Základní škola Velehrad

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Velehrad,
Hradišťská 231,
687 06 Velehrad

 

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování ...

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola, Velehrad
  Salašská 300
  687 06 Velehrad

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola, Velehrad
  Salašská 300
  687 06 Velehrad

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po a St od 8. 00 do 14.30, Září – Červen

 • 4.4 Telefonní čísla

  Kontakt na zařízení: 720 258 831 

  Ředitel školy: Mgr. Andrea Olbertová

  Tel: 733 754 229

  Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Sukaný

  Tel: 727 961 988

  Školní jídelna: 720 258 876
  Školní družina mobil:
  Bc. Kateřina Kostrhunová, Bc. Sabina Paravanová: 720 258 854

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsvelehrad.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola, Velehrad
  Salašská 300
  687 06 Velehrad

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@zsvelehrad.cz

 • 4.8 Datová schránka

  2hv3zys

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 115-7240240267/0100

6. IČO

46956735

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@zsvelehrad.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2hv3zys

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Andrea Olbertová

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Účtujeme průměrnou cenu hodinové mzdy pracovníka, který tuto práci vykonal (podle skutečného času vynaloženého na tuto práci) + administrativní náklady spojené s touto prací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Velehrad poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.