Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

3. třída

Úterý 19. 10.

ČJ Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen (číslo a rod). Do školního sešitu napiš dnešní datum a připrav si tři sloupce. Do nich nadepiš rod mužský, ženský a střední. Uvedená slova zařaď do správného sloupce podle rodu. Je-li podstatné jméno v množném čísle, ukaž si jednotné číslo. míč, slepice, stoly, jedle, jablko, žáci, taška, selata, vlk, kolo, láhve, děti, stavení, pávi, kost.

Poté obyčejnou tužkou zakroužkuj podstatná jména v množném čísle.

M Procvičujeme vztahy mezi čísly. Zopakuj si, co znamená o několik více, o několik méně, několikrát více, několikrát méně.

V tomto odkazu si rozklikni úkol v Learning Apps.

https://learningapps.org/display?v=pr2cjbhg321

Ke slovnímu zápisu přiřaď správný příklad a vypočítej. Opiš vše do školního sešitu do dvou sloupců.

DÚ Počítáme zpěti 3 sloupec 23, 38, 61.

ČT+SL Zde si poslechni bajku O lišce a vráně.

https://www.youtube.com/results?search_query=o+li%C5%A1ce+a+vr%C3%A1n%C4%9B

Poté si otevři text v aplikaci Learning Apps. Text opiš do slohového sešitu, doplň vhodná slova, tak, aby příběh dával smysl.

https://learningapps.org/display?v=ptikeqhij21

 

 

Pondělí 18. 10.

ČJ Probíráme mluvnické kategorie podstatných jmen.

Umíme určovat rod, nově nyní i číslo podstatných jmen. Pomáháme si ukazovacími zájmeny (jednotné číslo TEN, TA, TO), (množné číslo TI, TY, TA).

Do školního sešitu napiš DÚ: Uč. str. 23 cv. 2 dole. Přepiš podstatná jména a vytvoř k nim množné číslo.

M PS str. 16 cv. 7, 2, 4. DÚ: PZ3 sloupec 30, 35.

PRV PS str. 11. Pokus se splnit zcela samostatně, bez dopomoci. Vynechej pouze cv. 5, 6.

 

Pátek 15. 10.

ČJ Připomeň si, co víš o podstatných jménech. Umíš na ně ukázat? Pomoz si ukazovacími zájmeny ten, ta, to. Dále si přečti v učebnici na str. 68 žlutý rámeček. Nově se učíme určovat u podstatných jmen ROD.

Do školního sešitu si zapiš:

PODSTATNÁ JMÉNA

Určujeme u nich rod.

mužský (ukážeme TEN)

ženský (ukážeme TA)

střední (ukážeme TO)

Poté opiš do sešitu z cvičení 2 str. 68 prvních 20 slov. Barevně je pak podtrhni, podle toho, jakého je podstatné jméno rodu.

G PS str. 13 cv. 1, 2, 3

Do školního sešitu zapiš:

Polopřímky

Značíme →AB, →AC,...

Polopřímky opačné

Mají společný počáteční bod.

Leží na jedné přímce.

PRV PS str. 9 cv. 4 Pokus se do obrázku přiřadit pojmy vrchol, údolí, úbočí, úpatí, sedlo. Podrobnosti najdeš v uč. str. 11. Podívej se také, jak vypadají vrstevnice. Víš, co znázorňují? Najdeš je v turistické mapě.

PS str. 10 cv. 1, 3.

 

Pátek 8. 10.

ČJ Procvičujeme slova příbuzná. Učíme se rozeznávat kořen slova. Přidáním předpony a přípony vznikají slova příbuzná. Tvoření slov si vyzkoušej v PS str. 19 cv. 2, 3, 4.

M Počítáme zpaměti 3 sloupec 3, 23

PRV PS str. 8 cv. 1, 2.

 

Čtvrtek 7. 10.

