Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

3. třída 

 

Pondělí  21.6.

Opakování učiva, vytištěné listy

 

 

Čtvrtek 17.6. 

Prosím Kubu o vytištění na příští týden :

ČJ.pdf 

str. 96 prosím poslat vyplněný tento týden...

 

Č-učebnice str.89 cv.5,  str. 90 cv. 4,5,6,

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

M- učebnice str. 58 cv. 1 dva sloupce, cv. 2, cv. 4 jen růžové příklady  ( prosím poslat)

 

 

Středa 16.6.

Dnes nefungoval internet, proto se děti nemohly připojit.

ČJ- učebnice str. 87 cv. 2, str.88 cv. 2,4,   str. 89 cv. 3

M- opakování písemného +, - 

 rýsování : opačné polopřímky, kružnice, trojúhelník

Prv - opakování - části rostlin str.50 - 53,  rozdělení živočichů  str. 58 - 61

 

 

Úterý 15.6.

ČJ- opakování vyjmenovaných slov,

vytištěný list - příbuzná slova

M- učebnice - dokončení str. 59, str. 58 cv. 6

procvičování násobilky

 

 

Pondělí 14.6.

ČJ- https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

učebnice str.41,43,44 - tvorba vět na slova v modré tabulce

M- učebnice - písemně str. 57 cv.9, cv.2 třetí a čtvrtý sloupec,  cv.4 poslední dva sloupce

Prv-  opakování str. 18,24,25,28- 33

 

 

 

Pátek 11.6.

prosím o vytištění na pondělí :

slova příbuzná.pdf

ČJ- učebnice str.112 cv. 6b písemně

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M- učebnice  str. 52 cv. 22,  str.57 cv. 2 tři sloupce,        cv. 3,5,6,        cv. 8- tři sloupce

str. 59 cv.1,2,3,4

Prv- opakování - světové strany, živá a neživá příroda, suroviny

PS str. 67

 

 

Čtvrtek 10.6.

ČJ- opakování příbuzných slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M- učebnice str. 52 cv. 11,12,13,14,20

opakování rýsování trojúhelníků a kružnic

 

 

Středa 9.6.

ČJ- vytištěný list se čtyřmi úkoly - prosím poslat

opakování slova mnohoznačná a citově zabarvená

M- učebnice str.63, str.51 cv. 2,3,9

Prv- opakování  - učebnice státní symboly, sousední státy, mapa - barvy, světové strany

 

Úterý 8.6.

ČJ- učebnice str. 16 cv. 6,  str. 17 cv. 12

vytištěný list  - slova souznačná

učebnice str. 112 cv.6a -  prosím poslat

M- procvičování názvů čísel a početních operací (  sčítanec, podíl...)

násobilka

učebnice str. 52 cv. 15 - prosím poslat

 

 

Pondělí 7.6.

ČJ - Opakování - učebnice str. 11 cv.4 ústně +  řazení podle abecedy, cv. 5,7 - určování slovních druhů a základních skladebních dvojic

D.Ú. - OPAKOVAT POTŘEBNÉ A ČÍST SVOU KINIHU

M- učebnice - porovnávání úseček str. 18, písemně str.49 cv. 33 poslední dva sloupce, cv. 36 první čtyři sloupce

Prv- opakování učebnice str. 13, 14

 

 

 

Pátek 4.6.

ČJ- učebnice str. 76 cv. 3, str. 77 cv. 3, ústně

písemně str. 106 cv. 2 poslední řádek opsat a do tabulky určit osobu, číslo a čas - (prosím poslat)

str. 109 cv.2,3

M- učebnice str. 37 cv. 3,4,5,7

opakování násobilky 

Prv- opakování dopravních značek a pravidel pro cyklisty

 

 

Prosím o vytištění pro děti, kteří se učí z domu :

slova souznačná.pdf

test.pdf

Čtvrtek 3.6.

ČJ- učebnice str. 75 cv. 2, 5

str. 106 cv. 2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

M- učebnice str.11, 18,

str. 49 cv. 28, 33( dva sloupce)  - prosím poslat (kdo pracuje z domu)

D.Ú. - narýsuj :

Trojúhelník nově EFG.docx

 

 

 

Středa 2.6.

ČJ- učebnice str. 74 cv. 2,   str. 75 cv. 4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni4.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

M- učebnice str. 24

Trojúhelník nově KLM.docx

( prosím poslat)

Prv-

D.Ú. pamětně  PS str. 62 básnička  ( na čtvrtek)

PS str. 62, 71 cv. 1,2,4

 

 

Úterý 1.6.

ČJ

učebnice str. 102 cv. 3, 

hry s vyjmenovanými slovy

časování a skloňování

M- vytištěný list str.6 PROSÍM POSLAT

učebnice str. 49 cv. 29,30,31 ústně

matematické skládanky ve skupinkách

 

 

Pondělí 31.5.

ČJ- učebnice str.70 cv. 4 dokončit, str. 71 cv. 1,2,4

M- učebnice str. 48 cv. 23,24,25,26,27

řetězce na +,-,., : co má přednost....

D.Ú.str. 48 cv. 22 ( učebnice)

Prv- učebnice str. 67, 75

tvorba zdravého jídelníčku

 

Pátek 28.5.

ČJ- učebnice str. 69 cv. 4, str. 70 cv. 4

opakování - základní skladební dvojice, slovní druhy, určování podstatných jmen 

M- rýsování kružnic a trojúhelníků

Narýsuj trojúhelník....docx

(prosím poslat) 

Prv- učebnice str.74,75

 

Čtvrtek 27.5.

Na příští týden prosím o vytištění, (platí pro děti, které se učí z domu) :

Č str.11, 19.pdf

G str. 6, 7.pdf

 

Čj- vytištěný list str. 73 a str. 15 (slova protikladná) - opakování

PS - kontrola str. 82 (80) cv. 1,2 podstatná jména  a slovesa

D.Ú. učebnice str. 68 cv.2 (prosím poslat)

M- Početník -dokončení str. 20, str.24,

vytištěný list str. 44

procvičování rýsování trojúhelníků a kružnic

 

 

Středa 26.5.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str. 48 dokončení + slovní druhy

PS str. 82(80) cv. 1,2 hledáme podstatná jména a slovesa

vytištěný list str. 73 cv.9

diktát - prosím ofotit a poslat

M- focení

Prv- PS str. 35 

opakování z učebnice str. 72,73 - příběhy dětí

 

 

Úterý 25.5.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str. 48 druhý sloupec + slovní druhy

PS str. 65 cv. 6,7,    určování sloves a podstatných jmen

D.Ú. PS str. 82 (80) cv. 4 Sysel -přepsat krásně do sešitu

M- Početník str. 20 dokončit

vytištěný list z G str.28( obvod ne)

učebnice str.47 cv.15,      16 (písemně)

str. 49 cv. 30

 

Pondělí  24.5.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str. 48 první sloupec + slovní druhy

PS str. 65 cv. 1,2   D.Ú. str. 65 cv. 3, 4, 5

M- D.Ú. Početník str. 15 dokončit poslední sloupec

vytištěný list z G str. 27

učebnice str. 46 cv. 9, 10, 11 ústně

Prv- učebnice str. 73 

 

 

Pátek 21.5.

Prosím o vytištění pro děti, které se budou učit z domu: 

G str.27.pdf

G str. 28.pdf

G str.44.pdf

ČJ-  PS str. 64 cv. 5 čísluj slovní druhy

učebnice str. 97 doplňujeme

opakování sloves- časování, převod infinitivu do různých časů

M- Početník str. 17 dokončit

učebnice str. 45 cv. 3,4,5, 6 ( písemně šest příkladů)

rýsování trojúhelníků

dokončení vytištěného list z G str. 38

Prv- učebnice str. 72

 

 

 

Čtvrtek 20.5.

ČJ-  učebnice str. 95 cv.4,  str. 89 cv. 4

D.Ú. Pravopisné pětiminutovky str. 47 dokončit

PS str. 64 cv. 4 - čísluj slovní druhy

M- Početník str. 20 pátý a šestý sloupec dokončit

rýsování trojúhelníků

 

 

Středa 19.5.

Prosím o vytištění :

malovací M.pdf

slova protikladná.pdf

slovesa.pdf

ČJ- PS str. 64 cv.3 určování podst. jmen

učebnice str. 94 dokončení cv. 5, 8,    str. 95 cv. 1,2

procvičujeme :

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/druhy-vet/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni4.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni3.htm

M- učebnice str. 43 cv. 36, 38, 43 ústně, písemně cv. 42

Početník str.20 pátý na šestý sloupec.

Vytištěný list G str. 38,první sloupec

Prv- str. 70,71, PS str. 33

 

 

Nová lehká únikovka :

https://docs.google.com/presentation/d/1hmRAEFyWViwgdpKZ2_oZa3VeNKGV7Z9PexMvn5VqhhE/preview?rm=minimal&fbclid=IwAR2TZZ4sdedPpL_h6rdvs4shHqbOb2HhSkAmR4RT4oJXbw49r2lS5HXTu_E&slide=id.p

 

Úterý 18.5.

ČJ- D.Ú. OPRAVA LISTU S VYJMENOVANÝMI SLOVY NA ČTVRTEK

Učebnice - písemně str.95 cv. 3

PS str.64 Koza - čísluj slovesa, podstatné jména, přídavná jména

 

M- učebnice str. 44, str. 43 cv. 35,   str.42 cv. 28 druhý a třetí sloupec

Početník str. 15 třetí sloupec

 

 

Pondělí 17.5.

ČJ-  PS str.64 (nebo 63) cv.1. podtrhni slovesa

M- učebnice str.42 cv.28 první sloupec,    cv.30, cv.32 písemně

str. 47 cv.14 první čtyři sloupce písemně,  cv. 17 posl. čtyři sloupce písemně

D.Ú. Početník str. 17 třetí sloupec

Prv- učebnice str. 69, PS str. 32

 

 

Pátek 14.5.

prosím zaslat  vyřešené oba testy (kdo pracuje z domu)

ČJ- učebnice str. 93 cv.2,       str.94 cv 5

opakování slovních druhů

 

M- test -Narýsuj úsečku CD 1.docx

učebnice str.41 cv.19,20,22     str. 42 cv. 29 písemně, str. 47 cv. 17 šest příkladů písemně

 

Prv- test Test.docx

PS 31 cv.2

 

 

 

Čtvrtek 13.5.

