Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

3. 8. Miluše

Zítra: Dominik
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 5. třída

5. třída

Čtenářský deník

 

Formuláře

Čtenářský deník 1

Čtenářský deník 2

 

Termíny odevzdání čtenářského deníku:

 1. 1. 2021
 2. 2. 2021
 3. 3. 2021
 4. 4. 2021
 5. 5. 2021
 6. 6. 2021

 Děti k uvedeným datům vypracují zápis do čtenářského deníku.

Čtou knihy dle vlastního výběru.

Pokud je kniha rozsáhlejší a čtou ji dva měsíce, k uvedenému datu vypracují zápis z uvedené části knihy a uvedou strany, které přečetly.

Např.

Název knihy: Roald Dahl: Čarodějnice (po str. 125)

V příloze připojuji formuláře nebo děti mohou pokračovat ve svých čtenářských denících. Ovšem jejich zápis musí obsahovat údaje uvedené v jednom z formulářů.

 

 

 

11.listopadu

 

Čeština

 1. skupina

UČ str. 17/ cv. 6b) kontrola samostatné práce

UČ 16/ cv. 3 (rozbor stavby slova u tří vybraných slov)

 

2. skupina - projde se mnou zítra

 

Samostatná práce pro obě skupiny

PS str. 8/ cv. 17 pouze doplnění neúplných slov

PS 12/ cv. 1

Čtenářská gramotnost - Teams - Žižkův dub

 

 

MATEMATIKA

Zopakuj si jednotky délky.

PS Matýskova matematika str. 12, cv. 1 pošli prosím na můj WhatsApp

 

PŘÍRODOVĚDA

V okolí tvého bydliště najdi nějakou stavbu, místo, kde byl použit jako stavební materiál mramor nebo žula nebo nějaká jiná hornina. Namaluj a krátce popiš do školního sešitu. Pošli mi, prosím, do příští středy.

 

 

 

10. listopadu

 

 

MATEMATIKA

Početník str. 17 celou dopočítej

Učebnice M str.32 cv. 2 do školního sešitu

 

10. listopadu

Čeština

1. Pracovní list - vyznačování základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

2. UČ 15/ cv. 1 kontrola (skupina 2)

3. Slova příbuzná UČ str. 16 (zápis)

4. UČ str. 16/cv. 1 + 2

5. UČ str. 17/ cv. 6a)

Samostatná práce

UČ str. 19/ cv. 4

a) Napiš do sešitu jen slova, ve kterých jsi doplnil i/y.

b) K vyznačeným slovům vymysli tři slova příbuzná.

UČ str. 17/ cv. 6b) Proveď rozbor stavby slova u slov ve školním sešitě.

 

 

9. listopadu

Čeština

Skupina 2 - PS str. 48/ cv. 45 Dokončení

UČ 14/ cv. 1 - dokončení

Samostatná práce - viz Teams "Jak přišel nosorožec ke své kůži" - Splň během dneška.

 

Skupina 1 - PS str. 59/ cv. 30

UČ str. 14/ cv. 1 

Samostatná práce - viz Teams "Jak přišel nosorožec ke své kůži" - Splň během dneška.

 

Angličtina

1. Opakování čísel - Kahoot

2. Spelling - zkoušení na známky

3. PS str. 8/ cv. 3 - jen první řádek

4. PS str. 9/ cv. 6 - kontrola domácího úkolu

5. UČ str. 12/ cv. 1 Culture - poslech, čtení, vyvození nové slovní zásoby

 

 

Vlastivěda - Vláda Habsburků

PrezentaceÚkol: Orbis pictus - namalovat obrázek, nasdílet /pokud lze/ v Teams

Vyplnit v Teams formulář JAK /v příspěvcích nebo na horní liště/

Dokončit pracovní sešit - to je na příští pondělní hodinu

 

6. listopadu

 

