Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

24. 5. Jana

Zítra: Viola
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

3. třída

Co nás čeká:

čtvrtek 26. května - třídní výlet

středa 1. června - čtenářská dílna (děti si donesou knížku a čtenářský list za měsíc květen)

 

Úterý 24. 5.

ČJ PP str. 39 dokonči, str. 41 první sloupec.

M Početník 2 - str. 13 - 1.-3. sloupec.

Početník 2 - str. 23 dokonči.

DÚ Početník 2 - str. 24 - 1. sloupec.

PRV PS str. 52 celá.

Uč. str. 62, PS str. 53 celá.

 

Pondělí 23. 5.

ČJ PS str.12 cv. 1, 2 nahoře (učivo o částicích).

PP str. 40 1., 2. sloupec.

AJ Uč. str. 50 Seznam se s novými slovíčky.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš:

tall - vysoký

short - malý

fat - tlustý

thin - hubený

slim - štíhlý

old - starý

young - mladý

He is tall. / He ´s tall. On je vysoký.

She is slim. / She ´s slim. Ona je štíhlá.

PS str. 65 cv. 1. Piš čísla k obrázkům: Number one is a dog. He is fat. Number two is a girl. She is tall. Number three is a man. He is old. Number four is a girl. She is short. Number five is a man. He is young. Number six is a dog. He is thin. 

DÚ viz Bakaláři.

M Počítáme zpaměti 4 - str. 3 sl. 10.

Početník 2 - str. 11 - 3. sloupec.

Početník 2 - str. 23 - 1., 2. sloupec.

Početník 2 - str. 13 - 1. sloupec, 4 příklady (Využij rozkladu čísel.).

 

Středa 18. 5.

Na pátek 20. 5. si zopakuj učivo o kružnicích.

DÚ ČJ - Dokonči pracovní list o vesmíru.

 

Pátek 13. 5.

AJ Uč. str. 69 Přečti si.

PS str. 62 celá.

ČJ Myšáci str. 61 celá. (procvičujeme souhrnně všechna vyjmenovaná slova).

G Požádej některého spoužáka o zapůjčení sešitu geometrie. Opiš narýsovanou úlohu.

PRV V učebnici str. 60 si přečti o společných znacích všech živočichů. Přemýšlej, jak dělíme živočichy podle toho jakou přijímají potravu. Pojmy vysvětli svými slovy. Podle stavy těl dělíme živočichy na obratlovce a bezobratlé.

 

Čtvrtek 12. 5.

ČJ PS str. 29 cv. 2.

Myšáci str. 60 celá.

PP str. 37 a 38 dokonči.

 

Pátek 6. 5.

AJ Povídej o svém pokoji z PS str. 35. Používej fráze There is..., There are...

DÚ: PS str. 57 napiš email. 

ČJ PP str. 38 dva sloupce. Opakuj všechny řady vyjmenovaných slov.

M Podívej se do sešitu geometrie a připomeň si, co víš o kružnici. Měl bys umět vyznačit poloměr kružnice. Nově jsme si ukázali a zapsali do sešitu, co je průměr kružnice. Doma si to zopakuj.

Zápis ve školním sešitu:

Narýsuj kružnici k, se středem v bodě S a poloměrem r=38 mm. Narýsuj úsečku AB, která je průměrem kružnice. Dále narýsuj poloměr kružnice a poznač jako úsečku SC.

Zapiš délku úsečky AB a SC.

PRV Přečti si v uč. str. 59. Dále splň v PS str. 49 cv. 4, 5.

 

Čtvrtek 5. 5.

ČJ Procvičujeme další slovní druh, příslovce. Často se plete s přídavnými jmény. Ptáme se otázkami Kde? Kam? Kdy? Jak?

PS str. 10 cv. 1-3.

M Stále se vracej k malé násobilce a pečlivě procvičuj. Zopakuj sit aké převody jednotek délky.

Početník 2. díl str. 22 první sloupec. Početník 1. díl str.

Do školního sešitu vypočítej slovní úkols z uč. str. 9 cv. 14.

Dále opiš tento slovní úkol.

Paní učitelka měla 27 sešitů. Ve třídě bylo 8 žáků. Kolik sešitů dostal každý žák? Kolik jí zbylo?

Proveď zápis této slovní úlohy. Můžeš i graficky znázornit. Vypočítej a proveď zkoušku opačným postupem.

DÚ: Početník 2. díl str. 22 druhý a třetí sloupec.

 

Středa 4. 5.

ČJ Procvičujeme slovní druhy 1-5. Tvoříme věty a vyhledáváme slovesa a podstatné jméno v 1. pádu.Vymysli text blahopřání pro maminku k svátku.

DÚ: uč. str. 62 cv. 4 (napiš do školního sešitu).

M Početní 1. díl dokonči str. 29. Do školního sešitu si opišúlohu na převádění délkovách jednotek. (Srovnej od nejmenšího údaje k největšímu. 1500 m, 230 dm, 123 km, 5 000 m, 2 800 cm, 60 000 mm.)

AJ PS str. 56.

DÚ PS str. 57 do rámečku My Bedroom načrtni svůj pokoj.

Dobrovolný DÚ: PS str. 57 napiš email.

 

Úterý 3. 5.

ČJ Procvičujeme vyjmenovaná slova po S. Z této řady vypiš slovesa. Do školního sešitu napiš tři jednoduché věty s těmito slovesy. Slovesa podtrhni vlnovkou. Dále najdi ve větách podstatná jména v první pádu, ptáme se kdo, co? a podtrhni je rovnou čarou.

PRV V PS si zopakuj, jaké druhy stonku rozlišujeme.(Vše najdeš v učebnici, pokud nevíš). Dále si v učebnici přečti na str. 58, k čemu slouží list a jaká je jeho stavba.

 Přines do školy čtenářský list a knihu za duben.

M DÚ: Početník 2 str. 10 poslední sloupec, str. 21 poslední sloupec.

 

Pondělí 2. 5.

ČJ PS str. 9 dokonči všechny cvičení (cvičení 5 piš do školního sešitu a dokonči ho za DÚ:)

Do škoního sešitu napiš Několik vět na téma: Co si představím, když se řekne NAŠE 3. TŘÍDA? (žáci, kteří jsou ve škole, píšou na vytištěný papír).

AJ Uč. str. 45 nauč se číst email. DÚ v bakalářích.

Do sešitu English opiš email z učebnice ze str. 45.

 

Pátek 29. 4.

ČJ Procvičujeme učivo o slovesech. V domácím úkolu vyznač vlnovkou sloveso a rovnou čarou podtrhni podstatné jméno v 1. pádu.

M Učíme se rýsovat kružnici. Tu vždycky označujeme psaním písmenem k, Každá kružnice má vždy střed v bodě S. Dokážeme změřit a vyznačit poloměr kružnice (vzdálenost od středu S ke kružnici).

PRV Učebnice str. 56-57 Přečti si informace o kořenu a stonku, v PS vypracuj str. 48 a na str. 49 cv. 1.

v úterý 3. května přinést čtenářský list a knihu za měsíc duben.

 

 

pondělí 2. května - spolupráce s MŠ Velehrad - vystoupení cvičených koz

úterý 3. května - výukový koncert ZUŠ Slovácko

 

Čtvrtek 28. 4.

ČJ PP str. 37 druhý sloupec.

PS str. 9 cv. 2, 3.

DÚ Uč. str. 61 cv. 1b - do sešitu napiš 10 vět o obrázku a vlnovkou v nich podtrhni slovesa.

M Početník 2. díl str. 21 - 3. sloupec.

Početník 1. díl str. 29 - první sloupec.

 

Středa 27. 4.

Domácí úkoly:

M - Početník 2 - str. 21 první a druhý sloupec

AJ - PS str. 55 cv. 2 sloupec ME

ve čtvrtek 28. dubna - třídní schůzka - v 16 h

 

Úterý 26. 4.

ČJ Procvičujeme slova s předponami vy, vý. Uč. str. 90. Sleduj, jak se mění význam slov. Používej je ve větách, věty zkoušej ústně. DÚ: Myšáci str. 58 cv. 1-4.

M Početník 1. díl str. 27 dokonči. Počítáme zpaměti 4, sloupec 7. Začínáme se věnovat dělení se zbytkem. Uč. str. 7. Nezbytné je umět najít nejbližší menší násobek k dělenci. Zbytek nesmí být větší nebo stejný jako dělitel. Učíme se ověřit si správnost výpočtu ústní zkouškou (příklad opačným postupem a přičíst zbytek).

PRV V uč. str. 56 si přečti o tom, jakým způsobem se rostliny rozmnožují. Je více možností. Rostliny dělíme také podle délky života na jednoleté, dvouleté a vytrvalé. Své znalosti procvič na str. 48 v PS (cvičení 1-2).

 

Pondělí 25. 4.

ČJ Myšáci str. 57 cv. 4, Velký PS str. 27 cv. 1. DÚ: Uč. str. 89 cv. 5.

M Počítáme zpaměti 4 sloupec 5, 6. Početník 1.díl str. 28, 3. sloupec, str 29, 3. sloupec. Početník 2. díl str. 10, 3. sloupec. DÚ: str. 10. 1.-3. sloupec (dokonči ty, které nemáš hotové).

 

pátek 22. dubna - Den Země - přineste si pouzdro, učebnici a pracovní sešit do prvouky, svačinu, pití, vhodné oblečení do přírody, pracovní rukavice.

 

Čtvrtek 21. 4.

Početník 1. díl str. 27 dokončit, str. 28, 2. sloupec, str. 29, 2. sloupec. Početník 2. díl str. 9 dokončit.

DÚ: Počítáme zpaměti 4 str. 1 dokončit.

ČJ Pravopisné pětiminutovky str. 36 poslední sloupec, str. 37 poslední sloupec.

 

Středa 20. 4.

ČJ PS str. 26 cv. 1a, b. DÚ: Myšáci str. 57 cv. 1-3.

M Početník 1. díl str. 27 3. sloupec a str. 28 1. sloupec. Početník 2. díl str. 9 dokončit, str. 10 druhý sloupec.

AJ Tvorba projektu: My dream house. DÚ v Bakalářích.

 

Úterý 19. 4.

ČJ Procvičuj řazení vyjmenovaných slov po V pomocí vyrobených kartiček. Najdi nejratší a nejdelší vyjmenované slovo. Vyber všechna podstatná jména, přídavná jména, slovesa. Současně procvičuj vše, co víš o těchto slovních druzích.

PS str. 25 cv. 1-4. DÚ: PP str. 36 dva sloupce.

M Početník 2. díl str. 9 dokonči první dva sloupce. Počítáme zpaměti 4, sloupec 2 a 9. Početník 1. díl str. 27 druhý sloupec.

PRV V uč. str. 55 si prohlédni stavbu rostlin. Z minulého ročníku bys měl vědět, jaké jsou společné znaky všech rostlin.

 

V úterý 12. dubna proběhne v naší ZŠ Velikonoční setkání (v 16 h vystoupení žáků).

Ve středu 13. dubna dopoledne Velikonoční hra (v rámci výuky, pouze pro žáky).

 

Úterý 12. 4. 

ČJ Myšáci str. 56 cv. 1 - 3.

PS str. 24.

Kdo nemá hotovou str. 23 v PS, dokončete.

M Zopakujsi malou násobilku: Malá násobilka.docx

 

Pondělí 11. 4.

ČJ vyjmenovaná slova po V

Myšáci str. 55/4.

Uč. str. 88/1,3 - ústně, cv. 2 - písemně do sešitu.

AJ Uč. str. 43. PS str. 53.

DÚ dobrovolný (do 20. dubna) - bližší info v bakalářích.

M pamětné procvičování násobení a dělení, sčítání 3 sčítanců

Uč. str. 46/24 - písemně, slovní úlohy 46/25,26,27,29,30 - vyber si 3 a vyřeš.

PRV Uč. str. 54, PS str. 47.

 

Pátek 8. 4.

AJ PS str. 52 cv. 2

Procvičování předlože: in, on, under.

Uč. str. 42.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš nová slovíčka:

kitchen   kuchyň

sitting room    obývací pokoj

bathroom   koupelna

bedroom   ložnice, pokoj

dining room    jídelna

ČJ Uč. str. 87 cv. 1 - 3 ústně.

Myšáci str. 55 cv. 1 - 3.

PP str. 35 dokonči.

M Geom. Do sešitu si zapiš: ČTYŘÚHELNÍK - Má čtyři strany a čtyři vrcholy.

Narýsuj tři libovolné čtyřúhelníky. Dbej na správné a přesné rýsování. Nezapoměň je označit.

PRV PS str. 46.

 

Čtvrtek 7. 4.

ČJ Procvičujeme novou řadu vyjmenovaných slov (po V). Vyrob si opět kartičky se slovy a zkus je rozdělit na podstatná jména, přídavná jména, zájmena a slovesa, pracuj s učebnicí na str. 86, cv. 1 a 2.

DÚ Myšáci str. 54.

M Uč. str. 46 cv. 23 do sešitu. Odečítej pamětně! Nepoužívej písemné odčítání!

DÚ Početník 2 str. 4 dokonči.

 

Středa 6. 4.

ČJ Číslovky - PS str. 8.

PP str. 34 dokonči.

DÚ PP str. 35 první sloupec.

M Pamětné procvičování násobilky, uč. str. 45/16,17,19,21.

Početník 2 str. 9/ 4 příklady z 1. sloupce.

AJ PS str. 52 cv. 1. Na papír napiš 6 vět o Flossym o Ottovi podle cv. 1.

 

Úterý 5. 4.

ČJ Diktát uč. str. 85/4.

Slovní druhy - opakování, přehled, význam jednotlivých slovních druhů.

DÚ Myšáci str. 53 cv. 1 a), b).

Seznam se s dalším ilustrátorem Josefem Čapkem: https://edu.ceskatelevize.cz/video/8381-zpravicky-josef-capek, https://edu.ceskatelevize.cz/video/4577-karel-a-josef-capkovi.

M Pamětné násobení a dělení, zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné odčítání.

Uč. str. 44/9,10,11,13 - písemně do sešitu.

PRV Uč. str. 47 - 49 Seznam se s učivem o nerostech a horninách.