ČJ- vytištěný list - souhrnné opakování cv. c,d

PS str.80

opakování slovních druhů - ohebné, neohebné

časování, skloňování

M- Početník str. 20 první dva sloupce

rýsování úseček, kružnic-  bod patří, nepatří kružnici, 

učebnice str. 41 cv. 19,20,22

D.Ú. str.42 cv.33 čtyři sloupce - (PROSÍM O ZASLÁNÍ Z DOMÁCÍ VÝUKY)

ZÍTRA TEST Z PRVOUKY - VNITŘNÍ ORGÁNY, SMYSLY....

 

 

Středa 12.5.

ČJ- PS str. 78 (nebo 79 - Částice a citoslovce)

Di - učebnice str.66 dole

vytištěný list str. 64 cv.1

 

M- učebnice str.41 cv. 18 písemně, ústně cv. 21

D.Ú. Početník str.19, str. 24 třetí sloupec

Procvičujeme rýsování kružnic,( popis -poloměr, průměr, body které patří a nepatří kružnici) 

Prv- opište :     Vnitřní orgány.docx   

učebnice str. 68,  PS str.30,31

 

 

 

Úterý 11.5.

ČJ-  PS str. 78 nebo 77

učebnice str.65 - Částice cv. 1,  str.66 cv. 1

vytištěný list -  souhrnné opakování cv. 1,2 (kdo nechodí do školy, prosím poslat)

D.Ú. vytištěný list str. 64 cv. 2 -(kdo nechodí do školy, prosím poslat)

M-   učebnice str.45 cv. 2,    str. 46 cv. 8

vytištěný list - geometrie str.37

 

 

Pondělí 10.5.

Č- Pravopisné pětiminutovky str. 46 dokončení

učebnice str. 65 cv. 1,2

opakování slovních druhů

M-  D.Ú. Početník str.15 druhý sloupec, str.17 první sloupec

vytištěný list z geometrie str. 36

rýsování kružnic

Prv- opiš do sešitu :vývoj člověka.docx  

v pátek test na toto učivo...

učeb.str.68

Prosím rodiče o podepsání a vrácení  testu, který jsme před týdnem psali a děti ho dnes dostaly domů. Některé děti se ještě stále nezačaly učit....

 

 

Pátek 7.5.

ČJ- PS str.77

Učebnice str. 64, Pravopisné pětiminutovky str.46 první sloupec + slovní druhy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

M- Početník str. 31 druhý sloupec,  str. 16 posl. sloupec,   str. 15 první sloupec

učebnice str. 29 cv.14,      str.40 cv. 16 písemně

 

 

Čtvrtek 6.5.

Kdo nebude příští týden ve škole, prosím vytiskněte si tyto 3 papíry :

geometrie.pdf 

a tyto m3 papíry:

č-opakování.pdf

infinitiv.pdf

osmisměrka.pdf

 

D.Ú. na pondělí - vypracuj :

Popis zvířete.docx

 

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str.45 posl. sloupec + slovní druhy

PS str. 76, učebnice str.63 cv.2,3 písemně      

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

M- učebnice str.38 cv.1,2      str. 39 cv.2,3,5,7    str.40 cv. 10,11,12,13  

Početník str.31 první sloupec,

 

 

Středa 5.5.

ČJ- Ps str.63

Pravopisné pětiminutovky str. 45 druhý sloupec + slovní druhy

Učebnice str. 63 cv.1 - poznáváme příslovce

M- učebnice str.

Početník str.16 první tři sloupce

Procvičování  : https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm

D.Ú. Početník str.24 druhý sloupec

 

 

Úterý 4.5.

Inspirace pro výrobu dárku maminkám ke "Dni matek"

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/svatky/105-svatky-a-tradice/valentyn/703-srdce

https://www.youtube.com/watch?v=O8Rqcmik7zw

https://www.youtube.com/watch?v=zyvKB9zmMAc

 

ČJ- PS str. 62,      D.Ú. str. 63   cv. A + pravý sloupec 

Pravopisné pětiminutovky str. 45 první sloupec  + číslování slovních druhů

Myšáci str.63

M- učebnice str. 28 cv. 2,5 písemně  cv. 6 ústně,  str. 29 cv. 9,10,11,16 ústně

Početník str.14 poslední dva sloupce, str.24 první sloupec, str. 26 posl.sloupec

 

 

Pondělí 3.5. 

ČJ- Myšáci str. 62 celá

Učebnice str. 62/cv. 3

M- Učebnice str. 27/cv. 15,16,17,18,20,21

Prv.- pracovní sešit str. 29/cv. 2

Učebnice str. 65 celá 

 

Pátek 30.4.

ČJ- kontrola domácích úkolů a určování slovních druhů. 

Učebnice str. 61 celá strana. 

M- učebnice str. 26/cv. 12, 13,14

Početník str. 14/druhý sloupeček

Hra bingo na násobilku

Prv- byl jednou jeden život- zrození

uč. str. 64 celá

Pracovní sešit str. 29 cv. 1

 

Čtvrtek 29.4.

ČJ- opakování vyjmenovaných slov

Čítanka a doplňování slov do textu

D. Ú. - pravopisná pětiminutovka str. 44 sloupeček 2 a 3.

M- uč. str. 26 cv. 10,11,12

 

Středa 28.4.

ČJ- Myšáci str. 61 celá 

Pravopisná pětiminutovka str. 44 první sloupec a určovaní slovních druhů 

Čítanka str. 106 a 107 celá

M- učebnice str. 26/cv. 6,7,8,9 ústně 

Prv- test 

 

Pondělí 26.4.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str. 42 druhý sloupec + hledání přídavných jmen

učebnice str. 60 cv. 1,2,5

PS str. 73 -číslovky

Myšáci str.60

D.Ú. pamětně vyjm. slova po Z, list str.34 cv. 11,12,13

M- Početník str. 13 posl. sloupec, str. 26 třetí sloupec

řetězce z listu - čtvrtý řetězec

trénování rýsování kružnic - poloměr, průměr

D.Ú.  Početník str. 14 první sloupec 

Prv-  

 

 

 

Pátek  23.4.

ČJ- učebnice str. 58 cv.3 hledáme přídavná jména

PS str.72

nakopírovaný list ze školy -( souhrnná cvičení.... str. 34 ) cv. 6,7,8 u cv. 6 číslovat slovní druhy

M- početník str.13  druhý a třetí sloupec,  str.23 poslední sloupec,  str.26 první dva sloupce

 

 

Čtvrtek  22.4.

ČJ - pravopisné pětiminutovky str.42 první sloupec + určování slovních druhů

PS str.71

procvičování přídavných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

M-  D.Ú. list - druhý sloupec písemné sčítání

dokončení listu se slovními příklady

Početník str. 13 první dva sloupce,str.26 první sloupec,  str. 23 třetí sloupec

 

Středa   21.4.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str.41 druhý sloupec + určování slovních druhů

poslední sloupec jen doplnit

PS str. 70 ( nebo 69) cv. D

procvičování přídavných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/prirovnani-3.html

M- Početník - dokončit str. 25

list s řetězci - druhý a třetí řetězec

procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady3.htm

 

 

Úterý 20.4.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 41 první sloupec

PS - str.69 A, C, sloupec

učebnice str. 58 cv.2 b)

D.Ú. list Slovesa -list str. 62  ( barvy 1.os.červeně, 2.os. modře, 3.os. oranžově ) na čtvrtek

M - Početník str. 23 druhý sloupec,   str. 25 třetí sloupec

list se slovními příklady, první dva

učebnice str.25 cv. 5 šest příkladů do sešitu

 

 

 

Pondělí 19.4.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 40

vytisknutý list - šašek str.30

M- učebnice str. 23 cv.8 poslední sloupec

slovní příklady na krát a děleno

Početník str. 12 dokončit, str. 23 první sloupec

Prv- ohrožené druhy zvířat

učebnice str. 62,63

Ps str. 57 cv. 2, 3,4

https://www.denik.cz/zvireci-denik/deset-ohrozenych-druhu-video-20200201.html

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3495-jaro-chranene-rostliny-a-vzacni-zivocichove

 

 

 

Pátek 16.4.

ČJ- opakování  -vyjmenovaná slova, slovní druhy, tvorba vět, určování podst. jmen

M- opakování písemného +, - , zaokrouhlování

rýsování kružnic dané velikosti

učebnice str.23 cv. 8 dva sloupce, cv. 7 ústně

Prv- zápis do sešitu :

Společné znaky živočichů.docx

učebnice str. 60, 61

PS str. 52 cv. 1,   str. 56 cv. 2,    

 

 

 

Prosím rodiče Kuby a Ríši o tisk na pondělí :

20210415124827343.pdf

20210413124521751.pdf

20210413124334372.pdf

Čtvrtek 15.4.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str.40 první sloupec

opakování slovních druhů, 

prezentace Čtenářských deníků.

M - Početník - str.12 první sloupec, D.Ú. třetí a čtvrtý sloupec

str. 23 první sloupec

rýsování kružnic - poloměr, průměr

    

 

Středa 14.4.

ČJ - učebnice str. 56 cv. 5 - určování slovních druhů

písemně cv. 7

Pravopisné pětiminutovky str. 39

M- trénujeme rýsování kružnic

D.Ú. narýsuj do sešitu 20 různých kružnic - mohou se i překrývat

učebnice str. 22 cv. 4 první dva sloupce

Prv- prezentace :

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici

PS str.53 cv. 1,  str.54 cv. 1

učebnice str.56, 57

 

 

Úterý 13.4.

Přinést rýsovací potřeby -hlavně kružítko a čtenářský deník.

