Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

3. třída

Pátek 27.11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - vysvětlení  -  slova příbuzná.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/knihaL.html

Učebnice - vyjmenovaná slova po L.

Předvedení své čtecí knížky.

Matematika

Procvičování násobilky, písemné sčítání a odčítání

Anglický jazyk

Skupina paní ředitelky se nepřipojuje má samostatnou práci

: namalovat vánoční stromek s dárky napsat  Christmas ( v pondělí přinést)

 

 

Čtvrtek 26.11.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky str.23 poslední sloupec

Pracovní sešit str. 29 cv. G,H,CH, I, u posledního cvičení podtrhat vlnovkou slovesa

                       str. 30 cv. A, B, C       str. 31 cv. G, H, CH, I

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prislovi/s-detektivy-na-stope.html

Matematika

Počítáme zpaměti str. 13 cv. 51, 52

Početník str. 4 poslední dva sloupce

Učebnice str. 52 cv. 40 písemně, str. 55 cv. 3, 4  - zaokrouhlování na desítky - nové učivo

                str.  57 cv.5, 6, 7 ústně

D.Ú. list  s + a -    sloupec číslo  98

 

 

 

Středa 25.11.

Český jazyk

Povídání o plyšácích.

Pracovní sešit str. 28 cv. A,B,C

D.Ú. Pracovní sešit str. 28 a 30 -  sloupec -vymyslet a  vypsat příbuzná slova

Matematika

Početník str. 15 první dva sloupce

Učebnice str.57 cv. 1 ústně

List - sloupce příkladů - sloupec 97

List slovní příklady cv. 1,2,3

Anglický jazyk

přečetli a přeložili stranu 17 v učebnici,
vyplnili stranu 19 v pracovním sešitě
Dlouhodobá DÚ: učit se slovíčka 1 lekce z pracovního sešitu, od příštího týdne se bude zkoušet každou hodinu

 

 

Úterý  24.11.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky str.21 první dva sloupce

List s větami - určování zákl. skladební dvojice + číslování slovních druhů  - první tři věty

Učebnice - diktát - str. 38  cv. 5 - prosím opět o zaslání 

                - str. 38 cv. 1,2,3,

Pracovní sešit - str. 25 cv. H,CH - jen doplnit,  str. 26 cv. A,C,D,     str. 27 cv.G,CH - u cvičení CH navíc podtrhnout slovesa vlnovkou a podst. jména rovnou čarou.

Matematika

D.Ú. učebnice str. 52 cv. 42 šest příkladů i se zkouškami přepsat pod sebe jako písemné sčítání nebo odčítání

Učebnice str. 57 cv. 2,3, jen příklad napsat do sešitu

List se slovními příklady cv. 18, řešení na papír

Procvičování :  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm

 

 

 

 

Pondělí 23.11.

Český jazyk

Myšáci str. 17 dokončení cv. f),  str. 18 celá

Opakování základních skladebních dvojic, věta a souvětí.

D.Ú. učebnice str.38 cv. 4

Matematika

Počítáme zpaměti str. 13 cv. 49,50

List se slovními příklady cv. 17 písemně i se zápisem do sešitu.

Procvičování písemného odčítání do sešitu - vymyšlené příklady.

Prvouka

PS str.15 cv. 1,3,4,    str. 17 cv. 1a)    str.18 cv. 1,3,4

Anglický jazyk

Poslech a naučení se textu písně na straně 16 v učebnici, zápis slovíček ze strany 16 na papíry včetně překladu a výslovnosti, stranu 18 v pracovním sešitě. 

 

 

Pátek 20.11.

Český jazyk

Myšáci str. 16 cv. 2,3    str. 17 cv. 1d,e

Dokončení listu s určováním podstatných jmen

Pravopisné pětiminutovky str.20 dokončení

Matematika

Procvičování písemného odčítání - vymyšlené příklady +  kontrola písemným sčítáním

Učebnice str. 44 písemně cv. 18, 20

Prosím o vytištění : ČJ věty.docx     Slovní úlohy-3.roč..doc   matematika - přísloví.jpg

 

Čtvrtek 19.11.