PS str. 40, 41.

 

Pondělí 4. 4.

ČJ  PS str. 23 celá.

AJ 6. lekce - učíme se nová slovíčka - nábytek, místnosti v domě, předložky in, on, under. Dokončit 6 vět ve školním sešitě.

M Pamětné procvičování násobilky.

PRV Světlo a teplo ze Slunce (uč. str. 53 + PS str. 45).

 

Pátek 1. 4.

ČJ  Myšáci str. 52.

Uč. str. 61 - ústně.

M Narýsuj čtverec KLMN, délka strany 5 cm, narýsuj obdélník EFGH, délky stran 7cm a 3 cm.

PRV Půda uč. str. 52, PS str. 45.

 

Čtvrtek 31. 3.

ČJ  PS str. 8 cv. 1, 2.

Uč. str. 60 cv. 4 napiš do školního sešitu.

M Početník 2 - str. 8 dokonči.

Uč. str. 37 cv. 4 a str. 45 cv. 16 do školního sešitu. Nezapomeň na správný zápis (zápis, výpočet, odpověď).

Uč. str. 44 cv. 8 do školního sešitu (pouze 8 příkladů).

 

Středa 30. 3.

ČJ  Srovnej kartičky vyjmenovaných slov podle abecedy.

Myšáci str. 51.

Uč. str. 84/1,2,3,5,6 - ústně, 85/1 - ústně

DÚ Uč. str. 84/4 - písemně do školního sešitu

Do školního sešitu si napiš: ČÍSLOVKY - vyjadřují počet, pořadí nebo kolikrát se něco vyskytuje. Ptáme se: Kolik? Kolikrát? Kolikátý?

Uč. str. 60 cv. 1 ústně, cv. 2 do školního sešitu.

M Pamětné procvičení násobilky

Pamětné odčítání - nastudovat uč. str. 40, str. 41/7 - vyber si 2 sloupečky písemně do sešitu

Početník 1/ str. 27/ 1. sloupeček

AJ Kontrola písemné práce z PS str. 97.

V uč. str. 40 se seznam s písničkou.

Do slovníčku (Vocabulary) si napiš nová slovíčka:

a table   stůl

a chair    židle

a bookcase   knihovna (skříňka)

a cupboard   skříňka

a bed   postel

a wardrobe   skříň na šaty

a TV    televize

a sofa   pohovka

a picture   obrázek

 

Úterý 29. 3.

ČJ Myšáci str. 50,  51/1, 51/ nastudovat slova a i/í po s.

M Pamětné sčítání do 1000 - uč. str. 33/5 - ústně.

Početník 1. díl/ str. 22/ poslední sloupec, doplň kromě porovnání i o kolik se daná čísla liší.

PRV Uč. str. 52 část Vzduch.

PS str. 44 cv. 1, 2.

 

Pondělí 28. 3.

ČJ PS Agáta str. 22.

Uč. str. 83 - ústně. 

AJ PS str. 97 celá. V úkolu 1 přelož věty do českého jazyka a potom napiš anglicky věty o sobě (I ´ve / I haven ´t ...).

M Uč. str. 33 - ústně.

Početník 1. díl str. 17/ 4. sloupec.

PRV Uč. str. 51.

PS str. 43.

 

Pátek 25. 3.

AJ PS str. 48, 50.

V pondělí 28. 3. si napíšeme písemnou práci z AJ. Opakuj si učivo z PS na stranách 48 a 50.

ČJ PS str. 49 cv. 4, 5.

Uč. str. 82 cv. 3, 5 ústně

M Geom. Do sešitu narýsuj čtverec UVXY, kdy strana UV = 7 cm a strana VX = 5 cm. (Postupuj obdobně jako u rýsování čtverce.).

PRV uč. str. 50.

PS str. 42. 

 

Čtvrtek 24. 3.

ČJ Uč. str. 81 cv. 5 ústně, str. 82 cv. 2 ústně.

Myšáci str. 49 cv. 1, 2.

PS str. 21 dokonči.

DÚ uč. str. 82 cv. 4 napiš do sešitu slovní spojení.

M Početník 2 - str. 4 první a druhý sloupec.

Početník 1 - str. 17 dva sloupce.

Uč. str. 34 cv. 9 do sešitu. Nezapomeň na správný zápis (zápis, výpočet, odpověď).

 

Středa 23. 3.

ČJ PP str. 33 dokonči.

PS str. 21 cv. 2, 3.

DÚ uč. str. 81 cv. 4 přepiš do sešitu.

M Početník 2 - str. 8 druhý sloupec.

Seznam se s jednotkami objemu: JEDNOTKY OBJEMU.docx Do sešitu si nakresli schéma z přiloženého dokumentu a potom převeď:

100 l =      hl; 500 l =    hl; 6000 l =    hl; 7 hl =    l; 2 hl =    l;

1000 ml =     l; 3000 ml =    l; 1 l =     ml; 4 l =    ml; 8 l =    ml.

AJ Staň se zvířátkem a napiš pár vět o sobě... I ´ m ....

Uč. str. 39.

 

Úterý 22. 3.

ČJ Učebnice str. 81 cv. 2, 3 ústně. Nezapomeň si zdůvodňovat.

Myšáci str. 48 cv. 1, 2, 3.

PS cv. 21 cv. 1. V tomto cvičení podtrhni všechna podstatná jména. Do sešitu si napiš pět z těchto podst. jmen a urči u nich rod, číslo a pád.

Pokud máš čítanku, přečti si na str. 84 pohádku Dědečkova rukavička.

DÚ Myšáci str. 48 cv. 4, 5.

M Početník 1 - str. 16 dokonči

Početník 2 - str. 8 třetí sloupec.

Do sešitu vypracuj slovní úlohu z uč. str. 33 cv. 4. Nezapomeň na správný zápis (zápis, výpočet, odpověď).

PRV PS str. 39.

 

Pondělí 21. 3.

ČJ Procvičujeme novou řadu vyjmenovaných slov (po S). Vyrob si opět kartičky se slovy a zkus je rozdělit na podstatná jména, přídavná jména a slovesa, pracuj s učebnicí na str. 80, cv. 1 a 2.

PS str. 20 cv. 1 dole.

PP str. 32 dokonči.

DÚ Myšáci str. 47 cv. 1.

AJ Opakuj části těla. Uč. str. 38 přečti si příběh. O čem je?

PS s. 47.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš:

I ´ ve got an idea! Mám nápad!

I ´ m home. Jsem doma.

DÚ dobrovolný: Do sešitu English napiš 4 věty o sobě (vlasy, oči, zuby, ...)

M Do sešitu zaokrouhli na desítky a na stovky čísla: 425, 96, 947, 351, 182, 634.

Početník 1 - str. 16 druhý sloupec.

Početník 2 - str. 7 dokonči.

PRV Pro zopakování toho, co víš o živé a neživé přírodě, si můžeš pustit video:

https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8

PS str. 39 cv. 1 do tabulky rozděl tyto věci: židle, borovice, potok, tužka, kámen, jezevec, blecha, sůl, košile, sněženka, sešit, kyslík.

UČ. str. 46 Seznam se s pojmy: přírodnina - surovina - výrobek.

 

Pátek 18. 3.

PRV PS str. 38.

Dnes jsme psali matematického klokana, kategorie Cvrček. Pokud si budeš chtít vyzkoušet, v pondělí se přihlas, můžeš si vyzkoušet mimo soutěž.

 

Čtvrtek 17. 3.

ČJ Procvičujeme zájmena. PS str. 7 cv. 3, 4. Dále opakuj vyjmenovaná slova. PP str. 32 dva sloupce.

DÚ: str. 33 dva sloupce.

M Početník 1. díl str. 17 druhý a třetí sloupec, str. 26 poslední sloupec. Početník 2. díl str. 3 (procvič jednotky hmotnosti). Do školního sešitu napiš do sloupce pod sebe tato čísla: 35, 192, 555, 430, 967, 323. Vytvoř si dva sloupce a čísla zaokrouhli nejprve na desítky, pak na stovky.

 

Středa 16. 3.

ČJ PP str. 31 1. - 3. sloupec. PS str. 7 cv. 2 (Za DÚ: 2a.).

M Průběžně opakujeme písemné i pamětné sčítání a odčítání. Početník 1. díl str. 14 dokončit, str. 16 první sloupec, str. 26 2. - 3. sloupec.

Čítanka str. 84 - 86 Nacvič pohádku (všechny role).

 

Úterý 15. 3.

ČJ Provedli jsme společnou kontrolu DÚ ve školním sešitu.  Zelenou pastelkou ve slovních spojeních vyznač přídavná jména.

Dále si v uč. str. 59 přečti o ZÁJMENECH. Již jsme o nich mluvili ve druhé třídě. Do školního sešitu si zapiš:

Zájmena

Jsou slova která nahrazují podstatná jména nebo na ně ukazují.

Příklad:

Maminka vaří.

Peš štěká.

Martin to udělal. horu napiš zájmeno, které ho nahradí. Např. (Věra) plakala. (ONA)

M Procvičujeme pamětné i písemné sčítání a odčítání. Početník 1. díl str.15 (třetí a čtvrtý sloupec). Na str. 14 dopočítej zbývající sloupce. Na str. 26 vypočítej první sloupec. (Dopočítej za DÚ:)

PRV V uč. str. 44 si přečti o minulosti, současnosti a budoucnosti. Popiš vlastními slovy rozdíly. PS str. 38 cv. 1.

Čtení a sloh

Tématem tohoto měsíce je ilustrátor Adolf Born. Mezi jeho známá díla patří i večerníček Opička Žofka. Podívej se na následující díl.

https://www.youtube.com/watch?v=Dul7mj5E7FQ&list=PLXkA6SvogZFuEnBf8vGnvS6qa_apJw1HH&index=11 Jak Žofka vrátila Mášence Outloňové radost ze života

Vymysli krátký příběh o tom, Jak se Žofka stala ředitelkou ZOO. Pokud tento příběh znáš, převyprávěj ho vlastními slovy. Zapiš do sešitu Sloh. Za DÚ: dokonči vyprávění o Žofce ve slohovém sešitu, můžeš přidat i vlastní ilustraci. (odevzdat v pátek).

 

Pondělí 14. 3.

ČJ Opakujeme vše, co víme o podstatných jménech a přídavných jménech. Do školního sešitu si napiš: ve starém domě, navštívit horskou chatu, s novými kamarády, paní ředitelko!, u školní družiny, zlému psovi se vyhnu. Modře si podtrhni všechna podstatná jména. Pak je opiš do sloupce pod sebe a urči u nich mluvnické kategorie. Dodělej za DÚ.

AJ Na vytištěný list papíru (rozdávalo se v pátek) napiš Gregovi mail podobný tomu v uč. na str. 37 a nakresli fotku, o které budeš psát. Kdo nestihl v hodině, dodělá za DÚ.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš nová slovíčka:

Human body - lidské tělo:

head - hlava

arm - paže

hand - dlaň

leg - noha

foot - chodidlo

M Početník 1. díl str. 10 a 11 dokončit. (Pečlivě procvičuj rozklady čísel a pamětné sčítání a odčítání.)

Početník 1. díl str. 25 dokončit

Do školním sešitu nalep (případně opiš) úkol na převody jednotek: Převody procvičování 2 - web.docx

PRV Povídáme si zájmových organizacích a charitativní činnosti. Na některé skupiny obyvatel se často zapomíná (např. senioři). Popřemýšlej, jaký způsob pomoci bys jim mohl poskytnout ty sám. PS str. 37.

 

Pátek 11. 3.

AJ Stále pracuj s emailem v uč. na str. 37 a v PS na str. 46. Procvičuj čtení a mluvení o tom, co máš rád, co nemáš rád, co máš, co nemáš, ...

ČJ Procvičili jsme přídavná jména. Ukázali jsme si, že se na ně ptáme Jaký, který, čí? a jak poznáme, že patří mezi ohebné slovní druhy. PS str. 6 cv. 5. Do školního sešitu si do sloupce zapiš (Petro!, v pokoji, s dětmi, známé hlasy, do skříně). Urči u podstatných jmen rod, číslo a pád. K pádovým otázkám se mohou pojit i jiné předložky!

G Do školního sešitu si zapiš zadání úlohy: Narýsuj čtverec KLMN, strana a= 5 cm 5 mm. Zapiš dvojice protilehlých stran. Vypočítej obvod čtverce v mm. Všechny strany jsou...........dlouhé. Pokus se splnit všechny části úlohy.

PRV Uč. str. 43 přečíst. PS str. 36 dokončit.

 

Čtvrtek 10. 3.

ČJ Procvičujeme přídavná jména. PS str. 6 cv. 3, 4.

M Uč. str. 27 cv. 3 přepiš čtyři sloupce do školního sešitu.

Početník str. 10 jeden sloupec, str. 11 jeden sloupec.

DÚ: Do školním sešitu nalep (případně opiš) úkol na převody délkových jednotek: Jednotky délky procvičování - kopie.docx.

 

Středa 9. 3.

ČJ Procvičujeme souhrnně mluvnické kategorie podstatných jmen. V učebnici str. 57 si přečti: Co jsou přídavná jména? Jak je ve větě poznáme? Procvič v DÚ: PS str. 6 cv. 1, 2.

M Procvičujeme provnávání čísel Početník 1. díl str. 22. Dále procvičuj písemné sčítání str. 6 dokonči. Pozor na zkoušku.

AJ uč. str. 37 Přečti si email a zkus přeložit.

PS str. 46 napiš email Gregovi. DÚ přečti si email 5x.

 

Úterý 8. 3.

ČJ Diktát na vyjmenovaná slova po B, L, M. (Hodiny slyšitelně odbíjí dvanáct. Obilí se muselo umlít v mlýnici. Lyžař hbitě a někdy i smykem sjížděl kopec. Myslivec se neomylně blížil k liščímu příbytku. Drahé kameny bylo potřeba umýt, aby se blýskaly. Dědeček z Litomyšle má lysou hlavu.). DÚ: PS str. 16cv. 2 a cv. 1 dole.