ČJ- PS str. 61

D.Ú. Pravopisné pětiminutovky str.39 první dva sloupce

M - Početník str. 11 poslední sloupec, str. 22 poslední sloupec

(Rodiče prosím vytisknout str. 12,23)

učebnice str. 21 cv. 13, 15, str. 22 cv. 1b

 

 

Pondělí 12.4.

ČJ- Myšáci str. 59 cv. d, k

M- Početník 2. str. 11 první tři sloupce

učebnice - str. 20 cv. 8 písemně

Prv- učebnice str. 56 - 59,

PS str. 51 cv. 1,2,    str. 52 cv. 2, 4       str.53 cv. 4     str. 54 cv.2,3

 

 

Pátek 9.4.

Dnes jsme měli on-line besedu s herci Slováckého divadla- Lichožrouti. Byla bych ráda, kdyby se dětem za Vaší pomoci podařilo vyrobit nějakého lichožrouta, možnosti posílám v odkazech. Budu ráda, když je pak děti přinesou ukázat do školy.

 

 

ČJ- Myšáci str.59 cv. 2 hledáme slovesa a podstatné jména

Pravopisné pětiminutovky str. 38 dokončit

opakování : 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

M- vytisknutý list z Početníku 2.díl str. 11 první dva sloupce

 

 

Čtvrtek 8.4.

ČJ- Myšáci str. 58

D.Ú. učebnice str. 87 cv. 4

M- vytisknutý list str. 21 poslední sloupec,

učebnice str. 16 cv. 45 druhý sloupec,cv. 46, 48, 50 ústně, cv. 49 písemně

str. 17 (cv. 51 a 60 ne)

procvičování :

 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

 

 

Středa 7.4.

ČJ- PS str.60

Pravopisné pětiminutovky str.38 první sloupec

D.Ú.Myšáci str. 59 cv. b,c

M- učebnice str.15 dokončení cv. 43 ústně,    str.16 cv. 45     str.19 cv.4 třetí a čtvrtý sloupec písemně

 

 

 

Úterý 6.4.

PROSÍM RODIČE O VYTIŠTĚNÍ LISTU Z POČETNÍKU  2. DÍL. : STR.11 (NA ČTVRTEK)

ČJ- Myšáci str.57

PS - str. 59

M- učebnice str.15 písemně cv. 40 první sloupec a cv. 41 také písemně, str.19 cv. 1, a 4 první dva sloupce

D.Ú. učebnice str.15 cv.43 první dva sloupce bez kontroly

 

 

Středa 31.3.

Únikovka

https://zsvelehrad-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/p_pospisil_zsvelehrad_cz/EaP6mbxcud9BhNikcWkqLDsBgJmHERoj2o2kz9ISs7D0tQ?e=rizsVw

(Pokud Vám nejde hra rovnou spustit, tak odkaz zkopírujte a vložte do vyhledavače, pak zmačknete prezentaci a "od aktuálního snímku".

začněte plnit úkol se sáňkami, pak se postupně vracejte na další úkoly. Vše si čtěte, v textu jsou pokyny - kolik písmen, kam je vložit ....vyjdou dvě  tajenky ( dvě slova) z celé prezentace. Tato slova mi prosím pošlete do emailu. Pokud nevyluštíte, napište aspoň, že to nešlo, ať vím, že jste na tom pracovali.

Děkuji a přeji krásné jarní svátky :-)

 

Křeček uniká : https://www.youtube.com/watch?v=yRmwpeFm_78

Výrobky : 

 zajíc :      https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

košík:       http://krokotak.com/2021/03/paper-weaving-spring-basket/

písnička:  https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

 

 

 

 

Úterý 30.3.

PŘIPOMÍNÁM - NA ZÍTRA NACHYSTAT VĚCI - INFO 24.3.

ČJ- Myšáci str. 56, str. 59 cv. a) doplň a očísluj slovní druhy

PS str. 58

procvičování časování sloves ve všech časech

M- vytištěné listy str. 21 třetí sloupec, D.Ú. str. 22 třetí sloupec

učebnice str.12 cv. 23, 24 ústně,     str.14 cv. 34 písemně první sloupec i se zkouškou, cv. 36,37 ústně

procvičování zaokrouhlování na 10 a 100

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

 

 

 

Pondělí 29.3.

ČJ- Myšáci str.55 cv. 3,4,  ( u cv. 4 podtrhej vlnovkou slovesa)

Opakovat vyjmenovaná slova po V

M- učebnice str.12 cv. 26 písemně, cv. 22 druhý sloupec písemně

str.13 cv.29 první sloupec ústně

písemně do sešitu:  

+,-.docx

D.Ú. učebnice  str.13 cv.31 první dva sloupce i se zkouškou

Prv - učebnice str.56 - 59

PS str. 49 

D.Ú. PS str. 49 cv. 5

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

 

 

 

 

Pátek 26.3.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky - dokončit str. 13

Myšáci str. 54, str. 55 cv. 1,2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M- vytištěný list z Početníku 2.díl str. 21 druhý sloupec, str. 22 druhý sloupec

učebnice str.12 cv.22 první sloupec písemně

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad4zbA.htm

 

 

 

Čtvrtek 25.3.

ČJ- pravopisné pětiminutovka str. 13 první dva sloupce, str. 37 dokončit

PS str. 74 (nebo73) dokončit slovesa

učebnice str. 86 D.Ú. PAMĚTNĚ VYJMENOVANÁ SLOVA PO V

M- procvičovat násobilku 2,3,4,5,

vytištěný list str. 22 první sloupec

D.Ú. učebnice str.10 cv.17 druhý sloupec do sešitu

 

 

Středa 24.3.

Lehčí únikovka :

https://docs.google.com/presentation/d/1QCy-XaZbXwgghxAZFlSJMuSwtVqepQMGX9SBcnbCD-g/edit?fbclid=IwAR268B_5eZ_P43BouyDt-b8oCPerTZfwInCnF1kQWm5uJgUhSgM3E45dxmE#slide=id.p

 

Prosím rodiče o stáhnutíbarevné počítání.pdf   a vytištění listu str. 18

Někteří dnes ještě neměli vytištěné listy z 16. 3., prosim vytiskněte.

Ve středu 31.3. (Škola hrou)  budeme vyrábět, zpívat a hrát. Děti si nachystají : lepidlo, nůžky, barevné papíry (pokud nemáte tak barevné letáky), 2 kusy bílého papíru, kousek tenkého  provázku nebo silnější nit,fixy, pastelky

 

ČJ- PS str. 67 (nebo 68) Ježek

test na určování podstatných jmen a sloves

D.Ú. učebnice str.58 cv. 3, prosím rodiče o zaslání úkolu

M- učebnice str. 9 cv. 14

procvičování dělení se zbytkem (násobky 4)

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad4zbA.htm

vytištěný list z Početníku 2.díl str. 21 první sloupec

(Připomínám zítra test na  Části kvetoucích rostlin)

 

 

 

 

Úterý 23.3.

Další únikovka ke Dni vody (22.3.) - kdo má rád přírodu a chce se o ní něco dozvědět :-)

Pokud chceš a vyjde ti nějaké slovo, můžeš mi ho poslat...

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ0QQ7gRXlzm9t_sWd5SnGVSvtsh6SWb-zUHS3HWQdy5ZaZwfmsfbj6udd4OjFpv_y5p5iG-o6nDvN1/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3a7aCbd60Ps74wsk3bZo0sVZvg7YyPcygU2rsScC6rQoTGPVVEYP42vGc&slide=id.gc72329e999_0_9

 

ČJ - učebnice str.54 cv. 2   str. 55 cv. 2    str. 83 cv. 2 doplň a hledej podstatná jména , slovesa a přídavná jména

PS str.67 cv. A

Pravopisné pětiminutovky str. 37 první sloupec

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-urcite-a-neurcite/cviceni1.htm

M- učebnice str.9 cv. 13 písemně,

opakovat násobilku 2, 3 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad3zbA.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

 

 

 

 

Pondělí 22.3.

ČJ- učebnice str. 54 cv. 1, 4     str. 100 cv. 1 hledáme infinitiv,        str. 101 cv.1 hledáme zvratná slovesa

D.Ú. písemně - učebnice str.82 cv. 3

M- řešili jsme soutěž Matematický klokan   mcvrcek_pw.pdf    ( heslo - heslo cvrček.docx  )

Prosím  o zaslání celkového množství bodů ( základ je 18 bodů a přičítáme správné odpovědi - první až šestý úkol je po 3 bodech, sedmý až dvanáctý úkol je po 4 bodech, od třináctého úkolu je to za 5 bodů). Špatné řešení tyto body odčítáme, pokud je úkol nevyřešen body neodečítáme).

Prv - učebnice str. 52,53

opiš do sešitu pokud jsi nestihl :   Části kvetoucích rostlin.docx

Vyjimečně ve čtvrtek, 25.3. test na toto učivo.

 

 

Pátek  19.3. 

PŘIPOMÍNÁM, KDO NEPOSLAL ÚKOLY Z 15.3. (SNĚŽENKA), POŠLETE PROSÍM  DO 22.3.

D.Ú. Z PRVOUKY NEPOSÍLEJTE, JEN SPLŇTE....

 

ČJ- učebnice str. 102 cv. 2,3    str. 103 cv. 4

PS str. 74 cv. A,B

opakování :  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

M- učebnice 3.díl str. 5 cv. 23 první dva sloupce ústně, poslední dva písemně

str.8 cv. 8 druhý sloupec písemně, cv. 10 ústně

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

 

 

 

Čtvrtek 18.3.