Český jazyk

Myšáci str. 15 cv. 9 podtrhni vlnovkou slovesa, str. 16 cv. 1,4,    str. 17 cv. c)

str. 17 cv. 2 podtrhni rovnou čarou podstatná jména

Pravopisné pětiminutovky str. 20 první dva sloupce

D.Ú. Vymysli a napiš příběh nebo věty, ve kterých využiješ všechna vyjmenovaná slova po B.

Prosím o zaslání :-)

Matematika

Učebnice str.43 cv. 13 poslední dva sloupce písemně, str. 47 cv. 2 dokončit,  str. 48 cv. 8 dokončit.

List se slovními příklady cv. 14,15

Počítáme zpaměti str. 14 dokončit

 

Středa 18.11.

Český jazyk

Myšáci str.15 cv. 6, 7, 8

Pravopisné pětiminutovky str. 19 první sloupec

                                          D.Ú. str. 19 dokončit

Matematika

Učebnice str.47 cv. 2 první čtyři příklady, str. 48 cv.8 prvních 5 příkladů (písemně)

ústně str. 49 cv.18, str. 51 cv.32

Anglický jazyk

Prezentace vytvořených projektů

 

     

Pondělí 16.11.

Český jazyk

Myšáci str. 14

Pravopisné pětiminutovky str.18, doplň a modře podrthni podstatná jména.

Vyjmenuj :řadu vyjmenovaných slov po B, 7 pádových otázek, 10 slovních druhů jak jdou za sebou.

Matematika

Procvičuj ústně celou násobilku od 2 po 9.

Učebnice str. 40 cv. 28 první dva sloupce do sešitu.

Dokonči poslední sloupec ( - do 100)  z vytisknutého papíru.

Prvouka

PS str. 16 cv. 1a,b

      str. 24 cv. 1a,b, cv.2

Anglický jazyk

 • Dokončit chybějící cvičení v pracovním sešitě po stranu 14 (kdo nemá) 
 
 • PROJEKT - na papír (formát a styl vypracování je na žácích) vytvořte krátké povídání o sobě + nakreslete se (foto).            Popište se v krátkých anglických větách, které jsme se učili: "Jak se jmenuješ? Kolik máš let? Odkud pocházíš? Umíš hrát na nějaký hudební nástroj?(I play the violin), Napiš svou oblíbenou barvu. (stačí napsat barvu,nemusí být věta)" Projekt jakkoliv ozdobte, vytvořte ho zajímavě, přidejte fotky, dejte si záležet.     Hotový projekt vyfoťte nebo naskenujte (poproste o pomoc klidně rodiče) a odešlete na e-mail  j.sterba@zsvelehrad.cz  

 

Pátek 13.11.

Český jazyk

Myšáci str. 13

Procvičování určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen, základní skladební dvojice.

Matematika

Učebnice str. 40 cv. 29 ústně, str.43 cv. 8 písemně do sešitu (podtrhávat pravítkem).

Dokončení dvou slovních příkladů z vytisknutého listu.

Třetí sloupec s - do 100 z vytisknutého listu.

Anglický jazyk

 • opakování otázek a odpovědí
 • kvíz 
 • vysvětlení samostatné práce na pondělí
 • Where are you from? - Odkud jsi? 
  I'm from the Czech Republic. - Jsem z ČR.
Homework - DÚ:
 • dokončit lekci 2 v pracáku po str. 14
 • projekt

 

 

Čtvrtek 12.11.

Český jazyk

Myšáci  :  str. 12 cv. 1,2,3,4    cv. 5 podtrhat podstatná jména rovně, slovesa vlnovkou

                str. 13 cv.1

Procvičování příbuzných slov -

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

D.Ú. Učebnice str. 34 cv. 5

Matematika

PS str. 32 samostatná práce - test-  prosím rodiče neopravovat a opět mi poslat

Početník str. 14 dokončit

Vytištěný list se slovními příklady cv. 9

Vytištěný list s + - do 100 druhý sloupec

Učebnice str. 41 cv. 33 ústně

 

 

Středa 11.11.