ČJ Procvičujeme slova příbuzná. Nezapomeň, že mají společný kořen i význam. Pokud si nejsi jistý, přečti si v uč. str. 26. Na papír si napiš slovo DAR a pokus se k němu vymyslet co nejvíce slov příbuzných.

PS str. 19 cv. 1.

DÚ Uč. str. 18 cv. 19 přepiš do školního sešitu.

M PS str. 14 dokonči.

Počítáme zpaměti 3 sloupec 9, 22, 59.

Procvičuj násobky čísla 7.

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 67, 69.

Čtení, sloh Povídáme si o podzimu. Jak se mění počasí a příroda? Co rád na podzim děláš? Proč máš/nemáš rád podzim? Napiš alespoň 6 vět. Dbej přitom, aby se neopakovala některá slova (a, protože když, mám rád, nemám rád,..)

PRV Přečti si v uč. str. 10 o Praze. Zavzpomínej na náš druhácký projekt, kde jsme se seznámili zejména s historií.

PS str. 7 cv. 4

 

Středa 6. 10.

ČJ V učebnici na str. 24 si přečti o slovech citově zabarvených. Pak se je pokus najít ve cvičení 2 a vypiš je do školního sešitu.

PS str. 17 cv. 1, 2 (slova citově zabarvená).

M Procvičuj stále písemné sčítání a odčítání.

PS str. 14 splň cv. 1, 2. Postupně přičítej číslo 7, napiš si na papír všechny násobky čísel 7 a zakroužkuj všechny násobky, které už znáš z jiných násobkových řad. Kolik příkladů je nových?

DÚ str. 14 cv 3, 4.

PL Ilustrátoři.docx

Pokud máš možnost vytisknout, použij tento list a dopiš, co jsi zjistil o Heleně Zmatlíkové.

 

 

Úterý 5. 10.

ČJ Procvičujeme slova mnohoznačná a jednoznačná. DÚ PS str. 17 cv. 1, 2.

M PS7 str. 12 cv. 3, 4. Vyber si jednu slovní úlohu cv. 5 nebo 6.

DÚ Počítáme zpaměti 2 sloupec 63, 64.

Středa 5. 10.

ČJ Dnes se věnujeme další části naší celorční hry a povídáme si o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové.

Zde se podívej na ukázky jejích ilustrací.

ilustrace knih.docx

Můžeš se také podívat na prezentaci o této známé osobnosti.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/33365

Ve škole si pak vyzvedneš další list, kde informace o Heleně Zmatlíkové zapíšeš. Máš-li doma nějakou knihu s jejími ilustracemi, můžeš ji přinést ukázat.

VV Pokud máš chuť si vyrobit svůj vlastní obrázek, podívej se na vzor. My pracujeme tuší, po zaschnutí vybarvujeme anilinovými barvami. Ty můžeš pracovat černým fixem a pastelkami.

http://vytvarne-namety.cz/index.php/94-rocni-obdobi/podzim/767-jablko-hruska-cary-a-barvy

 

 

Pondělí 4. 10.

ČJ Opakujeme učivo 2. ročníku. Poznáváme slova nadřazená a podřazená a řadíme je do skupin.

Opakujeme synonyma.

PS str. 16 cv. 1 (slova souznačná), cv. 1 (slova nadřazená, podřazená, souřadná)

DÚ Pravopisné pětiminutovky dokončit str. 3.

M str. 12 cv. 1, 2

Počítáme zpaměti 3 sloupec 12 a 17.

PRV  Přečti si učebnici str. 9, pokus se zvládnout v PS str. 7 cv.1, 2, 3.

 

Pátek 1. 10.

ČJ Zopakuj si, co jsou slova protikladná. PS str. 14 cv. 3, str. 15 celá.

M Dnes jsme procvičovali učivo geometrie z minulého školního roku. Měl bys znát rozdíl mezi úsečkou a přímkou, umět vysvětlit, jak se co označuje. Zopakuj si také rovinné geometrické útvary a prostorové útvary (tělesa). Zkus vymyslet ke každému tělesu jednu věc ze své praxe, představ si, co ti toto těleso připomíná? Např. kužel = kornout od zmrzliny. Napiš do školního sešitu.

