Základní škola Velehrad

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

 3. třída

12. 4.

ČJ PS po s. 26 včetně, Pravopisné pětiminutovky s. 35 celá, čtení v čítance, tvůrčí čtení

M uč. s. 19, 20 celé

DÚ PL tabulka

 

11. 4.

ČJ Myši s. 57 celá, učebnice opis s. 89 cv. 4, vyj. slova - opakování řady

M Počítáme zp. s. 13 dva sloupce, slovní úlohy - ústně, pětiminutovka - malá násobilka

DÚ zopakovat řady vyjmenovaných slov

 

10. 4.

ČJ Myši s. 51-53 dokončení

M s. 16 cv. 47 do sešitu, s. 18, Porovnávání úseček pomocí kružítka - sešit Geo

AJ uč. s. 46, PS s. 58, opakování slovíčka Unit 6

PRV Rostliny opakování

DÚ M s. 17 cv. 56 tři sloupce do sešitu, čtení

 

9. 4.

ČJ diktát, Myši s. 55 dokončení, 56 celá, vyjmenovaná slova po V - řada, tvůrčí psaní

M uč. s. 15 celá

PRV uč. s. 58 celá, PS s. 49 dokončení

AJ uč. s. 4ř celá, PS s. 56, 57 celé

DÚ zopakovat slovíčka Unit 6 - vzadu v pracovním sešitu

 

8. 4.

ČJ PS s. 24 celá, opis uč. s. 83 Sysel obecný 4 věty, tvůrčí psaní

M přenášení úseček - práce v geo sešitu, Počítáme zp. s. 12 druhý sloupec, procvičování násobilky

DÚ M Počítáme z. s. 12 třetí sl.

 

5. 4. 

ČJ Myši s. 54, 55 cv. 1-3 /vynechali jsme s. 51-53/, běhací diktát

M opakování +- s přechodem, Počítáme z. s. 12 1 sloupeček - na známky

AJ uč. s. 44, PS s. 55 dokončení, picture dictation, opakování

PRV uč. s. 57, PS s. 49 cv. 2,3

 

4.4.

ČJ Myši s. 50 celá, tvůrčí psaní

M dělení se zbytkem, násobilka, +- - opakujeme, Počítáme z. 4 s. 11 dokončení

 

3. 4.

ČJ PS s. 22 celá, s. 23 cv. 1,2

M Poč. z. s. 11 2 sloupce

PRV uč. s. 56, PS s. 48 dokončení

AJ uč. s. 43, PS s. 55

DÚ ČJ PS s. 23 dokončit, čtení

 

2. 4.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 34 celá, tvůrčí psaní - prázdniny, školní knihovna - volné čtení

M uč. s. 12, opakování - písemné + a -, zaokrouhlování na 10, na 100vky

PRV uč. s. 55, PS s. 48 cv. 1, 3

AJ uč. s. 42, PS s. 54

DÚ M S. 12, cv. 22 dokončení, čtení

 

25.+26. 3.

ČJ ps PO S. 21 včetně, Myši po s. 49 cv. 3 včetně, Pravopisné pět. po s. 33 včetně

M uč. po s. 10 včetně

AJ Easter uč. s.  68-69 i PS s. 86 /vzadu/

PRV Velikonoce

Tablety - opakování - podmínky života, dělení se zbytkem, vyj. s. po S

DÚ M S. 10 cv. °17 druhý sloupec, čtení

ZÍTRA PROJEKTOVÝ DEN - BATŮŽEK

 

21. 3.

ČJ ps s. 20 dokončení, Prav. p. s. 32 celá

M s. 4 celá, s. 5 polovina

 

20. 3.

ČJ PS s. 19 celá, s. 20 cv. 1,2

M nová učebnice s. 3 celá

PRV uč. s. 48,49

AJ uč. s. 41, PS s. 52 celá, slovíčka

DÚ zpaměti pádové otázky - ČJ, čtení

 

19. 3.

ČJ PS s. 17, 18 polovina, diktát

M kružnice - poloměr, průměr, konstrukce, zápis, zaokrouhl. na 10, 100, dokončení učebnice

PRV s. 47, PS s. 39 dokončení, s. 40 celá

AJ PO S. 40 včetně, ps s. 51

DÚ ČJ PS s. 18 dokončit, přinést nový díl učebnice MA!!!! 

