Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

1. 4. Hugo

Zítra: Erika
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 8. třída

8. třída

Týden 30. 3. - 3. 4. 2020

 

Milí osmáci,

jaro je tu. Venku vše začíná kvést. Proto i všechny úkoly, které budete plnit příští týden souvisí s tímto tématem. V odkazu níže máte připraveny úkoly z jednotlivých předmětů. V případě, že si nebudete vědět rady, napište mně nebo konkrétnímu vyučujícímu, který vás předmět učí.

 

Úkoly (docx), úkoly (pdf)

 

Týden 23. - 27. 3. 2020

 

Matematika

1) Pro procvičování Mnohočlenů využijte internetovou stránku https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

V pravém menu zvolte 8. třídu -> Mnohočleny (kromě dělení projděte všechna cvičení). Po doplnění výsledků a stisku tlačítka Zkontrolovat se vám zobrazí správné řešení.Kromě Lineárních rovnic můžete zopakovat i ostatní cvičení. Vše jsme se již učili. Pro připomenutí uvádím dva odkazy na počítání s mnohočleny:

Sčítání a odčítání

https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk&list=PLSqKJP6W-MUYTgL04hz7dksig061pjkdC&index=14

Násobení mnohočlenů

https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU&list=PLSqKJP6W-MUYTgL04hz7dksig061pjkdC&index=13

2) Pro ty, co se budou hlásit na přijímací zkoušky, posílám další test na procvičení: Didaktický test z MA pro 7. ročník. Délka na vypracování je 70 min. Zadání: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2019/MAT-6GYM-didakticky-test-1term.pdf

Záznamový arch: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2019/MAT-6GYM-ZA-1term.pdf

Opět nemusíte tisknout test. Pokud máte možnost, stačí záznamový arch, jinak počítat do sešitu. Výsledky pošlu koncem příštího týdne


Zeměpis

Projděte si zaslanou prezentaci k oblasti Evropy (Západní Evropa). Najdi na internetu uvedená místa a zjisti, čím jsou pro danou zemi zajímavá. Pokus se odpovědět na otázky z pracovního listu. Pracovní list není nutné tisknout. Pro odpovědi využij sešit. Např.: Udělej si nadpis Západní Evropa a zapiš 1) a odpověz: (vlajky si můžeš do sešitů překreslit).

Pracovní list 1, Pracovní list 2

 

Český jazyk

Mílí osmáci, tento týden se vrátíme k větným členům a jejich grafickému zobrazení. Jedním z úkolů je také vámi velmi oblíbené určování mluvnických kategorií :-)) V rámci druhého pracovního listu procvičte čtenářskou gramotnost....

Pracovní list větné členy.docx

Čtenářská gramotnost - 8., 9. ročník.docx

 

Dějepis 

Téma: Napoleonské války

Žáci si znovu přečtou text v učebnici str. 64 – 66 a vyberou si jednu z bitev, které se účastnil Napoleon Bonaparte a zjistí o ní více informací. Do sešitu si každý napíše název bitvy, kdy a kde se bitva odehrála, kdo v této bitvě proti sobě stál (státy + panovníci), počty vojáků a výsledek bitvy.

 

Němčina

 

Pokud ti cokoliv není jasné, můžeš se na mě obrátit prostřednictvím školního mailu – j.stranska@zsvelehrad.cz

 

1. Dokončení domácího úkolu z minulého týdne

2. Opakovat slovíčka a časování sloves s odlučitelnou předponou

3. Projekt – tento projekt je úkolem na 14 dní!

Meine Lieblingsjahreszeit (Moje oblíbené roční období)

· Vezmi si papír (stačí formát A4) a napiš na něj nadpis tvého projektu – tedy tvé oblíbené roční období.

· Dále budeš potřebovat pouzdro, slovník, lepidlo…

· Napiš německé názvy měsíců, které patří k tomuto období.

