Základní škola Velehrad

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 3. třída

3. třída

8. 12.

ČJ PL  Mikuláš - porozumění textu, slovní druhy, názvy osob, vlastní jména, práce v sešitě

M učebnice s. 7 dokončením, s. 8 celá, geometrický sešit - rovinné útvary

PRV vycházka

 

7. 12.

ČJ učebnice s. 54, 55 celá

M učebnice s. 5,6 celé, s. 7 cv. 1

DÚ M s. 7 cv. 3 , 3 sloupečky do sešitu, čtení 

6. 12.

ČJ Pravopisné pětiminutovky s. 18 celá, učebnice s. 54 - slovní druhy, práce v sešitě

M uč. s. 5 cv. 7, 8, 9, procvičování zápisu čísel do 100, řady čísel

PRV - rodina - učebnice i PS

AJ PS s. 28 celá, opakování

DÚ m uč. s. 5 cv. 9 - dokončit, cv. 10 - do sešitu, čtení

 

5. 12.

ČJ pracovní listy Mikuláš

M žlutá učebnice s. 3,4, mikulášské slovní úlohy

AJ uč. s. 23 - opakování, PS s. 27 celá, 26 - opakování ústně

DÚ  M ŽLUTÁ S. 4 CV. 6 - DO SEŠITU

 

4. 12.

ČJ MYŠI s. 25 cv. 5 včetně

M opakování +- do 100, zítra přinést žlutou učebnici 2. díl

výukový program v knihovně

DÚ Myši dokončit s. 25

 

1.12.

ČJ domino vyj. slova, opis z uč. s. 43 cv. 2, pracovní listy - Děti z BullerbynuM PL +- do 100, rýsování úseček zadané délky /cm/ - vánoční stromeček

 PRV - objem - dokončení stránek v učebnici i PS

 

30. 11.

ČJ Myši s. 23 dokončení, práce v sešitě

M opis z uč. s. 43 cv. 13 dokončení, písemné sčítání a odčítání - opis tabule, zaokrouhlování na 10 - opis tabule, slovní úlohy

DÚ PL

 

29. 11.

ČJ ps dokončení s. 32, opis - učebnice s. 43 cv. 4

M zaokrouhlování na 10 - učebnice s. 54, 55, práce v sešitě, s. 55/5 - opis na známky

DÚ ČJ Myši s. 23 cv. 1,2, čtení 

 

28. 11.

ČJ - diktát - věty, PS po s. 32 cv. 2 včetně, práce v sešitě - vyj. slova po L, knižní čaj

M učebnice s. 52

PRV hodiny - poznávání, určování, objem - uč. s. 26 - polovina

AJ - email  - učebnice email - opakování, PS email - s. 24 celá

DÚ m UČ. S. 43 CV. 13 DVA SLOUPCE DO m-d

 

27. 11.

ČJ opakování vyj. sl. po L, dokončení příběhu - volné psaní , Myši s. 22 celá, čtení

M učebnice s. 51 cv. 33 celá, s. 56 celá

DÚ čtení

 

24. 11.

čj PS s. 31 po cv. 4 včetně, vyj. sl. po L

M písemné sčítání a odčítání - uč. s. 51 cv. 31 přepis pod sebe, opakování malá násobilka

PRV - Projektové vyučování - vyhledávání informací o Uherském Hradišti, Kunovicích, Starém městě, zápis - tablety Ipad, skupinová práce

 

23. 11.

ČJ Myši s. 21 celá, běhací diktát - 3 věty, opakování vyj. slov po B,L

M opakování +- do 100, učebnice s. 52 cv. 42 přepis příkladů na příklady na písemné sčítání a odčítání /pod sebe/

DÚ - čtení, komu nejde - trénovat písemné +-

 

22. 11.

ČJ PS s. 30 celá, myši s. 20 celá

M 2 pracovní listy - +- do 100, malá násobilka

PRV uč. s. 25, PS s. 22

AJ učebnice s. 20, PS s. 23 celá

DÚ m-d 5 PŘÍKLADŮ PÍSEMNÉ +-

 

21.11.

ČJ PS s. 30 cv. 1,2, čtení - Děti z Bullerbynu, vyjmenovaná slova po L

M geometrie sešit - rýsování úseček zadané délky /cm mm/, rýsování polopřímek opačných, sestrojování kolmic, zápis

AJ učebnice s. 20 celá, PS s. 22 cv. 1

PRV s. 24, PS s. 21 kromě posl. cvičení

DÚ AJ PS dokončit s. 22

 

20. 11. 

ČJ Myši s. 19 celá, PS s. 29 celá, učebnice s. 34 cv. 5 opis, čtení

M písemné sčítání a odčítání

DÚ písemné sčítání a odčítání - M -D  5 příkladů, naučit vyjmenovaná slova po L

 

16. 11. 

ČJ Myši s. 18 celá, učebnice s. 36 cv. 4 opis

M Krtek dokončení sešitu

DÚ není

 

15. 11.

ČJ Myši s. 17, Pravopisné pětiminutovky s. 17 celá

M písemné sč. a odč. - M-Š, Krtek s. 31 cv. 1,2 - geo

PRV opakování

AJ uč. s 19, PS s. 20, 21

DÚ čj Myši s. 17, di do čj-d

 

14. 11.

ČJ PS s. 28 včetně, Myši po s. 16 včetně, knižní čaj

M písemné sčítání a odčítání

PRV uč. po s. 23, PS po s. 20 včetně

AJ učebnice po s. 18 včetně, PS po s. 19 včetně

DÚ M s. 51 cv. 35 do sešitu, čtení

 

10. 11.