 

18. 3.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 31 celá, čtení z čítanky

M uč. s. 45, 46 celé

DÚ M s. 45 cv. 20 , 6 příkladů do sešitu - písemně pod sebe, čtení

 

15. 3. 

Český jazyk - PS str. 17 / 2, 1

Myši - str. 46 dokončit

Matematika - uč. str. 44 / 8 do sešitu. Rýsování kružnic.

 

14. 3. 

Český jazyk - PS str. 16 / 3. Str. 17 / 1

Matematika - str. 43 / 4, 5, 6

 

13. 3.

Český jazyk - uč. 70 / pády podstatných jmen. PS - str. 16 / 1, 2

Matematika - uč. str. 43 / 3 do sešitu

 

12. 3.

Český jazyk - PS str. 15 / 1, 2, 3 4

Myši - str. 46 / a, b

Matematika - uč. str. 38 / 7 do sešitu

 

11. 3. 

Český jazyk - PS str. 14 celá

Matematika - uč. 37 / 2 do sešitu

1. 3. 

Český jazyk - PS str. 13 dokončit

Prvouka - PS str. 38 celá

 

28. 2.

ČJ Myši s. 44 celá

M písemné odčítání - opakování, tvorba a řešení sl. úloh

PRV uč. s. 44-45

AJ uč. s. 37, PS s. 46

 

27. 2.

ČJ PS s. 13 polovina, diktát, čtení, slovní druhy - opakování, určování

M uč. 44 celá, 45 cv. 20, DÚ cv. 15 6 příkladů, do sešitu

PRV PS s. 36 celá, uč. s. 43 celá

AJ uč. s. 36 celá, PS s. 45 celá

DÚ m S. 45, CV. 15, 6 příkladů do sešitu

 

26. 2.

ČJ PS s. 12 celá, pravopisné pětiminutovky s. 13 celá

M s. 43 celá, s. 44 po cv. 8 včetně, násobilka

 

16. 2. 

M kružnice, zápis kružnice, rýsování kružnice, poloměr, učebnice s. 38 cv. 7

ČJ PS s. 10, 11 celé

PRV Lidské tělo - mezipředmětové vyučování

 AJ učebnice s. 34, PS s. 43

 

15. 2.

ČJ PS s. 10 po cvičení 3 včetně, příslovce - tvoříme věty

M uč. s. 37 ceá, pravopisné pětiminutovky s. 9 celá

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 10, čtení, na zítra kružítko!!!

 

 

13. 2.

ČJ PS s. 9 celá, opis do sešitu - cv. 4 tři věty, opakování - vyj. sl. P

M opakování zaokrouhlování trojciferných čísel na 10, 100, +- do 100, sčítání do 1000, uč. s. 41 cv.  7 do sešitu

Výukový program Co je zdravé 

AJ uč. s. 33, PS s. 41 celé

DÚ kdo neměl, domalovat obrázek - vlaky

Zítra ředitelské volno!

 

8. 2. + 9. 2.

ČJ PS po s. 9 cv. 1,2, Myši po s. 42 včetně, opis z učebnice - s. 58 cv. 3

M učebnice po s. 33 včetně, zaokrouhlování trojciferných č. - práce v sešitě

AJ PS s. 40, učebnice s. 32

DÚ doučit vyj. sl. po P (kdo ještě neumí)

 

7. 2.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 30 celá, vyjmenovaná slova P - aktivity k zapamatování řady

M učebnice s. 32 dokončení , práce v sešitě - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky

DÚ sešit M-D, čtenářský záznam - PL

 

6. 2.

ČJ PS s. 8, uč. s. 59, 60, skupinová práce - vyj. sl. P

M uč. s. 31 celá, 32 cv. 1, 2, práce v sešitě - zaokrouhlování na 100

PRV uč. s. 42 celá, PS s. 36 cv. 1, 2

AJ uč. s. 30celá, PS s. 36 celá

DÚ dokončit v ČJ PS s. 8, čtení

 

5. 2. 
ČJ PS s. 7 celá, uč. s. 57 cv. 10 opis do sešitu, opakování - abeceda

M uč. s. 30 celá, pís. + a - - opakování

DÚ čtení

 

1. 2.

ČJ uč. s. 53 celá

M Počítáme zpaměti s. 8 celá

 

31. 1.