Čeština

 1. PS 48/ cv. 45
 2. Rozdíl mezi předložkou a předponou Učebnice pro 5. ročník str. 14
 3. 2. UČ str. 14/ cv. 2 - dokončit za dú
 4. Opakování stavby slova (skupina 1 - UČ str. 14/ cv. 1 poslední řádek)
 5. UČ str. 15/ cv. 1    (skupina 1 - kontrola 1. řádku, skupina 2 bude dělat v pondělí)

Angličtina

 

 1. Opakování slovíček, čísel, povelů
 2. Množné číslo UČ str. 11
 3. PS str. 8/ cv. 4
 4. PS str. 9/ cv. 5

Dú PS str. 9/ cv. 6, v pondělí zkouším spelling

 

 

5.listopadu

 

Matematika

Posílám úkoly pro skupinu Matematika 1 na úterý 10.11. 3.hodinu

Pokračujte v Početníku na straně 19, dokončete celou stranu.

Dále v Početníku na straně 25, cvičení 1.

V učebnici M na straně 32, cvičení 2, 3, 4

Se skupinou Matematika 2 budu pracovat ve škole.

 

Mějte se hezky

Kateřina Horáková

 

4. listopadu

Čeština

1. Pravopisné pětiminutovky str. 50 - dokončení

2. Proveď rozbor stavby slova u následujících slov:

zachovat (chov - kořen, za - předpona, at - přípona), vozík, závod, vývoz, vodstvo, bratrství, strýček, výlisek, rybník, srnec

 

DÚ Pravopisné pětiminutovky - str. 51 (první dva sloupce)

 

3. listopadu

Čeština

Učebnice Český jazyk pro 5. ročník

 1. Urči mluvnické kategorie slovesného tvaru „stalo se“.
 2. UČ 61/ cv. 2 Ústně.
 3. Pravopisné pětiminutovky str. 49 – poslední sloupec
 4. PS str. 46/ cv. 37
 5. Slovo a jeho stavba – kořen, předpona, přípona, koncovka (Učebnice 5. třídy – str. 15)
 6. UČ (5. třída) str. 14/ cv. 1 (1. řádek – proveď rozbor stavby slova – kořen, předpona, přípona, koncovka)

 DÚ Pravopisné pětiminutovky – str. 50 (první dva sloupce)

 

Samostatná práce do češtiny - čtení

 1. V Čítance pro 5. ročník na stranách 21 a 22 si přečti úryvek „DOSTAL JSEM TĚ, DIVOKÝ BILLE!“
 2. Vyřeš následující křížovku!
 3. Pokus se zjistit, co je to stetson, kolt a rodokaps.
 4. Proč našemu hrdinovi chtěla paní učitelka zabavit rodokaps?

Angličtina

1. Opakování slovíček, čísel, povelů

2. Spelling

3. UČ str. 10/ cv. 3 dokončení 

4. PS str. 8/ cv. 1

5. Množné číslo podstatných jmen

6. UČ str. 10/ cv. 7

7. UČ str. 11/ cv. 8, 9 (1. polovina)

 

DÚ PS str. 10 - 11/ cv. 2, 4

 

2. listopadu

VLASTIVĚDA

Vlastivěda.docx

 Prezentace

Čeština

Samostatná práce

 1. UČ str. 63/ cv. 3 Napiš do školního sešitu.
 2. PS str. 47/ cv. 40

Sloh - samostatná práce

 1. Přečti si následující text o svátku Všech svatých.  SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
 2. Kdy slavíme svátek Všech svatých?
 3. Dnes vzpomínáme na naše zemřelé. Napiš tedy alespoň 10 vět o tom, jak se svou rodinou prožíváš "Dušičky".
 4. Napiš ve Wordu a pošli mi tuto práci prostřednictvím školního mailu. Předám i paní ředitelce do informatiky!