M Do sešitu si zapiš jednotky hmotnosti (g, kg, t). Vytvoř si podobnou pomůcku, jakou jsme si vytvořili k převádění V uč. str. 27 najdeš informace k jednotkám hmotnosti. Opiš si do sešitu cv. 1 první sloupec .Sčítat nebo odčítat můžeme pouze stejné jednotky. Početník 2. díl str. 3 první sloupec. DÚ: druhý sloupec.

 

Pondělí 7. 3.

ČJ PP str. 30 dokonči. PS str. 16 cv. 1. Procvičuj pečlivě skloňování podst. jmen podle pádových otázek v čísle jednotném i množném.

AJ Do sešitu English napiš 2 věty o tom, co máš rád: I like ... a 2 věty o tom, co nemáš rád: I don´t like ....

Zkus se ptát: Do you like ... ? (Máš rád ...?) a odpovídej.

Potom napiš ještě 2 věty o tom, co máš a 2 věty o tom, co nemáš. Používej nová slovíčka malý/velký a barvy. Např. I have got a small blue ball. I haven´t got a big purple hat.

G Nacvičujeme rýsování čtverce. Jsou dva postupy. První způsob: za použití pravítka s ryskou. 2. způsob: Za použití kružítka. Oba postupy najdeš v následujícím videu. DÚ: Narýsuj čtverec ABCD, kde strana a = 7 cm. Narýsuj ho do školního sešitu oběma způsoby. Rýsování čtverce pečlivě procvičuj.

https://www.youtube.com/watch?v=1qHax3BD9-g

PRV Povídáme si o historii i současnosti naší domovské obce. Každé místo má svou historii, současnost i budoucnost. Vysvětli rozdíly. V uč. si přečti str. 42. DÚ: PS str. 36 cv. 1-3.

 

Pátek 4. 3.

AJ v uč. str. 36 si přečti příběh. Zkus přeložit.

Ve spodní části stránky se ptej: Is it safe to cross? (Je bezpečné přejít?) Odpovídej: Yes, it is. / No, it isn´t.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš nová slovíčka:

zebra crossing - přechod pro chodce

Well done! - Velmi dobře!

Hold my hand. - Dej  mi ruku.

safe - bezpečný

walk - chodit

stop - zastavit, stůj

listen - poslouchat

run - běžet

cross - přejít

look - podívat se

ČJ PS str. 20 cv. 1, 2, 1(v dolní části stránky). PP str. 30 první sloupec.

PRV Návštěva Obecního úřadu Velehrad.

 

Čtvrtek 3. 3.

ČJ PP str. 28. PS str. 15 cv. 3-5. Opakuj pádové otázky, skloňuj podstatná jména v čísle jednotném i množném. Myšáci str. 42 cv. 2. DÚ: Myšáci str. 45 dokončit.

 

Středa 4. 3.

ČJ PP str. 27 poslední sloupec, DÚ: str. 28 první sloupec, str. 29 poslední sloupec.

Myšáci str. 44 celá a str. 45 cv. 1.

PS str. 15 procvičuj množné a jednotné číslo u podstatných jmen.

M Početník 1. díl str. 21 poslední sloupec. Procvičuj číselné řady, pozoruj vztahy mezi čísly. Jaké platí pravidlo? Procvičuj také rozklady čísel a pamětné počítání. (Početník 1. díl str. 21). Budeme psát na známky.

Čtenářská dílna Žáci přinesou čtenářský list a představí přečtenou knihu (týká se těch, kteří nesplnili dnes).

 

Středa 23. 2.

ČJ PS str. 4 cv. 4-7. Procvičujeme podstatná jména. Nezapomeň, že to jsou názvy osb, zvířat, věcí, vlastností, dějů.

Dále procvičujeme vyjmenovaná slova po P. PS str. 18 cv. 1, 2.

Myšáci str. 41.

M Početník 1. díl str. 8 první sloupec.

Uč. str. 25 cv. 9 přepiš do školního sešitu. Pozor na převody mezi km a m.

Početník 1. díl str. 11 dva sloupce.

 

Příští týden v úterý 1. 3. píšeme písemnou práci z PRV. Pokud chceš procvičit učivo hravou formou, můžeš využít následující odkaz a a zahrát si "Milionáře". Může vyzkoušet i ostatní úkoly.

https://learningapps.org/display?v=pxdjrfr3j22 "Milionář"

https://learningapps.org/display?v=pkn70jw5n22 vnitřní orgány

https://learningapps.org/display?v=phkz1qt7321 zdravá a nezdravá strava

https://learningapps.org/display?v=pg2o5c5o321 nemoc a úraz

https://learningapps.org/display?v=pufpr72d222 vývoj člověka

 

Pondělí 21. 2.

ČJ Procvičujeme novou řadu vyjmenovaných slov. Vyber z nich všechna podstatná jména. DÚ: Zopakuj vše, co víš o mluvnických kategoriích podst. jmen (rod, číslo pádové otázky).

PS 2. díl str. 3 cv. 2,3.

AJ PS str. 42

M Opakujeme zaokrouhlování čísel na 10, 100.

Početník 1. díl str. 9 třetí sloupec, str. 10 první sloupec. DÚ: Početník 1. díl str. 9 poslední sloupec, str. 10 druhý sloupec.

PRV PS str. 34 cv. 1, 2, 3.  Při vytváření jídelníčku na celý den použij potravinovou pyramidu, kterou najdeš v učebnici str. 40.

 

Pátek 18. 2.

JA PS str. 40, 41.

ČJ PP str. 26 první sloupec. Napiš si diktát do školního sešitu. Přemysl mýtil les nedaleko Lysé hory. Bič popoháněl líné kobyly. Slepice se usadila na dřevěné bidlo. Nesmyslná hádka rozdmýchala bitku. Umývárna se blýskala čistotou. 

M Početník 2. díl str. 6 čtvrtý sloupec.

G Nácvik správného držení kružítka. Do školního sešitu narýsuj libovolý obrázek, vytvoř např. ornament. Můžeš také vybarvit. Dbej na lehké držení, nesvírej ramena kružítka.

PRV PS str. 33 dokončit. V uč. str. 40 se podívej na potravinovou pyramidu a popovídej o složkách potravy. Pokus se vysvětlit, jak rozumíš rčení Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem, večeři dej svému nepříteli.

 

Čtvrtek 17. 2.

ČJ Myšáci str. 38 cv. 1a a str. 39. PS str. 35 cv. 1, str. 34 cv. 2.

M Početník 2. díl str. 5 dokonči, str. 2 dokonči, str. 8 první sloupec.

 

Středa 16. 2.

Aj - procvičujeme sloveso mít. I ´ve got a ....I haven´t got a .....Have you got a...?

ČJ V učebnic str. 73 se seznam s významem jednotlivých vyjmenovaných slov. (cv. 1 ústně). Slova použij ve větách. Použij vyrobené kartičky a používrj je k procvičování a nácviku nové řady vyjmenovaných slov. Myšáci str. 38 cv. 1 b, d. Prosím pošli foto.

Procvičujeme písemné sčítání a odčítání do tisíce, bez přechodu i s přechodem přes desítku. Početník 2. díl str. 5 dva sloupce. Třetí sloupec splň za DÚ. Procvičuj také převody délkových jednotek. Jako pomůcku můžeš použít přehled ve školním sešitu matematiky.  V početníku 2. díl str. 1 poslední sloupec a str. 2 poslední sloupec.

ČJ, čtení Seznamujeme se s ilustrátorem Zdeňkem Milerem. Podívej se na následujíccí dokument. https://www.youtube.com/watch?v=_tT31BnQC3M  Pokus se zjistit a zapsat základní údaje o tomto slavném výtvarníkovi do ilustrátorského listu.

PL Ilustrátoři.docx

 

Úterý 15. 1.

ČJ Myšáci str. 37 cv. 5.

PS str. 41 cv. 1, 2. DÚ PS str. 41 cv. 3.

Vyrob si kartičky s vyjmenovanými slovy po P. Uč. str. 73 cv. 1, 2 ústně.

M Početník 1. díl str. 7 dokonči, str. 19 dokonči.

Početník 2. díl str. 1 sloupec 2, str. 2 sloupec 1. DÚ str. 2 sloupec 2.

PRV uč. str. 39 seznam se s učivem.

 

Pondělí 14. 1.

ČJ Opakujeme vyjmenovaná slova po M.

PS str. 40 cv. 1, 3. DÚ: str. 40 cv. 2.

Myšáci str. 37 cv. 1, 2, 3. PP str. 24 a 25 dokonči.

AJ uč. str. 32 seznam se s novými slovíčky, zkus si zazpívat písničku.

Do slovníčku (Vocabulary) si zapiš pod sebe tato slovíčka (pouze anglicky):

a ball

a plane

a skateboard

a scooter

a car

a boat

a bike

a kite

M PZ4 str. 1 sloupec 1.

Do sešitu vypracuj z uč. str. 24 cv. 2.

DÚ Početník 2. díl str. 1 sloupec první

PRV PS str. 30 cv. 3, str. 31 cv. 1.

 

Čtvrtek 3. 2..

ČJ PS str. 39 celá. Myšáci str. 28 c, pošli foto.

M-G Procvičujeme rýsování geometrických tvarů ve čtvercové síti. Použij k rýsování školní sešit do M (se šneky). Narýsuj nejprve do čtvercové sítě jeden čtverec a jeden obdélník. Změř a zapiš délky stra. Umíš svými slovy vyjádřit, jaký je mezi nimi rozdíl?

Dále rýsujeme ve čtvercové síti nepravidelné rovinné útvary. Otevři si následující dokument a narýsuj první tři útvary do sešitu. Rýsuj co nejpřesněji. Spočítej kolik čtverečků útvary zabírají. (Seznamujeme se s jednotkou čtvereční centimetr).

útvary ve čtvercové síti.docx

Pokus se vymyslet podobný útvar a narýsuj ho. Příští hodinu budeme již používat kružítko.

ČJ Čtenářská dílna. Děti, které neodevzdaly čtenářský list nebo nepředstavily knihu za lede, si tento úkol splní po prázdninách.

PRV Dnes jsme si přiblížili další zajímavý lidský smysl -Cchuť. Všimli jsmte si někdy, že různé chutě vnímáme na jazyku nejintenzivněji na různých místech? Přemýšlej, kde nejvíce cítíš sladkou, slanou, kyselou a hořkou chuť. PS str. 31 cv. 3. Někdy si svou neopatrností můžeme přivodit i úraz (popáleniny, odřeniny, zlomeniny, udušení, otravu, tonutí,...) Na str. 32 zkus rozpoznat, jaký úraz by se mohl stát a jak se podobným věcem vyvarovat. Popiš, jak probíhá tvá návštěva u lékaře. Na papír napiš, jaké zásady hygieny (návyky) dodržuješ během dne.

 

Středa 2. 2.

ČJ Myšáci str. 36 celá. PS str. 38 cv. 2, DÚ: str. 38 cv. 3, 4.

M Početník str. 13 třetí sloupec, str. 7 druhý sloupec (tento sloupec vyfoť a pošli), str. 24 první a třetí sloupec. DÚ: dokončit str. 24. Procvičuj zaokrouhlování na stovky.

Čtení čítanka str. 67-69  přečti si text. Přemýšlej, v jaké zemi se příběh odehrává. Pokus se pomocí značek zapsat, jaké počasí zde může být. Můžeš si přpravit krátkou scénku a sehrát moderování počasí v televizi nebo na rádiu.

 

 

Úterý 1. 2.

ČJ Dnes jsme psali sebehodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku. Ostatní žáci si jej napíšou po návratu do školy. Dále jsme si rozdali rozvrh, který se nás bude týkat od 14. února. Jedná se o drobné změny kvůli plavání. Rozvrh mají děti nalepen v notýsku (najdete i na webu školy).

Také zkoušíme na známky báseň (zadáno minulý týden). DÚ: Ve čtvrtek přinést knihu za leden a čtenářský list.

M Kromě písemného sčítání a odčítání a provádění zkoušky  dále procvičujeme zaokrouhlování na desítky. Nově se učíme i zaokrouhlovat na stovky. Nejdříve pracuj s číselnou osovou v uč. Urči si, mezi kterými stovkami číslo leží. Pak se podívej na to, kolik má dané číslo desítek. Podle toho zaokrouhluješ buď směrem dolů nebo nahoru.

Početník str. 13 (druhý sloupec), str. 15 druhý sloupec, str. 29 celá.

 

Pátek 28. 1.

AJnaučili jsme se nové druhy ovoce, poslouchali jsme nakupování ovoce na tržnici, sami jsme si zkoušeli (učebnice str. 31)

PS str. 37 celá

Do slovníčku si za Dú nalepíte nová slovíčka: lekce 4 AJ 3 třída.docx

ČJ Myšáci str. 35 celá.

M-G Rozlišujeme, co je rovinný geometrický útvar a co je těleso. Do sešitu geometrie napiš dnšní datum a rozděl slova do dvou sloupců na tělesa a rovinné útvary (čtverec, krychle, kvádr, válec, kužel, trojúhelník, obdélník, koule, kruh, jehlan. Dále do školního sešitu udělej nadpis TROJÚHELNÍK) a zapiš si: Je to rovinný útvar, má tři strany a tři vrcholy. Narýsuj si ho... Označ vrcholy A, B, C a pojmenuj strany (pojmenováváme stejně jako protilehlé vrcholy a značíme malým psacím písmem).  Na příští týden si přines do školy kružítko.

PRV Přečti si v uč str. 36 o lidských smyslech. V PS str. 31 cv. 1, 2.

 

Čtvrtek 27. 1.

ČJ Procvičujeme dále vyjmenovaná slova po M. Myšáci str. 2 cv. 6 a strana 33 celá, str. 34 celá.

DÚ: Uč. str. 47 cv 1 přečti si a zopakuj, cv. 2 přepiš do školního sešitu.

M Početník str. 19 (čtvrtý sloupec) Prosím, pošlete foto.

PZ2 sloupec 103.

V početníku na str. 15 se soustředíme na písemné odčítání s nulami, POZOR!

Čtení a psaní Pracuj s básní, kterou sis vybral ze tří možností (zadáno včera). Přečti si ji nahlas, dbej na správné frázování, dodržuj hlasové pomlky. Do slohového sešitu opiš název a autora básně a první sloku. Ve volném čase můžeš připojit vlastní ilustraci.