ČJ PS s.6 celá, učebnice s. 73 cv. 2

M uč. s. 29 

DÚ m s. 29 cv. 5 do sešitu, čtení

 

30. 1.

ČJ běhací diktát - uč. 53/3, PS s. 5 dokončení, Pravopisné pětiminutovky s. 29 celá, čtení

učebnice s. 28 celá, opakování +- do 100

PRV uč. s. 41 celá, PS s. 35

DÚ dokončit prvouku PS s. 35, zkontrolovat, čtení

 

 

26. 1. 

ČJ PS s. 4 cv. 4,5,6, pravopisné pětiminutovky s. 26

M uč. s. 26 celá, převody jednotek délky - sešit

PRV uč. 40 celá, PS s. 34 celá

AJ 27 - 29 opakování , PS s. 34 celá

 

25. 1.

ČJ PS 2 s. 2,3 celé

uč. s. 24 dokončení, 25 celá, opakování +- do 100

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 26, čtení

 

24. 1.

ČJ s. 69 celá, cv. 4 - opis do sešitu, Pravopisné pětiminutovky - s. 25

uč. s. 24 polovina, opakování - násobky, řada do 1000, +- do 100

PRV uč. s. 39 celá, PS s. 33 celá

AJ PS s. 33 celá, práce v sešitě  - I like, I don´t like...

DÚ Počítáme zpaměti s. 7 dokončení, čtení

 

23. 1. 

ČJ diktát, podstatná jména - rod - uč. s. 68, dokončený PS č. 1

M s. 21, 22 celá, s. 20 dokončení

PRV s. 38 celá

AJ učebnice s. 28 celá, PS s. 32 dokončení

DÚ: Doučit básničku, domalovat komiks, přinést PS č. 2 do ČJ

 

19. 1.

ČJ - PS str. 40 / 3.

Myši - str. 37 celá

Počítáme zpaměti - sloupec 24, 25

M - orientace v souřadnicovém systému, osová souměrnost (PL)

 

18. 1.

ČJ - pravopisné pětiminutovky str. 24 / 3. sloupeček, str. 25 / 1. sloupeček

Myši - str. 36 celá

Počítáme paměti - sloupec č. 22, 23

M -  uč. str. 19 / 63, 64, 65, 66

 

17. 1.

ČJ - PS 41/3

Myši str. 34 celá, str. 35 / 3, 4

Matematika - uč. str. 19 / 61. 

Počítáme zpaměti 4 - sloupec 21

DÚ - M uč. str. 19 / 62 (jen výsledky do sešitu M-D, dva sloupce stejné barvy porovnat).

 

16. 1.

ČJ - PS s. 39 / 4. S. 40 / 1, 2.

M - počítáme zpaměti 4 / sloupec 19, 20, procvičování odčítání (příklady typu 423 - 40=)

DÚ - ČJ Myši s. 35 cv. 1, 2

 

15. 1. 

ČJ PS str. 39 / 2, pravopisné pětiminutovky

M uč. s. 18 cv. 57 (4.-6. sloupec) do sešitu

DÚ - ČJ PS s. 39 / 3

 

11. 1.

ČJ Myši s. 32 celá, opis z učebnice 49/3

M uč. s. 17 celá, s. 18 po cv. 56 polovina

DÚ m S. 18 CV. 56 druhá polovina do sešitu- JEN VÝSLEDKY, začněte se prosím učit básničku - mají v aktovce

 

10. 1.

ČJ PS s. 38 celá, vyj. sl. po M - opakování

M - uč. s. 15 dokončení - do geo sešitu, Poč. zp. 4 s. 4 celá

PRV uč. s. 35, PS s. 30 celá

AJ s. 26, PS s. 31

DÚ M uč. s. 17 cv. 48 do sešitu, jen výsledky, čtení

 

9. 1.

ČJ diktát - vyj. s. B, L, PS s. 36 celá, 37 polovina

M uč. s. 13, 14, 16, geo - s. 15 cv. 1 do sešitu geo

PRV uč. s. 34, PS s. 29

AJ s. 25, PS s. 29 dokončení, 30 celá

DÚ čj dokončit PS s. 37, naučit vyj. sl. M

 

8. 1.

ČJ Myši s. 31 celá, PS s. 35 celá

M učebnice s. 13 dokončení, 14 celá, opakování - řady násobků, +- do 100

DÚ M S. 14 cv. 36 do sešitu, čtení

 

5. 1.

