ___________________________________________

 

What are your favorite instruments? __________________________________________

 

________________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

Poznej další hudební nástroje, pokud budeš mít čas a chuť, vytvoř si obrázkový slovníček. 

Vystřihni si nástroje, nalep a dopiš názvy česky i anglicky.

Celý úkol je v pracovní listě.

 

            

12. Hudební rébusy                      

 

 

Vylušti rébusy v tabulce a zapiš jejich řešení.

číslo

rébus

řešení

1.

Žádného kubu bendů neznám.

 

2.

Holky, ta radka je hodná.

 

3.

Hola hou, slepičko!

 

4.

Řekla: ví růžena, co je to slepice?

 

5.

Ladí nám to, či neladí?

 

6.

Na nohou měl kuba sandály.

 

 

K hudebním nástrojům přiřaď správná čísla rébusů. Našel/la jsi všechny nástroje? Ten, který chybí, nakresli k ostatním. Pojmenuj ty nástroje, které nemají číslo.

Celý úkol je v pracovním listě. 

 

Pracovní list ke stažení

 

 

 

Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

Projekt č. 10

Téma: Sport a zdravý životní styl

 

Milí žáci, v dalším projektu se budeme věnovat našemu zdraví, pohybu, cvičení a sportování, zdravé stravě a správným návykům. Příkladem vám budou slavní sportovci, kteří budou součástí vašeho projektu. I matematické úkoly budou zaměřeny na sportovní disciplíny na olympijských hrách. V angličtině zjistíte, které sporty máte rádi a které ne. A na závěr si za splněné úkoly vyrobíte medaile. Hlavním úkolem bude vaše pravidelné cvičení a pohyb doma i venku.    

 

1. Anketa – odpověz na otázky:

    1) Věnuješ se aktivně nějakému sportu? ANO – NE

         Pokud jsi odpověděl ANO, napiš, kterému sportu se věnuješ. 

   

     2) Navštěvuješ nějaký sportovní oddíl? Pokud ano, jaký?

          

     3) Dosáhnul jsi nějakých úspěchů ve sportovní aktivitě?

         

     4) Sleduješ v televizi sportovní události? Pokud ano, jaké?

         

     5) Znáš jméno slavného sportovce? V jaké disciplíně dosáhl úspěchy?

         

     6) Cvičíš doma pravidelně? Máš nějaký pravidelný pohyb? Pokud ano, napiš jaký a čas,

         který pohybu denně věnuješ. 

 

      7) Stravuješ se doma zdravě? Napiš několik druhů zdravých potravin, které doma jíš.

          

 

2. Domácí sportování

 

Vymysli nějakou domácí sportovní aktivitu. Vytvoř překážkovou dráhu na zahradě, v dráze mohou být stanoviště, na kterých budou různé úkoly, např.: deset dřepů, kliků, hod s míčem na cíl, skákání přes švihadlo atd. Dráhu s překážkami a úkoly zaznamenej na papír do plánku. Nakresli skákacího panáka nebo skákací dráhu, vymysli několik cviků na protažení a posilování těla ve svém pokoji. Své aktivity vyzkoušej, změř si čas, zapiš a  zdokumentuj (udělej pár fotek nebo natoč video a pošli). Je to několik nápadů, někdo zvolí dráhu na zahradě, někdo cvičení doma v pokojíčku, nemusíte vše, jen to, co se vám bude líbit a podle vašich možností a schopností.

 

3. Zdravý týden u nás doma

 

Vymysli plán na celý týden, který bude obsahovat pohybové aktivity a zdravý jídelníček.

Tabulku si můžeš  vytisknout nebo můžeš přímo do tabulky psát ve wordu.

Do poznámek pod tabulkou můžeš napsat ještě nějaké doplňující informace k aktivitám

a jídelníčku.

 

 

Sportovní aktivity

Čas: (od – do)

 

snídaně

 

oběd

 

večeře

 

pondělí

 

 

 

 

 

 

 

úterý

 

 

 

 

 

 

 

středa

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

pátek

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka ke stažení.

 

 

4. Můj oblíbený sportovec

Napiš několik informací o slavném sportovci, který je třeba tvým vzorem. Jeho jméno a příjmení, odkud pochází, ve které sportovní disciplíně se proslavil, kolik medailí získal, kde a za co? Jeho dosažené rekordy a jiné zajímavosti. Můžeš přiložit i fotografii.

 

5. Napiš o svých dosažených sportovních úspěších – úkol jen pro ty, kteří se zabývají

    nějakým sportem.

    Kdy, kde a za co jsem získal medaili nebo diplom.

6. Největší úspěchy našich českých hokejistů.

   Podívej se na video a napiš,  kdy získali naši hokejisté zlatou medaili. 

   

Video – úspěchy našich českých hokejistů

 

7. Olympijské  hry

    Historie olympijských her – vyhledej na internetu odpovědi na tyto otázky.

    a) Kde se starověké olympijské hry konaly?

    b) Proč se jmenovaly olympijské?

    c) Kdy se konaly poprvé?

    d) V jakých disciplínách se soutěžilo? Jak byl oslavován vítěz?

        

 

e)  Doplň tabulku – pořadí LOH zapsané římskými číslicemi, stát a město konání

          olympiády, pořadí států a počet získaných medailí.

      

 

Pořadí

 

Rok

 

Stát

 

Město

 

1. místo

 

2. místo

 

3. místo

 

XXVII

 

2000

 

Austrálie

 

Sydney

 

USA - 97

 

Rusko - 88

 

Čina - 59

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

f) Vyhledej úspěchy našich sportovců na LOH v roce 2016

g) Vyhledej a napiš nejméně 8 soutěžních disciplín, které byly zahrnuty v posledních

    zimních olympijských hrách. Kde a kdy se tyto olympijské hry konaly a ve kterých

    disciplínách jsme získali medaili.