D.Ú. ÚNIKOVKA : VYŘEŠ A POŠLI MI ŘEŠENÍ ( konkrétní slovo nevyjde, stačí napsat jen splněno :-) ) nebo ofotit výsledek)

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScAPZNyQGOmul_i1k4uhnI4cQmLmMlIaXl_-akFfBHSY8erKl18eZg4boPL5PZA_i2BTFB0KT8DM6M/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR3BFrzEZyOV2GZENDbLKOo7AMex2fIdVS70feAR3cosT_LiR4sQTtShHec&slide=id.p

 

23.3. test z M -  písemné odčítání

24.3. test z ČJ - určování sloves (osoba, číslo, čas ) a podst. jmen (rod, číslo, pád)

 

ČJ- učebnice str. 97 cv.2, str. 98 cv.2 ( urči osobu, číslo a čas)

str. 98 cv. 3, str. 100 cv. 2- hledej infinitiv,   str. 101 cv. 3, str. 102 cv. 2

Práce s textem :  https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60530e15948cf

Hledání podstatných jmen : https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60530eaa2e1e0

Hledání souznačnách slov (synonym) : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

M-  nové učivo- dělení se zbytkem- učebnice 3. díl - str. 8 cv. 8 první sloupec písemně i se zkouškou

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm

učebnice  str.5 cv. 22 písemně, str. 5 cv. 24 ústně

 

 

Středa 17.3.

ČJ - procvičování určování sloves

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

M- učebnice 3.díl str.4 cv. 15, 16, 17, 18, 19

opakování zaokrouhlování, násobilka

D.Ú. str.5 cv.27

 

 

Úterý 16.3.

Prosím rodiče o stáhnutí do počítače : učebnice z matematiky z 15.3. a nově  pracovní sešit z M :

Početník 2..pdf

z tohoto Početníku prosím vytisknout str. 21 a str. 22 na pátek 19.3.

 

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 36

procvičování určování podstatných jmen a  slovních  druhů

 

M - učebnice 2. díl str. 53 cv. 32,33         str. 55 cv. 5

učebnice 3.díl (stáhnutá): str.3 cv. 4 poslední dva sloupce, cv. 6, 7, 8, 9, 10 vše ústně,

str. 4 cv. 12, 13, 14, ústně

procvičování násobilky :  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

D.Ú. učebnice 3. díl - (stáhnutá )  str. 5 cv. 25

 

 

 

Pondělí 15.3.

D.Ú. ( do 22.3.) vyrob podle návodu obrázek se sněženkami, vyfoť a pošli  : Přírodní kalendář.docx 

Kdo ještě neposlal řešení únikové hry z 5.3., může poslat, budu ráda.

 

ČJ-  PS str. 57 cv. A,C

Pravopisné pětiminutovky str. 35 druhý a třetí sloupec. D.Ú. poslední sloupec doplň a očísluj slovní druhy.

 

M - matematika 3. Alter 3 díl.pdf         prosím rodiče o stažení učebnice do počítače - začínáme z ní pracovat

tato učebnice 3. díl str. 3 cv. 1, 2, 3, cv. 4 písemně první dva sloupce

 

Prv- učebnice str.50, 51

D.Ú. na 22.3. učebnice str. 50 nahoře - namaluj rostlinu a popiš  její části  do sešitu

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

https://slideplayer.cz/slide/3792061/     opakování- hospodářské plodiny

 

 

 

 

Pátek 5.3.

ÚNIKOVÁ HRA NA PRÁZDNINY :-)   procvičujeme češtinu.. pod zvířátky se ukrývají úkoly..

https://docs.google.com/presentation/d/1CYtYRLqZsMg1q-GIRr0w39JFzVb0HjO1QSZpjHLilko/preview?rm=minimal&fbclid=IwAR3XMQwkkCYAuyAcmf7IqV4ajWgGluOs1df1ySaMLzkqgk1f2WQITonG5-Q&slide=id.p

 

ČJ -Myšáci str. 53 cv. e, doplnit a číslovat slovní druhy

PS str. 56

Pravopisné pětiminutovky str. 34 dokončit

 

M- učebnice str.51 cv.24 písemně,  str.51 cv. 25 ústně

str.52 cv. 30,     str. 53 cv. 32

dokončit vytištěný list str. 10 - písemné odčítání

 

 

Čtvrtek - 4.3.

ÚNIKOVÁ HRA NA PROCVIČOVÁNÍ M, ČJ, Prv :

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR0LFNKEI6c9PtsZSm2n08V2973i4A_kYTW7hSIKYFb6aBngQvdNUBYHs_yHGBQMS2DM_ScmFOapvB7/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR028ZcCzdO2Kj6WYGDi6nUoObnwZL88ngEp5-G-TCSX5b53cDeVwWiCAAs&slide=id.p

Za každý ze šesti splněných úkolů získají děti část kódu - písmeno, které jim vytvoří slovo. Zjistí, co to slovo znamená a obojí mi napíšou  do e-mailu.

ŘEŠENÍ MŮŽEŠ POSLAT : e.chylikova@zsvelehrad.cz

 

ČJ - Myšáci str. 53 cv. c, d

PS str. 55

Pravopisné pětiminutovky str. 34 dokončit

 

M- učebnice str. 50 cv. 15 - písemně

str. 51 cv. 16,17,21, 22, 23 ústně

vytištěný list str. 10 písemné odčítání - třetí a čtvrtý sloupec

Početník str. 31

 

 

Středa - 3.3.

(Připomínám zítra test z prvouky - info z 1. 3. viz níže).

 

ČJ - Myšáci str. 52,         str. 53 cv. a, (doplnit a podtrhat podstatná jména),   

cv. b,(doplnit a podtrhat slovesa)

Pravopisné pětiminutovky str. 34 první sloupec

procvičujeme :

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni9.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni8.htm

NOVĚ MŮŽETE TRÉNOVAT:

https://wordwall.net/cs/resource/6100865/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-p

 

M - učebnice str. 50 cv. 9, 11,12,14 ústně

procvičujeme :

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

D.Ú.  vytištěný list se zajíci - (malovací řetězce)

 

 

 

Úterý  2.3.

ČJ- Myšáci str. 51

učebnice str. 82 cv. 3 - doplň a urči slovní druhy, cv. 5  skloňuj rozluštěné slovo

PS str. 53 bez cv. F,G, str. 54 u cv. A číslovat slovní druhy

 

M- učebnice str. 49 cv. 1,2,4,5,7 ústně

str.49 cv. 3 první dva sloupce do sešitu

vytištěný list str.10 - první dva sloupce

v pátek 5.3. píšeme test na zaokrouhlování

D.Ú. vytištěný list s příklady na násobení

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

 

 

Pondělí 1.3.

prosím o zaslání listu  M - vzducholodě

ČJ - Myšáci str. 50

opakování určování sloves a podstatných jmen :

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni8.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni6.htm

 

M- učebnice  str. 46 cv. 26, 27, 30 ústně

D.Ú. učebnice -str. 51 cv. 18 přepsat do sešitu

Procvičování násobilky:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

Procvičování písemného odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD4.htm

 

Prv -  učebnice str.46, 47

zápis do sešitu : Léčivé rostliny.docx

prezentace -jedovate-rostliny.ppsx

Vyjímečně ve čtvrtek 4.3. první hodinu test :

Polní plodiny, léčivé a jedovaté rostliny, společné znaky rostlin, popis houby, živé přírodniny

   

 

 

Pátek 26.2.

ČJ- PS str. 52

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni5.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni7.htm

 

M - učebnice str. 46 cv. 24, 25 písemně

procvičovat písemné odčítání ( pod sebe)

 

AJ- skup. p. ředitelky

popis sebe - nakreslit sebe a napsat 3 věty, co na obrázku má/nemá - "I have got..../ I haven't got......" poslat p. vychovatelce

 

 

Čtvrtek 25.2. - chválím děti za parádní papírové čepice

Prosím o vytištění listů na úterý :

M - STR. 10.pdf

mřížka.pdf

M-zajíci.pdf

 

 

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str.33 dokončit

Myšáci str.49

Učebnice str. 81 cv. 4 ústně

 

M - Početník str. 31 první dva sloupce

Učebnice str.45 cv. 16,21 ústně

D.Ú. str. 44 cv. 13 - pod sebe bez zkoušek

 

 

Středa 24.2. - VELKÁ POCHVALA DĚTEM ( I RODIČŮM) ZA DNEŠNÍ PERFEKTNÍ ÚČESY

                       (PROSÍM O ZASLÁNÍ FOTEK KE ZVEŘEJNĚNÍ - VŠE JE ALE DOBROVOLNÉ)

ČJ - Myšáci - dokončit str. 48

Pravopisné pětiminutovky str. 33, první sloupec

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni5.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html

 

M - vytištěný list str. 9 dokončit za D.Ú.  ( vytisknutý z pátku 12.2.)

učebnice str.44 cv. 9,10 ústně,     str.45 cv. 16, 17 ústně

str. 44 cv. 8 pět příkladů písemně

 

 

Úterý 23.2.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str.32

Myšáci - str.48 cv. 1,2,3,

M - vytištěný list str.9 první dva sloupce

učebnice - str. 45 cv. 15  pět příkladů,

str.44 cv. 11, str.45 cv. 18, str. 46 cv. 28

písemně str.44 cv. 12

D.Ú. vytištěný list - hrady

 

 

Týden   22.2. - 26.2. bude trochu pestřejší :-)

Úterý - všichni se učíme v pyžamu - budeme ho popisovat..

Středa - vytvoř si ráno (nebo večer) bláznivý účes a učíme se v něm ( pokud chcete fotku uložit na web.,  prosím rodiče o vyfocení)

Čtvrtek - vyrob si čepici z papíru :        podrobný návod na dva různé druhy  :      

https://www.youtube.com/watch?v=M5NqV90WIKo

https://www.youtube.com/watch?v=jK3h99s8EWk

Pátek - máme vyrobenou čepici na hlavě a něco červeného na sebe :-)

 

Pondělí 22.2.

ČJ- učebnice str.80 - pamětně vyjmenovaná slova po S

D.Ú. Myšáci str. 47

Určování sloves

 

Prv- PS str.50

Učebnice str. 41

 

 

 

Pátek 19.2.

ČJ - procvičování určování sloves - osoba, číslo, čas

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

učebnice - písemně - str. 76 cv. 4, tři řádky

 

M- dokončit vytištěný list str. 8

Početník str. 30 - dokončit

učebnice - ústně str. 44 cv.11,   str.45 cv.18

procvičovat písemné odčítání s přechodem přes desítku :

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

 

AJ - skup. p. ředitelky

Procvičujeme teď čísla od 1-20 a v učebnice str. 34 a PS str. 43. 
 