PRV Povídáme si dál o lidském těle. PS str. 30. Umíš popsat orgány uvnitř lidského těla? Dokázal bys říct, co je jejich úkolem? Co řídí? (uč. str. 34 rozmnožovací soustava, str. 35). Jak se vlastně člověk v průběhu života mění? (vývojová stadia člověka uč. str. 38)

 

Milí rodiče,zde máte přehled aktivit, které nás čekají v nejbližších dnech.

17. února

- zahájení výuky plavání 

15. února

Recitační soutěž - školní kolo

7. - 11. února - jarní prázdniny

4. února - pololetní prázdniny

31. ledna - výpis vysvědčení, aktivity venku

s sebou: sportovní teplé nepromokavé oblečení, batoh, svačina, teplé pití

7.40 - testování

8.00 - předávání výpisu vysvědčení

8.47 - odjezd autobusem na Salaš

9.00 - 9.40 Knihovna na Salaši

9.40 - 12.15 pěšky Salaš - Velehrad

12.15 - oběd

 

Středa 26. 1.

AJ - poslech příběhu s porozuměním, uč. str. 30. Ověření porozumění Pracovní sešit str. 36/1,2,3.

Opakovat si ústně slovní zásobu. Říkám, co mám/nemám rád - např. podívám se do ledničky, do kuchyně...

ČJ V PS str. 37 cv. 1, 2. DÚ: PS str. 37 cv. 3.

Čtení a literární výchova DÚ: na příští týden-naučit se na známky báseň. Pro všechny děti, které se nepřihlásily do recitační soutěže.(str. 57 Školník -M. Kratochvíl, str. 78 Uspávanka se sněhem a krásnou paní-J. Skácel, str. 105 Popletený večerníček-J. Nohavica). Vyber si jednu z uvedených možností.

M Procvičujeme násobilky a zaokrouhlování čísel. Početník str. 6 (dokončit sloupce), str. 7 (první sloupec), str. 18 celá  DÚ: str. 19 sloupec první a druhý.

 

Úterý 25. 1.

ČJ Procvičujeme učivo o podstatných jménech a současně i vyjmenovaná slova. Nejprve si do školního sešitu opiš doplňovací cvičení z následujícího dokumentu.

běhací diktát 25. 1. 2022.docx

DÚ: PP str. 24 druhý sloupec, str. 25 druhý sloupec. Dále pracuj na papír (vypiš všechna podstatná jména z vyjm. slov po B, ukazuj si na ně. Dále nezapomeň, že také vlastní jména patří mezi podstatná jména (opiš na papír, zdůvodňuj si.) Přem__sl, L__buše, Nezam__sl, M__lena, Zb__něk, Al__ce, Dal__mil, Čestm__r, Rob__n, Zb__šek. Vlastní jména očísluj podle abecedy.

M Početník str. 12 (dva sloupce), str. 13 1. a 4. sloupec. PZ3 dokonči poslední dva sloupce (87 a 88), tento pracovní sešit už do školy nenos a nechej si ho doma na případné procvičování.

Čtení Čítanka str. 15 (básně o řemeslech s názvem Veterinář a Švadlenka). Pokus se vysvětlit, co je náplní povolání. Můžeš si zahrát hru..Po dobu jedné minuty piš věci, potřeby, které ke své práci potřebuje např. švadlenka.

Dále jsme si četli příběh z knihy desatero příběhů o dětech a dospělých. Zde jsme si vysvětlili, že příběh byl napsán opačně. Ve skutečném životě se vše odehrává obráceně. Popiš nějakou situaci, kde se ti nelíbilo chování tvých rodičů. Dokážeš si jejich chování vysvětlit?

 

Pondělí 24. 1.

AJ - porozumění nahrávce - PS str. 34 - žáci na základě poslechu doplnují ceny. Četba emailu str.29, ověření porozumění, poté píší žáci svůj mail do PS str. 35

ČJ PP str. 24 první sloupec, str. 25 první sloupec. Myšáci str. 32 cv. 4,5. DÚ: PS str. 36 cv. 5, 6, 8.

PRV PS str. 28 celá samostatně. Pošli foto.

M

 

Pátek 21. 1.

AJ Procvičujeme učivo z posledních hodin.

ČJ Procvičujeme novou řadu vyjmenovaných slov. Pokud ti dfělá problémy si ji zapamatovat, můžeš si vyrobit kartičky a skládat je. PS str. 35 cv. 1, 2. Myšáci dokonči str. 31, str. 32 cv. 2, 3.

M-G vše o vzájemných polohách dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky, kolmice). Měli bychom je umět narýsovat i označit a vysvětlit, co mají společného. Najdeš ve starém PS (M7). Nově si povídáme o útvarech, které leží v rovině. Uč. str. 8. Jaký je rozdíl mezi rovinným útvarem a prostorovým útvarem (tělesem)?

Připomínám, že každý pátek je geometrie. Je nutné mít v pořádku pomůcky (dvě pravítka, z nichž jedno je s ryskou, tvrdou tužku nebo pentelku, školní sešit s lenochem, učebnici).

PRV Návštěva výstavy hraček na TC Velehrad.

 

Čtvrtek 20. 1.

ČJ  Písemná práce

M DÚ: PZ2 sloupec 89, 90. Dále se věnujeme jednotkám délky (délka=veličina, např. krejčovský metr=měřidlo). Z prvouky i geomterie už známe mm, cm, a nyní se seznamujeme s dalšími jednotkami.

Zde se můžeš podívat na pomůcku, kterou jsme si zatím vytvořili ve školním sešitu.

JEDNOTKY DÉLKY.docx

PRV Seznámili  jsme se se zajímavostmi kolem českých mincí i bankovek (najdeš v učebnici str. 29). Dále jsme opakovali učivo o skupenství látek a vlastnostech látek, dále orientaci v cenách nejrůznějších výrobků. Umíš stručně popovídat o sobě? (věk, jméno, členové rodiny, čím bys chtěl být, odhadni svou výšku a váhu...).

 

Středa 19. 1.

ČJ Seznamujeme se s vyjmenovaným slovem mýt, které má spoustu příbuzných. Vezmi si papír a nakresli myšlenkovou mapu. Kolem slova mýt zapisuj všechny příbuzné tvary. Víš například jak přišel ke svému jménu mýval? Podívej se na krátké video. Třeba ti pomůže si toto příbuzné slovo zapamatovat.

https://www.youtube.com/results?search_query=medv%C3%ADdek+m%C3%BDval

PP str. 23 dokončit. Zítra písemná práce!

Myšáci str. 31 cv. 1, 2, 3, 4

M Pololetní písemná práce (děti, které jsou nepřítomné, si napíšou po návratu do školy).

AJ Procvičujeme učivo z posledních hodin. 

 

Úterý 18. 1.

Dnešní den věnujeme opakování učiva jak v M, tak i v ČJ. Které učivo je potřeba zopakovat, najdeš ve výuce ze včerejška.

ČJ PS str. 34 cv. 3 (je to zároveň i opakování na písemnou práci). Myšáci str. 30 celá. Pozor na slovo my (my všichni) a mi (mně).

M PZ2 sloupec 82, slovní úloha v uč. str. 17 cv. 53. Zápis slovní úlohy napiš do školního sešitu. Slovní úloha bude i v písemné práci.

Dnes nejsou zadány domácí úkoly. Volný čas využij k procvičení toho, co ti dělá problém.

 

Pondělí 17.1.

ČJ Opakujeme vyjmenovaná slova po B, L. V Myšácích na str. 28 doplň zcela samostatně cvičení 1b, svou práci vyfoť a pošli. PS str. 34 cv. 1. Za domácí úkol se začni připravovat na písemnou práci z JČ (budeme psát ve čtvrtek). Opakuj zejm. vyjmenovaná slova po B, L, párové souhlásky, velká písmena, tvrdé a měkké slabiky, slova nadřazená a podřazená, rod a číslo podstatných jmen, skloňování podstatných jmen.

AJ Psali jsme slovíčka 4.lekce, tentokrát dostávali pouze jedničky. Jedničkáři udělají opravu na zadní stranu papíru, ostatní všechna slovíčka opraví do školního sešitu - jedno slovíčko píší opakovaně na celý řádek.

Mluvili jsme o měně v Británii - libry (najdeš v uč. str. 28), učili jsme se číst ceny a otázku Kolik to stojí?

How much is it? Two pounds atd.

M Procvičujeme učivo za 1. pololetí a připravujeme se na písemnou práci, kterou si napíšeme ve středu. Soustřeď se na násobilku, zaokrouhlování čísel na desítky do 1000, porovnávání čísel, písemné i pamětné sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy.

PRV Povídáme si o lidech, v čem se odlišují lidé od živočichů, čím se odlišují lidé mezi sebou (lidské rasy, pohlaví, národnost, náboženství,...) a naopak co mají společné. Přečti si uč. str. 33 a vyprávěj svými slovy. Dále PS str. 29 cv. 1.

 

Pátek 14. 1.

AJ PS str. 32 cv. 1, 2.

U cv. 1 říkej věty: She likes ... / He likes ... nebo: She does´t like ... / He doesn´t like ...

Do sešitu AJ English si zapiš věty:

I like pizza with ... (Mám rád pizzu s ... ) a doplň, co máš rád na pizze: ham, cheese, peppers, corn, ketchup, ...

I don´t like ... (Nemám rád ... ) a doplň, co nemáš rád: olives, ham, mushrooms, apples, ...

ČJ Začínáme novou řadu vyjmenovaných slov po M. V uč. str. 46 splň cv. 2. Slova přepiš na papír velkým tiskacím písmema rozstříhej. Zjisti, která vyjmenovaná slova chyběla. Ze slov vyber název. Dále vyber všechna podstatná jména. Která jsou rodu mužského, která ženského a která středního: Dokázal bys některé z podstatných jmen vyskloňovat ve všech pádech v čísle jednotném i množném?

PS str. 33 cv. 2, 3.

M-G PS7 /starý PS) str. 27 cv. 4 a str. 31 cv. 1, 2, 3. Opakujeme učivo o bodech, přímkách, úsečkách, polopřímkách a vzájemné poloze přímek.

PRV PS str. 26 cv.2b a 3. 

 

Čtvrtek 13. 1.

ČJ PS myšáci str. 28 cv.1a). PS str. 33 cv. 1. Čítanka str. 58-60 přečíst nahlas. PP str. 22 dokončit. DÚ: PP str. 23 první sloupec.

M Procvičujeme zaokrouhlování čísel do 1000 na celé desítky. Vymysli a napiš dfo sešitu 15 čísel a zaokrouhli je. Dále se zdokonalujeme v písemném sčítání. Příklady piš pod sebe, dbej na to, aby byly správně zapsány řády čísel pod sebou. Např. 233 + 56 +729. Zapiš 10 příkladů.

DÚ: PZ2 sloupec 80, 81.

PRV PS str. 26 cv. 1 a 2a. Str. 25 cv. 3, 4,(cvičení 5 je dobrovolné). Str. 24 cv. 2.

 

Středa 12. 1.

ČJ Dokončujeme vyjmenovaná slova po L. Pečlivě je procvičuj, učivo se objeví v písemné práci. PP str. 22 první sloupec. PS str. 32 celá.

DÚ: Myšáci str. 27 cv. 6, 7, 8, 9.

M PZ2 sloupec 72. Dále procvičujeme zaokrouhlování čísel na celé desítky. Zatím jsme zaokrouhlovali čísla jen do sta, dnes se posunujeme dále a začínáme zaokrouhlovat i čísla do 1000. V uč. str. 32 použij cv. 2, zaokrouhluj však na desítky. (cvičení piš do školního sešitu).

Sloh a čtení Zavzpomínej na své vánoční dárky. Pokus se vymyslet a napsat do slohového sešitu hádanku. Zde máš vzor:

Můj dárek  mě zahřívá v chladném zimním počasí, je měkký a hřejivý. Má bílou barvu se zeleným vzorem ve tvaru lístků. Je rodu ženského. Nosím ho, když jdu do školy. Doma ho uložím do skříně nebo pověsím na věšák. Budu ho potřebovat, až pojedu o jarních prázdninách lyžovat. Mám z něj radost.

Nejprve piš na nečisto, dbej na to, aby se neopakovala některá slova. Každá věta musí začínat jinak. Využij všechny své znalosti z pravopisu. Získáš známku.

AJ V učebnici na str. 27 zkoušej pomocí rozhovoru hádat, jaké číslo pizzy si objednal kamarád. Potom si role prohoďte.

Do slovníku Vocabulary si zapiš nová slovíčka:

mushrooms - hříbky

olives - olivy

peppers - papriky

cheese - sýr

 

Úterý 11. 1.

ČJ Procvičujeme diktáty z vyjmenovaných slov po B (pobývat u babičky, lidové obyčeje, rána bývají chladná, byl bych se naučil, sbírat léčivé byliny, býk i kobyla jsou býložravci, obilí je zralé, obývat chatu, neobydlená oblast, sněží a všude je bílo, dobýt hrad, bicí nástroje, horská bystřina, bydlím v Bylanech).

Myšáci str. 26 cv. 1. PP str. 11 třetí sloupec, str. 13 první sloupec DÚ: PP str. 17 dokončit, stzr. 13 dokončit.

M Procvičujeme zaokrouhlování čísel na desítky (zatím jen do sta)

Zaokrouhli do šk. sešitu tato čísla: 34, 29, 17, 4, 55, 91, 88, 43, 66, 72

DÚ: PZ2 sloupec 71, PZ3 sloupec 71.

Procvičujeme také pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000. Uč. str. 12 cv. 19, počíterj do školního sešitu.

 

Pondělí 10. 1.

ČJ Myšáci str. 25 cv. 6, 8, DÚ str. 25 cv. 7, 9, 10.

AJ Uč. str. 26 - Nauč se básničku (kluci: Otto, dívky: Flossy).

PS str. 31 doplň.

Do sešitu English si napiš:

I like ...  :-)

I don´t like ...  :-(

I love ... 