Český jazyk

Opakujeme řadu vyjmenovaných slov po B

Myšáci str. 11 celá

Vytištěný list - dokončení určování podstatných jmen - rod, číslo, pád

Prosím o vytištění dalšího listu2. podstatná jména (r. č. p.).docx

Matematika

Procvičování násobilky

PS str. 30 cv. 4,5

Početník str.14 první a poslední sloupec

Z nakopírovaného listu  - slovní příklady cv. 6, 8

D.Ú.    M - vytisknutý list se sloupci příkladů na +, -  do 100 :  první sloupec

 

Anglický jazyk

 • opakování a procvičování učiva lekce 2 - školní předměty, čísla, barvy
 • tvoření otázek a odpovědí - What's your name?, How are you?, How old are you? 
 • Za D.Ú. neustále procvičovat slovíčka ze 2.lekce+otázky viz. výše

 

 

Úterý 10.11.

Český jazyk

Myšáci str.9 cv. 1,2,3,5   str.10 cv. 1,2,4

Diktát - prosím o zaslání :  e. chylikova@zsvelehrad.cz 

( prosím o informaci jestli mají děti mobil s internetem )

D.Ú. Myšáci str. 17 cv.1 a, b

Stále opakovat pamětně řadu vyjmenovaných slov po B

Matematika

PS str.29 cv.3,4,5,6,   str. 30 cv. 1,2,3

Početník  str.11 poslední sloupec   

Počítáme zpaměti str. 14 cv. 53,54

 

Pondělí 9.11.

Český jazyk

Myšáci str.7 cv.7,8,  str. 8 cv. 1,2,3,  str. 9 cv.4

Matematika

Učebnice str.39 cv. 22 ústně

PS str. 29 cv. 1,2,8

D.Ú. : učebnice str. 39 cv. 24 první dva sloupce přepiš do sešitu a vypočítej.

(Prosím vyfotit a zaslat :      e. chylikova@zsvelehrad.cz)

           Početník -  dokončení, kdo nestihl dopoledne - str.11 třetí sloupec, str. 13 celá (většinu už 

                               máme). 

Prvouka

PS str. 12 celá, str. 13 cv. 1,2,3,  str. 14 cv. 1

Anglický jazyk
pracovní sešit str. 15+16
Domácí úkol:

pracovní sešit str. 17

 

Pátek - 6.11.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov po B, opakování určování pádu u podstatných jmen.

Myšáci str. 6 cv. 1,2,3,4.  str. 7 cv.6 - doplnění a hledání podst. jm. a určování jejich pádů,    cv.8

Matematika

Učebnice str. 37 cv. 19 ústně,  str. 39 cv. 25a,b ústně

Početník str. 11 druhý sloupec, str. 13 dokončení posledního sloupce

Anglický jazyk

 • čtení, překlad uč. str. 14 "Colin in computerland" 
 • uč. str. 15 hudební nástroje
 • CAN YOU PLAY THE VIOLIN?
       /Ken ju plej d vajolin/ - UMÍŠ HRÁT NA HOUSLE?/HRAJEŠ NA HOUSLE?
  YES, I CAN.  – ANO, UMÍM.
  NO, I CAN’T. – NE, NEUMÍM.
  /nou, aj cánt/
Za domácí úkol ústně procvičovat otázku Can you play ...? a krátké odpovědi Yes, I can/No, I can't.
 

Čtvrtek - 5.11.

Český jazyk

Učebnice str.33 modrá tabulka

PS - Myšky str.4 cv. 1,2,3,5,   str.5 cv. 6,7,8   str. 7  tabulka.        D.Ú. str. 3 - dopsat a domalovat

Matematika

Učebnice str. 36 cv. 14,15 ústně,      str. 37 cv. 17 ústně

List se slovními příklady cv. 4 - do sešitu píšeme zápis, výpočet a odpověď.

Početník str. 13 poslední sloupec, pět příkladů i se zkouškou      D.Ú. str.11 první sloupec

Prosím o vytištění matematiky :   matematika.pdf

 

Středa - 4.11.

Český jazyk

Učebnice str. 31 - D.Ú. pamětně vyjmenovaná slova po B

str. 32  cv. 2

PS  - str. 20 cv. A,B,C

Matematika

Učebnice str.36 cv. 12, 13 ústně,

Početník str. 12 - dokončení

Vytištěné listy se slovním příkladem - příklad 1,2 jen výpočet a vyznačení v textu, co bychom dali do zápisu.