 

 

Čtvrtek 18.2.

na úterý prosím rodiče o vytištění :

hrad, písemné +, -.pdf

M - skládačka.pdf

řetězce.pdf

 

ČJ - samostatná práce - PS str. 51

vytištěný list mají děti už u sebe    cj čtvrtek.pdf

 

M- dokončit vytištěné listy str.4, 7

Početník str.30 druhý sloupec

procvičovat písemné odčítání s přechodem přes 10

 

 

 

Středa 17.2.

ČJ - test na pády podst. jmen

pamětně - naučit osoby v čísle j. i mn. při určování sloves, 

určování času u sloves

 

M- vytištěný list str. 7 první čtyři sloupce,    list str. 8 první čtyři sloupce

opakování zaokrouhlování na 10 a na 100

 

 

 

Úterý 16.2.

ČJ - PS str. 49, 50

učebnice str. 98 cv. 2, 3

naučit pamětně osoby v č. jednotném a množném

opakování :

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html

D.Ú. vytištěný list s policistkou - určování slovních druhů

 

M-  učebnice str.28 cv. 1,2,3,7

vytištěný list str. 4 první dva sloupce - převody

Početník str. 30 první sloupec

převody jednotek délky.pdf      - možno vytisknout - pomůcka na převody

 

    

 

Pondělí 15.2.

ČJ - učebnice str. 97 cv. 2, str. 98 tabulka

nově - osoba a číslo sloves

 

M - písemné odčítání čísel do 1000 - písemně do sešitu - vymyšlené příklady

- test na převod jednotek

 

Prv -učebnice str. 36 - 39

PS -  str. 59 cv.1,3,     str. 58 cv. 4,     str. 48 cv. 1,2 dokončit za   D.Ú.

ZÁPIS DO SEŠITU :

Živé přírodniny jsou.docx

 

 

 

Pátek 12.2.

PROSÍM O VYTIŠTĚNÍ LISTŮ NA ÚTERÝ :

M, str.8,9.pdf

slovní druhy.pdf

čj.pdf

Tajenky8.pdf

ČJ- Myšáci str. 46 cv. 2 podtrhat podstatná jména rovně, slovesa vlnovkou

Pravopisné pětiminutovky - dokončit str. 30 a str.31 celá

M - dokončit vytištěný list str. 6

dokončit vytištěné malovací listy č. 8 - šašek a č. 13 chlapec

opakovat jednotky délky a hmotnosti na pondělní test

 

 

Čvrtek 11.2.

ČJ-  Myšáci str. 46 dokončit,   

učebnice str.75 cv. 5 ústně,  D.Ú. str. 74 cv. 4 (3 řádky) písemně, podtrhat vlnovkou slovesa, rovně podst. jména

Pravopisné pětiminutovky str. 30, dva sloupce doplnit a očíslovat slovní druhy

STŘEDA, 17.2. TEST NA URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN - ROD, ČÍSLO, PÁD

 

M- Procvičování jednotek délky a hmotnosti,

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

PONDĚLÍ,15.2. TEST NA PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A HMOTNOSTI

 

 

 

Středa 10.2.

ČJ -Myšáci str.43,44  - kontrola, nově str.45, str. 46 cv. a), b)

 

M - vytištěný list str.2 a str. 5 dokončit za D.Ú.,

Početník str. 29 dokončit

Procvičovat převody jednotek délky a hmotnosti

 

AJ - ZDE VŽDY SKUPINA P. ŘEDITELKY

učebnice str. 32

PS str. 40 cv. 2

začali jsem 5. lekci, slovíčka

 

 

Úterý 9.2.

       POVINNÝ D.Ú. DO PONDĚLÍ ( PROSÍM POSLAT) : VYROB Z LIBOVOLNÉHO MATERIÁLU:

obrázky sněhuláků.docx       šablona sněhulák.docx

 

ČJ - opakování z vytištěných listů - Tajenka7.pdf  strana je D.Ú - přepsat tajenku krasopisně psacím písmem na volné řádky         

Podst. jmena.pdf

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 

M-  D.Ú. vytištěný list str. 6 první čtyři sloupce

opakování - písemně do sešitu  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-indiany/priklady3.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1b.htm  

 

 

Pátek  5.2.

PROSÍM O  VYTIŠTĚNÍ LISTŮ DO ÚTERÝ: (MŮŽE BÝT I OBOUSTRANNĚ )

malovací řetězce.pdf   

malovací šašek, násobení.pdf 

písemné + str. 6,7.pdf

Podst. jména.pdf

Tajenka7.pdf

ČJ - Myšáci str. 42, str .44 cv.4

M - učebnice - ústně str. 41 cv. 7

str. 39 cv.18 přepiš do sešitu pod sebe jako písemné sčítání

PŘIPOMÍNÁM V PONDĚLÍ TEST Z PRVOUKY

 

 

Čtvrtek 4.2.

ČJ - samostatná práce - PS str. 47 cv. C, D, E,   str. 48 celá

Myšáci str. 43 cv. 3

M- trénujeme         https://skolakov.eu/matematika-3-trida

zkoušíme testy v Teamsu

 

 

Středa 3.2.

Dnes jsme zkoušeli připojování přes Teamsy.

 

Úterý  2.2

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str.12 doplnit +  v prvním sloupci očíslovat slovní druhy

Myšáci str. 41

 

M - D.Ú. Početník str. 29 dokončit

nakopírovaný list str.1 dokončit, list str.3 druhý sloupec, list str.5 další čtyři sloupce

učebnice - ústně str.38 cv. 9, 12,    str. 39 cv. 15

 

 

 

Pondělí  1.2.

ČJ - Myšáci str. 40,

PS str.47 cv. A,B

učebnice D.Ú. str. 51 cv. 3 pět řádků

 

M - vytištěné listy: str. 1 první dva sloupce

                              str. 3 první sloupec

                              str. 5 první sloupec s kontrolou

učebnice ústně str. 37 cv. 3,4   str. 38 cv. 8

 

Prv - PS str.44 cv. 5,     str. 45 cv. 1, 2, 3,    str. 46 cv. 1a,b

Sluneční soustava :

https://www.youtube.com/watch?v=-kiGRSIxu0A

 

Zápis do sešitu :   Sluneční soustava.docx

V PONDĚLÍ TEST NA : ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI, VZDUCH, VODA, PŮDA,

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 

 

Čtvrtek 28.1.

ČJ- Pravopisné pětiminutovky str. 29 dokončit

 učebnice str.50 cv. 3, 4,   str. 51 cv. 2

 z listu, kde mají první stranu hotovu (byl domácí úkol minulý týden) - dokončují druhou -  doplňují vyj. slova + určování slovních druhů

 

M- Početník str.29 první dva sloupce

učebnice str.33 cv.4 písemně,    str. 39 cv. 14 písemně

  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

 

 

Středa 27.1.

ČJ - učebnice ústně str.49 cv.4  str.50 cv.2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

Pravopisné pětiminutovky str.29 první sloupec

 

M - Početník str.28 dokončit za D.Ú.

učebnice písemně str.34 cv. 6,  ústně str. 34 cv. 9 ,10,     str. 38 cv. 7 písemně

 

 

Úterý 26.1.

Prosím rodiče o vytištění ( potřebujeme v pondělí):

M převody str.1.pdf    M převody str.2,3.pdf    M str.4,5.pdf  

ČJ- učebnice ústně str. 47 cv.2,3,    str. 48 cv. 4, 6, 8, 9,    str. 49 cv.2,    písemně str. 52 cv. 3 dva řádky

PS str. 44 dokonči sloupec příbuzných slov.

Pravopisné pětiminutovky str. 28 dokonči.

Myšáci str. 39 dopiš a domaluj.

D.Ú. učebnice str.73 pamětně vyjmenovaná slova po P

 

M - učebnice - ústně str.34 cv. 5,8,     str.37 písemně cv. 2

Početník str.24 dokončit

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-indiany/priklady1.htm

- písemně

 

 

Pondělí 25.1.

inspirace na dobrovolný domácí úkol :kolečka.jpg

 

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 28 první dva sloupce

procvičování :

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l.html

 

M-  učebnice str. 32 cv. 7

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm - přepsat do sešitu

procvičovat převody jednotek délky a hmotnosti

opakovat zaokrouhlování na 10 a 100

 

Prv - učebnice str. 31 - 35, PS str. 44 cv. 2,3

zajímavý pokus v PS str. 45 můžete zkusit doma

přepsat a naučit :

Vzduch.docx

 

 

Pátek 22.1.

ČJ - PS str. 46,     na str. 41, 42, 43 doplň sloupce s příbuznými slovy

M - Početník str. 18 dokonči - zaokrouhli na desítky

str. 23 dokonči

 

 

Čtvrtek  21.1.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 27 dokončit

učebnice str. 49 cv. 3 písemně

PS str.45 

 

M - D.Ú. vytištěný list ( písemné sčítání a odčítání ) -  prosím rodiče -  do pondělí ofotit a poslat.

učebnice str. 32 cv. 1, 2, 4,      str. 54 ústně

Početník str. 27 dokončit

 

 

Středa 20.1.

Prosím o vytištění do pátku

20210120074025653.pdf

20210120074105746.pdf

ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 26 dokončit, D.Ú. str. 27 první dva sloupce

Myšáci str.38 cv. d, e,

M- učebnice str.27 cv. 1, 2, 4, str. 29 cv. 3

 

 

Úterý  19.1.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky  str. 11 dokončit, D.Ú.str.26 první dva sloupce

podst. jm..docx urči rod, číslo pád 

PS str. 43 cv. C,E ,     str. 44 celá, nahoře u vět čísluj slovní druhy

opakuj pádové otázky

 

M - Početník str.27 první dva sloupce,

učebnice str. 29 cv.1 písemně, cv. 6,7, ústně

str. 30 cv.14 písemně a cv. 15 první dva sloupce písemně

matematika.pdf  - prosím o vytištění do pátku

 

 

Pondělí 18.1.