PRV V uč. str. 8 si přečti vše o našich sousedních zemích. Pojmenuj je a urči, na které světové straně státy sousedí s ČR. Připomeň si vše, co víš o státních symbolech. Víš, jak se dostal český lev do našeho znaku? (viz pověst o Bruncvíkovi). Zvládneš zazpívat naši hymnu? Přečti si také v učebnici o Evropské unii. Které výhody pro obyvatele ČR to přináší?

 

Čtvrtek 30.9.

ČJ Procvič si diktát z učebnice na str. 11 cv. 7.

PS str. 13 cv. 17, str. 14 cv. 1 a, b.

M PS str. 11 cv. 4

PS str. 11 cv. 4, 5, 6

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 21 a 58

PRV Tvoření společných třídních pravidel. Není potřeba nic doplňovat.

 

Středa 29. 9.

ČJ PS str. 12 cv. 11, 12. DÚ PS str. 12 cv. 13, 15, str. 13 cv. 16.

Z učebnice na str. 17 přepiš cvičení 1 do školního sešitu.

M PS 7 str. 10 cv. 8 a str. 11 cv. 3, 5.

Počítáme zpaměti 3 sloupec 6, 7.

Stále procvičuj násobení (i dělení v oboru násobilek) ve svižném tempu.

JA Procvičuj věty What´s your name? My name is...

Do slovníčku zapiš pod sebe slovíčka z uč. str. 8 (slovíčko vždy na celý řádek).

 

Čtvrtek 23. 9.

ČJ Pravopisné pětiminutovky str. 1, druhý sloupec vypracuj samostatně, můžeš poslat foto na WhatsApp nebo Messenger.

Do školního sešitu (čtení, sloh) přepiš z báseň Jak sportujeme z čítanky str. 13. Dbej přitom na velká písmena, znaménka a celkovou úpravu.

PS str. 10 cv. 1, 3.

M PS str. 10 cv. 1, dále str. 9 cv. 6.

Procvičujte i nadále všechny násobilky včetně násobků čísla 6, postupně i ve větší rychlosti.

DÚ Počítáme zpaměti 3 sloupec 53 a 57.

PRV Začínáme novou kapitolu (Domov). Zatím není nutné nic doplňovat. Nezapomeň zopakovat z minulých hodin dopravní značení.

 

 

Středa 22. 9.

ČJ Procvičuj  slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. PS str. 9 cv. 6.

Pravopisné pětiminutovky str. 1 doplň první sloupeček. Do nového školního sešitu JČ (čtení, sloh)  napiš dnešní datum a vytvoř a zapiš dvě hádanky. Vzor : Jsem vysoká. Mám na těle skvrny. Jsem býložravec. žiju také v ZOO. Dbej na to, že věta má svůj začátek a konec.

DÚ  Pravopisné pětiminutovky str. 2 dokonči.

M str. 9, cv. 4, 5. Procvičuj stále pamětné sčítání a odčítání a připomeň si porovnávání čísel pomocí znamének větší, menší rovná se.

Počítáme zpaměti 2 sloupec 34 a 39.

JA Procvičuj psaní čísel 0-10 (dbej na správnou psanou pdobu slova).

 

Středa 8. 9. 2021

ČJ Zopakuj si souhlásky a samohlásky, zkoušej tvořit slova podle schématu(vzor najdeš v učebnici na str. 4 cv. 4).

Do školního sešitu opiš ze str. 5 cv. 6 (Připomeň si, co sepíše na začátku a na konci vět). Cvičení vyfoť, získáš první známku.

M

Opakuj číselné řady, počítej po 5, 10, po 2.

PS str. 20 cv. 4, 5, 6.

Za DÚ Počítáme zpaměti sloupec 33, 37.