M PZ3 sloupec 54, 55. DÚ: PZ3 sloupec 56.

Do školního sešitu napiš do dvou sloupců čísla a zaokrouhli na desítky: 65, 38, 51, 69, 84, 26, 32, 44, 77, 93.

Uč. str. 11, cv. 10 první sloupec vypočítej do sešitu.

PRV Pokus se vymyslet pět příkladů duševní práce a pět příkladů fyzické práce. Piš na papír. PS str. 25.

 

Pátek 7. 1. 2022

AJ Do sešitu English si napiš rozhovor nakupujícího a prodavače:

Hello!

Hello!

Can I have a ... (fish, pepper, ....)?

How many ... (fishes, peppers, ...)?

One (two, three, ...) ... (fish, fishes, pepper, peppers, ...), please?

Here you are? Anything else?

No, thanks.

 

ČJ Myšáci str. 24 celá.

Popros někoho, aby ti nadiktoval tento diktát. (Šli bychom také, nabíjet mobil, tatínek přibil desku, zbyl mi jeden knedlík, bydlím v Bystřici, vybílit garáž, sbírka známek v krabici, dobytek má rohy, hbitě utíkat).

M-G Procvičujeme vzájemnou polophu přímek. Z minulých hodin víme, že dvě přímky mohou být navzájem různoběžné= různoběžky, kolmé=kolmice, ale také rovnoběžné=rovnoběžky. Kolmice rýsujem za pomoci pravítka s ryskou. Při rýsování rovnoběžek potřebujeme dvě pravítka, z nichž jedno musí být trojúhelníkové.

Do velkého školního sešitu geometrie si zapiš:

Dvě přímky jsou navzájem rovnoběžné, pokud je mezi mini stále stejná vzdálenost a nemají žádný společný bod. Nyní se pokus narýsovat několik rovnoběžek. Tuto dovednost trénuj.

PRV Povídáme si o rodině a vzájemných vztazích. Přečti si v uč. str. 27.

 

Čtvrtek 6. 1. 2022

ČJ Opakuj si stále vyjmenovaná slova po B. Nezapomeň přinést knihu a čtenářský list za prosinec.

Myšáci str. 22 cv. 4, 5. DÚ: Myšáci str. 23 cv. 3, 4.

M Početník str. 5 třetí sloupec a str. 6 první sloupec. Začínáme zaokrouhlovat čísla do sta na desítky. Pokud číslo, které zaokrouhlujeme končí číslicí 0, 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme k nejbližší desítce směrem dolů. Pokud je číslo zakončeno číslicí 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme směrem nahoru, k nejbližší větší desítce. Pomoci si můžeš číselnou posou do 100, kde si nejprve ukážeš, mezi kterými desítkami číslo leží.

DÚ: PZ2 sloupec 70, PZ3 sloupec 75.

Dále procvičujeme písemné sčítání čísel do 1000. Zapiš příklady do školního sešitu pod sebe.(357+ 29, 613+89, 108+545, 234+366).

PRV PS str. 22 cv. 6, 7; str. 23 cv. 1 - 5, str. 24 cv. 1a) - u svého jména dopiš i datum tvého narození.

 

Středa 5. 1. 2022

Aj Učit se slovíčka - dnes dětem přibyly dvě nové fráze. Dobrovolný úkol - říkanka za str. 24. Dokončit prac. sešit str.29,30. Učíme se nakupovat.

ČJ PP str. 21 dokončit. DÚ: Myšáci str. 22 cv. 1, 2, 3. PS str. 30 cv. 4 str. 31 cv. 1, 2, 3. Zítra nás čeká další čtenářská dílnička. Přines knihu za měsíc prosinec a vyplněný čtenářský list (na známky).

M Piš čísla podle diktátu.(637, 402, 118, 30, 909, 451, 374, 560, 295, 856). Z těchto čísel zakroužkuj jen ta čísla, která mají v řádu desítek lichou číslici.  Vyber si některá čísla, zapiš je pod sebe a sečti je. Pozor na  číslo 30, které nemá žádnou stovku! Jednotlivé řády musí být zapsány ve správném sloupci, jednotky pod jednotkami, desítky pod desítkami!

Početník str. 5 dva loupce. str. 3 první sloupec.

ČJ Z myšáků přepiš cv.4 na str. 22 do školního sešitu.

Dále začínáme další část naší celoroční hry. Podívej se na krátké video v následujícím odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=2h7gyyVtA4w

Povídáme si o známém ilustrátorovi Radku Pilařovi.

Na ilustrátorský list napiš vše, co ses o něm dozvěděl. Další informace se dozvíš v následujícím dokumentu.

RADEK PILAŘ.docx  List potom přines do školy.

Zde máš ilustrátorský list k vytištění. Ilustraci si nalepíš ve škole.

PL Ilustrátoři.docx

 

 

Úterý 4. 1. 2022

ČJ Zopakuj si vyjmenovaná slova po B. PP str. 21 dva sloupce.

Myšáci str. 19 celá  a str. 20 cv. 2- 4.DÚ: Myšáci str. 21 cv. 6, 7, 8.

M Vyvozujeme čísla do 1000. Počítej po třech, čtyřech pěti, i sestupně. Procvičuj zápis i čtení čísel.

Do školního sešitu piš čísla podle diktátu do řady vedle sebe (330, 615, 400, 819, 664, 908, 513, 767, 243, 488). Sudá čísla podtrhni barevně a tvoř s nimi co nejvíce příkladů na porovnávání. Lichá čísla napiš do sloupce pod sebe. Před ně dopisuj čílo o jedna menší, za ně číslo o jedna větší. Uč. str. 6 prohlédni si rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě. Čísla piš do sešitu a proveď rozvinutý zápis podle vzoru.

DÚ: str. 7 cv. 3 přepiš do sešitu.

ČJ PP str. 10 třetí sloupec, str. 11 první dva sloupce. Uč. str. 42 cv. 2 přepsat do školního sešitu.

 

Pondělí 3. 1. 2022

ČJ PS str. 30 cv. 1, 2, 3.

AJ Začali jsme 4. lekci At the shop. Během písničky - říkanky ze str. 24 v uč. jsme se naučili nová slovíčka, procvičili jsme znalost v PS str. 29 cv. 1.

Dobrovolný úkol - naučit se říkanku str. 24

Do slovníčku Vocabulary si zapiš nová slovíčka:

an apple     jablko

an orange     pomeranč

a cake     dort

a pear     hruška

a banana     banán

an ice cream     zmrzlina

please     prosím

At the shop.     V obchodě.

Do you want ... ?     Chceš ... ?

I want ... .     Já chci ... .

M Začínáme se orientovat v řádech čísel do stovek. Zkoušej na papír zapisovat čísla: např. číslo, které má 6 stovek, 5 desítek a 4 jednotky, .... Všímej si, že u některých čísel je některý řád obsazen nulou. Procvičuj nejen zápis čísel, ale i jejich správné čtení.

Napiš několik trojciferných čísel po dvojicích pod sebe, potom je porovnej. Přemýšlej, co je při porovnávání důležité.

PRV PS str. 21 cv. 4, 6; str. 22 cv. 1 - 5; str. 27 celá.

 

Čtvrtek 16. 12.

ČJ Opakuj vyjmenovaná slova po L.

PS str. 29 dokončit. DÚ: PP str. 20 (procvič vyjmenovaná slova po B)

M Vypočítej slovní úlohy. Zápis, výpočet a odpovědi napiš do školního sešitu.

  1. Maminka nakoupila v obchodě potraviny na přípravu těsta. Koupila mouku za 15 Kč, cukr za 19 Kč a máslo za 34 Kč. Kolik utratila za všechny suroviny? Kolik korun jí vrátili ze 100 Kč?
  1. Na trhu prodávali vánoční ozdoby. Jedna stála 8 Kč. Kolik korun zaplatíš, když jich koupíš 8.

PRV Probíráme různé fyzikální veličiny. Kromě délky známe ještě hmotnost. Měřidlem je váha. Zopakuj si jednotky hmotnosti.  Přečti si uč. str. 24 a vypracuj v PS str. 21 cv. 1, 2, 3.

 

Středa 15. 12.

M DÚ: PZ2 sloupec 69, 79.

 

Pondělí 13. 12.

Věnujeme se vánočnímu projektu.

Na veliký papír (A3) vytvoř myšlenkovou mapu, plakát, kde napiš a nakresli vše, co víš o českých Vánocích. Představ si, že máš cizinci přestavit české Vánoce. Co. by pro něj mohlo být zajímavé? Fantazii se meze nekladou. Práci si rozvrhni na dva dny. Jako součást projektu je výroba vánočního trička. V následujícím dokumentu si můžeš vybrat šablonu. Tu si vytiskni, vlož dovnitř trička a foxy na textil obkresli.

vánoční šablony.docx,šablony trička.docx

 

Pátek 10.12.

AJ Povídali jsme si o slavení Vánoc v Anglii a zapisovali jsme si slovíčka do školního sešitu, děti mají za úkol povyprávět rodičům, o čem jsme dnes mluvili v aj.

ČJ Procvičujeme novou řadu vyjmenovaných slov. Rozlišujeme, k jakému slovnímu druhu jednotlivá slova patří. PS str. cv. 1, 2. DÚ: PS str. 29 cv. 3. PS myšáci str. 16 cv. 1-3.

M Dnešní hodinu jsme věnovali nácviku naší vánoční písničky.

PRV Povídáme si o skupenství látek, zejména o skupenstí vody. Voda se oíbjevuje v přírodě ve všech skupenstvích a skupenství může také měnit. Přečti si informace v uč. str. 22-23. PS str. 19 cv. 4, str. 20 cv. 1-4.

 

Čtvrtek 9.12.

ČJ Procvičujeme souhrnně vyjmenovaná slova po B. PP str. 19 dokonči oba sloupce, pošli foto. DÚ: uč. str. 40 se nauč zpaměti vyjmenovaná slova po L. Uč. str. 40 cv. 2, rozlušti vyjmenovaná slova, přepiš je do školního sešitu a pak je očísluj ve správném pořadí. Která vyjmenovaná slova chybí?

M Procvičujeme nové číselné řady. Napiš je do školního sešitu a přemýšlej, jaké v nich platí pravidlo.

(1, 3, 5, 15,__, 21, 9, __, 0, __), (8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, __, 42, 50, __, __).

PZ2 sloupec 68, 78.

PRV Povídáme si o surovinách, ze kterých se vyrábějí předměty kolem nás (sklo, papír, dřevo, kov, plast, textil). Ze surovin se vyrábí výrobky, u kterých můžeme popsat jejich vlastnosti. Vlastnosti předmětů, látek poznáváme pomocí nlidských smyslů (hmat, sluch, čich, chuť, zrak). U látek také rozlišujeme tři různá skupenství (pevné, kapalné, plynné). Vše potřebné najdeš v učebnici str. 21. Učivo procvič v PS str. 19.

 

Středa 8. 12.

ČJ PS str. 28 dokončnit (slohové cvičení nedělat, pouze si ústně připomenout věty, se kterými se můžeme setkat v pohádkách, např. Bylo, nebylo..)

PP str. 18 dokončit, str. 19 první sloupec, DÚ: str. 17 první sloupec (vždy si pečlivě zdůvodňuj).

M Procvičujeme číselné řady , doplň chybějící čísla, piš do sešitu (40, 36,__, 28, 24, __, __, 12, __, 4)

(24 ,21, 15, __,27,__, 9, __,17,14) přemýšlej, jaké pravidlo platí v číselné řadě.

Dále PZ2 sloupec 67, 77.

Procvičujeme písemné i pamětné sčítání a odčítání.

ČJ Věnujeme se další části naší celoroční hry. Zjistili jsme, že dalším ilustrátorem, o kterém se chceme něco nového dozvědět, je Zdeněk Smetana. V následujícím odkazu se podívej na krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=QXdQHQ4z7NU

Tvým úkolem je dopsat informace do pracovního listu, který byl zveřejněn v pondělí (PL ilustrátoři).

 

Úterý 7. 12.

ČJ Zopakuj si celou řadu vyjmenovaných slov.

Jako rozcvičku můžeš použít následující úkol v LearningApps.

https://learningapps.org/12360328

Dále napiš do školního sešitu diktát. Najdeš ho v učebnici na str. 38 cv. 5. Popros někoho o nadiktování.Tento úkol Vyfoť. Také procvičuj párové souhlásky PP str. 10 dva sloupce.

DÚ: PP str. 16 druhý sloupec, str. 18 druhý sloupec.

M Procvičujeme písemné sčítání a odčítání. Vrátili jsme se k druhé tabulce ze včerejšího úkolu. Zde je potřeba rozlišit, které číslo máme doplnit a podle toho zvolíme postup. (Chybí -li rozdíl, odčítáme. Chybí li menšenec, zvolíme opačný postup a sčítáme. Chybí-li menšitel, volíme opačný postup, čili odčítání).

Dále procvičujeme všechny násobilkové řady. Můžeš použít opět úkol v Learnig Apps.

https://learningapps.org/6978947

PZ 2 sloupec 66.

ČJ sloh Zavzpomínej na Mikuláše a napiš cca 1 stranu ve slohovém sešitu. Nezapomeň vymyslet vhodný nadpis svému příběhu.

Společně jsme si vytvořili stručnou osnovu, abychom si uvědomili, co by ve  vypravování nemělo chybět. (Např. Moje pocity, Příchod Mikuláše, Moje básnička, písnička, Co jsme dostali, Naše rodinné zážitky). Dbej na to, aby se neobjevovaly zbytečné pravopisné chyby, aby se něterá slova nevyskytovala opakovaně. Příběh by měl na sebe plynule navazovat.

VV+PČ Zde je připraveny náměty na tvořivou činnost. Pokud vytvoříš něco podobného, výrobek přines ukázat do školy.

https://pin.it/5Ia0hzN

https://pin.it/3mHmnH0

 

Pondělí 6. 12.

Aj- Povídali jsme si o slavení Vánoc v Anglii, uč. str. 66/67. Do školních sešitů si žáci zakreslí šest obrázků a napíší šest slovíček podle uč. str. 66/67 - psala jsem i do chatu. za dú si vyrobí jmenovky na vánoční stůl podle pracovního sešitu str. 89

ČJ Opakujeme všechna vyjmenovaná slova po B souhrnně.PS str. 27 cv. 2, str. 28 cv. 1.