· Nalep nebo nakresli oblečení, které během tohoto období nosíme a označ je německými názvy

· Které svátky slavíme během těchto měsíců? Napiš rovněž německy.

· Na závěr napiš pět vět, co během tohoto období děláš, kde jsi….

· Celý projekt doplň obrázky, které nakreslíš nebo nalepíš. Vše je na tobě a tvé fantazii.

 

Renata - individuální práce

1. Dokončení domácího úkolu z minulého týdne

2. UČ str. 29/ cv. 9 Spoj otázky s obrázkem a pak s větami pod obrázky (1-4) – Napiš do sešitu.

 

Fyzika

 

-projdi si tvoji vytvořenou prezentaci na vybrané téma z minulého týdne, zkontroluj, zda v této prezentaci všemu rozumíš, nemáš tam zkopírované věty, máš vše vyjádřené v bodech, máš kvalitní obrázky, vloženou animaci (odkaz na animaci) a dokážeš tuto prezentaci odprezentovat – mluvit, ne číst. Pokud ne, tak ještě zapracuj na prezentaci, na závěr vytvoř – doplňovačku, kvíz nebo křížovku, ať máš zpětnou vazbu, že spolužáci všemu z prezentace porozuměli.

 

Angličtina

My dear students, I am at school and you are at home. So you must study English at home and prepare some project and learn new words. There is a plan for this week:

 Free time

Napiš  10 až 15 vět o tom, co můžeš a nemůžeš v této době dělat. Použij slovesa can, can´t.

Např.: I can read a book. I can´t go to school.

My daily life – Každý den napiš, co jsi dělal. Napiš do tabulky časový údaj a činnost v minulém čase

                          prostém. Rozsah práce – nejméně 4 věty každý den, šikovnější 8 a více vět.

 

Monday

 

 

 7.30

 

I had a breakfast.

 

8.00 – 9.10

 

I played the piano.

 

9.30 – 10.00

 

I cleaned my room.

   
   
   
   

 If you want, you can send me a photo, What are you doing at home? with 2 sentences in English. So if you send me this work, you can get small 1. And if you have 3 small 1 I can write you 1 to Bakalář.

Have a nice time, I hope see you soon Andrea Olbertová

 

Přírodopis

Pomocí textu v učebnici, informací na internetu nebo odborné literatuře se pokus zjistit odpovědi na následující otázky a napiš je do sešitu.

 

Kožní soustava

Zjisti, co se děje v kůži při opalování.

Jak se kůže obnovuje?

Jakou spojitost mají papilární linie a daktyloskopie?

Zjisti, čím v kůži vnímáme bolest a kde nejvíce a nejméně.

Co je to akné a jak se dá zredukovat jeho vznik?

 

Chemie

Do sešitu oprav řešení písemné práce žáka v učebnici na str. 63 obr. 130

Zapátrej a zjisti, na co se využíval a jaké měl vlastnosti a účinky yperit.

 

Týden 16. - 20. 3. 2020

 

Fyzika

Tepelné motory – nastudovat uč. str. 57  - 63, vytvořit prezentaci na jedno z témat : parní stroj, čtyřdobý zážehový motor, čtyřdobý vznětový motor, proudový motor, raketový motor, Wankelův motor.

Doporučuji při tvorbě prezentací využít: http://www.animfyzika.wz.cz/

 

Přírodopis

Z dostupných informací na internetu, v učebnici, v odborných knihách zpracujte ve Wordu 1 list A4, ve kterém budou informace o funkci ledvin, čím si můžeme ledviny poškodit, jak lidé musí řešit nedostatečný výkon ledvin nebo jejich úplnou ztrátu a co to s sebou nese. Doplňte obrázky. Kreativitě se meze nekladou. Práci zašlete na mou e-mailovou adresu: j.sukany@zsvelehrad.cz

 