ČJ -  Pravopisné pětiminutovky str. 11 poslední sloupec

Myšáci str. 38 cv. c)

opakování vyjmenovaných slov po b, l, m

slovní druhy, pádové otázky, hledání přídavných jmen

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

 

M - D.Ú. učebnice - přepiš do sešitu str. 24 nahoře, modře psané převody jednotek - naučit se pamětně,  cv. 5 poslední dva sloupce písemně

učebnice ústně str. 24 cv. 2, 5 (první dva sloupce)

str. 29 písemně cv. 8

Početník str. 26 dokončit

 

Prv-  učebnice str. 30 vzduch, půda

PS str. 44 cv. 1a,1b

Přepiš do sešitu a nauč se :

Příroda.docx

 

 

Pátek 15.1.

Připomínám a prosím rodiče o zaslání týdenního D.Ú. ( z 11.1.)

 

ČJ - Myšáci str. 37 dokončit

Pravopisné pětiminutovky str. 10 poslední sloupec, str. 11 první sloupec

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

 

M - učebnice str.21  ústně,

Početník str. 5 druhý a třetí sloupec, str. 25 poslední sloupec,  str. 26 druhý sloupec

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkami-deste/priklady1.htm

 

 

Čtvrtek 14.1.

ČJ - Myšáci str.37 cv. 1. 2.

Pravopisné pětiminutovky str.10 druhý sloupec

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni2.htm

učebnice str. 70 cv. 4, doplnit a určit pády

 

M - Početník str. 5 první sloupec, str.25 třetí sloupec

učebnice ústně str. 18 cv. 58,    str. 19 cv. 61, 62, 63, 64,      str. 24 cv. 2, 3

písemně str. 18 cv. 59

 

 

Středa 13.1.

ČJ - nová inspirace k opakování zábavnou formou :

https://www.gramar.in/cs/

Myšáci str. 38 cv. a, b

Opakujeme souvětí, větný vzorec, slovní druhy, určování podstatných jmen

 

M -  nová inspirace k opakování zábavnou formou :

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-3-trida

Učebnice - str. 18 cv. 55,56     

                  str. 22 celá

 

 

Úterý  12.1.

ČJ - Myšáci str. 36

Pravopisné pětiminutovky - str. 10 první sloupec - doplnění a číslování slovních druhů

Skloňování podstatných jmen

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

 

M-  Početník str. 8 první dva sloupce, str. 24 první sloupec

učebnice str. 24 jednotky délky

str. 17 cv. 50, 51,   str. 18 cv. 55

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-motyly/priklady1.htm

 

 

Pondělí 11.1.

ČJ - Myšáci str. 35

      - opakování pádů a určování slovních druhů 

D.Ú.  - na celý týden - vytištěný list - matematika - přičítej 6 od čísla 3 do čísla 495.

                                                            -  čeština  -  jen levá strana, doplň a podtrhej podst. jm. rovnou čarou 

                                                                               a  slovesa vlnovkou,

prosím rodiče o zaslání obou papírů do 18.1.

 

 M -  učebnice : ústně str. 16 cv. 42, 43, 44, 46

                          str. 17 cv. 49, 52, 53

                          str. 21 cv. 68, 72 dokončit od třetího sloupce

Prvouka - učebnice str. 24, 25, 28, 29

               - PS str.39 cv. 3,4, str. 43

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

 

 

Pátek 8.1.

ČJ  - Myšáci str.33 cv. 3,   str.34

         PS str.42 cv.B, C

 

M - učebnice  ústně : str.14 cv. 34, str.16 cv.41, 42, 43,44,45, 

      str. 21 cv. 68 písemně

Soutěž o nejhezčí papírovou vločku  : D.Ú. vyrobit papírovou vločku, ofotit a poslat

Připomínám a prosím rodiče o vytištění listů ze 7.1.

 

 

Čvrtek  7.1.

ČJ - učebnice str.70 - opakovat pády

Myšáci str. 33

PS -   str.41  cv. A, B,      str. 42 cv. A

D.Ú. PS str.40 cv. E,   str. 41 cv. C, D, E

 

M - Početník str.24 poslední sloupec

       str. 25 první dva sloupce

 učebnice  - u každého cv. dva sloupce ústně  str. 10 cv.2, 3, 7,     str. 11 cv. 10, 15, 17,

                 str. 12 cv. 19,        str. 13 cv.25, 28 celé 

písemně str. 12 cv. 22

PROSÍM VYTISKNĚTĚ DĚTEM   M, ČJ.pdf

 

 

Středa 6.1.

ČJ -  Myšáci str. 32

         D.Ú. Pravopisné pětiminutovky str. 9 dokončit

         Prosím rodiče o zaslání napsaného diktátu.

 

M -  Početník str. 22, str. 23 jen první a poslední sloupec

       Učebnice str. 10 ústně cv. 3, 5, 6,  cv. 8 písemně i se zápisem

 

 

Úterý  5.1.

ČJ - Myšáci str. 30 cv. 5, str. 31

PS str.40 cv. A, B, C, D

M - Početník  str.20, 21 dokončit za D.Ú.       str. 17 poslední sloupec

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

 

 

Pondělí   4.1.2021

ČJ - učebnice str.46  - naučit pamětně vyjmenovaná slova po M

     - Myšáci str. 29 - D.Ú.

     - Myšáci str. 30 cv. 1, 2, 3, 4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/knihaM.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

opakovat vyjmenovaná slova po B, L, slovní druhy, základní skladební dvojice

 

M - učebnice str. 4 cv. 6

    - Početník str. 20 první dva sloupce

Procvičování násobilky, počítání po stovkách, desítkách, jednotkách do 1000

 

 

 

Pátek 27.11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - vysvětlení  -  slova příbuzná.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/knihaL.html

Učebnice - vyjmenovaná slova po L.

Předvedení své čtecí knížky.

Matematika

Procvičování násobilky, písemné sčítání a odčítání

Anglický jazyk

Skupina paní ředitelky se nepřipojuje má samostatnou práci

: namalovat vánoční stromek s dárky napsat  Christmas ( v pondělí přinést)

 

 

Čtvrtek 26.11.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky str.23 poslední sloupec

Pracovní sešit str. 29 cv. G,H,CH, I, u posledního cvičení podtrhat vlnovkou slovesa

                       str. 30 cv. A, B, C       str. 31 cv. G, H, CH, I

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prislovi/s-detektivy-na-stope.html

Matematika

Počítáme zpaměti str. 13 cv. 51, 52

Početník str. 4 poslední dva sloupce

Učebnice str. 52 cv. 40 písemně, str. 55 cv. 3, 4  - zaokrouhlování na desítky - nové učivo

                str.  57 cv.5, 6, 7 ústně

D.Ú. list  s + a -    sloupec číslo  98

 

 

 

Středa 25.11.

Český jazyk

Povídání o plyšácích.

Pracovní sešit str. 28 cv. A,B,C

D.Ú. Pracovní sešit str. 28 a 30 -  sloupec -vymyslet a  vypsat příbuzná slova

Matematika

Početník str. 15 první dva sloupce

Učebnice str.57 cv. 1 ústně

List - sloupce příkladů - sloupec 97

List slovní příklady cv. 1,2,3

Anglický jazyk

přečetli a přeložili stranu 17 v učebnici,
vyplnili stranu 19 v pracovním sešitě
Dlouhodobá DÚ: učit se slovíčka 1 lekce z pracovního sešitu, od příštího týdne se bude zkoušet každou hodinu

 

 

Úterý  24.11.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky str.21 první dva sloupce

List s větami - určování zákl. skladební dvojice + číslování slovních druhů  - první tři věty

Učebnice - diktát - str. 38  cv. 5 - prosím opět o zaslání 

                - str. 38 cv. 1,2,3,

Pracovní sešit - str. 25 cv. H,CH - jen doplnit,  str. 26 cv. A,C,D,     str. 27 cv.G,CH - u cvičení CH navíc podtrhnout slovesa vlnovkou a podst. jména rovnou čarou.

Matematika

D.Ú. učebnice str. 52 cv. 42 šest příkladů i se zkouškami přepsat pod sebe jako písemné sčítání nebo odčítání

Učebnice str. 57 cv. 2,3, jen příklad napsat do sešitu

List se slovními příklady cv. 18, řešení na papír

Procvičování :  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm

 

 

 

 

Pondělí 23.11.

Český jazyk

Myšáci str. 17 dokončení cv. f),  str. 18 celá

Opakování základních skladebních dvojic, věta a souvětí.

D.Ú. učebnice str.38 cv. 4

Matematika

Počítáme zpaměti str. 13 cv. 49,50

List se slovními příklady cv. 17 písemně i se zápisem do sešitu.

Procvičování písemného odčítání do sešitu - vymyšlené příklady.

Prvouka

PS str.15 cv. 1,3,4,    str. 17 cv. 1a)    str.18 cv. 1,3,4

Anglický jazyk

Poslech a naučení se textu písně na straně 16 v učebnici, zápis slovíček ze strany 16 na papíry včetně překladu a výslovnosti, stranu 18 v pracovním sešitě. 

 

 

Pátek 20.11.

Český jazyk

Myšáci str. 16 cv. 2,3    str. 17 cv. 1d,e

Dokončení listu s určováním podstatných jmen

Pravopisné pětiminutovky str.20 dokončení

Matematika

Procvičování písemného odčítání - vymyšlené příklady +  kontrola písemným sčítáním

Učebnice str. 44 písemně cv. 18, 20

Prosím o vytištění : ČJ věty.docx     Slovní úlohy-3.roč..doc   matematika - přísloví.jpg

 

Čtvrtek 19.11.

Český jazyk

Myšáci str. 15 cv. 9 podtrhni vlnovkou slovesa, str. 16 cv. 1,4,    str. 17 cv. c)

str. 17 cv. 2 podtrhni rovnou čarou podstatná jména

Pravopisné pětiminutovky str. 20 první dva sloupce

D.Ú. Vymysli a napiš příběh nebo věty, ve kterých využiješ všechna vyjmenovaná slova po B.