ČJ učebnice s. 46, Myši s. 29, 30 celé, čtení z čítanky

M Poč. z. s. 3 dva sloupce, písemné sčítání a odčítání - sešit, uč. s. 13 cv. 25 sešit

PRV s. 33

AJ s. 24, PS s. 29 cv. 1, slovníček

Na pondělí plášť na 3 krále, děkuji moc.

 

4. 1.

ČJ běhací diktát, Myši s. 28 celá

M Poč. z. 4 c. 2 dva sloupce, písemné +- do sešitu, geo- rýsování úseček zadané délky

DÚ M Počítáme zp. s. 2 dokončit, čtení, zítra přinést plášť na pondělí

 

3. 1. 

Čj Myši s. 26 celá, práce v sešitě

M Počítáme zpaměti 4 s. 1 celá, slovní úlohy

AJ PL Christmas vocabulary

PRV s. 32, PS s. 26

DÚ s. 27 celá kromě diktátu dole

 

19. 12.

ČJ Pravopisné pět. s.23 celá, opis z učebnice s. 45 cv. 2, knižní čaj

M učebnice po s. 13 včetně, práce v sešitě

PRV učebnice s. 30, 31, PS s. 27

AJ Christmas

 

15. 12.

ČJ PS s. 34 celá, Pravopisné pětiminutovky s. 22

Beseda s dědečkem Jeníka Přikryla

AJ Christmas vocabulary

 

14.12.

čj uč. s. 44 cv. 4 opis, PS s. 33 celá, PL Advent

M učebnice po s. 10 včetně

DÚ Pravopisné pětiminutovky s. 21, čtení

 

8. 12.

ČJ PL  Mikuláš - porozumění textu, slovní druhy, názvy osob, vlastní jména, práce v sešitě

M učebnice s. 7 dokončením, s. 8 celá, geometrický sešit - rovinné útvary

PRV vycházka

 

7. 12.

ČJ učebnice s. 54, 55 celá

M učebnice s. 5,6 celé, s. 7 cv. 1

DÚ M s. 7 cv. 3 , 3 sloupečky do sešitu, čtení 

6. 12.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 18 celá, učebnice s. 54 - slovní druhy, práce v sešitě

M uč. s. 5 cv. 7, 8, 9, procvičování zápisu čísel do 100, řady čísel

PRV - rodina - učebnice i PS

AJ PS s. 28 celá, opakování

DÚ m uč. s. 5 cv. 9 - dokončit, cv. 10 - do sešitu, čtení

 

5. 12.

ČJ pracovní listy Mikuláš

M žlutá učebnice s. 3,4, mikulášské slovní úlohy

AJ uč. s. 23 - opakování, PS s. 27 celá, 26 - opakování ústně

DÚ  M ŽLUTÁ S. 4 CV. 6 - DO SEŠITU

 

4. 12.

ČJ MYŠI s. 25 cv. 5 včetně

M opakování +- do 100, zítra přinést žlutou učebnici 2. díl

výukový program v knihovně

DÚ Myši dokončit s. 25

 

1.12.

ČJ domino vyj. slova, opis z uč. s. 43 cv. 2, pracovní listy - Děti z BullerbynuM PL +- do 100, rýsování úseček zadané délky /cm/ - vánoční stromeček

 PRV - objem - dokončení stránek v učebnici i PS

 

30. 11.

ČJ Myši s. 23 dokončení, práce v sešitě

M opis z uč. s. 43 cv. 13 dokončení, písemné sčítání a odčítání - opis tabule, zaokrouhlování na 10 - opis tabule, slovní úlohy

DÚ PL

 

29. 11.

ČJ ps dokončení s. 32, opis - učebnice s. 43 cv. 4

M zaokrouhlování na 10 - učebnice s. 54, 55, práce v sešitě, s. 55/5 - opis na známky

DÚ ČJ Myši s. 23 cv. 1,2, čtení 

 

28. 11.

ČJ - diktát - věty, PS po s. 32 cv. 2 včetně, práce v sešitě - vyj. slova po L, knižní čaj

M učebnice s. 52

PRV hodiny - poznávání, určování, objem - uč. s. 26 - polovina

AJ - email  - učebnice email - opakování, PS email - s. 24 celá

DÚ m UČ. S. 43 CV. 13 DVA SLOUPCE DO m-d

 

27. 11.