Chemie

Vytvořte prezentaci v programu PowerPoint na nekovy a polokovy s důrazem na jejich využití. Maximálně 5 snímků. Dodržte všechna pravidla tvoření prezentace. Práci pojmenovanou vašim jménem zašlete na mou emailovou adresu j.sukany@zsvelehrad.cz

 

Angličtina

Slovní zásoba Unit 4C

Pracovní sešit a doplnit chybějící cvičení z Unit 4 A, B

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/ možnost dalšího procvičování

 

Český jazyk

naučit spojovací výrazy typické pro jednotlivé souřadné poměry

       pracovní list – slovesný rod a vid (předán ve škole)

       opakování druhů vedlejších vět – viz. pracovní list

 

Německý jazyk                

Lekce 5

 1. Opakovat slovíčka a časování sloves s odlučitelnou předponou
 2. Uč str. 50/ cv. 12 a) Přečti si a přelož uvedené letáčky.
 3. Uč str. 50/ cv. 12 b) Zpracuj jako projekt na tvrdý papír nebo vytvoř prezentaci. Hodnotit se bude také výtvarné/ grafické zpracování projektu.

Napiš roční období a jednotlivé měsíce a odpovídej na uvedené dvě otázky.

Was machst du im Frühling/ Sommer/ Herbst/ Winter?

Was spielst du   im Frühling/ Sommer/ Herbst/ Winter?

Renata- individuální učivo

Lekce 2

 1. Opakovat slovíčka a časování sloves
 2. UČ str. 27/ cv. 3 – do školního sešitu
 3. UČ str. 27/ cv. 5a) a 28/ cv. 5b) – do školního sešitu
 4. PS str. 24/ cv. 5 – 8

 Matematika

Záznamový arch: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-mat/JPZ2019_IT_MA_6leta_ZA_M7PID19C0Z01.pdf

Nemusíte si tisknout test. Pokud máte možnost, stačí záznamový arch, jinak počítat do sešitu

 • Obdobně můžete zkusit loňský Didaktický test z ČJ pro 7. ročník Zadání:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/JPZ2019_IT_CJL_6leta_test_C7PID19C0T01.pdf

Záznamový arch: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/JPZ2019_IT_CJL_6leta_ZA_C7PID19C0Z01.pdf

 

Protože jsme již mluvili o tématech absolventských prací, prosím o zaslání na mail a.tuhycek@zsvelehrad.cz předpokládané téma absolventské práce s tím, jakou máte představu o obsahu absolventské práce (co konkrétně chcete zpracovávat). Po návratu do školy se pobavíme o vhodnosti daného tématu. Prosím o zaslání do 22. 3. 2020.

 

Zeměpis

Projděte si zaslanou prezentaci k oblasti Evropy (nejprve Jižní Evropa). Najdi na internetu uvedená místa a zjisti, čím jsou pro danou zemi zajímavá. Pokus se odpovědět na otázky z pracovního listu. Pracovní list není nutné tisknout. Pro odpovědi využij sešit. Např.: Udělej si nadpis Jižní Evropa a zapiš 1) a odpověz: (vlajky si můžeš do sešitů překreslit).

 

Pracovní činnosti + výtvarná výchova + informatika

Připravit nápady + potřeby do jedné ze soutěží:

 • SOUTĚŽE PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE (soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu) - Soutěžní dílo musí být zhotoveno z výrobků s ukončenou životností např. z nefunkčních předmětů, které již nemohou sloužit k původnímu účelu, pro který byly vyrobeny apod. Soutěžní dílo může mít charakter zejména užitného předmětu, pomůcky pro domácnost, předmětu/hračky rozvíjející určité schopnosti dětí, uměleckého nebo dekorativního předmětu (koláže, sochy, plastiky, scrapbooky), dárků a předmětů pro radost apod. (Doporučený počet v soutěžním kolektivu: min. 5 ale může být i menší)
 • SVĚT OČIMA DĚTÍ (soutěž pod záštitou Ministerstva vnitra) - Výtvarné dílo – např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie nebo Audiovizuální dílo - např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu

Témata jsou: 1. Bezpečnost v online světě 2. Nomofobie (označení pro úzkostnou poruchu nebo fobii, jež spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu)

Maximální počet dětí pracujících na díle:

 • tři děti v audiovizuální kategorii
 • dvě děti ve výtvarné kategorii

Maximální rozměry

Výtvarná dvojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 1 x 1 m, trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Audiovizuální díla mohou trvat maximálně 10 minut.

