Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

1. 4. Hugo

Zítra: Erika
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 4. třída

4. třída

Týden 30. 3 - 3. 4 2020

 

Milí čtvrťáci,

na tento týden jsme pro Vás s paní učitelkou Horákovou a naší paní asistentkou připravily pracovní listy do všech předmětů. Myslím si, že jsou hezké a že si s nimi užijete spoustu zábavy. Můžete si je vytisknout nebo pokud nemáte tu možnost, tak pracujte ústně nebo cvičení vypracujte do sešitů do jednotlivých předmětů.

Po návratu do školy si je všechny projdeme!

 

Přejeme Vám krásné dny!

Zdraví Vás paní učitelky Horáková a Stránská a paní asistentka Zuzka

 

Pracovní listy

 

 

 

Týden 23. - 27. 3. 2020

 

Český jazyk a angličtina

 

1. Dokončení domácích úkolů z minulého týdne

2. Četba knihy

3. Projekt „Toulky přírodou“

· Vyber si jednu libovolnou pohádku nebo bajku nebo básničku, ve které se objevují zvířata nebo rostliny.

· Opiš do sešitu dvě věty nebo jednu sloku a nadepiš slovní druhy.

· U pěti podstatných jmen urči pád, číslo, rod.

· Vyber si z textu jedno zvíře nebo rostlinu, vezmi si papír (nejlépe formát A4), nakresli uvedené zvíře nebo rostlinu a napiš o ní životabáseň tím, že doplníš následující věty.

Můžeš si vymýšlet. Vše je jen na tobě.

Jsem….. (co?)

Jsem….. (např. barva)

Mým domovem je…

Rád se chlubím tím, že…

Nerad prozrazuji, že ….

Často se mi zdá, že….

Těší mě, že….

Trápí mě, že…

Přeji si….

 

4. Napiš na stejný papír anglicky alespoň pět vět o nakresleném zvířeti nebo rostlině. Zvíře nebo rostlina se nám sama představí. Také v tomto cvičení si můžeš vymýšlet. Vše je jen na tvé fantazii.

Např.

Ahoj! Jmenuji se ….

Je mi … let.

Jsem….. (barva).

Bydlím/ žiju na Velehradě/…. Pocházím z České republiky/ z….

Mám rád… / Nemám rád…

Mám čtyři nohy….

 

5. Dobrovolný domácí úkol pro zvídavé děti.

Na nový papír nakresli jakékoliv zvíře a popiš anglicky části jeho těla. Nezapomeň, že můžeš používat slovník! Pro inspiraci můžeš použít také následující obrázek.

parts of a cat.jpg

 

Vzkaz od paní učitelky Horákové

 

Dobrý den, milí čtvrťáci,

zdraví Vás také paní učitelka Horáková.

Posílám úkoly především do matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Do dalších předmětů Hv ani Pč úkoly neposílám, ale můžete si zazpívat - prý to zlepšuje náladu a pracovat rukama, pomáhat rodičům a všem potřebným v nelehkém období, je určitě také dobrá věc!

 

MATEMATIKA

V rámci třídního projektu TOULKY PŘÍRODOU zkuste vymyslet pro spolužáky dvě slovní úlohy s vhodnou tématikou např. zvířata, hory, krásy přírody. Jasné zadání napište na papír a z druhé strany musí být řešení. Pokud doplníte obrázkem nebo fotkou, bude se spolužákům lépe počítat.

Dále si na jiný papír vyberte pět libovolných zvířat, zjistěte jejich hmotnost a převádějte na různé jednotky hmotnosti, pokud to půjde.

Dále prosím, pokračujte v PS str. 10,15 Strany 11 - 14 nemusíte, pokud už máte, nevadí. Pro kontrolu řešení používejte interaktivní verzi PS Matýskova matematika.

Nezapomeňte procvičovat násobilku, především dělení. Stačí krátké ústní opakování, můžeš si na kartičky vypsat příklady, ve kterých ještě pořád chybuješ.

 

PŘÍRODOVĚDA – domácí úkol na tři týdny

Vyber si jedno zvíře, ke kterému máš vztah a připrav si pro třídu na papír zajímavou prezentaci. Na papír proto, abychom si mohli Vaše práce vystavit. Zkus nápaditě, barevně, máš čas, pohrej si...

Choďte do přírody, pozorujte a učte se!

Pokud Vám nějaké učivo nepůjde, nebojte se, určitě budeme mít dostatek času na procvičení ve škole.

Nezlobte...

Myslím na Vás...

Těším se, až se zase uvidíme

Kateřina Horáková

 

 

Týden 16. 3. - 20. 3.

Český jazyk                       

Děti pokračují v četbě knihy, kterou si samy vybraly. Pokud neodevzdaly čtenářský deník (termín odevzdání byl stanoven na 10. 3.), doplní si zápis, který odevzdají po návratu do školy.

Poté čtou novou knihu, další termín odevzdání je do 14. 4. 2020.                 

Z aktuálně čtené knihy si děti vyberou jednu stranu.

 1. Libovolný odstavec opíší do školního sešitu a nadepíší slovní druhy.
 2. Vyberou si deset podstatných jmen, u kterých určí pád, číslo a rod.
 3. Vyberou si pět slov a provedou rozbor stavby slov (kořen, předpona, přípona).
 4. Vyberou si tři slova a napíší k nim slova souznačná.
 5. Vyberou si tři slova a napíší k nim slova protikladná.
 6. Nachází se v odstavci slova nespisovná?
 7. Nachází se v odstavci slova citově zabarvená?
 8. Vyskloňuj jedno podstatné jméno v jednotném i množném čísle.
 9. Pravopisné pětiminutovky – dokončit str. 22 a 23

 

Anglický jazyk                  

Lekce 3

 1. Opakovat slovíčka
 2. Přečíst a přeložit texty str. 22 - 23
 3. PS str. 24/ cv. 2 (dřívější domácí úkol)
 4. PS str. 25
 5. Přelož následující věty do školního sešitu:
 6. Kolik je hodin?
 7. Je půl desáté.
 8. Jason má rád hrozny, ale jeho maminka má ráda hrušky.
 9. Nemám rád houby.
 10. Jack má nějaké banány, ale on nemá žádné pomeranče.
 11. Snídám v sedm hodin.
 12. Někdy mám k snídani vajíčka, toast a čaj.

Matematika

PS (aritmetika) Doplnit cvičení na str. 8 – 9

Využívat online-cvičení pokud mají žáci možnost přístupu k internetu