DÚ: PP str. 16 první sloupec, str. 18 první sloupec.

M Procvičujeme matematické operace. V následujícím dokumentu jsou připraveny dvě tabulky. Podobné si narýsuj do školního sešitu a pokus se doplnit chybějící čísla. Všechny výpočty piš do sešitu.

Tabulky M 6. 12..docx

Dále začínáme další část naší celoroční hry. Abychom zjistili o jakém ilustrátorovi dětské knihy si budeme povídat, musíš vyřešit úkol v Learning Apps. Rozklikni následující odkaz.

https://learningapps.org/display?v=pr7f6gtf521

Příklady si piš do sešitu.

Pro další část naší celoroční hry si vytiskni nový list, který najdeš v následujícím dokumentu.

PL Ilustrátoři.docx

PRV PS str. 18 Vypracuj zcela samostatně, pošli fotku.

 

 

Pátek 3.12.

AJ Psali jsme test lekce 3 v PS str. 95. 

ČJ Opakujeme všechna vyjmenovaná slova po B. V učebnici str. 38 opiš cvičení 2 a 4 do školního sešitu.

Dále si můžeš vyzkoušet některé úkoly v Learning Apps.

https://learningapps.org/display?v=prg7c9rua20

https://learningapps.org/display?v=p6uya4y5520

https://learningapps.org/display?v=p6qq16f4520

Pokud nemáš ještě splněn čtenářský list za měsíc listopad. Nezapomeň ho vyfotit a poslat na WhatsApp, Messenger.

PRV PS str. 17 Zopakuj si učivo plody, zeleninu a polní (zemědělské plodiny). Vše najdeš v učebnici str. 17-20.

 

Čtvrtek 2. 12.

ČJ Opakujeme pádové otázky. Slovo třída vyskloňuj v čísle jednotném i množném. Říkej nahlas.

PP str. 9 dokončit stranu, zdůvodňujeme nahlas.

Z učebnice str. 37 napiš cvičení 4 do školního sešitu. (cvičení je na známky).

DÚ: PP str. 15 celá

M PZ 3 sloupec 85 na známky. Prosím, poslat foto. PZ 2 doplň postupně chybějící sloupce až po sloupec 65.Doplňování si rozlož na několik dní.

ČJ Čtenářská dílnička, představení knížek za měsíc listopad.

PRV V učebnici str. 20 si přečti o dalších skupinách zemědělských plodin. Jsou to pícniny, textilní plodiny a olejniny. Léčivé rostliny řasdíme spíše mezi byliny (čili rostliny s dužnatým stonkem).

 

Středa 1. 12.

ČJ PS str. 27, dokonči cv. 2, dále cv. 1 v dolní části stránky.

PP str. 7 poslední sloupec, nahlas zdůvodňuj. DÚ: Myšáci str. 15 cv. 6, 7, 8.

M Do školního sešitu vypočítej písemně (pod sebe) tyto příklady: 34+59=, 16+75=, 45+38=, 35-17=, 92-68=, 44-37=. Pracuj zcela samostatně. Pokud uděláš chybu, proveď opravu.

PZ2 sloupec 43 a 75. DÚ: PZ3 sloupec 49, 50.

ČJ psaní Z čítanky str. 18 opiš do slohového sešitu báseň APRÍLOVÁ ŠKOLA. Barevně v opsané básni vyznač dvojice slov, které se rýmují. Pokud chceš zísat jedničku, nauč se básničku a nechej se vyvolat.

AJ Do školního sešitu English si napiš nadpis board game a napiš český název hry, kterou doma máš (zkus vymyslet hru, o které jsme ještě nemluvili).

Dále napiš computer game a napiš název nějaké své oblíbené počítačové hry (můžeš česky i anglicky).

Stále si opakuj názvy board games, které jsme se učili minulou hodinu. Najdeš je v učebnici na str. 23.

PS str. 26 .  cv. 1 (toto cvičení si doplníš ve škole, je potřeba pracovat s poslechem.) Cv. 2 spojuj dvojice.

PS str. 27 cv. 1 Nauč se číst říkanku. Obrázek vybarvi podle toho, co bylo napsáno v říkance.

Str. 27 cv. 2 Vyznač, kterou hračku Daisy hledá. Nápovědu najdeš ukrytou v učebnici někde v lekci 3. Pečlivě prohlédni všechny stránky. DÚ: PS str. 28.

 

Úterý 30. 11.

ČJ Dnes píšeme první diktát na vyjmenovaná slova. Připomeň si, jaká jiná pravopisná pravidla se v diktátu mohou objevit. (krab_ce od čokolád_, př_b_tek lišk_ je nora, zb_tek svač_n_, př_b_t hře_k, dob_tek se pásl, políb_t ruku, hrát vyb_jenou, ob_vat svůj b_t, pohá_ková, bab_čka, ob_vat chatu v B_š_cích.

PS str. 26 cv. 3, str. 27 cv. 1, 2.

M Učíme se tvořit příklady se závorkou u slovních úloh. Zapiš do školního sešitu tuto slovní úlohu. Zadání nemusíš opisovat. Petr měl 48 Kč. Kolik korun mu zbylo, když koupil 4 koláče po 7 korunách?

PZ2 sloupec 42 a 74.  PZ3 sloupec 66, 74.

SLOH Učíme se psát vánoční přání. Pokus se vymyslet text, který napíšeš do slohového sešitu. Text pak přepiš do přání, které jsme vyrobili včera v PČ.

 

Pondělí 29. 11.

ČJ Z uč. str. 36 přepiš do školního sešitu cv. 4. DÚ  Učebnice str. 36 cv. 6 přepsat do školního sešitu.

JA Dnes jsme  četli mail str. 21 v učebnici - opakování. Potom děti mluvily o svých oblíbených hračkách, vzpomínaly, co pro mně napsaly do mailu. Většinu třídy velmi chválím za napsání mailu, všem jsem odpovídala. Ostatním připomínám, ať si mail přečtou a odpoví mi !!!Dále jsme si znovu poslechli příběh o Colinovi a navázali jsme v PS str. 25 -ověření, jak děti porozuměly příběhu. Seznámili jsme se, jak se v angličtině vyjádří některé známé stolní hry, děti si je zakreslily a popsaly do školních sešitů.Za Dú si zapiš do slovníčků Vocabulary tato nová slovíčka:

board game.........................stolní hra

computer game...................počítačová hra

snakes and ladders..............hadi a žebříky

cards....................................karty

draughts..............................dáma

ludo......................................člověče, nezlob se

M pětiminutovka na malou násobilku (vyfoť v sešitu a pošli na WhatsApp, Messenger..

PZ2 sloupec 41 a 73.

PRV Napiš na papír recept na zeleninový salaát. Nezapomeň dopsat, čím ho dochutíš.

V učebnici str. 18 se podívej na polní plodiny (někdy říkáme také zemědělské nebo užitkové). Zjisti, jaký užitek  nám jednotlivé skupiny přinášejí. Podle užitku jsou tak= jednotlivé skupiny plodin pojmenovány. Zatím nás zajímají obilniny a okopaniny. Co se z nich nejčastěji vyrábí?

 

Pátek 26. 11.

ČJ PP str. 8 poslední dloupec, str. 9 první sloupec. Pečlivě zdůvodňuj. Učebnice str. 36 cv. 5 přepiš do školního sešitu. Některé názvy jsou odvozené od vyjmenovaných slov, jiné si musíme zapamatovat. Ty si podtrhni barevně a napiš velkým tiskacím písmem ZAPAMATUJ SI.

M Dnes se věnujeme písemnému sčítání, budeme už sčítat tři čísla pod sebou. Piš do školního sešitu. (24 + 41 +15=) Vymysli si další čtyři podobné příklady. Pokud si troufneš, můžeš zkusit sčítat příklad s výsledkem přes stovku.

Dále pracujeme s ceníkem potravin. Najdeš ho v následujícím odkazu.MAT ceník.docx

Vyřeš tuto slovní úlohu. Máš jednu padesátikorunu, jednu dvacetikorunu, jednu desetikorunu, jednu pětikorunu, jednu dvoukorunu, jednu korunu. Odpověz na následující otázky:

  1. Kolik korun máš na nákup?
  2. Co si můžeš koupit?
  3. Kolik peněz ti zbyde?

Nezapomeň ke každé otázce zapsat všechny výpočty. Na otázky odpovez celou větou.

 

PRV Opakujeme vše, co víme o zelenině. V PS str. 16 rozděl zeleninu na obrázku do správných skupin, podle části, kterou konzumujeme. Ke každé skupině dopiš alespoň jeden příklad navíc. Učivo najdeš i v učebnici na straně 18.

Na papír vymysli jednu větu oznamovací, jednu větu tázací a jednu větu rozkazovací. Musí se v nich objevit název nějaké zeleniny.

JA Znovu jsme si společně četli email str. 21. a spolu jsme tvořili mail v PS str. 24.

Posílám dětem skutečný mail, na který se mají pokusit odpovědět. Mail najdete v emailu vašich dětí, nikoli rodičů. (Emailová adresa žáků je stejná, jako adresa pod kterou se přihlašujete do Teams). Otevřete prosím naše školní stránky, nahoře najděte Office 365 a zde se přihlaste. Otevřete Outlook, vše ostatní už funguje jako klasický email.

V závěru hodiny jsme si poslechli a rozebrali další část příběhu Colin in Computerland str. 22.

 

Čtvrtek 25. 11.

ČJ Učebnice str. 36. Procvičujeme slova k příbuzná k dalším vyjmenovaným slovům, obyčej, bystrý, bylina.

PS Myšáci Str. 14 celá. PP str. 7 druhý sloupec, str. 8 druhý sloupec, str. 14 druhý sloupec.

M PZ2 sloupec 65. Do školního sešitu zapiš slovní úlohu na nakupování. Iva má 91 Kč. Má nakoupit pečivo. Co mohla nakoupit? Kolik peněz jí zbylo? Ceny pečiva si můžeš vymyslet, pokud nemáš ceník potravin  s sebou doma.

Chceš si udělat improvizovanou hodinu tělesné výchovy doma? Můžeš vyzkoušet Just Dance. Hodně zábavy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Ktm-Y_l-ftY

https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8

PRV PS str. 15 cv. 3. Na obrázek nakresli nebo napiš, jaké druhy ovoce bys použil k přípravě ovocného salátu.

V učebnici na str. 18 si přečti o zelenině. Že obsahuje vitamíny, minerální látky, vlákninu a je velmi zdravá pro lidský organismus, už jistě víš. Soustřeď se na to, jakou část ze zeleniny sklízíš. Podle toho rozlišujeme zeleninu listovou, plodovou, kořenovou, košťálovou, cibulovou. Košťál je zesílená ztlustlá část rostliny.

 

Středa 24. 11.

ČJ Učebnice Str. 35, cv. 3 (ústně), ve 4. cvičení si napiš na papír tři vyjmenovaná slova být, obyvatel, byt a rozděl slova z klobouku do sloupců, podle toho, ke kterému vyjmenovanému slovu jsou slova příbuzná.

PS Myšáci str. 12, 13. Pečlivě si zdůvodňuj pravopisné jevy. Neboj se použít učebnici nebo hledej v Myšácích.

PP str. 8 první sloupec, str. 14 první sloupec.

M Do školního sešitu si opiš příklady se závorkami a bez závorek z přiloženého souboru. Pokus se je vypočítat. Nezapomeň na pravidlo, že výpočty v závorce mají přednost. V případě, že nejsou závorky, má přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním.

Přednost početních výkonů.docx

PZ3 sloupec 48 a 84. PZ2 sloupec 39 a 40.

JA Dnes jsme společně trénovali čtení a porozumění emailu str.21 v učebnici. Doma si děti znovu zkouší číst a překládat. DÚ přepsat email do školního sešitu English.

 

Úterý 23. 11.

ČJ Učebnice str. 34 cv. 2, 3, 4 ústně. Str. 35 cv. 2 přepiš do sešitu.

Myšáci str. 11 cv. 7, 8. Str. 12 cv. 1, 2.

Pravopisné pětiminutovky str. 6 dokonči. DÚ str. 7 první sloupec.

M Do sešitu si vytvoř tabulku a doplň: do jednoho sloupce čísla o 8 větší a do druhého sloupce 4 krát větší, k číslům 9, 6, 8, 4, 3, 7.

Vytvoř ještě jednu tabulku a doplň: do jednoho sloupce čísla o 3 menší a do druhého sloupce 6 krát menší, k číslům 36, 48, 54, 18, 42, 24.

DÚ PZ3 sloupec č. 47.

Do sešitu vypracuj slovní úlohy. Dbej na správný zápis slovní úlohy. Zadání neopisuj.

1) Děvčata nasbírala 6 kg šípků, chlapci nasbírali dvakrát více šípků než děvčata. Kolik kg šípků nasbírali chlapci?

2) Maminka upekla 20 tvarohových a 15 makových koláčů. Děti 8 koláčů snědly. Kolik koláčů celkem maminka upekla? Kolik koláčů zůstalo?

3) Alena si koupila 4 papriky za 9 Kč a 8 koláčů za 6 Kč. Kolik Kč stál její nákup?

Petr měl jen 65 Kč. Co si mohl koupit? Vytvoř seznam. Zbyly mu nějaké peníze? Kolik?

VV Vystřihni z bílého kancelářského papíru A4 čtverec. Přelož ho 3 krát. Vystřihuj po stranách různé tvary tak, aby ti po rozložení papíru vznikla sněhová vločka. Své výrobky po návratu do školy, dones.

 

Pondělí 22.11.

ČJ Zopakuj si pojmy: slova podřazená a nadřazená, antonyma a synonyma (neboli slova souznačná).

PS str. 26 cv. 1, 2.

Myšáci str. 11 cv. 6.

AJ V učebnici na str. 20 si opakuj nová slovíčka. Dbej na správnou výslovnost.