Více informací na: https://www.mvcr.cz/soubor/sod-2020-pdf.aspx

Po návratu do školy začneme na soutěžích okamžitě pracovat. Inspiraci hledejte na internetu.

 

Dějepis

Téma: Napoleonské války

Žáci si doplní zápis z minulé hodiny – vytisknou zápis Napoleonské války a vlepí jej do sešitu, doplní vynechané informace na základě prostudování prezentace Napoleonské války + učebnice str. 64 – 66. V případně, že nemají možnost vytisknout si zápis, přepíší jej do sešitu.

Úkol: Každý žák vyhledá 5 zajímavostí týkající se Napoleona Bonaparteho a napíše si je do sešitu.

Prezentace:

https://docs.google.com/presentation/d/1f1Fgsd-g2TeLAjW-axZ6c7bEXSmjtYNYn-JuGNsXfak/edit?usp=sharing

 

Napoleonská Francie

Napoleon Bonaparte

 • Pocházel z __________________________
 • Stal se ___________________ konzulem francouzské republiky
 • 1802 _________________________ konzulem
 • 1804 – korunován na ______________________ (korunu si nasadil sám)
 • => Francie dědičná monarchie
 • Vydal_______________________________ – zákoník
 • Vedl dobyvačné války => chtěl vládnout v _____________________________
 • Jeho největší soupeři = Rusko a Velká Británie (snažil se ji oslabit hospodářskou (kontinentální) blokádou
 • Získal pověst _______________________________________________

 

Nejdůležitější bitvy

 • 1805 – bitva u ______________________________ – námořní
 • VB – admirál Nelson x Francie => vítězství Francie
 • 1805 – bitva u _______________________ = bitva „tří císařů“
 • ____________________________________ x _______________________
 • František I., Alexandr I. x Napoleon I. => vítězství Francie
 • 1812 – tažení Napoleona do _______________________ – maršál Kutuzov použil taktiku „spálené země“ (vše dopředu vypálil, Moskvu zbavil zásob)
 • 1813 bitva u ________________________ = „bitva národů“
 • Napoleon poražen koalicí evropských států
 • Po porážce poslán na ostrov ______________________
 • 1815 – bitva u ___________________ – poslední Napoleonova bitva ukončila tzv. stodenní císařství
 • Vláda Napoleona definitivně ________________________
 • Poslán do vyhnanství na ostrov ___________________________ (1821 umírá)
 • Na trůn se navrátili ___________________________ – Ludvík XVIII. => konstituční monarchie

  

Téma: Vídeňský kongres

Žáci si vytisknou zápis Vídeňský kongres a vlepí jej do sešitu, doplní vynechané informace na základě prostudování prezentace Vídeňský kongres + učebnice str. 67. V případně, že nemají možnost vytisknout si zápis, přepíší jej do sešitu.

Prezentace:

https://docs.google.com/presentation/d/1exVZXx5mCBscnZ3KJ8RxEaai5T89E-NQbNzxFffHMqs/edit?usp=sharing

Vídeňský kongres

 • Konal se v letech 1814 – 1815
 • snaha vrátit situaci do doby před Velkou francouzskou revolucí
 • hlavní tón udávaly 4 státy – ___________________________________________
 • organizoval ho rakouský kancléř _________________________
 • dohoda: ___________________________ mezi Ruskem, Rakouskem, Pruskem = vzájemná ________________ v případě napadení