Prosím o zaslání :-)

Matematika

Učebnice str.43 cv. 13 poslední dva sloupce písemně, str. 47 cv. 2 dokončit,  str. 48 cv. 8 dokončit.

List se slovními příklady cv. 14,15

Počítáme zpaměti str. 14 dokončit

 

Středa 18.11.

Český jazyk

Myšáci str.15 cv. 6, 7, 8

Pravopisné pětiminutovky str. 19 první sloupec

                                          D.Ú. str. 19 dokončit

Matematika

Učebnice str.47 cv. 2 první čtyři příklady, str. 48 cv.8 prvních 5 příkladů (písemně)

ústně str. 49 cv.18, str. 51 cv.32

Anglický jazyk

Prezentace vytvořených projektů

 

     

Pondělí 16.11.

Český jazyk

Myšáci str. 14

Pravopisné pětiminutovky str.18, doplň a modře podrthni podstatná jména.

Vyjmenuj :řadu vyjmenovaných slov po B, 7 pádových otázek, 10 slovních druhů jak jdou za sebou.

Matematika

Procvičuj ústně celou násobilku od 2 po 9.

Učebnice str. 40 cv. 28 první dva sloupce do sešitu.

Dokonči poslední sloupec ( - do 100)  z vytisknutého papíru.

Prvouka

PS str. 16 cv. 1a,b

      str. 24 cv. 1a,b, cv.2

Anglický jazyk

 • Dokončit chybějící cvičení v pracovním sešitě po stranu 14 (kdo nemá) 
 
 • PROJEKT - na papír (formát a styl vypracování je na žácích) vytvořte krátké povídání o sobě + nakreslete se (foto).            Popište se v krátkých anglických větách, které jsme se učili: "Jak se jmenuješ? Kolik máš let? Odkud pocházíš? Umíš hrát na nějaký hudební nástroj?(I play the violin), Napiš svou oblíbenou barvu. (stačí napsat barvu,nemusí být věta)" Projekt jakkoliv ozdobte, vytvořte ho zajímavě, přidejte fotky, dejte si záležet.     Hotový projekt vyfoťte nebo naskenujte (poproste o pomoc klidně rodiče) a odešlete na e-mail  j.sterba@zsvelehrad.cz  

 

Pátek 13.11.

Český jazyk

Myšáci str. 13

Procvičování určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen, základní skladební dvojice.

Matematika

Učebnice str. 40 cv. 29 ústně, str.43 cv. 8 písemně do sešitu (podtrhávat pravítkem).

Dokončení dvou slovních příkladů z vytisknutého listu.

Třetí sloupec s - do 100 z vytisknutého listu.

Anglický jazyk

 • opakování otázek a odpovědí
 • kvíz 
 • vysvětlení samostatné práce na pondělí
 • Where are you from? - Odkud jsi? 
  I'm from the Czech Republic. - Jsem z ČR.
Homework - DÚ:
 • dokončit lekci 2 v pracáku po str. 14
 • projekt

 

 

Čtvrtek 12.11.

Český jazyk

Myšáci  :  str. 12 cv. 1,2,3,4    cv. 5 podtrhat podstatná jména rovně, slovesa vlnovkou

                str. 13 cv.1

Procvičování příbuzných slov -

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

D.Ú. Učebnice str. 34 cv. 5

Matematika

PS str. 32 samostatná práce - test-  prosím rodiče neopravovat a opět mi poslat

Početník str. 14 dokončit

Vytištěný list se slovními příklady cv. 9

Vytištěný list s + - do 100 druhý sloupec

Učebnice str. 41 cv. 33 ústně

 

 

Středa 11.11.

Český jazyk

Opakujeme řadu vyjmenovaných slov po B

Myšáci str. 11 celá

Vytištěný list - dokončení určování podstatných jmen - rod, číslo, pád

Prosím o vytištění dalšího listu2. podstatná jména (r. č. p.).docx

Matematika

Procvičování násobilky

PS str. 30 cv. 4,5

Početník str.14 první a poslední sloupec

Z nakopírovaného listu  - slovní příklady cv. 6, 8

D.Ú.    M - vytisknutý list se sloupci příkladů na +, -  do 100 :  první sloupec

 

Anglický jazyk

 • opakování a procvičování učiva lekce 2 - školní předměty, čísla, barvy
 • tvoření otázek a odpovědí - What's your name?, How are you?, How old are you? 
 • Za D.Ú. neustále procvičovat slovíčka ze 2.lekce+otázky viz. výše

 

 

Úterý 10.11.

Český jazyk

Myšáci str.9 cv. 1,2,3,5   str.10 cv. 1,2,4

Diktát - prosím o zaslání :  e. chylikova@zsvelehrad.cz 

( prosím o informaci jestli mají děti mobil s internetem )

D.Ú. Myšáci str. 17 cv.1 a, b

Stále opakovat pamětně řadu vyjmenovaných slov po B

Matematika

PS str.29 cv.3,4,5,6,   str. 30 cv. 1,2,3

Početník  str.11 poslední sloupec   

Počítáme zpaměti str. 14 cv. 53,54

 

Pondělí 9.11.

Český jazyk

Myšáci str.7 cv.7,8,  str. 8 cv. 1,2,3,  str. 9 cv.4

Matematika

Učebnice str.39 cv. 22 ústně

PS str. 29 cv. 1,2,8

D.Ú. : učebnice str. 39 cv. 24 první dva sloupce přepiš do sešitu a vypočítej.

(Prosím vyfotit a zaslat :      e. chylikova@zsvelehrad.cz)

           Početník -  dokončení, kdo nestihl dopoledne - str.11 třetí sloupec, str. 13 celá (většinu už 

                               máme). 

Prvouka

PS str. 12 celá, str. 13 cv. 1,2,3,  str. 14 cv. 1

Anglický jazyk
pracovní sešit str. 15+16
Domácí úkol:

pracovní sešit str. 17

 

Pátek - 6.11.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov po B, opakování určování pádu u podstatných jmen.

Myšáci str. 6 cv. 1,2,3,4.  str. 7 cv.6 - doplnění a hledání podst. jm. a určování jejich pádů,    cv.8

Matematika

Učebnice str. 37 cv. 19 ústně,  str. 39 cv. 25a,b ústně

Početník str. 11 druhý sloupec, str. 13 dokončení posledního sloupce

Anglický jazyk

 • čtení, překlad uč. str. 14 "Colin in computerland" 
 • uč. str. 15 hudební nástroje
 • CAN YOU PLAY THE VIOLIN?
       /Ken ju plej d vajolin/ - UMÍŠ HRÁT NA HOUSLE?/HRAJEŠ NA HOUSLE?
  YES, I CAN.  – ANO, UMÍM.
  NO, I CAN’T. – NE, NEUMÍM.
  /nou, aj cánt/
Za domácí úkol ústně procvičovat otázku Can you play ...? a krátké odpovědi Yes, I can/No, I can't.
 

Čtvrtek - 5.11.

Český jazyk

Učebnice str.33 modrá tabulka

PS - Myšky str.4 cv. 1,2,3,5,   str.5 cv. 6,7,8   str. 7  tabulka.        D.Ú. str. 3 - dopsat a domalovat

Matematika

Učebnice str. 36 cv. 14,15 ústně,      str. 37 cv. 17 ústně

List se slovními příklady cv. 4 - do sešitu píšeme zápis, výpočet a odpověď.

Početník str. 13 poslední sloupec, pět příkladů i se zkouškou      D.Ú. str.11 první sloupec

Prosím o vytištění matematiky :   matematika.pdf

 

Středa - 4.11.

Český jazyk

Učebnice str. 31 - D.Ú. pamětně vyjmenovaná slova po B

str. 32  cv. 2

PS  - str. 20 cv. A,B,C

Matematika

Učebnice str.36 cv. 12, 13 ústně,

Početník str. 12 - dokončení

Vytištěné listy se slovním příkladem - příklad 1,2 jen výpočet a vyznačení v textu, co bychom dali do zápisu.

Anglický jazyk

Čtení a překlad e-mailu str. 13
Příběh "Colin in computerland"
Dú:
Nová slovní zásoba zapsat:
Magnifying glass - lupa
Computer game - počítačová hra
Who's this? - Kdo je to?
Here you are. - Tu máš.
Číst příběh str. 14

 

Úterý - 3.11.

Český jazyk

Učebnice str. 26, cv. 2,3

PS str. 18 celá

Matematika

Diktát na násobilku

PS str. 28, cv.4,5,6

Učebnice str. 35, cv. 9 tři sloupce

Počítáme zpaměti  str.17 sloupec 67,68,    str.12, čtyři sloupce

Početník str. 10 dva sloupce   

D.Ú. Početník str. 10 poslední dva sloupce

 

Pondělí - 2.11.

Český jazyk

Opakování - učebnice str. 22 cv. 1,1,  str. 23 cv. 2, 2,  str. 24 cv. 1 (zelená).

Pracovní sešit - str. 17 cv. A,B,C.

Pravopisné pětiminutovky str. 8 poslední dva sloupce.

Opakovat pádové otázky.

Matematika

Početník str. 9 druhý sloupec

Počítáme zpaměti str. 17 sloupec 65, 66 -  kontrola vzadu v sešitě

Učebnice str. 34 cv. 4 první tři sloupce, cv. 3 ústně

Opakovat násobilku 6,7,8,9, a vypsat na papír

D.Ú. Početník str. 9 dokončit,  Prvouka - PS - str. 11 cv. 1

Prosím o vytištění (dnes nebo zítra) : Slovní úlohy - 1.díl.doc

                                                               1. podst. jm. (r. č. p.).docx

Prvouka

Prezentace - opakování státní symboly

Pracovní sešit str.10 cv.3,  str. 11 cv. 2, 3

Opakování světových stran.

Anglický jazyk

opakovali jsme země UK, USA, England, India, Australia, South Africa a pak jsem četli a překládali v učebnici e-mail na straně 13, také PS na straně 13  napsat svůj e-mail. 
Za  D.Ú. se ho naučit číst a překládat. 