ČJ opakování vyj. sl. po L, dokončení příběhu - volné psaní , Myši s. 22 celá, čtení

M učebnice s. 51 cv. 33 celá, s. 56 celá

DÚ čtení

 

24. 11.

čj PS s. 31 po cv. 4 včetně, vyj. sl. po L

M písemné sčítání a odčítání - uč. s. 51 cv. 31 přepis pod sebe, opakování malá násobilka

PRV - Projektové vyučování - vyhledávání informací o Uherském Hradišti, Kunovicích, Starém městě, zápis - tablety Ipad, skupinová práce

 

23. 11.

ČJ Myši s. 21 celá, běhací diktát - 3 věty, opakování vyj. slov po B,L

M opakování +- do 100, učebnice s. 52 cv. 42 přepis příkladů na příklady na písemné sčítání a odčítání /pod sebe/

DÚ - čtení, komu nejde - trénovat písemné +-

 

22. 11.

ČJ PS s. 30 celá, myši s. 20 celá

M 2 pracovní listy - +- do 100, malá násobilka

PRV uč. s. 25, PS s. 22

AJ učebnice s. 20, PS s. 23 celá

DÚ m-d 5 PŘÍKLADŮ PÍSEMNÉ +-

 

21.11.

ČJ PS s. 30 cv. 1,2, čtení - Děti z Bullerbynu, vyjmenovaná slova po L

M geometrie sešit - rýsování úseček zadané délky /cm mm/, rýsování polopřímek opačných, sestrojování kolmic, zápis

AJ učebnice s. 20 celá, PS s. 22 cv. 1

PRV s. 24, PS s. 21 kromě posl. cvičení

DÚ AJ PS dokončit s. 22

 

20. 11. 

ČJ Myši s. 19 celá, PS s. 29 celá, učebnice s. 34 cv. 5 opis, čtení

M písemné sčítání a odčítání

DÚ písemné sčítání a odčítání - M -D  5 příkladů, naučit vyjmenovaná slova po L

 

16. 11. 

ČJ Myši s. 18 celá, učebnice s. 36 cv. 4 opis

M Krtek dokončení sešitu

DÚ není

 

15. 11.

ČJ Myši s. 17, Pravopisné pětiminutovky s. 17 celá

M písemné sč. a odč. - M-Š, Krtek s. 31 cv. 1,2 - geo

PRV opakování

AJ uč. s 19, PS s. 20, 21

DÚ čj Myši s. 17, di do čj-d

 

14. 11.

ČJ PS s. 28 včetně, Myši po s. 16 včetně, knižní čaj

M písemné sčítání a odčítání

PRV uč. po s. 23, PS po s. 20 včetně

AJ učebnice po s. 18 včetně, PS po s. 19 včetně

DÚ M s. 51 cv. 35 do sešitu, čtení

 

10. 11.

ČJ Myši po s. 14 včetně, PS po s. 28 cv. 1 včetně, čítanka

M Modrá učebnice s. 42, 43, 47, 48 - pouze příklady

PRV uč. s. 22, PS s. 19 celá

AJ učebnice  po s. 18 včetně, PS po s. 19 včetně

 

3. 11.

ČJ MYŠI S. 11 celá, čtení - školní knihovna

M Počítáme zpaměti 3 s. 18 celá, PS Krtek s. 28 cv. 4 včetně

PRV uč. s. 19, PS s. 17 celé

 

23. 10.

ČJ Myši s. 5 dokončení, PS velký s. 23 dokončení, 24 celá, diktát - čj - š - cvičný

M PS Krtek s. 22 celá , Počítáme zpaměti s. 16

DÚ dokončit Poč. zp. s. 16, čtení

 

20. 10. 

ČJ opis z učebnice s. 32 cv. 2, PS myši s. 5 cv. 7, čtení

M Počítáme zp. 3 s. 22 celá, modrá učebnice s. 12 cv. 53 opis do M-Š

PRV PS s. 13, učebnice s. 15

AJ uč. po s. 14 včetně, PS po s. 14 celá, slovíčka v mailu

DÚ AJ naučit psanou podobu číslovek 1-10, čtení 

 

19.10

ČJ Myši po s. 5 cv. 6 včetně, PL dokončení

M Počítáme zpaměti s. 15, M PS krtek s. 21 celá kromě cv. 7

DÚ M PS dokončit s. 21, zítra přinést modrou uč. do M, Počítáme zpaměti, PS myši...