V PS str. 23 se nauč správně číst věty z domácího úkolu z pátku 19. 11. This is my ... (To je moje / můj ...) It´s made from ... (Je vyrobená / vyrobený z ...)

DÚ Do slovníku (Vocabulary) si zapiš nová slovíčka (jsou v Bakalářích).

M PS str. 29 cv. 7, 8, 9.

PZ3 sloupec 45, 46, 82, 83.

PRV Na čistý papír si namaluj čtyři košíky. Do každého napiš jedno slovo nadřazené (peckovice, malvice, bobule, exotické ovoce). Namaluj nebo napiš ke každému podřazenému pojmu několik druhů ovoce. Víš, cím se jednotlivé skupiny odlišují? Přemýšlej, zda semena v plodech jíme, kolik jich tam je a jak jsou uložená. Pomici ti může také učebnice str. 17. Pamatuj, že veškeré plody, které u nás rostou, dělíme na plody dužnaté a suché. Procvič , jak učivu rozumíš, PS str. 15 celá.

 

Pátek 19. 11.

AJ V učebnici na str. 20 se seznam s novými slovíčky z oblasti recyklace materiálů. Ve spodní části si přečti otázky, zkus číst se správnou výslovností, na otázky odpovídej: Yes, it is. / No, it isn´t. Soustřeď se na novou frázi It´s made from ...

V PS str. 23.

ČJ Myšáci str. 10. Podívej se na slova příbuzná ke slovům bydlet, obyvatel, byt. Vypracuj cv. 1, 2, 3.

Na str. 11 věnuj pozornost správnému psaní i/y ve slově b_dlo. Záleží na významu. Potom vypracuj cv. 5.

M PS str. 29 cv. 1 - 6.

PRV Písemná práce

 

Čtvrtek 18. 11.

ČJ PS str. 25 cv. 1, 2, 5. DÚ: str. 25 cv. 3 str, 26 cv. 4, 5.

M PZ3 sloupec 43, 44. PS str. 28 celá. Procvičujeme dělení číslem 9. Nezapomeň tvořit otázku Kolikrát se číslo 9 vejde do..? Přemýšlej, jaký postup zvolíš, jestliže máš do příkladu doplnit dělence?(cv. 3 str. 28)

DÚ: PZ3 sloupec 64, 65.

Čtení Z hodin prvouky už víme, že v krajině se můžeme orientovat různými způsoby. Přečti si nejprve str. 39 a připomeň si, jak nám mohou pomoci hvězdy. Víš, proč právě Polárka (Severka) je vhodným orientačním bodem? Na str. 40-41 zjisti, jaké další možnosti existují. Pozorně si prohlédni obrázky a snaž se jim porozumět. Objevil jsi něco nového, co tě překvapilo, zaujalo?

PRV Cvičný požární poplach.

 

Úterý 16. 11.

ČJ PS myšáci str. 9 cv. 1,2, zdůvodňuj nahlas.

Do školního sešitu napiš dnešní datum, vyber si jedno z uvedených podstatných jmen a skloňuj v čísle jednotném i množném.Piš do dvou sloupců. (hrad, Sněhurka, babička, skřítek).

Pravopisné pětiminutovky str. 6 (první a třetí sloupec).

DÚ: Myšáci str. 9 cv. 3, 4, 5.

M  PS str. 26 cv. 2-5.

Ze cv. 6 a 7 si vyber jednu slovní úlohu a vyřeš ji. Zopakuj si novější násobilkové řady ve cv. 8.

Čtení Vzpomeň si na vyprávění z knihy Kronika města Kocourkova. V školním sešitu čtení a sloh jsme vytvářeli pozvánku na slavnostní otevření města Kocourkova. Pozvánku dokonči.

Dále si připrav učebnici JČ str. 33 a cv. 7 doplň a opiš. Pečlivě zdůvodňuj. Pokud nevíš, podívej se do modrého rámečku nad cvičením.

Zopakuj si na pátek učivo prvouky, učebnice str. 14-16. čeká nás opakování.

 

 

Středa 10. 11.

ČJ Pravopisné pětiminutovky str. 3, 4 dokonči.

Uč. str. 32 cv. 2 ústně, cv. 3 opiš do školního sešitu.

DÚ Myšáci str. 4 cv. 5, str. 5 cv. 6, 7, 8.

M PZ3 sloupec 41, 68, 81.

PS str. 25 cv. 1, 2, 3, 6.

AJ PS str. 19 cv. 1, 2 (u cv.1 spoj dle poslechu: 1. Is it a pen? 2. Is it a dinosaur? 3. Is it a lorry? 4. Is it a robot? 5. Is it a book? 6. Is it a car?).

Do sešitu English si zapiš tyto věty:

Is it a car? (Je to auto?) Yes, it is. (Ano, je.) nebo No, it isn´t. (Ne, není.)

I know. (Já vím.) nebo I don´t know. (Já nevím.)

DÚ Do slovníčku Vocabulary si zapiš nová slovíčka (z uč. str. 16).

 

Úterý 9. 11.

ČJ Používáme nový PS Vyjmenovaná slova nově (Myšáci). Vyplň str. 4 cv. 1- 4. Na straně 3 dole dopiš k vlastním jménům Zbyšek a Zbyněk další výjimky (babyka, Bydžov). Výjimky si barevně zvýrazni.

sloh: Napiš krátký příběh o Birlibánovi. Vzpomeň si na úryvek, který jsme četli včera. Piš do slohového sešitu.

DÚ: PS str. 24 cv. 2, 3.

M PS str. 24 cv. 2, 7, 8, 9.

PZ 3 str. 20 dokončit.

DÚ: PS str. 24 cv. 10.

 

Pondělí 8. 11.

ČJ PS Vyjmenovaná slova nově str. 3. Stále procvičuj vyjmenovaná slova po B. Pokus se určit, která z nich jsou podstatná jména, u ostatních urči také slovní druh.

AJ V uč. na str. 16 se seznam s novými slovíčky. (Můžeš si pustit písničku na CD.)

V PS na str. 18 cv. 1, 2 (u cv.1 spoj dle poslechu: Number 1 is a dinosaur. Number 2 is a car. Number 3 is a doll. Number 4 is a train. Number 5 is a lorry. Number 6 is a robot.).

Procvičuj věty: What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) a: Is number ... a ...? (Je číslo ... např. auto?) No, it isn´t. (Ne, není.) nebo Yes, it is. (Ano, je.)

V učebnici na str. 17 si přečti příběh (pokud máš možnost, pusť si z CD).

DÚ: PS str. 17 celá.

M ps str. 23 cv. 1, 2, 4, 7. Počítáme zpaměti sloupec 77, 78.

DÚ: PS str. 23 cv. 5 a str. 24 cv. 3, 4.

PRV Přečti si vučebnici str. 14 vše o zelených rostlinách. Připomeň si, že všechny rostliny dělíme podle vzrůstu na byliny (dužnatý stonek), keře (nemají stonek, neboli kmen), stromy (dřevnatý stonek=kmen).

V PS vyplň str. 12.

 

Pátek 5. 11.

JA Uč str. 15 Uč se poznávat a pojmenovávat hudební nástroje na obrázku. Používej také fráze Yes, I can..(umím), No, I Can´t. (Neumím).

V PS str. 15 cv. 1 jsme zvládli pouze první řádek. Úkol doknočíme společně v příští hodině.

ČJ V uč. str. 31 se podívej na cv. 2. Slova jsou napsaná bez mezer. Slova opiš velkým tiskacím písmem na papír a rozstříhej na kartičky. Ty si s sebou přines v pondělí do školy. Budeme s nimi dále pracovat.

PRV Povídali jsme si o bezpečném využívání internetu a hraní počítačových her.

 

Čtvrtek 4. 11.

ČJ Popros rodiče o spolupráci při diktátu. Piš do školního sešitu. (Rytíř se řítí na svém koni. Brnění řinčí, ostruhy cinkají a zvoní. Hrdina drží v ruce luk a šíp. Za pasem má ukrytou dýku a krátký mečík. Hruď mu chrání stříbrný štít. Nepřítel proti němu mrští oštěp. Ten se zaryje do stromu, až třísky létají. Rytíř se zachraňuje divokým úprkem.

Dále trénujeme vyjmenovaná slova po B. Využíváme různých grafických hříček. Až přijdeš do školy, seznámíš se s nimi také.

Na druhou hodinu ČJ jste si měli přinést četbu za měsíc říjen. Přines do školy,až se uzdravíš, i s vyplněným čtenářským listem. Tento úkol je hodnocen známkou. V měsíci listopadu se seznamujeme s ilustrátorem Ondřejem Sekorou. Můžeš donest knihu s jeho ilustracemi.

M PS str. 22 cv. 3, 4, 5.

Početník str. 2 celá.

DÚ: PS str. 23 cv. 3.

 

Středa 3. 11.

ČJ Na papír jsme procvičovali mluvnické kategorie podstatných jmen.

Napiš si pod sebe do sloupce: Urči rod a číslo. Ke každému slovu zkus doplnit vhodný tvar v uvedeném pádu. Pak ke každému slovu napiš jednu krátkou větu.

Příklad:

mobil       M.        mn.    6. p.  mobilu   Ve škole jsme si povídali o mobilu.

město                              3. p.

sýr                                   2. p.

veverky                           4. p.

kost                                 7. p.

DÚ: Začni se učit vyjmenovaná slova po B, zpaměti.

M Do školního sešitu zapiš slovní úkoly, včetně výpočtů a odpovědí.

  1. slovní úloha: Máš nakoupit 5 jablek (po 5 Kč) a 4 pletýnky (po 4 Kč). Kolik bude stát celý nákup
  2. slovní úloha: Kup 3 lízátka (po 4 Kč) a 8 rohlíků (po 2 Kč). Kolik korun zaplatíš celkem? Kolik korun ti vrátí, když zaplatíš padesátikorunou?

PS str. 22 cv. 2.

DÚ: PZ 3 sloupec 26, 40, 63.

AJ V učebnici na str. 14 si přečti příběh (můžeš si pustit i z CD). Zkus si příběh zahrát.

V PS na str. 14 cv. 1, 2 (k opisu slovíček do cv. 1 můžeš použít učebnici).

DÚ PS str. 101 unit 2 najdi a zvýrazni si slovíčka z dnešní hodiny.

 

Úterý 2. 11.

ČJ Učíme se vyjmenovávat pádové otázky. Prozatím se snažíme skloňovat podstatná jména ve všech pádech v čísle jednotném i množném. DÚ: Do školního sešitu vyskloňuj slovo TAŠKA ve všech pádech v čísle jednotném i množném. Piš do dvou sloupečků.

M PS str. 21 cvičení 4, cv. 7 pouze vypočítej za domácí úkol.

 

Pondělí 1. 11.

ČJ Opakujeme, co víme o podstatných jménech. Umíme určit rod a číslo.

Před prázdninami jsme si povídali o tom, že u podstatného jména můžeme vytvořit různé tvary. Říkáme, že podstatná jména skoňujeme. Tvary tvoříme pomocí pádových otázek. Češina jich rozlišuje 7.

V učebnici str. 70 najdeš pádové otázky.

DÚ: Nauč se zpaměti pádové otázky, uč. str. 70. Na čtvrtek si přines knihu za měsíc říjen. Čeká nás čtenářská dílnička.

M Zopakuj si všechny násobky čísel, které už známe. Na papír napiš násobky čísla 8 sestupně a zakroužkuj sudá čísla. Čeho sis všiml? Nyní napiš násobky čísla 7 vzestupně a zakroužkuj včechna lichá čísla. Čeho sis všiml teď?

PS str. 21 cv. 1-3.

DÚ: PZ3 sloupec 25., 70, 73

AJ V učebnici na str. 13 si odpověz na otázky pod emailem. V emailu potom najdi a přečti místo, kde jsi odpověď našel.

V pracovním sešitě str. 13 celá.

PRV Uč. str. 13 přečti si pozorně. Pokus se odpovědět na otázky na této straně.

 

Úterý 26. 10.

ČJ Povídáme si o slovech příbuzných. Napiš si na papír např. kořen slova KOP a pokus se k němu vymyslet co nejvíce slov příbuzných.

Dále si vezmi školní sešit, napiš dnešní datum a  zapiš věty: Bydlíme na bytovce. Naše bytovka je malá. Před bytovkou stojí lavička. Opravujeme bytovku. U bytovky je škola. 

Všímej si, že se ve větách objevuje stejné slovo (jeho tvar se však maličko liší). Různé tvary stejného slova podtrhni červeně.

Zapiš si do školního sešitu:

U podstatných jmen můžeme vytvořit několik tvarů stejného slova.

M Opakuj si novou řadu násobků č. 8. V PS str. 20 splň cvičení 1 - 4. Násobky procvičuj přes prázdniny.

 

Pondělí 25. 10.

ČJ Procvičujeme rod a číslo podstatných jmen. Do školního sešitu si slova (drak, vaření, slovo, rajče, kostka, růže, nůž, zvíře) do sloupce pod sebe. Pak k nim urči rod a číslo, do posledního sloupce zapiš stejné podstatné jméno, tentokrát v množném čísle.

Vzor: Jablko S.  J.  jablka

M PS str. 17 cv. 4, str. 18 cv. 4

DÚ: PS  str. 18 cv. 2, str. 16 cv. 3

Pozor, nově začínáme násobky čísla 8. Do školního sešitu piš pod sebe do sloupce postupně příklady 1x8=.., 2X8=..., atd.

PRV Přečti si v učebnici str. 12, jak se můžeme orientovat v krajině. Světové strany už známe a umíme nakreslit směrovou růžici (včetně vedlejších světových stran).  Ukazovali jsme si buzolu a jak se s ní pracuje. Podívej se na obrázky a zjistíš, že to jde i jinak.

 

Pátek 22. 10.

Pokračujeme dále v našem dvoudenním projektu.

Dnes zvládni část 4, 2, 3.

AJ Do sešitu "English" napiš email kamarádovi. Kdo byl ve středu ve škole, dopíše pouze, co mu chybí.

Hello!

I´m ..... (doplň své jméno). I´m ..... (doplň číslovkou, kolik je ti let). I´m from ..... (doplň odkud jsi).

My school is ZŠ (primary school) Velehrad.