   

8. Vyřeš olympijské úlohy, za každý správně splněný úkol získáš jedničku do kruhu.

    - úkoly v pracovním listě

 

 

 

 9. Olympijské kruhy – level 2 (Pro šikulky a šikuly) – v pracovním listě

 

10. My favorite sport

      Vytvoř myšlenkovou mapu na téma sports – sporty. Nejméně 10 sportovních disciplín

       a kolektivních her.

Napiš 4 věty kladné a 4 záporné se slovesem like – rád.

Např.: I like tennis. I don´t like golf.  Mám rád tenis. Nemám rád golf.

 

11. Úkol do pracovních činností: Vyrob si 3 medaile – 1., 2. a 3. místo (zlatá, stříbrná a

       bronzová) – na tvrdý papír, vymaluj, vystřihni, přidej mašli, můžeš doma vyhodnotit

       svoji sportovní aktivitu, soutěž, do které se mohou zapojit sourozenci nebo rodiče. Při

       předávání cen nezapomeň zazpívat hymnu a udělat fotečku 😊

 

Pracovní list

 

Týden od 11. 5. - 15. 5. 2020

 

Projekt č. 9

Téma: Šikulova olympiáda

 

Milí žáci, tento týden budete v rámci třídního projektu Třídní šikula řešit Šikulovu olympiádu. Cílem bude vyřešit co nejvíce úkolů, které jsou zaměřené především na matematické a logické myšlení. Čekají vás matematické pyramidy, magické čtverce, biologie člověka se zajímavými čísly, anglická doplňovačka s tajenkou, hádanky, přesmyčky a matematické logické úlohy. Za každý úkol získáte body. Cílem je získat co největší počet bodů a dostat se na co nejlepší level olympiády. Úkoly řešte sami, výsledky nikomu neříkejte. Je to soutěž. Vyřešenou olympiádu můžete poslat na můj e-mail nebo donést pak do školy. Ve škole bude vyhodnocení a nejlepší získají diplom a cenu.

 

Šikulova olympiáda – dosažený level:

Level 5 – 130 – 117 bodů – 5* - Šikula premiant

Level 4 – 116 – 97 bodů – 4* - Šikula profík

Level 3 – 96 – 71 bodů – 3* - Šikula dobrák

Level 2 – 70 – 32 bodů – 2*

Level 1 – 31 – 15 bodů – 1*

 

* - hvězdičky      

 

Šikulova olympiáda - pracovní list

 

 

 

 

Týden od  4. 5. -  8. 5. 2020

 

Jarní písnička

 

Projekt č. 8

Téma: Den Země

 1. Přečti si pozorně článek a odpověz na otázky.

 

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

 

   Kdy se slaví Den Země a co oslava propaguje? 

    Kdy se slavil Den Země poprvé? 

    V kolika zemích světa se Den Země slaví?  

     Která organizace od roku 1971 řídí tuto aktivitu? Napiš celý název organizace. 

     Od kterého roku se slaví Den Země v České republice?  

     Kolik asi lidí slaví tento svátek?  

     Co znamená slovo sekulární? Zkus vyhledat na internetu.

    

 2. Z dějin naší Země. 

    Přečti si článek v čítance na str. 24 a 25 – Z dějin naší Země a odpověz na otázky.

 

  

   1. Před kolika lety a z čeho vznikla naše planeta?

         2. Jak vzniklo moře?

3. Jak vypadaly první organizmy a kde žily?

4. Kde se vzal na naší planetě kyslík?

5. Který druh obratlovců se na naší planetě objevil první?

6. Jak a z čeho se vyvinuli obojživelníci?

7. Jak vypadali první plazi? Napiš několik jejich druhů?

8. Jak a proč vyhynuli dinosauři? Napiš svůj názor.

9. Kde a jak žili první lidé?

 

3. Vzpomínka na pravěké doby

    Přečti si básničku v čítance na str. 38.

1.     Napiš z básně 5 dvojic slov, které se rýmují.

    

2.     Vypiš 4 zájmena. 

 

3.     Vypiš z básně přirovnání. 

 

4.     Kde na našem území sídlili pravěcí lidé? Co po sobě zanechali?  

 

5.     Jaké byly nejvýznamnější objevy doby kamenné?

 

 

    4. Geography – the world

        V učebnici Project 1 na str. 25 je úkol č. 4 – Look at the map and answer the

        questions. (podívej se do mapy pod úkolem a odpověz na otázky)

1.                       

 

5.     Naplánuj turistickou vycházku nebo cyklistický výlet ve své krajině v pohoří Chřiby.

Napiš trasu, kudy vycházka nebo výlet na kole povede, můžeš si stáhnout mapu z internetu – mapy.cz a vyznačit ji přímo v mapě, trasa bude procházet několika zajímavými místy. Napiš, co je tam zajímavého (vlastivědná nebo přírodovědná informace), spočítej délku celé trasy v kilometrech, dobu výletu, možnosti občerstvení. Můžeš i doplnit fotografiemi z internetu. V létě pak podle tvého plánu můžete výlet absolvovat.

 

6.     Prezentace témata: Životní prostředí v ohrožení nebo Ochrana a tvorba životního prostředí a třídění odpadu.

Posledním úkolem bude vytvořit prezentaci v Powerpointu nebo Wordu.

Můžeš si vybrat ze dvou témat. První téma – Životní prostředí v ohrožení – znečišťování

vod, ovzduší, přírody, půdy, odpady, plasty, doprava, zvířata v ohrožení, kácení lesů –

obrázky a krátké informace.

Druhé téma by mohlo obsahovat informace a obrázky týkající se ochrany a tvorby

životního prostředí a třídění odpadů. Obrázky a informace najdeš na internetových

stránkách, použij i vlastní znalosti nebo se podívej do učebnice přírodovědy. 