 23. října

Čeština

 1. UČ str. 63/ cv. 1 Urči vzor všech názvů zvířat.
 2. Určování mluvnických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost, vzor)
 3. Určování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, čas)
 4. UČ str. 60/ cv. 20 Dokončení
 5. UČ str. 60/ cv. 21 Dokončení
 6. UČ str. 60/ cv. 23 Dokončení
 7. UČ str. 60/ cv. 22 (1. řádek)

Angličtina

1. Opakování slovíček, čísel, povelů

2. Opakování užití neurčitého členu a, an

3. UČ str. 9/ cv. 7, 8

4. PS str. 6/ cv. 2, 3

5. PS str. 7/ cv. 4, 5

6. UČ str. 10/ cv. 1, 2

 

DÚ PS str. 7/ cv. 6, 7

 

22. října

Čeština

 1. UČ str. 63/ cv. 1 + 4
 2. UČ 60/ cv. 20 (3. řádek)
 3. UČ 60/ cv. 21 (celé, zítra ještě dokončíme kontrolu)
 4. Vzor předseda, soudce - zápis
 5. UČ str. 60/ cv. 23 (1. řádek)

DÚ Pravopisné pětiminutovky str. 49 (1. + 2. sloupec)

 

Matematika

 

Zlomky

PS str. 10 cvičení1,2,3

Početníček str. 21 / 1,2

SÚ se zlomky, jen ústně

 

Přírodověda

 

učebnice str.18

PS str. 8

pozorování půdy

 

 

21.října 2020

 

Čeština

1. skloňování podstatných jmen

UČ str. 59/ cv. 19 Kontrola a zdůvodnění pravopisu

UČ str. 60/ cv. 20 (první dva řádky)

UČ str. 60/ cv. 21 (první dva řádky)

Samostatná práce: Pravopisné pětiminutovky str. 48

DÚ - dokončit Pravopisné pětiminutovky + poslat na WhatsApp, také poslat vypracování UČ str. 61/ cv. 4

 

Matematika

Rýsování rovnostranného trojúhelníku do školního sešitu

Výpočet jeho obvodu

PS str. 3 cvičení 1, 3, 4

Početníček str. 14, 2.sloupec

Procvičování násobení a dělení

 

 Přírodověda

Učebnice str.13

PS str. 8

Prezentace referátů žáků

 

20. října 2020

 

MATEMATIKA

Do sešitu geometrie narýsuj dvě libovolné kružnice, dva čtverce a dva obdélníky.

 

Dále do školního sešitu matematiky vyřeš slovní úlohu

Knihkupec nakoupil 45 výtisků knih pohádek po 120 Kč a 65 výtisků encyklopedií po 325 Kč. Pak prodával tyto knihy takto: pohádky za 135 Kč za kus a encyklopedie za 360 Kč za kus.

A Za jakou cenu nakoupil knihkupec všechny knihy?

B Za jakou cenu by prodal všechny knihy?

C Jaký by mohl mít knihkupec výdělek, kdyby prodal všechny knihy?

 

Počítej s obměnou v zadání, změň čísla takto:

jednu knihu pohádek koupil za 350 Kč a prodával za 410 Kč

encyklopedii nakoupil za 480 Kč a prodával za 550 Kč

Všechny ostatní údaje SÚ budou stejné 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL

Eva přečetla v pondělí 20 stránek dobrodružné knížky, v úterý 15, ve středu 19, ve čtvrtek nečetla a v pátek přečetla 36 stran.

Kolik stránek průměrně přečetla za den?

Vzpomínáš si na pojem aritmetický průměr?

 

A jakou knihu máš rozečtenou ty?

Napiš.