ČJ Myši po s. 14 včetně, PS po s. 28 cv. 1 včetně, čítanka

M Modrá učebnice s. 42, 43, 47, 48 - pouze příklady

PRV uč. s. 22, PS s. 19 celá

AJ učebnice  po s. 18 včetně, PS po s. 19 včetně

 

3. 11.

ČJ MYŠI S. 11 celá, čtení - školní knihovna

M Počítáme zpaměti 3 s. 18 celá, PS Krtek s. 28 cv. 4 včetně

PRV uč. s. 19, PS s. 17 celé

 

23. 10.

ČJ Myši s. 5 dokončení, PS velký s. 23 dokončení, 24 celá, diktát - čj - š - cvičný

M PS Krtek s. 22 celá , Počítáme zpaměti s. 16

DÚ dokončit Poč. zp. s. 16, čtení

 

20. 10. 

ČJ opis z učebnice s. 32 cv. 2, PS myši s. 5 cv. 7, čtení

M Počítáme zp. 3 s. 22 celá, modrá učebnice s. 12 cv. 53 opis do M-Š

PRV PS s. 13, učebnice s. 15

AJ uč. po s. 14 včetně, PS po s. 14 celá, slovíčka v mailu

DÚ AJ naučit psanou podobu číslovek 1-10, čtení 

 

19.10

ČJ Myši po s. 5 cv. 6 včetně, PL dokončení

M Počítáme zpaměti s. 15, M PS krtek s. 21 celá kromě cv. 7

DÚ M PS dokončit s. 21, zítra přinést modrou uč. do M, Počítáme zpaměti, PS myši...

 

18. 10.

ČJ PL vyjmenovaná slova

M PS s krtkem s. 19 celá, s. 21 cv. 1,2

AJ s. 14 PS i učebnice

PRV poznávání stromů a keřů v terénu

DÚ vyjmenovaná slova po B - zpaměti, čtení.

 

17. 10.

ČJ s. 23 celá, učebnice s. 31, Malý poseroutka - komiks

M PS s. 20 celá, slovní úlohy na násobení

PRV Stromy a keře

AJ Email  - s. 13, PS s. 13

DÚ naučit násobilku 8, vyjmenovaná slova po B - začít se naučit vyjmenovat /nemusí umět hned úplně/

 

16.10.

ČJ PS s. 22 celá, Prav. pětiminutovky s. 10 celá, , s. 11 za DÚ, čtení

M PS s. 18 celá

 

12. 10

ČJ PS s. 21 celá

M PS s krtkem s. 16  celá, sešit geo - rýsování - bod, úsečka, přímka, polopřímka, polopřímky opačné

DÚ čtení

 

11. 10.

ČJ pravopisné pětiminutovky s. 6, 7, dotazník k projektovému týdnu

M PS s krtkem po s. 16 cv. 4 včetně

PRV světové strany - opakování, PS po s. 11 včetně, učebnice po s. 13 včetně

AJ PS s. 12 včetně, uč, po s. 12 včetně

 

27. 9.

ČJ abeceda - opakování, Pravopisné pětiminutovky s 5 celá

M PS s krtkem s. 10 po cvičení 5 včetně

PRV uč. s. 11, PS s. 9

DÚ: do pondělí doučit násobky 6, násobení 6, angličtinu - i psanou podobu slov!

 

26.9.

ČJ diktát měkké tvrdé slabiky, popis osoby, poslech četby -Pipi

M  PS s krtkem s 9 kromě posledního cvičení, sešit M-Š násobilka 6

PRV učebnice po s. 10 včetně, PS po s. 8 včetně

AJ Učebnice po s. 9 včetně, PS po s. 8 včetně

DÚ dokončit M Krtek s. 9, naučit násobilku 6 - mají v sešitě M-Š, čtení

 

21. 9.

 ČJ PS po s. 14 cv. 2 včetně, Procvičujeme zpaměti po s. 4 včetně

M PL násobilka 10, +- do 100 - opakování

PRV učebnice po s. 8 včetně, PS po s. 7 včetně

AJ učebnice po s. 8 včetně, PS s. 7 včetně

Slovíčka mail

 

19. 9.

ČJ PS s. 11 celá, s. 12 cv. 1

M PS s krtkem 7 s. 30 cv. 1,2,3, sešit M-Š násobilka 1, násobilka 10

DÚ M PS dokončit s. 30, čtenářský záznam.cz

 

16. 9.

ČJ PS s. 10 kromě cv. 5, učebnice s. 18 cv. 18 opis, čítanka

M PL +- do 20

DÚ ČJ PS s. 10 cv. 5, s. 11 cv. 6, čtení - co  kdo chce číst

 

15. 9.

ČJ PS s. 9 celá, s. 10 cv. 1

M PL

PRV PS s. 6, učebnice 6,7

AJ uč s. 7, PS s. 6

 

14. 9.

ČJ PS s. 7 celá, s. 8 cv. 1,2,3, Pravopisné pětiminutovky s. 3 celá, čtení - Pipi

M - PL - násobilka - jedna polovina stránky, geometrie - rýsování úseček zadané délky

DÚ - dokončit M PL - násobilka, čtení - co kdo chce

 

13. 9.

ČJ PS s. 6 celá, diktát  - učebnice s. 11 cv. 7 tři věty, abeceda - opakování

M PL - +- do 100 s přechodem, opakování - násobilka

AJ uč. po stranu 6 včetně, PS po stranu 5 včetně

PRV skupinová práce - Velehrad, Modrá, Salaš - vyhledávání informací, projekt, tablety

 

4.9. - 8. 9.

ČJ - PS s. 2, 3, 4, Prav. pětiminutovky s. 1

M PS 7 s. 8 celá, 2 pracovní listy

PRV PS s. 2,3,4 celé

AJ uč. po s. 5 včetně, PS po s. 3 včetně