  

        Pracovní list 

        Obrázky k projektu (můžeš některý obrázek vložit do projektu nebo prezentace) 

 

 

 

Týden od 27. 4. - 1. 5. 2020 

 

Projekt č. 7

Téma: Jaro

 

1. Vezmi si čítanku, na straně 110 je článek od Martiny Drijverové – Jaro. Přečti si článek

    a splň tyto úkoly:

1.    Vypiš z článku, kde všude se jaro probudilo.

2.    Vypiš z textu 8 přídavných jmen tvrdých.

3.    Urči podstatná jména:

 

 

 

rod

 

číslo

 

pád

 

vzor

 

na zahrádkách

 

 

 

 

 

z hnízd

 

 

 

 

 

na květ

 

 

 

 

 

v domech

 

 

 

 

 

před okny

 

 

 

 

 

4.    V následující větě urči číslicí slovní druhy a podtrhni podmět a přísudek (podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou).

     

          Na lavičkách v parku se lidé usmívají.

 

2. Jarní pranostiky

   V čítance na str. 112 jsou jarní pranostiky. Vyber si 5 pranostik, opiš je a vysvětli, co

   znamenají. Pokud znáš ještě nějakou jinou jarní pranostiku, napiš ji.

 

3. Otvírání studánek (čítanka str. 113)

   Přečti si básničku Otvírání studánek. Co by se stalo, kdyby se lesní studánky nečistily?

   Nakresli vodní tok od pramene až po ústí řeky do moře. Popiš jednotlivé části.

   Jak se nazývá a kolik měří nejdelší řeka světa?

   Která je nejdelší evropská řeka a do kterého moře se vlévá?

   Napiš 5 našich řek, seřaď je od nejdelší po nejkratší.

   Která z českých řek ústí do moře?

 

4. Vymysli jarní básničku, pokus se, aby se rýmovala, báseň mi pak pošli a já ji zkusím

    zhudebnit. 

 

5. Napiš krátký jarní příběh s názvem Probouzení jara. Všimni si, co se na jaře odehrává  

   v přírodě, jak se mění krajina, zahrádka, jak to v přírodě všechno roste, kvete a voní.

   Použij v práci hodně přídavných jmen. Rozsah práce – nejméně 10 vět.

 

6. Přírodovědný úkol:

    Napiš názvy nejméně 3 druhů stěhovavých ptáků, kteří k nám na jaře přilétají. Napiš

   několik zajímavostí o těchto ptácích, odkud k nám přilétají, jak dlouho u nás pobývají,

   jak hnízdí, čím se živí, můžeš nakreslit obrázek nebo vložit z internetu fotku.

 

7. Úkol do angličtiny: Blooming spring – Kvetoucí jaro.

  Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď, napiš anglické slovíčko a přelož

   ho. V prvním řádku budou obrázky pod čísly 1 až 5, druhý řádek 6 až 10 atd.

   Příklad řešení: 1b – gardening – práce na zahradě

                            2a – bee – včela

 

Pracovní list Blooming spring

 

8. Vymysli libovolnou jarní slovní úlohu, napiš řešení, vypočítej a napiš odpověď.

 

9. Výtvarná práce – nakresli libovolnou technikou jarní krajinu, práci pak vyfoť a pošli,

Udělám pak elektronickou výstavu vašich prací a vyhodnotíme tři nejlepší práce.

 

Pracovní list k projektu

Fotografická soutěž

 

Týden od 20. 4. - 24. 4. 2020

 

Projekt č. 6

Téma: Škola hrou

 

Úkol: Milí žáci, tento týden budete mít za úkol vymýšlet různé hry, kvízy a soutěže, při

          kterých si zopakujete a procvičíte učivo a také připravíte úkoly pro spolužáky.

          Vyrobené hry si pak vyzkoušíte doma se sourozenci nebo rodiči.

          Vaše kvízy budu zadávat ostatním žákům přes náš videopokec. Ostatní hry a

          soutěže si pak společně zahrajeme ve škole. Tyto úkoly jsou součástí projektu, který

          jsem plánoval v tomto pololetí.

 

   1. Vlastivědný kvíz

 

 Na základě svých znalostí ze čtvrté a páté třídy vymysli kvíz. Kvíz bude obsahovat 10 otázek z vlastivědy a tři možnosti odpovědi – a, b, c,. Vždy jedna odpověď bude správná.

Pro přípravu kvízu použij učebnici, otázky pokládej jasně a stručně a z probraného učiva.

Do kvízu nedávej těžké otázky z encyklopedie nebo internetu, jen z učiva, které jste probírali. Kvíz si pojmenuj – např.: Vojtův vlastivědný kvíz a také napiš správné řešení.

 

Například: Vojtův vlastivědný kvíz

 

    2. Přírodovědný kvíz

Podobně připrav kvíz z přírodovědy. Opět bude obsahovat 10 jasných a stručných otázek a tři možnosti odpovědi. Jedna odpověď bude správně, ostatní špatně. Žáci pak budou vybírat správnou odpověď ze tří možností – a, b, c. Nezapomeň napsat řešení kvízu.

 

3. Anglický kvíz (dobrovolný úkol pro šikuly)

Využij znalosti slovíček a krátkých vět z angličtiny a vytvoř anglický kvíz.

Např.:

1. Je půl desáté.

     a) It´s thirty past nine.

     b) It´s half past nine.

     c) It´s half past ten.

 

2. Ona má knihu.

    a) She´s a book.

    b) She´s got book

    c) She´s got a book.

 

3. Tam jsou tužky.

    a) There is pencil.

    b) There are pencils.

    c) There are pencil.