Anglický jazyk

Čtení a překlad e-mailu str. 13
Příběh "Colin in computerland"
Dú:
Nová slovní zásoba zapsat:
Magnifying glass - lupa
Computer game - počítačová hra
Who's this? - Kdo je to?
Here you are. - Tu máš.
Číst příběh str. 14

 

Úterý - 3.11.

Český jazyk

Učebnice str. 26, cv. 2,3

PS str. 18 celá

Matematika

Diktát na násobilku

PS str. 28, cv.4,5,6

Učebnice str. 35, cv. 9 tři sloupce

Počítáme zpaměti  str.17 sloupec 67,68,    str.12, čtyři sloupce

Početník str. 10 dva sloupce   

D.Ú. Početník str. 10 poslední dva sloupce

 

Pondělí - 2.11.

Český jazyk

Opakování - učebnice str. 22 cv. 1,1,  str. 23 cv. 2, 2,  str. 24 cv. 1 (zelená).

Pracovní sešit - str. 17 cv. A,B,C.

Pravopisné pětiminutovky str. 8 poslední dva sloupce.

Opakovat pádové otázky.

Matematika

Početník str. 9 druhý sloupec

Počítáme zpaměti str. 17 sloupec 65, 66 -  kontrola vzadu v sešitě

Učebnice str. 34 cv. 4 první tři sloupce, cv. 3 ústně

Opakovat násobilku 6,7,8,9, a vypsat na papír

D.Ú. Početník str. 9 dokončit,  Prvouka - PS - str. 11 cv. 1

Prosím o vytištění (dnes nebo zítra) : Slovní úlohy - 1.díl.doc

                                                               1. podst. jm. (r. č. p.).docx

Prvouka

Prezentace - opakování státní symboly

Pracovní sešit str.10 cv.3,  str. 11 cv. 2, 3

Opakování světových stran.

Anglický jazyk

opakovali jsme země UK, USA, England, India, Australia, South Africa a pak jsem četli a překládali v učebnici e-mail na straně 13, také PS na straně 13  napsat svůj e-mail. 
Za  D.Ú. se ho naučit číst a překládat. 

 

 

Třeťáci, posílám Vám dnešní učivo a domácí úlohy. Pěkné podzimní prázdniny přejí paní učitelka Chylíková a paní vychovatelka Škrabalová. 

e.chylikova@zsvelehrad.cz 

Pátek

Český jazyk

Pracovní sešit str. 5/cv. d), str.16/cv. a), c), d).

Pravopisné pětiminutovky str.4/ poslední sloupec.

Domácí úkol:

Pravopisné pětiminutovky str. 5 celá

 

Matematika

Počítáme zpaměti str. 22/ sloupec 87,88.

Početník str. 9 první sloupec

Matematika 7 (krteček)- str. 28/cv.2, 3.  str. 29/cv.7.

Domácí úkol:

Počítáme zpaměti str. 21 celá

 

Anglický jazyk

Poslech str. 12 v učebnici- USA, UK, INDIA, AUSTRALIA…

Učebnice str. 9- čtení a překlad (opakovat za domácí úlohu)

Domácí úkol:

Pracovní sešit str. 12- s pomocí učebnice vypracuj.

 

Třeťáci, posílám vám dnešní učivo a domácí úlohy.

e.chylikova@zsvelehrad.cz 

Čtvrtek

Český jazyk

Kontrola domácích úkolů.

Opakování pádových otázek.

Procvičování nadřazené a podřazené slovo.

Pracovní sešit str.15/cv. a), b), c).

Čítanka str. 23,24 čtení.

Český jazyk učebnice str.21/cv.1

 

Matematika

Matematika 7 (krteček) str.26/cv.3, 5, 6, 7, 8.

Matematika pro 3. ročník, 1. díl str.46/ Doplň ceny zboží.

Počítáme zpaměti str.20/ sloupec 77,78.

Početník str.3/první dva sloupce.

www.skolakov.eu – procvičování.

Domácí úkol: Početník str.3/ poslední 2 sloupečky.

 

Třeťáci posílám vám dnešní učivo a domácí úkoly. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Středa

Anglický jazyk

Učebnice str. 10 zopakovat barvy + školní pomůcky

Pracovní sešit str. 11/cv.1, 2.