Mějte se hezky

Kateřina Horáková

 

Čeština

1. Dokonči UČ str. 59/ cv. 19 (bez přípoj)

2. PS str. 49/ cv. 48

3. PS str. 59/ cv. 50 – do školního sešitu

4. UČ 61/ cv. 4 – do školního sešitu

 

Angličtina (skupina A Jana Stránská)

 1. PS str. 6/ cv. 2
 2. PS str. 10/ cv. 1, 3
 3. Podívej se do učebnice na str. 9/ cv. 7
 4. Pokus se splnit v PS str. 7/ cv. 4, 5

 

19. října 2020

Čeština

Jazykový rozbor

 

 Na Staré běl__dlo přicházeli každoročně četní hosté z okol__.

 • Doplň i,í/y,ý.
 • Nadepiš slovní druhy.
 • Jedná se o větu jednoduchou nebo souvětí?
 • Podtrhni základní skladební dvojici.
 • U podstatného jména okol__ urči mluvnické kategorie.
 • U slovesa přicházeli urči mluvnické kategorie.

2. Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném i množném čísle.

3. UČ str. 59/ cv. 19

 

Angličtina (skupina A Jana Stránská)

 

1. Opakování slovíček a frází částí 1AB

UČ str. 8/ cv. 3a)b), 4, 5

UČ str. 9/ cv. 6a)b)

 

Vlastivěda

 Husitství - pracovní list odeslán emailem žákům

16. 10. 202

 

Čeština

1. Jazykový rozbor

 

Čáp__ v__díval na svých toulkách velice často.

 • Doplň i,í/y,ý.
 • Nadepiš slovní druhy.
 • Jedná se o větu jednoduchou nebo souvětí?
 • Podtrhni základní skladební dvojici.
 • U podstatného jména toulkách urči mluvnické kategorie.
 • U slovesa v_díval urči mluvnické kategorie.
 • Proveď rozbor stavby slova rozpálený.

2. UČ str. 59/ cv. 16   Vypracuj do školního sešitu.

Děvčata doplňují slovo učitel, chlapci ředitel.

 

3. Vzor stroj

 • měkký vzor
 • v koncovkách vždy –i

UČ str. 59/ cv. 18 ústně

 

4. Pravopisné pětiminutovky str. 49 (1. sloupec)

 

15.10.2020

 

Čeština

Opakovali jsme skloňování podstatných jmen rodu mužského.

UČ str. 58/ cv. 13 - skloňování v j. i mn. č.

str. 58/ cv. 14 (doplnili jsme tabulku nalepenou ve školním sešitě)

UČ str. 59/ cv. 15

PP společná kontrola 1. sloupce na str. 45 (druhý sloupec mi vyfoť pošli)

pracovní list k vytisknutí

DÚ Uč str. 59/ cv. 17 (také vyfoť a pošli)

 

Matematika

Procvičovali jsme velkou násobilku a pamětné počítání

Početník str. 14 / 4 jen 1. sloupec

Vyřeš SÚ do školního sešitu

Firma prodala 5 bytů a utržila za ně 6 565 500 Kč.

Kolik stál jeden byt?

 

Přírodověda

Učebnice str. 12 a 13

PS str. 7

Zkus vytvořit podobnou tajenku jakou jsme vyřešili v PS na str. 6. Připrav si ji pro své spolužáky do sešitu přírodovědy. A nezapomeňte na referáty o počasí.

Mějte se hezky

K. H.

 

 

 14. 10. 2020

Pro žáky, kterým se nepodařilo připojit přes Teams, budeme na těchto stránkách pravidelně zveřejňovat úkoly, které je potřeba si doplnit.

 

Matematika

PS str. 9/ cv. 5

Početníček  - celá str. 15

Procvičování násobilky

 

Přírodověda

PS str. 5/ cv. 16 a celá str. 6

DÚ do příštího týdne  Napiš krátký referát na téma "Aktuální počasí v ČR"

 

Čeština

Pravopisné pětiminutovky str. 45 (1. a 2. sloupec)

Opakovat skloňování podstatných jmen

UČ str. 58/ cv. 13 - stačí ústně

PS str. 47/cv. 40 a 43