 

4. Slovíčko neighbours  znamená:

    a) zloděj               b) soused         c) sousedé

 

Správné řešení: 1b, 2c, 3b, 4c

 

4. Rybičky pro chytré hlavičky. Vyrob si hru pro celou rodinu. Podle šablon vystřihni z tvrdého výkresu A4 rybičky, každou rybičku si vymaluj a do kroužku na jednu stranu rybičky napiš číslo. Rybiček by mohlo být 10 až 15. Na rybičku pak dej kancelářskou sponku. Rybářský prut vyrobíš z dřevěného prutu, který najdeš na zahrádce nebo při vycházce do lesa. Na prut přivaž provázek s magnetkou. Vyrob si tak aspoň deset rybiček. Pod každým číslem rybičky bude nějaký úkol nebo otázka. Otázky mohou být z různých předmětu - Vl, Ma, Čj, Př i AJ. Na otázku musí být jasná odpověď. Udělej si seznam otázek nebo úkolů, u otázek si napiš i odpověď. Pak už pusť rybičky doma na koberec (nedávej je do vany) 😊 a můžete začít hrát. Hráč si vyloví rybičku, řekne číslo a ty zadáš otázku. Pokud správně odpoví, získává bod. Můžeš si připravit i srandovní úkoly a pobaví se celá rodina např.: zazpívej hymnu, udělej srandovní selfíčko, předveď pantomimou trpaslíka, běž a zaštěkej z okna 😊…Já si myslím, že si s tím budete vědět rady a že se dobře pobavíte. Šablony budou v odkaze.

 

Šablony – rybičky

 

5. Vytvoř si vlastní deskovou hru. Budeš k tomu potřebovat výkres A3, tužku, pastelky nebo fixy, figurky a hrací kostku ze hry Člověče nezlob se (dají se koupit v papírnictví)  Podle vlastní fantazie vytvoř dráhu. Dráhu můžeš tvořit i pomocí mince (obkreslovat), na dráze vyznač překážky s úkoly (pod číslem bude nějaký úkol, při splnění pokračuješ dál nebo se musíš o několik políček vrátit zpět, záleží na tobě, co vymyslíš). Pak si vytvoř seznam otázek nebo úkolů. Celou hru hezky graficky zpracuj, může to být stezka přes hory nebo džunglí, a nebo malé ostrůvky na vodě, záleží na tvé fantazii. Doporučuji kolem 10 úkolů. Otázky mohou být z probraného učiva, dbej na to, aby na otázku byla jasná odpověď (např.: Nejvyšší hora světa, nejdelší česká řeka, jméno panovníka…podívej se do učebnice vlastivědy nebo přírodovědy, mohou tam být úkoly i z jiných předmětů. Až to budeš mít hotové, tak vyzkoušej hru s rodiči a sourozenci, pošli na WhatsApp  fotečku hry. Pak si ji zahrajeme i ve škole. Přikládám ukázky grafického zpracování her pro inspiraci:

 

Grafické zpracování her - návrhy

       

 

6. Napiš pravidla nějaké dobré skupinové hry, kterou bychom si mohli ve třídě nebo venku zahrát, určitě nějakou hru znáš a pokud neznáš přesně pravidla, vyhledej na internetu nebo v knize her. Hru si pak ve škole zahrajeme.

 

7. Kdo bude mít chuť ještě něco tvořit, tak si může vyrobit vlastní puzzle, pexeso nebo     

   bludiště (nepovinné).

 

Doufám, že tě úkoly budou bavit a že se také pobavíš s ostatními. Pokud doma hrajete nějakou dobrou hru, napiš název a stručně ji popiš.

 

Posílám odkaz na zajímavá videa od paní Mergentalové - Tvořivé byliny

 

 

Týden od 13. 4. - 17. 4. 2020 

 

Projekt č. 5

Téma: Putování po naší vlasti

 

Milí moji páťáci,

moc vás zdravím v těchto dnech, kdy nemůžete do naší školy. Úkoly pro třetí aprílový týden připravuji nyní pro vás já společně s vašim panem učitelem Pavlem a Davidem. A nyní je čas, využít všechno, co jsme se zatím naučili ve vlastivědě a využít naše znalosti a dovednosti i v ostatních předmětech a v běžném životě. Vše prosím vypracujte buď přímo ve svém počítači /ve Wordu, prezentaci – nechám na každém z vás/, nebo na papír jako projekt. Pokud budete mít možnost a chuť, pošlete mi tento projekt, fotografii nebo jen část, jak pracuješ, na moji adresu olbertova@zsvelehrad.cz. Pokud by se ti zdálo, že těch zadaných úkolů je hodně, vypracuj ty, které zvládneš. Ber to jako výzvu pro tebe. Pokus se si práci rozdělit a průběžně plnit.

Žijeme nyní v době, která nás omezuje v mnohých věcech. Jedním z omezení možná bude nemožnost vycestovat za hranice naší země. Proto se tento týden budeme zabývat úkoly, které všechny souvisí s touto situací. Naplánujeme si několik výletů a dovolených po naší krásné vlasti. Poznáme také rostliny, kvetoucí u nás v našich zahradách.

  Vaše Andrea Olbertová

 

A už tady máme úkol č. 1 – V úvodním textu, který jsem vám napsala, najděte zájmena a číslovky a zakroužkujte je: zájmena modře, číslovky zeleně. Pokud si nemůžete vytisknout úkoly, vypište. Zapiš, proč v textu v tučně zvýrazněném slově píšeme v koncovce i. Nahraď toto slovo slovem stejného významu.

Úkol č. 2 – každý si vzpomenete, jaké kraje jste měli přiřazený v rámci vaší cestovky. /Pokud ne, spoj se s kamarády přes WhatsApp a zeptej se/. Vyber si jeden a v tomto kraji najdi krajské město. Zapiš. Pomocí internetových map zapiš počet km z tvého domova do krajského města. Zjisti, jak dlouho by ti trvala cesta autem a jak dlouho cesta pěšky.