 

18. 10.

ČJ PL vyjmenovaná slova

M PS s krtkem s. 19 celá, s. 21 cv. 1,2

AJ s. 14 PS i učebnice

PRV poznávání stromů a keřů v terénu

DÚ vyjmenovaná slova po B - zpaměti, čtení.

 

17. 10.

ČJ s. 23 celá, učebnice s. 31, Malý poseroutka - komiks

M PS s. 20 celá, slovní úlohy na násobení

PRV Stromy a keře

AJ Email  - s. 13, PS s. 13

DÚ naučit násobilku 8, vyjmenovaná slova po B - začít se naučit vyjmenovat /nemusí umět hned úplně/

 

16.10.

ČJ PS s. 22 celá, Prav. pětiminutovky s. 10 celá, , s. 11 za DÚ, čtení

M PS s. 18 celá

 

12. 10

ČJ PS s. 21 celá

M PS s krtkem s. 16  celá, sešit geo - rýsování - bod, úsečka, přímka, polopřímka, polopřímky opačné

DÚ čtení

 

11. 10.

ČJ pravopisné pětiminutovky s. 6, 7, dotazník k projektovému týdnu

M PS s krtkem po s. 16 cv. 4 včetně

PRV světové strany - opakování, PS po s. 11 včetně, učebnice po s. 13 včetně

AJ PS s. 12 včetně, uč, po s. 12 včetně

 

27. 9.

ČJ abeceda - opakování, Pravopisné pětiminutovky s 5 celá

M PS s krtkem s. 10 po cvičení 5 včetně

PRV uč. s. 11, PS s. 9

DÚ: do pondělí doučit násobky 6, násobení 6, angličtinu - i psanou podobu slov!

 

26.9.

ČJ diktát měkké tvrdé slabiky, popis osoby, poslech četby -Pipi

M  PS s krtkem s 9 kromě posledního cvičení, sešit M-Š násobilka 6

PRV učebnice po s. 10 včetně, PS po s. 8 včetně

AJ Učebnice po s. 9 včetně, PS po s. 8 včetně

DÚ dokončit M Krtek s. 9, naučit násobilku 6 - mají v sešitě M-Š, čtení

 

21. 9.

 ČJ PS po s. 14 cv. 2 včetně, Procvičujeme zpaměti po s. 4 včetně

M PL násobilka 10, +- do 100 - opakování

PRV učebnice po s. 8 včetně, PS po s. 7 včetně

AJ učebnice po s. 8 včetně, PS s. 7 včetně

Slovíčka mail

 

19. 9.

ČJ PS s. 11 celá, s. 12 cv. 1

M PS s krtkem 7 s. 30 cv. 1,2,3, sešit M-Š násobilka 1, násobilka 10

DÚ M PS dokončit s. 30, čtenářský záznam.cz

 

16. 9.

ČJ PS s. 10 kromě cv. 5, učebnice s. 18 cv. 18 opis, čítanka

M PL +- do 20

DÚ ČJ PS s. 10 cv. 5, s. 11 cv. 6, čtení - co  kdo chce číst

 

15. 9.

ČJ PS s. 9 celá, s. 10 cv. 1

M PL

PRV PS s. 6, učebnice 6,7

AJ uč s. 7, PS s. 6

 

14. 9.

ČJ PS s. 7 celá, s. 8 cv. 1,2,3, Pravopisné pětiminutovky s. 3 celá, čtení - Pipi

M - PL - násobilka - jedna polovina stránky, geometrie - rýsování úseček zadané délky

DÚ - dokončit M PL - násobilka, čtení - co kdo chce

 

13. 9.

ČJ PS s. 6 celá, diktát  - učebnice s. 11 cv. 7 tři věty, abeceda - opakování

M PL - +- do 100 s přechodem, opakování - násobilka

AJ uč. po stranu 6 včetně, PS po stranu 5 včetně

PRV skupinová práce - Velehrad, Modrá, Salaš - vyhledávání informací, projekt, tablety

 

4.9. - 8. 9.

ČJ - PS s. 2, 3, 4, Prav. pětiminutovky s. 1

M PS 7 s. 8 celá, 2 pracovní listy

PRV PS s. 2,3,4 celé

AJ uč. po s. 5 včetně, PS po s. 3 včetně