ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELEHRAD

Telefon 572 571 157
Emailinfo@zsvelehrad.cz
IČO: 46956735

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Projekty > Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Projekt Modernizace výuky bude realizován od listopadu 2012 do prosince 2014. Celková výše finanční podpory činí 3 669 178 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědeckých oborů. Účelem různých aktivit bude zkvalitnit výuku šesti přírodovědných a odborných předmětů (přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, zeměpis a pracovní činnosti), dále rozšířit výuku o nové vyučovací metody, a to včetně e-learningových nástrojů a dalších metod.

Aby bylo cíle dosaženo, bude projekt složen z různých aktivit. V úvodu projektu budou proškoleni pedagogové těchto předmětů. Proškoleni budou pedagogové ZŠ Slušovice, i pedagogové partnerských škol. Další fází projektu bude zajištění dostatečného a kvalitního zázemí v podobě dovybavení škol výukovými pomůckami a v případě žadatele projektu také drobnými stavebními úpravami odborných učeben. Souběžně bude také probíhat inovace výuky, která bude spočívat v tvorbě nových výukových materiálů v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Opět se na vzniku inovativních materiálů budou podílet učitelé žadatele (ZŠ Slušovice) i partnerů (základní školy ve Fryšták, Kašavě a Velehradě). V průběhu školního roku 2013/2014 dojde k ověření výukových materiálů v běžné výuce, materiály budou následně dopracovány. Projekt bude i úzce provázán s praxí. Dojde k realizaci exkurzí v rámci výrobního procesu výrobních a zpracovatelských společností v regionu. Díky spolupráci s partnery projektu budou veškeré výstupy projektu přeneseny na půdu partnerů.

Výukové materiály vypracované v rámci projektu - E - learning

Modernizace výuky

Kalendář akcí

O největší Češku.
a) sv. Anežka Česká
  
 326
b) Božena Němcová
  
 239
c) Olga Havlová
  
 204
d) Madeleine Albrightová
  
 264
e) Blanka Matragi
  
 199
f) Milada Horáková
  
 184