Víte o tom páťáci, že 18. 4. slavíme Mezinárodní den památek a historických sídel, vyhlašuje UNESCO a slaví se od roku 1984?

Úkol č. 3Plánujeme dovolenou pro naši rodinu v naší krásné vlasti. Najdi ve zvoleném kraji 4 různá historická místa nebo památky. Ve zvoleném kraji vyber 2 hotely, nebo také kempy, ve kterých bys chtěl strávit dovolenou se svou rodinou. /Počítáme s tím, že pojedou všichni členové vaší rodiny – dej si pozor na věk – v hotelu i na památkách může být rozdílná cena za dospěláka, dítě, …/ Pozor! Z hotelu budeš s rodinou vyjíždět na kole, nezapomeň zjistit, zda jsou cyklisté vítáni. Z hotelu budeš k památkám a historickým místům vyjíždět na kole i autem. Vybereš si – 2x výjezd kolo, 2x výjezd auto. V hotelu nebudeš obědvat – to znamená, že si pro rodinu objednáš polopenzi.  Doplň následující text a tabulku dle zadaných parametrů /tabulku si můžeš upravit dle potřeby/. Potřebné chybějící informace si musíš vyhledat, zeptat se doma. Výpočty ověř pomocí kalkulačky, ale zkus je nejdříve vypočítat bez ní J. Všechny pomocné výpočty uveď, ať víme, jak jsi k výsledku přišel. To zvládneš. Práci si rozvrhni sám, popřemýšlej, co budeš muset udělat nejdřív, jak dále pokračovat.

 

Naše letní dovolená

Léto 2020 stráví naše rodina v ……………………………………… kraji v České republice. Pojedeme, já,

…………………………………., …………………………………., ……………………………, celkem ………………. členů naší

rodiny. Vyjedeme v sobotu …………….. a vrátíme se příští sobotu ……………. . Celkem to bude …………nocí.

Místo jsem vybral, protože

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Na dovolenou vyrazíme autem. Naše auto má nádrž na palivo, do které se vleze ………l ……………………. .

Cena za 1l paliva je …………………. . Celková cena za natankovanou plnou nádrž je…………….. Kč.

Všichni členové naší rodiny mají kolo, pokud ne tak si kolo …………………………………… . Ubytujeme se

v jednom z těchto hotelů ………………………………………………………………………………………………………………….. .

První hotel leží v blízkosti města ………………………………………., druhý v blízkosti města ………………………… .

Hotely jsem vybral, protože / uveď vždy dva důvody/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Můžeš vložit fotku, obrázek ……………….

 

Název hotelu, kempu email, město

Počet

km z do-

mova do hotelu

Cena ubytování

pro …….. členů naší rodiny

polopenze

Termín dovolené

Historické místo nebo památka

Název, město

Otvírací doba

Cena vstupu pro naši rodinu

Počet

 km

autem

nebo

na kole

z ubytování do památky

1. hotel

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

2. hotel

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při dvou cestách z ubytování do historického místa ujedeme celkem autem …………….. km. /vyber si sám, kam pojedeš autem a kam pojedete na kole/.

Při dvou cestách z ubytování do historického místa ujedeme celkem na kole …………….. km.

Celkem ujedeme během dovolené do ubytování a zpět autem plus 2x autem do historického

místa a plus 2x na kole do historického místa …………….. km. Celkovou vzdálenost vyděl 6

jízdami a dostaneš tak průměrný počet ujetých km za den. A vyšlo ………..km/den.

Za dovolenou jsme utratili celkem ………………… Kč.

POZOR!!!!!!!!!!!! Musíš započítat ubytování, počítej s tím, že jsi musel tankovat 2x plnou nádrž, připočítej vstupy a nezapomeň, že jsi neměl oběd. Tak si najdi v okolí historického místa restaurace a spočítej, kolik byste podle jídelníčku utratili všichni za oběd a pití. Kdo chce raději pouze zakoupit svačinu místo oběda, může spočítat i tyto svačinky.

 

 

Před prvním výjezdem na kole je nutné tvoje kolo zkontrolovat. Napiš krátký pracovní postu, jak zkontroluješ kolo před cyklistickou sezonou a co vše má být ve výbavě kola než vyrazíš na „cyklovýlet“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Úkol pro zvídavé žáky – zapisuj si, kolik času nyní trávíš u počítače, notebooku, tabletu – zapisuj si v hodinách. Zapisuj od úterý 14. 4. do pátku 17. 4. Pak sečti a vyděl počtem dnů. Vyjde ti průměrný čas strávený u PC …………………….h/den. Pak převeď na minuty. Tento zvláštní úkol mi můžeš zaslat.

 

Můžeš přidat obrázek, fotku, ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

So now English lesson.

I found this picture on the facebook of the Northen Ireland school. https://www.facebook.com/StPatricksCrossmaglen/

I´have been to this school four times. I spent a very good time there. I was in the classroom, I could teach myself. I have a lot of friends there and we are still in touch. The school principal Michael from Ireland was in Velehrad too. He liked this region, he was in Modrá too. He visited our school, but in the aftrnoon, you were at home.

Nápověda: found – našla, I´have been - byla jsem, Spent – strávila jsem, could- mohla jsem, in touch – v kontaktu, Was – byl, visited - navštívil   

Tak co, podařilo se vám, páťáci, něco z mého textu přeložit? Pokud ano, tak mi napište, co jste zjistili.

Přikládám obrázek, který vypracovali žáci z Irska. Vašim úkolem je podobně jako oni zpracovat, co v této době máme dělat – to je DO a co dělat nemáme – to je DON´T, abychom se ochránili před CORONA VIRUS /výslovnost korona vajrus/. Napíšete anglicky a k tomu český překlad.