 

 

Třeťáci, posílám Vám dnešní učivo a domácí úlohy. Pěkné podzimní prázdniny přejí paní učitelka Chylíková a paní vychovatelka Škrabalová. 

e.chylikova@zsvelehrad.cz 

Pátek

Český jazyk

Pracovní sešit str. 5/cv. d), str.16/cv. a), c), d).

Pravopisné pětiminutovky str.4/ poslední sloupec.

Domácí úkol:

Pravopisné pětiminutovky str. 5 celá

 

Matematika

Počítáme zpaměti str. 22/ sloupec 87,88.

Početník str. 9 první sloupec

Matematika 7 (krteček)- str. 28/cv.2, 3.  str. 29/cv.7.

Domácí úkol:

Počítáme zpaměti str. 21 celá

 

Anglický jazyk

Poslech str. 12 v učebnici- USA, UK, INDIA, AUSTRALIA…

Učebnice str. 9- čtení a překlad (opakovat za domácí úlohu)

Domácí úkol:

Pracovní sešit str. 12- s pomocí učebnice vypracuj.

 

Třeťáci, posílám vám dnešní učivo a domácí úlohy.

e.chylikova@zsvelehrad.cz 

Čtvrtek

Český jazyk

Kontrola domácích úkolů.

Opakování pádových otázek.

Procvičování nadřazené a podřazené slovo.

Pracovní sešit str.15/cv. a), b), c).

Čítanka str. 23,24 čtení.

Český jazyk učebnice str.21/cv.1

 

Matematika

Matematika 7 (krteček) str.26/cv.3, 5, 6, 7, 8.

Matematika pro 3. ročník, 1. díl str.46/ Doplň ceny zboží.

Počítáme zpaměti str.20/ sloupec 77,78.

Početník str.3/první dva sloupce.

www.skolakov.eu – procvičování.

Domácí úkol: Početník str.3/ poslední 2 sloupečky.

 

Třeťáci posílám vám dnešní učivo a domácí úkoly. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Středa

Anglický jazyk

Učebnice str. 10 zopakovat barvy + školní pomůcky

Pracovní sešit str. 11/cv.1, 2.

Ke cvičení 1) – kniha je červená, tužka je černá, pravítko je žluté, guma je růžová, pouzdro je oranžové, pero je hnědé – ZAKROUŽKUJ SPRÁVNĚ ANGLICKÉ SLOVÍČKO

Zapsat větu: CAN I BORROW? – MŮŽU SI PŮJČÍT?

 

Český jazyk

Procvičování podstatných jmen- rody, pády. Procvičování základních skladebních dvojic.

Domácí úkol: určit pády u podstatných jmen, určit podmět a přísudek.

Honza běhal kolem domu.

Adélka chtěla sklenici vody.

Tatínek koupil Tomovi počítač.

Kubo, kde jsou děti?

Ve škole píšeme perem.

Richard házel míčem na koš.

 

Matematika

Násobení 9.

Matematika 7 (krteček)- str.25/cv.1, 2, 3, 4.

Domácí úkol:

Matematika krteček str.26/cv.1, 2, 4.

 

Vzhledem k tomu, že zítra neproběhne on-line vyučování zasílám vám úkoly, které budou děti plnit. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

Úterý

Český jazyk

Pracovní sešit str.13/cv.1

Učebnice Český jazyk 3 str.72/cv.1, přečti si Příběh o nevidomé dívce a udělej úkol a), c) do sešitu. Cv.2- ústně.

Pravopisná pětiminutovka str. 6, celá.

Čtení knihy dle vlastního výběru v časové délce 30-45 min.

 

Matematika

Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.5,6.

Matematika 7 (krteček)- str. 18/cv.1, 2, 3, 5.

Počítáme zpaměti- str.18/sloupeček 71,72.

Ústně procvičovat násobilku 7,8.

 

Třeťáci, posílám dnešní učivo. Jste moc šikovní! 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

Pondělí

Český jazyk

Učebnice str. 71/cv.1, čtení textu a vyhledávání podstatných jmen, cv.2, cv.4 ústně.

Pracovní sešit pro 3. ročník- str. 12/ úkoly: 1, 2- ústně.

Domácí úloha- Učebnice str. 71/ cv. 1. od slova člověk vypsat dál podstatná jména a určit jejich pád, číslo a rod. Udělat d).

 

Matematika

Matematika 7 (krteček)- str.24/cv.5, 6, 7, 8, 9, 10.

Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.2

Počítáme zpaměti- str. 18/69

Domácí úkol: Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.1, 3, 4.

 

Prvouka

Pracovní sešit str.10/cv.1, 2.

Poznávání světových stran.

 

Anglický jazyk

Do slovníčku zapsat slovo BORROW /borou/ – PŮJČIT SI

Opakování školních předmětů uč. 8

Pracovní sešit str. 9 celá

DÚ . pracovní sešit str. 10/cv.1,2

Ke cvič. 1 (1-yellow, 2- green, 3- blue, 4- orange, 5-black, 6-red, 7-purple, 8-white, 9-brown, 10-pink)

 

Pátek

Český jazyk

Kontrola domácích úkolů.

Opakování- pád, číslo rod.

Domácí úkol- slovně si procvičovat pád, číslo, rod. Kdo chce, může si psát do sešitu.

 

Matematika

Kontrola domácích úkolů.

Matematika 7 (krteček) str. 24/ cv. 1, 2, 3, 4,

Počítáme zpaměti- str. 22/sloupeček 85, 86

Počítáme zpaměti- str. 3/ sloupeček 9, 10.

Domácí úkol- opakovat násobilku 8

 

Angličtina:

Opakování téma  AT SCHOOL (et skůl)- ve škole. Procvičování slovíček: a book, a pen, a pencil, a pencil- case, a rubber (e rabr) guma, a ruler (e rulr)- pravítko. Procvičování barev. 

 

Milé děti,

moc a moc Vás všechny zdravím. Často na Vás myslím, jak vše zvládáte a věřím, že jste všichni zdraví. Vše je nyní náročnější, ale vím, že jste všichni šikulky a dáte to.. vydržte, pilně pracujte s p. vychovatelkou a hodně čtěte..... těším se, až mi budete vyprávět o zajímavých knížkách. Když se budete nudit, můžete mi napsat, ráda si od Vás něco přečtu.

Tak se opatrujte, těším se na Vás, Vaše třídní Eva Chylíková.        štěně a kotě.jpg

 

 

Třeťáci posílám vám dnešní učivo a domácí úkoly. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Kontrola domácí úlohy- Český jazyk učebnice  str. 68 cv.1- najdi 5 podstatných jmen- napiš k nim číslo a rod, cv.2.

Procvičování pádů (zábavnou formou) a učebnice str.70/ cv.1, 2, 3

Čítanka str. 51/ Hasič cv.1, 2, 3.

Domácí úkol- učebnice str.70/cv.4 doplň i/y  opsat do sešitu a udělej úlohu a). Cvičení- 2 naučit se zpaměti. Cvičení 1. /c)

Pravopisná pětimutovka str. 17 celou

Do pátku se naučit zpaměti pády!!!

 

Matematika

Kontrola domácí úlohy: Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv. 4, 5, 6,7.

Matematika 7 (krteček)- str. 22/ cv.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Počítáme zpaměti- str. 21/  sloupeček 81,82.

Matematika 7 (krteček)- str. 23/cv.1,2,3.

 

Domácí úkol- Počítáme zpaměti 3)- str.21/ sloupeček 83, 84.

Matematika 7 (krteček)- str. 23/cv.4,5,6,7.

Třeťáci posílám vám úkoly a co jsme dnes udělali při on-line výuce. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

 Středa

Anglický jazyk

Učebnice str.8- naučit se nová slovíčka, namalovat školu a v ní, co se mi ve škole nejvíc líbí.

 

Český jazyk

V odkazu si rozklikni libovolné cvičení na číslo a rod.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Domácí úloha: Český jazyk učebnice  str. 68 cv.1- najdi 5 podstatných jmen- napiš k nim číslo a rod, cv.2.

 

Matematika

V odkazu si rozklikni libovolné cvičení na násobení 7.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv.7

Dů: Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv. 4, 5, 6.

 

Třeťáci posílám vám úkoly na úterý. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Úterý

Český jazyk

 • pracovní sešit str. 68 opsat pády a pádové otázky do sešitu, naučit se pády zpaměti a vypracovat celou stranu.
 • Pravopisné pětiminutovky str. 16 celá
 • Čítanka str: 17-18 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 podstatných jmen a 5 sloves

 

Matematika

 • Matematiky 7 (krtek)- str. 20/ cv. 4,5.
 • Matematika 7 (krtek)- str. 21/cv. 1, 2, 3.
 • Počítáme zpaměti 3- str.19 Sloupeček 73 a 74

Milí třeťáci, posílám vám úkoly na pondělí. Doufám, že se vám daří dobře. Posílám také velký pozdrav od paní učitelky Evy Chylíkové, myslí na vás a těší se, až se sejdete. Pokud byste jí chtěli napsat pozdrav, určitě to udělejte a já jí ho ráda předám. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Pondělí

Český jazyk:

 • učebnice str. 54/ cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu, cv. 4 do sešitu
 • Pravopisné pětiminutovky str. 15
 • Čítanka str. 14 - 16 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 slov, které se ti líbily, vypiš do sešity z textu dvě jména vlastní

Matematika:

 • Z přílohy v Matematice pracovním sešitě 7 si připrav násobky 8 a příklady na násobilku 8, zahraj si hru- přiřazuj k příkladům výsledky, příklady opiš do sešitu matematiky. Nauč se řadu násobků 8.121431084_353022142602261_5957871693252552654_n.jpg 121481358_683963259202264_1790674232721473004_n.jpg
 • Matematika str. 20 pracovní sešit cv. 1,2,3.

 Angličtina:

Opakujte věty, které máte na listech ve složce. Nové téma je AT SCHOOL (et skůl)- ve škole. Zopakuj si slovíčka: a book, a pen, a pencil, a pencil- case, a rubber (e rabr) guma, a ruler (e rulr)- pravítko. Namaluj obrázky a slovíčka, list zařaď do složky.