Ke cvičení 1) – kniha je červená, tužka je černá, pravítko je žluté, guma je růžová, pouzdro je oranžové, pero je hnědé – ZAKROUŽKUJ SPRÁVNĚ ANGLICKÉ SLOVÍČKO

Zapsat větu: CAN I BORROW? – MŮŽU SI PŮJČÍT?

 

Český jazyk

Procvičování podstatných jmen- rody, pády. Procvičování základních skladebních dvojic.

Domácí úkol: určit pády u podstatných jmen, určit podmět a přísudek.

Honza běhal kolem domu.

Adélka chtěla sklenici vody.

Tatínek koupil Tomovi počítač.

Kubo, kde jsou děti?

Ve škole píšeme perem.

Richard házel míčem na koš.

 

Matematika

Násobení 9.

Matematika 7 (krteček)- str.25/cv.1, 2, 3, 4.

Domácí úkol:

Matematika krteček str.26/cv.1, 2, 4.

 

Vzhledem k tomu, že zítra neproběhne on-line vyučování zasílám vám úkoly, které budou děti plnit. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

Úterý

Český jazyk

Pracovní sešit str.13/cv.1

Učebnice Český jazyk 3 str.72/cv.1, přečti si Příběh o nevidomé dívce a udělej úkol a), c) do sešitu. Cv.2- ústně.

Pravopisná pětiminutovka str. 6, celá.

Čtení knihy dle vlastního výběru v časové délce 30-45 min.

 

Matematika

Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.5,6.

Matematika 7 (krteček)- str. 18/cv.1, 2, 3, 5.

Počítáme zpaměti- str.18/sloupeček 71,72.

Ústně procvičovat násobilku 7,8.

 

Třeťáci, posílám dnešní učivo. Jste moc šikovní! 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

Pondělí

Český jazyk

Učebnice str. 71/cv.1, čtení textu a vyhledávání podstatných jmen, cv.2, cv.4 ústně.

Pracovní sešit pro 3. ročník- str. 12/ úkoly: 1, 2- ústně.

Domácí úloha- Učebnice str. 71/ cv. 1. od slova člověk vypsat dál podstatná jména a určit jejich pád, číslo a rod. Udělat d).

 

Matematika

Matematika 7 (krteček)- str.24/cv.5, 6, 7, 8, 9, 10.

Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.2

Počítáme zpaměti- str. 18/69

Domácí úkol: Matematika 7 (krteček)- str.17/cv.1, 3, 4.

 

Prvouka

Pracovní sešit str.10/cv.1, 2.

Poznávání světových stran.

 

Anglický jazyk

Do slovníčku zapsat slovo BORROW /borou/ – PŮJČIT SI

Opakování školních předmětů uč. 8

Pracovní sešit str. 9 celá

DÚ . pracovní sešit str. 10/cv.1,2

Ke cvič. 1 (1-yellow, 2- green, 3- blue, 4- orange, 5-black, 6-red, 7-purple, 8-white, 9-brown, 10-pink)

 

Pátek

Český jazyk

Kontrola domácích úkolů.

Opakování- pád, číslo rod.

Domácí úkol- slovně si procvičovat pád, číslo, rod. Kdo chce, může si psát do sešitu.

 

Matematika

Kontrola domácích úkolů.

Matematika 7 (krteček) str. 24/ cv. 1, 2, 3, 4,

Počítáme zpaměti- str. 22/sloupeček 85, 86

Počítáme zpaměti- str. 3/ sloupeček 9, 10.

Domácí úkol- opakovat násobilku 8

 

Angličtina:

Opakování téma  AT SCHOOL (et skůl)- ve škole. Procvičování slovíček: a book, a pen, a pencil, a pencil- case, a rubber (e rabr) guma, a ruler (e rulr)- pravítko. Procvičování barev. 

 

Milé děti,

moc a moc Vás všechny zdravím. Často na Vás myslím, jak vše zvládáte a věřím, že jste všichni zdraví. Vše je nyní náročnější, ale vím, že jste všichni šikulky a dáte to.. vydržte, pilně pracujte s p. vychovatelkou a hodně čtěte..... těším se, až mi budete vyprávět o zajímavých knížkách. Když se budete nudit, můžete mi napsat, ráda si od Vás něco přečtu.