Nadpis bude stejný HOW TO PREVENT CORONA VIRUS – jak se chránit před korona virusem. Nechám na vás, zda zpracujete na PC nebo na papír. Pokud mi pošlete fotku vaší práce a připojíte krátký pozdrav pro žáky ze školy v Severním Irsku, přepošlu je panu řediteli a možná odepíší i oni nám.

Příklad pozdravu:

Ahoj, jmenuji se ……… . Je mi………. let. Bydlím ……….. . Chodím do …… třídy. Mám ráda …… . Nerada mám ……. . Nyní jsme doma. Učíme se doma. Nemůžeme do školy. Mám kamarády a jsem s nimi na WhatsApp.

 

 

 

 

Opět úkoly pro ty, kteří byli rychlí a chtěli by ještě pracovat.

 

Vytvoř myšlenkovou mapu na téma Cestování – Traveling. Napiš nejméně 10 anglických slov týkajících se cestování.

 

 

                                                                                               

  

Doplň vlastivědnou tabulku. Slova přelož do angličtiny a česky napiš tři názvy míst v České republice. Pozor na pravopis, budou to vlastní podstatná jména.

  

Např.: Tři známé řeky: Morava, Berounka, Svratka

 

Česky

 

Anglicky

 

Tři příklady (česky)

 

řeka

 

 

 

 

 

pohoří

 

 

 

 

 

jezero

 

 

 

 

 

rybník

 

 

 

 

 

přehrada

 

 

 

 

 

jeskyně

 

 

 

 

 

propast

 

 

 

 

 

nížina

 

 

 

 

 

hrad

 

 

 

 

 

zámek

 

 

 

 

 

 

Pro všechny, kteří mají chuť si vytvořit svůj první herbář, posílá návod a pozdrav pan učitel David Škrášek – tenhle úkol není na 1 týden!!!! Pokud ho začneš plnit, zabere ti více času!

Tvorba herbáře

Požadavky:

·       Herbář bude obsahovat 10 položek (pokud chceš, můžeš jich zařadit i více J). Jestli budeš sbírat jen byliny (např. konvalinka) nebo zahrneš postupem času i nějaké dřeviny (např. olše, jabloň) nechám na tobě. Jediné co NECHCI v herbáři vidět, jsou jehličnany (jehličí uschne, opadá a dělá nepořádek).

·       1 položka = 1 rostlina bude nalepena na bílém formátu A4 nejlépe průhlednou izolepou. V pravém dolním rohu bude napsán název rostliny.

·       Je nutné očistit rostlinu (papír by byl špinavý a to nechceme), především kořen pokud bude součástí rostliny.

·       rostliny nesmí být vlhké, jinak hrozí plesnivění!

Jak sbírat a lisovat rostliny?

1)     Rostliny sbírej za suchého počasí, můžeš je přes noc vložit do mikrotenového sáčku a vložit do lednice, pokud lisuješ následující den.

2)     Sbíraná rostlina by měla obsahovat stonek, listy a květ (popřípadě plod). Pokud se ti podaří získat rostlinu i s kořenem, tak to bude super, pokud ne, vůbec nic se neděje J..

3)     Pokud je rostlina příliš vysoká (např. kopřiva), můžeš ji zlomit např. do tvaru písmene N či do tvaru znaménka vetší, menší, které používáš v matematice  >.

4)     Z dřevin umístíš do herbáře pouze větvičku s listy.

5)     Sbírej nejlépe rostliny, které znáš. K určování rostlin používej literaturu, klíče či internet. V případě nouze (nemůžeš rostlinu určit) mne můžeš kontaktovat na školní email d.skrasek@zsvelehrad.cz. Velmi rád ti poradím J.

6)     Rostliny lisuj mezi silnými knihami, kdy rostlinu vložíš mezi 2 listy novin (nahradit je může savý papír), popřípadě můžeš rostlinu položit na rovnou zem a dostatečně ji zatížit. Kontroluj a pravidelně papíry vyměňuj, ty staré papíry nevyhazuj, ale nech je uschnout a tím se zvýší jejich savost.

7)     Lisuj v teplé a suché místnosti, herbář nesmí navlhnout.

8)     Lisované rostliny nesmí být vlhké, jinak zčernají a poté zplesniví.

9)     Jakmile budeš mít rostliny nalepené a popsané, tak 1 položku = 1 rostlina na 1 A4 vložíš do eurosložky (klidně mohou být v jedné eurosložce 2 položky, z každé strany jedna). Následně si zakoupíš složku např. takovou a budeš do ní vkládat již zmíněné eurosložky vznikne ti tzv. pořadník.

 

Jako inspiraci přikládám video ke tvorbě herbáře

https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk

Při určování rostlin můžete využít např. tuto stránku

http://www.kvetenacr.cz

Úkol pro zvídavé žáky – vážně už poslední a dobrovolný. Dáte to??????

Zapisuj si, kolik času nyní trávíš u počítače, notebooku, tabletu – zapisuj si

v hodinách. Zapisuj od úterý 14. 4. do pátku 17. 4. Pak sečti a součet vyděl počtem dnů. Vyjde

ti průměrný čas strávený u PC …………………….h/den. Pak převeď na minuty. Tento zvláštní úkol

mi můžeš zaslat. Můžeš přidat i foto u PC.

 

 

Snad vás milí páťáci nabídka výuky a naše výzva zaujala. Tak přejeme hodně elánu a chuti do této práce!

Vaši vyučující – Andrea Olbertová, Pavel Pospíšil a David Škrášek 

 

Pracovní list

 

 Pro zájemce přikládám literární list.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 6. 4 - 10. 4. 2020

 

Projekt č. 4

Téma: Velikonoce

 

1. Tvůrčí velikonoční psaní

     Napiš krátký, smyšlený Velikonoční příběh, ve kterém použiješ co nejvíce

     vyjmenovaných slov po B. Tento příběh, pokud můžeš, přepiš do wordu nebo

     vyfoť a pošli na moji emailovou adresu.