My teacher is Miss Andrýsková.

I like school. It´s fun!

What´s your name?

How old are you? (dopiš si tužkou český překlad: Kolik je ti let?)

Send me an email soon! (dopiš si tužkou český překlad: Napiš mi email brzy.)

...... (podepiš se)

 

Čtvrtek 21. 10.

Dnes bys měl zvládnout pracovní list k projektu část 5 a 1.

DÚ Počítáme zpaměti sloupec 15, 24, 62.

DÚ Pravopisné pěminutovky str. 4 druhý sloupec, str. 5 druhý sloupec.

Na pondělí 25. 10. si přines do PČ karton z krabice velikosti A4, velkou jehlu (co největší ouško) a pokud chceš, můžeš i vlastní silnější bavlnku nebo vlnu. V odkazu se můžeš podívat, co budeme vyrábět.

https://cz.pinterest.com/pin/611082243196494112/

 

Středa 20. 10.

ČJ Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen.

Popros někoho, aby ti nadiktoval tento diktát. Piš do školního sešitu. Jiřík rychle posnídal a úprkem seběhl dolů až na břeh říčky. Měl v úmyslu jít dále úvozem kolem úlů pana starosty. Keř růží mu poškrábal nohy. S hrůzou sledoval temný stín. Bál se, že je to nějaká zrůda. Oddychl si, když se objevil úředník Jonáš.

DÚ Pravopisné pětiminutovky str. 4 první sloupec, str. 5 první sloupec.

 

Zítra začíná dvoudenní projekt Podzim nás baví. Vytiskni si pracovní listy a pokus se je během čtvrtku a pátku samostatně vypracovat.

Podzim nás baví MAT část 1.docx

Podzim nás baví MAT část 2.docx

Podzim nás baví PRV část 3.docx

Podzim nás baví ČJ část 4.docx

Podzim nás baví ČJ část 5.docx

M PS str. 16 dokončit. Str. 17 cv. 2. Cv. 5 zapiš do školního sešitu. Nezapomeň, že slovní úkol musí mít zápis, výpočet, zkoušku a odpoveď.

Procvičujeme dělení číslem 7.

 

 

Úterý 19. 10.

ČJ Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen (číslo a rod). Do školního sešitu napiš dnešní datum a připrav si tři sloupce. Do nich nadepiš rod mužský, ženský a střední. Uvedená slova zařaď do správného sloupce podle rodu. Je-li podstatné jméno v množném čísle, ukaž si jednotné číslo. míč, slepice, stoly, jedle, jablko, žáci, taška, selata, vlk, kolo, láhve, děti, stavení, pávi, kost.

Poté obyčejnou tužkou zakroužkuj podstatná jména v množném čísle.

M Procvičujeme vztahy mezi čísly. Zopakuj si, co znamená o několik více, o několik méně, několikrát více, několikrát méně.

V tomto odkazu si rozklikni úkol v Learning Apps.

https://learningapps.org/display?v=pr2cjbhg321

Ke slovnímu zápisu přiřaď správný příklad a vypočítej. Opiš vše do školního sešitu do dvou sloupců.

DÚ Počítáme zpěti 3 sloupec 23, 38, 61.

ČT+SL Zde si poslechni bajku O lišce a vráně.

https://www.youtube.com/results?search_query=o+li%C5%A1ce+a+vr%C3%A1n%C4%9B

Poté si otevři text v aplikaci Learning Apps. Text opiš do slohového sešitu, doplň vhodná slova, tak, aby příběh dával smysl.

https://learningapps.org/display?v=ptikeqhij21

 

 

Pondělí 18. 10.

ČJ Probíráme mluvnické kategorie podstatných jmen.

Umíme určovat rod, nově nyní i číslo podstatných jmen. Pomáháme si ukazovacími zájmeny (jednotné číslo TEN, TA, TO), (množné číslo TI, TY, TA).

Do školního sešitu napiš DÚ: Uč. str. 23 cv. 2 dole. Přepiš podstatná jména a vytvoř k nim množné číslo.

M PS str. 16 cv. 7, 2, 4. DÚ: PZ3 sloupec 30, 35.

PRV PS str. 11. Pokus se splnit zcela samostatně, bez dopomoci. Vynechej pouze cv. 5, 6.

 

Pátek 15. 10.

ČJ Připomeň si, co víš o podstatných jménech. Umíš na ně ukázat? Pomoz si ukazovacími zájmeny ten, ta, to. Dále si přečti v učebnici na str. 68 žlutý rámeček. Nově se učíme určovat u podstatných jmen ROD.

Do školního sešitu si zapiš:

PODSTATNÁ JMÉNA

Určujeme u nich rod.

mužský (ukážeme TEN)

ženský (ukážeme TA)

střední (ukážeme TO)

Poté opiš do sešitu z cvičení 2 str. 68 prvních 20 slov. Barevně je pak podtrhni, podle toho, jakého je podstatné jméno rodu.

G PS str. 13 cv. 1, 2, 3

Do školního sešitu zapiš:

Polopřímky

Značíme →AB, →AC,...

Polopřímky opačné

Mají společný počáteční bod.

Leží na jedné přímce.

PRV PS str. 9 cv. 4 Pokus se do obrázku přiřadit pojmy vrchol, údolí, úbočí, úpatí, sedlo. Podrobnosti najdeš v uč. str. 11. Podívej se také, jak vypadají vrstevnice. Víš, co znázorňují? Najdeš je v turistické mapě.

PS str. 10 cv. 1, 3.

 

Pátek 8. 10.

ČJ Procvičujeme slova příbuzná. Učíme se rozeznávat kořen slova. Přidáním předpony a přípony vznikají slova příbuzná. Tvoření slov si vyzkoušej v PS str. 19 cv. 2, 3, 4.

M Počítáme zpaměti 3 sloupec 3, 23

PRV PS str. 8 cv. 1, 2.

 

Čtvrtek 7. 10.

ČJ Procvičujeme slova příbuzná. Nezapomeň, že mají společný kořen i význam. Pokud si nejsi jistý, přečti si v uč. str. 26. Na papír si napiš slovo DAR a pokus se k němu vymyslet co nejvíce slov příbuzných.

PS str. 19 cv. 1.

DÚ Uč. str. 18 cv. 19 přepiš do školního sešitu.

M PS str. 14 dokonči.

Počítáme zpaměti 3 sloupec 9, 22, 59.

Procvičuj násobky čísla 7.

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 67, 69.

Čtení, sloh Povídáme si o podzimu. Jak se mění počasí a příroda? Co rád na podzim děláš? Proč máš/nemáš rád podzim? Napiš alespoň 6 vět. Dbej přitom, aby se neopakovala některá slova (a, protože když, mám rád, nemám rád,..)

PRV Přečti si v uč. str. 10 o Praze. Zavzpomínej na náš druhácký projekt, kde jsme se seznámili zejména s historií.

PS str. 7 cv. 4

 

Středa 6. 10.

ČJ V učebnici na str. 24 si přečti o slovech citově zabarvených. Pak se je pokus najít ve cvičení 2 a vypiš je do školního sešitu.

PS str. 17 cv. 1, 2 (slova citově zabarvená).

M Procvičuj stále písemné sčítání a odčítání.

PS str. 14 splň cv. 1, 2. Postupně přičítej číslo 7, napiš si na papír všechny násobky čísel 7 a zakroužkuj všechny násobky, které už znáš z jiných násobkových řad. Kolik příkladů je nových?

DÚ str. 14 cv 3, 4.

PL Ilustrátoři.docx

Pokud máš možnost vytisknout, použij tento list a dopiš, co jsi zjistil o Heleně Zmatlíkové.

 

 

Úterý 5. 10.

ČJ Procvičujeme slova mnohoznačná a jednoznačná. DÚ PS str. 17 cv. 1, 2.

M PS7 str. 12 cv. 3, 4. Vyber si jednu slovní úlohu cv. 5 nebo 6.

DÚ Počítáme zpaměti 2 sloupec 63, 64.

Středa 5. 10.

ČJ Dnes se věnujeme další části naší celorční hry a povídáme si o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové.

Zde se podívej na ukázky jejích ilustrací.

ilustrace knih.docx

Můžeš se také podívat na prezentaci o této známé osobnosti.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/33365

Ve škole si pak vyzvedneš další list, kde informace o Heleně Zmatlíkové zapíšeš. Máš-li doma nějakou knihu s jejími ilustracemi, můžeš ji přinést ukázat.

VV Pokud máš chuť si vyrobit svůj vlastní obrázek, podívej se na vzor. My pracujeme tuší, po zaschnutí vybarvujeme anilinovými barvami. Ty můžeš pracovat černým fixem a pastelkami.

http://vytvarne-namety.cz/index.php/94-rocni-obdobi/podzim/767-jablko-hruska-cary-a-barvy

 

 

Pondělí 4. 10.

ČJ Opakujeme učivo 2. ročníku. Poznáváme slova nadřazená a podřazená a řadíme je do skupin.

Opakujeme synonyma.

PS str. 16 cv. 1 (slova souznačná), cv. 1 (slova nadřazená, podřazená, souřadná)

DÚ Pravopisné pětiminutovky dokončit str. 3.

M str. 12 cv. 1, 2

Počítáme zpaměti 3 sloupec 12 a 17.

PRV  Přečti si učebnici str. 9, pokus se zvládnout v PS str. 7 cv.1, 2, 3.

 

Pátek 1. 10.

ČJ Zopakuj si, co jsou slova protikladná. PS str. 14 cv. 3, str. 15 celá.

M Dnes jsme procvičovali učivo geometrie z minulého školního roku. Měl bys znát rozdíl mezi úsečkou a přímkou, umět vysvětlit, jak se co označuje. Zopakuj si také rovinné geometrické útvary a prostorové útvary (tělesa). Zkus vymyslet ke každému tělesu jednu věc ze své praxe, představ si, co ti toto těleso připomíná? Např. kužel = kornout od zmrzliny. Napiš do školního sešitu.

PRV V uč. str. 8 si přečti vše o našich sousedních zemích. Pojmenuj je a urči, na které světové straně státy sousedí s ČR. Připomeň si vše, co víš o státních symbolech. Víš, jak se dostal český lev do našeho znaku? (viz pověst o Bruncvíkovi). Zvládneš zazpívat naši hymnu? Přečti si také v učebnici o Evropské unii. Které výhody pro obyvatele ČR to přináší?

 

Čtvrtek 30.9.

ČJ Procvič si diktát z učebnice na str. 11 cv. 7.

PS str. 13 cv. 17, str. 14 cv. 1 a, b.

M PS str. 11 cv. 4

PS str. 11 cv. 4, 5, 6

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 21 a 58

PRV Tvoření společných třídních pravidel. Není potřeba nic doplňovat.

 

Středa 29. 9.

ČJ PS str. 12 cv. 11, 12. DÚ PS str. 12 cv. 13, 15, str. 13 cv. 16.

Z učebnice na str. 17 přepiš cvičení 1 do školního sešitu.

M PS 7 str. 10 cv. 8 a str. 11 cv. 3, 5.

Počítáme zpaměti 3 sloupec 6, 7.

Stále procvičuj násobení (i dělení v oboru násobilek) ve svižném tempu.

JA Procvičuj věty What´s your name? My name is...

Do slovníčku zapiš pod sebe slovíčka z uč. str. 8 (slovíčko vždy na celý řádek).

 

Čtvrtek 23. 9.

ČJ Pravopisné pětiminutovky str. 1, druhý sloupec vypracuj samostatně, můžeš poslat foto na WhatsApp nebo Messenger.

Do školního sešitu (čtení, sloh) přepiš z báseň Jak sportujeme z čítanky str. 13. Dbej přitom na velká písmena, znaménka a celkovou úpravu.

PS str. 10 cv. 1, 3.

M PS str. 10 cv. 1, dále str. 9 cv. 6.

Procvičujte i nadále všechny násobilky včetně násobků čísla 6, postupně i ve větší rychlosti.

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 53 a 57.

PRV Začínáme novou kapitolu (Domov). Zatím není nutné nic doplňovat. Nezapomeň zopakovat z minulých hodin dopravní značení.

 

 

Středa 22. 9.

ČJ Procvičuj  slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. PS str. 9 cv. 6.

Pravopisné pětiminutovky str. 1 doplň první sloupeček. Do nového školního sešitu JČ (čtení, sloh)  napiš dnešní datum a vytvoř a zapiš dvě hádanky. Vzor : Jsem vysoká. Mám na těle skvrny. Jsem býložravec. žiju také v ZOO. Dbej na to, že věta má svůj začátek a konec.

DÚ  Pravopisné pětiminutovky str. 2 dokonči.

M str. 9, cv. 4, 5. Procvičuj stále pamětné sčítání a odčítání a připomeň si porovnávání čísel pomocí znamének větší, menší rovná se.

Počítáme zpaměti 2 sloupec 34 a 39.

JA Procvičuj psaní čísel 0-10 (dbej na správnou psanou pdobu slova).

 

Středa 8. 9. 2021

ČJ Zopakuj si souhlásky a samohlásky, zkoušej tvořit slova podle schématu(vzor najdeš v učebnici na str. 4 cv. 4).

Do školního sešitu opiš ze str. 5 cv. 6 (Připomeň si, co sepíše na začátku a na konci vět). Cvičení vyfoť, získáš první známku.

M

Opakuj číselné řady, počítej po 5, 10, po 2.

PS str. 20 cv. 4, 5, 6.

Za DÚ Počítáme zpaměti sloupec 33, 37.

 

 

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
OUR DREAM HOUSE
26
MPP - zdravá výživa, poruchy příjmu potravy
Kdo mi to tady loupe perníček?
Divadelní workshop
27
Výlet do Chřibů
28 29 30 1
2
Výukový program v MŠ
3
Koncert žáků ZUŠ Slovácko
4 5 6 7 8
9 10
Přehazovaná
11
Jak se naučit první pomoc?
12 13 14
Ples 2022
Ples
15
16
Hudební workshop Garage band
17 18
Atletické závody II. stupně
19
Osmáci na výletě
20
Sportovní dopoledne na Rybníčku
21 22
23 24 25 26
Pozvánka na koncertík
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5