Tak se opatrujte, těším se na Vás, Vaše třídní Eva Chylíková.        štěně a kotě.jpg

 

 

Třeťáci posílám vám dnešní učivo a domácí úkoly. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Kontrola domácí úlohy- Český jazyk učebnice  str. 68 cv.1- najdi 5 podstatných jmen- napiš k nim číslo a rod, cv.2.

Procvičování pádů (zábavnou formou) a učebnice str.70/ cv.1, 2, 3

Čítanka str. 51/ Hasič cv.1, 2, 3.

Domácí úkol- učebnice str.70/cv.4 doplň i/y  opsat do sešitu a udělej úlohu a). Cvičení- 2 naučit se zpaměti. Cvičení 1. /c)

Pravopisná pětimutovka str. 17 celou

Do pátku se naučit zpaměti pády!!!

 

Matematika

Kontrola domácí úlohy: Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv. 4, 5, 6,7.

Matematika 7 (krteček)- str. 22/ cv.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Počítáme zpaměti- str. 21/  sloupeček 81,82.

Matematika 7 (krteček)- str. 23/cv.1,2,3.

 

Domácí úkol- Počítáme zpaměti 3)- str.21/ sloupeček 83, 84.

Matematika 7 (krteček)- str. 23/cv.4,5,6,7.

Třeťáci posílám vám úkoly a co jsme dnes udělali při on-line výuce. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

 Středa

Anglický jazyk

Učebnice str.8- naučit se nová slovíčka, namalovat školu a v ní, co se mi ve škole nejvíc líbí.

 

Český jazyk

V odkazu si rozklikni libovolné cvičení na číslo a rod.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Domácí úloha: Český jazyk učebnice  str. 68 cv.1- najdi 5 podstatných jmen- napiš k nim číslo a rod, cv.2.

 

Matematika

V odkazu si rozklikni libovolné cvičení na násobení 7.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv.7

Dů: Matematika 7 (krteček)- str. 21/ cv. 4, 5, 6.

 

Třeťáci posílám vám úkoly na úterý. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Úterý

Český jazyk

 • pracovní sešit str. 68 opsat pády a pádové otázky do sešitu, naučit se pády zpaměti a vypracovat celou stranu.
 • Pravopisné pětiminutovky str. 16 celá
 • Čítanka str: 17-18 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 podstatných jmen a 5 sloves

 

Matematika

 • Matematiky 7 (krtek)- str. 20/ cv. 4,5.
 • Matematika 7 (krtek)- str. 21/cv. 1, 2, 3.
 • Počítáme zpaměti 3- str.19 Sloupeček 73 a 74

Milí třeťáci, posílám vám úkoly na pondělí. Doufám, že se vám daří dobře. Posílám také velký pozdrav od paní učitelky Evy Chylíkové, myslí na vás a těší se, až se sejdete. Pokud byste jí chtěli napsat pozdrav, určitě to udělejte a já jí ho ráda předám. 

Sabina Škrabalová, s.skrabalova@zsvelehrad.cz 

 

Pondělí

Český jazyk:

 • učebnice str. 54/ cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu, cv. 4 do sešitu
 • Pravopisné pětiminutovky str. 15
 • Čítanka str. 14 - 16 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 slov, které se ti líbily, vypiš do sešity z textu dvě jména vlastní

Matematika:

 • Z přílohy v Matematice pracovním sešitě 7 si připrav násobky 8 a příklady na násobilku 8, zahraj si hru- přiřazuj k příkladům výsledky, příklady opiš do sešitu matematiky. Nauč se řadu násobků 8.121431084_353022142602261_5957871693252552654_n.jpg 121481358_683963259202264_1790674232721473004_n.jpg
 • Matematika str. 20 pracovní sešit cv. 1,2,3.

 Angličtina:

Opakujte věty, které máte na listech ve složce. Nové téma je AT SCHOOL (et skůl)- ve škole. Zopakuj si slovíčka: a book, a pen, a pencil, a pencil- case, a rubber (e rabr) guma, a ruler (e rulr)- pravítko. Namaluj obrázky a slovíčka, list zařaď do složky.