 

2. Velikonoční výzdoba

 

     Druhým úkolem bude vyrobit velikonoční dekoraci nebo uplést pomlázku.

     Holkám doporučuji dekoraci a klukům pomlázku. Náměty a postupy práce najdete

     na těchto odkazech. Vaši práci a hotové výrobky zdokumentujte a pošlete do

     skupinky na WhatsApp nebo na můj mail.

 

    Návrh: Papírový kohout a papírové kuřátko

 

    Odkazy na další výrobky:

   

    Velikonoční výrobky pro tisk 

    Velikonoční výrobky - návody 

    Pletení pomlázky - videonávod 

    Pletení pomlázky - návod

    

 

 

 

3. Velikonoční tradice a zvyky

 

    Napiš nejméně 8 velikonočních zvyků. Doplň pracovní list.

    Pracovní list

  

4.  Velikonoční pracovní list - Easter

   

    Pomocí slovníku vyřeš pracovní list Easter a nauč se aspoň 10 slovíček týkajících se

    Velikonoc. Výslovnost můžeš natrénovat pomocí Google překladače.

 

  Pracovní list – Easter

 

5. Vymysli velikonoční slovní úlohu, vypočítej ji a napiš odpověď.

 

 

 

 

 

 

 

Týden 30. 3  - 3. 4. 2020 

 

Projekt 3

Téma: U nás doma   

 

1.Plán pokojíčku

Vezmi si tužku, pravítko s ryskou a dlouhé pravítko a narýsuj plánek svého  pokojíčku

(obýváku nebo jiné místnosti), v plánku vyznač nábytek, který se v  místnosti nachází.

Pohled na pokoj bude shora. Využij znalosti z geometrie –   kolmice, pravé úhly, rovnoběžky.

Změř délky stran podlahy pokoje a zapiš  je do plánku.

 

2. Do pokojíku sis vybral nový koberec, 1m čtvereční koberce stojí 358 Kč.  Kolik metrům čtverečních koberce budeš muset koupit, abys pokryl celou plochu a kolik korun tě bude koberec stát?

(náčrt, vzorec pro výpočet obsahu, výpočty a odpovědi)

 

3. Pokojík by bylo potřeba vymalovat. 4kg barvy Primalex stojí 232 Kč. 1kg

Primalexu pokryje plochu 10 metrů čtverečních. Bude ti stačit 4kg Primalexu?

Budeš muset ještě přikoupit? Kolik korun bude malování stát?

Návod: změř si  délky stěn pokoje a vypočítej obsahy stěn.

 

4. V pokoji máš spoustu věcí. Vyber nejméně 15 věcí a přelož je do angličtiny. Napiš nejméně 5 vět

se slovy, které jsi přeložil. Použij vazbu There is, there are a slovíčka on, in, under, between, next to,

in front of, behind….Nápověda –  učebnice str. 52.

 Např.: There is a book on the table. There is my schoolbag next to the table.

 

5. Vytvoř si slovíčkové pexeso – tématický okruh: My room

 Na tvrdý skicák si narýsuj čtvercovou síť, jeden čtverec bude mít velikost 25cm

čtverečních. Jedna strana čtverce 5cm. Na jednu kartičku napiš slovíčko anglicky a na druhou česky.

 Vytvoř tak nejméně 10 dvojic. Hra tak bude obsahovat 20 kartiček. Kartičky pak

 vlož do obálky, ať se ti neztratí. Hru pak vyzkoušej s rodiči.

 

6. Slohový úkol: Napínavý příběh, fantasy

   Témata: 1. Skřítek pod postelí

                 2. Kouzelné zrcadlo

                 3. Strašidelná skříň

                 4. Tajemná postava na zahradě

                 5. Oživlá hračka

Vyber si jedno téma a zkus napsat napínavý příběh s dobrým koncem.

Rozsah nejméně 10 vět.

 

7. Začalo nám jaro a určitě občas pocíťujete dlouhou chvíli, proto vyběhněte do

zahrady a zkuste se více dotknout přírody – poznávat květiny. Můžete si je také

vyfotit a vytvořit si vlastní elektronický herbář. Jak na to? Vezmi si mobil, vyfoť

 nějakou hezkou kvetoucí rostlinku, fotky pak ulož do počítače, zjisti název rostliny

 a napiš několik zajímavostí. 

 

8. Vítejte ve Velehradě

Vytvoř malou upoutávku pro návštěvníky Velehradu.

Napiš nejméně 5 zajímavostí, které by měli návštěvníci poznat.

 

9. Zkus si udělat nějakou dobrotu. Buď tento čokoládový krém, nebo vlastní.

Pokud budeš tvořit vlastní pokrm, napiš recept, udělej pár fotek z vaření a vlož je do projektu.

Fotky mi můžeš poslat i na WhatsApp nebo do mailu.

 

                                                         Čokoládový krém ČERNOUŠEK

 

Potřeby: 2 banány

               2 lžíce medu                         

               1 lžíce kakaa

              100g čokolády

              250g měkkého tvarohu

 Postup:

Tvaroh našleháme se změklou čokoládou, kakaem a medem. Přidáme nastrouhané banány, promícháme a rozdělíme do misek. Můžeme ozdobit hoblinkami z čokolády.

                                                         

  Dobrou chuť 

10. Sleduj počasí. Zaznamenej do tabulky denní teploty – ráno, odpoledne, večer. vypočítej průměrnou  

denní teplotu. Výpočítej průměrnou teplotu v týdnu od 30. 3 do pátku 3. 4. Pro výpočet můžeš použít

kalkulačku. Výsledky zapiš v desetinných číslech s jedním desetinným místem.

 

11. Vytvoř slovní úlohu na téma: Rodinné finance (např.: kapesné, útrata, rodinné hospodaření, nákupy) Složená slovní úloha bude obsahovat nejméně 2 výpočty, řešení a odpovědi.

