ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELEHRAD

Telefon 572 571 157
Emailinfo@zsvelehrad.cz
IČO: 46956735

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Školní psycholog

Školní psycholog

 

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,

 

jmenuji se Hana Dvořáčková a od ledna 2017 budu na naší škole zastávat pozici školního psychologa. Cílem mé práce je podporovat vytváření příjemného a bezpečného prostředí školy, kde se budou dobře cítit nejen děti, ale také dospělí, kteří jsou nedílnou součástí procesu vzdělávání, tedy učitelé i rodiče.

 

Za tímto účelem nabízím:

  • - jednorázové konzultace i dlouhodobější poradenství (osobní i rodinné)
  • - psychodiagnostiku (intelekt, depistáž specifických poruch učení a poruch pozornosti, poradenství při výběru SŠ a další)
  • - prostor pro sdílení potíží a starostí a také prostor pro nacházení silných stránek a zdrojů, ze kterých je možno čerpat

 

 

Mohou se na mě obracet:

 

Žáci, kteří …

… se necítí ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky nebo s některým z učitelů.

… mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním.

… mají strach ze zkoušení, trápí je tréma.

... mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.

... se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.

... si potřebují popovídat a neví s kým.

 

Rodiče, kteří …

… chtějí zkonzultovat otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými obtížemi.

... mají výukové problémy se svým dítětem.

... mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.

... mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.

... chtějí svému dítěti více porozumět.

Dále mohu rodičům pomoci při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

 

Učitelé, kteří...

... chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

... chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

... řeší výchovné či výukové problémy žáků.

... mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.

 

Ve škole budu přítomna každé pondělí 8:30 – 15:00. V jiném termínu je setkání možné pouze po předchozí domluvě.

Doporučuji domluvit se na setkání předem, oslovit mě můžete na níže uvedených kontaktech.

 

Email: h.dvorackova@zsvelehrad.cz

Telefon: 770 121 097

Kalendář akcí

O největší Češku.
a) sv. Anežka Česká
  
 326
b) Božena Němcová
  
 239
c) Olga Havlová
  
 204
d) Madeleine Albrightová
  
 264
e) Blanka Matragi
  
 199
f) Milada Horáková
  
 184