 

Pracovní listy k projektu

 

 

 

Týden 23. - 27. 3. 2020

 

Projekt 2  

Téma: Lidé

 1. Jací lidé jsou? Vytvoř jednoduchou myšlenkovou mapu, uprostřed mapy bude slovo lidé, použij          přídavná jména v množném čísle, různé vlastnosti lidí, kladné i záporné povahové vlastnosti –             např. milí, zlí, laskaví… dávej pozor na koncovky přídavných jmen. Rozsah nejméně 15 přídavných jmen. 
 1. Vytvoř podobnou myšlenkovou mapu, uprostřed mapy bude slovo člověk, přídavná jména         z prvního úkolu budou v jednotném čísle, dávej pozor na psaní koncovek přídavných jmen.  
 1. Vypiš ze své myšlenkové mapy kladné a záporné povahové vlastnosti. 
 1. Slohový úkol: Napiš krátkou úvahu (zamyšlení), jací lidé jsou a proč, proč se tak chovají, použij          přídavná jména z myšlenkové mapy, kladné i záporné vlastnosti lidí. Můžeš se zamyslet i nad         současnou situací. Rozsah práce – nejméně 10 vět.  
 1. Vytvoř anglickou myšlenkovou mapu na téma People, uprostřed mapy bude slovo people – lidé.          Napiš alespoň 10 adjectives – přídavných jmen, které charakterizují člověka, např. happy, old… 
 1. Vyhledej v encyklopedii nebo na internetu nejméně 10 zajímavostí o lidském těle a napiš je do          pracovního listu. 
 1. Napiš stručně vznik a vývoj člověka, použij vlastní znalosti, encyklopedii nebo informace z          internetu. 
 1. Vyhledej a zapiš počet obyvatel těchto měst: Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Velehrad, zaokrouhli počty obyvatel na stovky.   
 1. Zjisti, kolik lidí žije na naší planetě a která je nejlidnatější země světa. Porovnej počty obyvatel těchto států: Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Itálie, Francie, Španělsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko. Seřaď země s počty obyvatel od největšího počtu k nejmenšímu.  
 1. Zjisti, jaká je vzdálenost mezi Velehradem a Prahou, kolik je to kilometrů? Převeď tuto vzdálenost na metry. Vypočítej, jak dlouho nám bude trvat cesta z Velehradu do Prahy, pojedeme-li průměrnou rychlostí 90km za hodinu. Najdi v jízdním řádu nejrychlejší spojení mezi Velehradem a Prahou.  
 1. Vymysli, napiš a vyřeš slovní úlohu na téma Lidé. Úloha bude obsahovat 2 až 3 otázky, řešení a     odpovědi na otázky.

K projektu posílám pracovní listy, pokud nemáte možnost je vytisknout, úkoly řešte na papíry formátu A4.

 Pracovní listy 

 

Domácí úlohy:

Angličtina: Free time – str. 44 – přečíst

                   Vypsat a učit se slovíčka – pracovní sešit - str. 83, Time – A, B

 

Matematika: učebnice str. 50 – odčítání desetinných čísel cv. 3, 5 - do domácího sešitu

                       Dobrovolně můžete procvičovat – str. 55, 56 (ústně)

 

Český jazyk: Skloňování přídavných jmen tvrdých – přehled str. 70 – trénovat skloňování

                    DÚ: str. 71, cv. 4 – do domácího sešitu

                     Procvičovat můžete v pracovním sešitě – Pravopis přídavných jmen, dle

                     vlastní potřeby.

Další libovolné úkoly:

Přečti si hezkou knihu, zahraj si nějakou stolní deskovou hru, podívej se na

pořad UčíTelka, trénuj on line, přečti si nějaké zajímavosti z encyklopedie, věnuj se svému

koníčku, trénuj hru na hudební nástroj. Pokud objevíš a zkusíš nějakou zajímavou vzdělávací

činnost, stolní deskovou hru, domácí soutěž, zajímavé a zábavné procvičování učiva, můžeš

zdokumentovat, poslat na můj mail fotečku a popsat aktivitu. Můžeme se o to, pokud budeš

souhlasit, podělit i s ostatními žáky. Těším se na vaše nápady.    

 

 

 

 

Týden 16. - 20. 3. 2020

 

Téma: Pohádka

Úkoly: - žáci si vyberou libovolnou pohádku, přečtou a budou plnit úkoly

            - vyplní pracovní list – název pohádky, autor, kniha pohádek, ilustrace, hlavní postavy,               

               nadpřirozené bytosti, kouzla, prostředí, magická čísla, stručný obsah, vlastní

               hodnocení, doporučení

           - vlastní ilustrace

           - vlastní výběr 10 podstatných jmen, zápis do tabulky a určování – rod, číslo, pád, vzor

            - 15 zajímavých slov z pohádky přeloží do angličtiny

            - slohový úkol – napsat vlastní pohádku v rozsahu nejméně 20 vět, použít v práci

              nejméně 10 přídavných jmen tvrdých, 6 měkkých a 3 přídavná jména přivlastňovací,

              přídavná jména pak vypsat do tabulky – tvrdá, měkká, přivlastňovací

          - matematický úkolpohádková slovní úloha s výpočtem části z celku

Pracovní list a tabulky žákům pošlu.

 

Dobrovolný úkol (hodnocen známkou a hvězdičkou)

prezentace přečtené knihy v PowerPointu – jako literární list, obrázky a odkazy na filmové

   zpracování, trailer, zajímavosti, autor, další známé autorovy knihy, vlastní otázky ke krátké

    ukázce, na které by pak žáci mohli na základě poslechu ukázky odpovídat, případně kvíz….

 

Žákům budu průběžně posílat učivo, úkoly v učebnici i pracovních sešitech, kontrolní pracovní listy a odkazy na učivo na web